اوباما و اردوغان موقعیت در سوریه را بررسی کردند 

 

 

 

باراک اوباما رییس جمهور امریکا پس از مذاکرات در واشنگتن با رجب طییب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دو کشور قصد دارند به ایراد فشار به بشار اسد رییس جمهور سوریه ادامه دهند. بسیاری صاحبنظران سیاسی منتظر آن بودند که اردوغان از امریکا دعوت کنند که به یک اتحادیه نظامی ممکنه جهت مداخله در سوریه ملحق شود. اما سیاستمداران در اظهارات خود به حد زیادی احتیاط رعایت کردند.

نخست وزیر ترکیه از طرفداران اساسی برکناری اسد است و بار ها به کاربرد نیرو علیه مقامات سوریه تهدید کرده بود. سران ترکیه و امریکا در کنفرانس مطبوعاتی گفتند که درگفت و گو، موقعیت درافغانستان، در خاور نزدیک، در ایران و البته در سوریه را بررسی کردند، اما در باره گام های جدید جدی چیزی نگفتند. باراک اوباما به روزنامه نگاران چنین گفت:

« ما در آینده هم قصد داریم فشار به رژیم اسد را افزایش داده و با مخالفان کار کنیم. نخست وزیر ترکیه در راس جنبش بین‌المللی قرار دارد که هدفش انتقال سوریه به دمکراسی بدون بشاراسد است. ترکیه باز هم نقش کلیدی ایفا خواهد کرد، هنگامی که ما بتوانیم در زمان نزدیک نماینده گان رژیم و مخالفان را در پشت میز مذاکره قراردهیم. ما براین عقیده مشترک هستیم که اسد باید برود و اختیارات خود را به یک واسط موقت واگذار کند. این یگانه راه خروج از بحران است. ما به کاری با هدف رهایی سوریه از ظلم اسد ادامه خواهیم داد. »

از نخست وزیر ترکیه پرسیده شد که «اگر امریکا بخواهد وارد جنگ با دمشق شود چه خواهد بود؟». اردوغان با طفره رفتن از دادن پاسخ گفت که وی باز هم با کشورهای طرف خود در منطقه مذاکره خواهد کرد و به این گفته افزود که می‌خواهد از نوار غزه دیدن کند. وی گفت:

« در باره طرح های من می‌شود گفت که به احتمال قوی در جون از غزه دیدن می کنم. و به کرانه غربی رود اردن نیز خواهم رفت. من به این بازدید درچارچوب روند برقراری صلح در خاورمیانه اهمیت بسیار بالا قایل ام و عقیده دارم که بازدید من در روند مصالحه در فلسطین سهم بالایی خواهد بخشید. »

به باوربرخی محققان سیاسی اظهارات احتیاط آمیز اوباما و اردوغان در موضوع سوریه با این امر توضیح داده می‌شود که آن‌ها مایل نیستند کنفرانسی را عقیم بگذارند که روسیه و امریکا آنرا مشترکا تدارک می بینند. اردوغان درکنفرانس مطبوعاتی یاد شده به نقش مسکو و پیکن در روند صلح سازی در سوریه اشاره خاصی کرد.

 

ص.ر

چین در مسیرسیاست « انترناسیونالیزم نوین » 

 

 

 

 

دیپلوماسی «انترناسیونالیزم نوین» عبارت است از تحقق گرایش به سوی پیشبرد سیاست خیرخواهی واقعی که چین را به کشور پیشرفته مبدل سازد که از احترام تمام بشریت برخوردار باشد.

 

 

نویسنده: سون ژو، نشریه «خوانسیو شیباو» ـ چین

برگردان از : دکترمحمد سالم اسپارتک

 

در گذشته پرچمِ انترناسیونالیزم، در سیاستِ خارجی چینِ نوین برافراشته شده بود. اما از زمان آغاز پیشبرد سیاست ریفورم و باز بودن، در جریان سی سال و اند، بخش ایدیالوژیکِ سیاست خارجی به رده دوم رانده شد، زیرا منافع مستقیم دولتی در راس امور قرار داده شدند و درفش انترناسیونالزم پایین آورده شد. اما حالا زمان آن  فرارسیده تا  بر تلاش به سوی مفاد (سود و سود جویی) لگام زده شود و میان نیازمندیهای مادی و معنوی توازن برقرار گردد. ابلاغ کردن مشی «انترناسیونالیزم نوین» در سیاست خارجی به وضاحت نشان می دهد که زمان شگوفایی سیستم ارزشهای چینایی فرارسیده است.

مشی به سوی «انترناسیونالیزم نوین» پاسخی است به نیازمندی دیپلوماسی چینایی در روند بالغ شدن. از دیدگاه نیرومندی واقعی، چین تا جایگاه یا مقام قدرت دوم در جهان به بالا رفته است، اما اتوریته بین المللی جمهوری خلق چین با این وضعیت مطابقت ندارد، بنابراین برای ما بسیار ضرور است تا سهمگیری معنوی و اخلاقی خود را در امور بین المللی بالا ببریم. انترناسیونالیزم نوین برای ما میسر می سازد تا نیرومندی مثبت چین را به صورت کامل تحقق بخشیم. امروزه هر گام جمهوری خلق چین در سراسر جهان مورد استقبال قرار می گیرد، راه ما و سرنوشت ما هرچه نزدیک تر با سرنوشت همه کشورهای جهان پیوند می خورد، بنابراین برای ما ضروراست تا مسوولیت فزون تر معنوی را بپذیریم و رفاه مندی « تمام جهان در زیر آسمانها » را وظیفه شخصی خود دانسته و عادت نماییم که به صورت دقیق تعیین کنیم که از چی پشتیبانی می کنیم و بر ضد چی میرزمیم، فعالانه تر در دیالوگ بین المللی سهمگیری نموده و به حل مسایل جهانی بپردازیم و همزمان همه کشورهای جهان را به مثابه دوست خود تلقی کنیم.

همزمان «انترناسیونالیزم نوین» به توده های مردم میسر می سازد تا به صورت عینی تر وعاقلانه تر به نقاط داغ منطقوی و مسایل بین المللی نظر اندازی کنند و این به ما اجازه میدهد تا آزادی بیشتر برای مانور در داخل کشور داشته باشیم، با پاسیف بودن وداع نموده و همچنان این امکان میسر می شود تا انکشاف وضعیت را در مسیر لازم سمتدهی نماییم.

امروزه برای گذار به سیاست « انترناسیونالیزم نوین » همه چیز آماده است. نخست، ما نیروهای لازم را داریم. چین عادت دارد که در شرایط بحران اقتصادی کمربندها را سخت تر ببندد تا بتواند دینِ انترناسیونالیستی اش را ادا کند. ما در گذشته نیز این کار را کرده ایم. اما همانطوری که رفیق دِن سیاو پین بارها گفته بود، باید انتظار بکشیم تا امکانات چین افزایش یابد و آنگاه ما میتوانیم سهم بیشتری را در پیشرفت بشریت ادا کنیم. و امروز این زمان فرا رسیده است. دوم، ما به نیروهای خود اطمینان داریم. در مراحل آغازین موجودیت چین نوین، ما باور راسخ به برتری نظام سوسیالیستی داشتیم و بدون ترس به رقابت جهانی با کشورهای جهان سرمایه داری پرداختیم. اما چنین واقع شد که در راه انکشاف سوسیالیستی، جستجو های ما به بن بست مواجه گردید، اقتصاد کشور در مرز پرتگاه قرارگرفت و ما آن نیرو را نداشتیم که عملاً بر جهان تاثیر بگذاریم. 

سپس بحران جهانی پولی آغاز شد، بار دیگر همه کمبودهای سیستم سرمایه داری نمایان گردید و بار دیگر نسبت به نظام سیاسی غرب سوالهای زیاد مطرح شدند. با تحلیل همه جانبه تفاوت میان سیستم ها و مدلهای مختلف سیاسی، مردم بار دیگر به آرمانهای مارکسیزم مراجعه کردند. درسی سال اخیر ما به این پیروزی رسیدیم که اقتصاد رشد یابنده ما، معجزه واقعی اقتصادی شد و مزایای نظام سوسیالیستی به تدریج نمایان گردید. اطمینان ما به این قوی شد که نظام ما و تیوری یی که در پشت آن قرار دارد و راهی که توسط ما انتخاب شده است، درست می باشند. سوم، در این زمینه ما پایگاه نیرومند داریم، زیرا اندیشه های انترناسیونالیزم مانند یک رشته سرخ از تمام تاریخ سیاست خارجی چین می گذرد. چهارم، عنعنه ها و فرهنگ ما نیز به این مساعدت می کند. صلحدوستی، گرایش به سوی افزایش باور متقابل، همزیستی نیک در همسایه گی و همنوایی یا هارمونی در مناسبات با همه کشورها- همه و همه در فرهنگ عنعنوی چین بازتاب یافته است و اینها همه در اینجا و آنجا همنوایی با اندیشه های انترناسیونالیزم دارد که فراخوانی به همبسته گی بزرگ، کمک متقابل و همکاری دارد. «صحبتها و قضاوتهای» کنفوسیوس را به یاد آوریم: « انسانِ بشردوست – شخصی است که کوشش می کند خود را [در راه درست]، قوی بسازد، در این زمینه به دیگران مدد می رساند، کوشش دارد کارها را بهتر انجام دهد و در این زمینه به دیگران مدد رساند». «در حق دیگران کاری را مکن که برای خودت نمی پسندی». در تمام این گفته ها که بخش انفکاک ناپذیر فرهنگ چین می باشند، روحیه انترناسیونالیزم احساس می شود.

ماهیت « انترناسیونالیزم نوین» در این نهفته است که چین باید مسوولیت بزرگ تر بین المللی را به عهده بگیرد، در مطابقت با نیروی خودی کمک بزرگ تر به کشورهای در حال رشد ارایه کند، مساعی بیشتر در جهت حفظ نظم پایدار حقوقی جهانی به خرج دهد، تعهدات بیشتر را انجام دهد و بکوشد انکشاف نظم حقوقی بین الدول را به مسیر عادلانه و عقلانی سوق دهد. همزمان گذار به سوی سیاست « انترناسیونالیزم نوین» به این معنی است که خلق چین به خاطر دفاع از منافع مشترک تمام بشریت، آماده دادن قربانی های ممکن است.

  «انترناسیونالیزم نوین» خواستار این است که ما کژدیسی در سیاست خارجی را از بین ببریم که اکنون در آن بر منفعت مادی تاکید می شود و درعوض سهمگیری معنوی ما در امور جهانی افزایش یابد. در واقع مشی مبتنی بر انترناسیونالیزم بازتابِ سیستم ارزشهای چین در سیاست خارجی می باشد. برای ارزشهای بنیادی سوسیالیزم، این به معنای دراز کردن دست دوستی به تمام جامعه جهانی است. ما این واقعیت را می پذیریم که برای مدت طولانی سرمایه داری و سوسیالیزم همزیستی خواهند داشت، بنابر این «انترناسیونالیزم نوین» به هیچ وجه وظیفه آغاز کردن مبارزه نوین ایدیالوژیک را مطرح نمی کند اما میکوشد سیاست خارجی ما را تا سطحِ مواظبت از مسایل تمام بشریت در مجموع بالا ببرد و همبسته گی ما با تمام کشورهای جهان را تقویه کند. دیپلوماسی «انترناسیونالیزم نوین» عبارت است از تحقق گرایش به سوی پیشبرد سیاست خیرخواهی واقعی که چین را به کشور پیشرفته مبدل سازد که از احترام تمام بشریت برخوردار باشد.

 

نویسنده- کارمند انستیتوت روابط معاصر بین الدول چین 

به تاریخ ۱۴ جنوری ۲۰۱۳ به نشر رسیده است. 

ترجمه از متن  روسی

 

خونین ترین انتخابات پارلمانی در پاکستان

 

در انتخابات  پارلمانی  پاکستان بیش از هشتاد وشش میلیون شهروند اینکشور واجد شرایط رای دهی میباشند

 

نوشته : دکتراسد محسن زاده

جمهوری اسلامی پاکستان با داشتن  بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت ششمین کشور پرجمعیت دنیا میباشد . اینکشور فردا ۱۱ می ۲۰۱۳ ترسایی به پای صندوق آرا میرود تا از میان دها حزب سیاسی و دینی پاکستان ارگانهای قانونگذار و حکومت  پاکستان را برگزینند.

رسانه ها وکارشناسان سیاسی، حزب مردم پاکستان به سرپرستی آصف علی زرداری ، مسلم لیگ برهبری نوازشریف و جنبش عدالت برهبری عمران خان را رقیبان اصلی در این انتخابات میدانند. در خوریاد است که احزاب و سازمانهای دیگر ازجمله حزب ملی عوامی، جمعیت علمای اسلام شاخه فضل، جنبش متحده قومی، حزب جماعت اسلامی، ، مجلس وحدت مسلمین ، حزب تحریک اسلامی و ... نیز در این انتخابات شرکت و به زور آزمایی میپردازند. درانتخابات عمومی پاکستان بیش از ۸۶ میلیون شهروند اینکشور واجد شرایط رای دهی میباشند که بیش از سی و هفت میلیون آنرا زنان تشکیل میدهند. در انتخابات عمومی ۱۱ می  قرار است تا برنده گان ۳۴۲ کرسی مجلس ملی و ۷۲۸  کرسی مجلس های ایالتی در پنجاب ، سند ، بلوچستان وخیبر پشتونخوا  تعین گردند. برای این کرسی ها بیش از ۲۳ هزار نامزد  با هم به رقابت میپردازند.

انتخابات فردا از ویژه گی های معینی در تاریخ سیاسی پاکستان  برخوردارمیباشد.

روزنامه انگلیسی زبان « اکسپرس تریبون پاکستان » امروز نوشت:

« موج خشونتهای سیاسی ازماه اپریل بدینسو به اوج خود رسید ودرجریان ۷۷ حمله انتخاری  ۱۱۰  تن جان خود را از دست داده و به تعداد ۷۲۳ تن  زخم برداشتند.»  مطبوعات جهان از جمله روزنامه اشتاندرد چاپ اتریش این انتخابات را « خونین ترین انتخابات » درتاریخ پاکستان نام گذاشته اند. انتخابات کنونی براساس دامنه خشونت ، آشوب و ترور که کل کشور را فراگرفته ، بی سابقه است و این مساله یکی ازویژه گی های انتخابات کنونی و تناقض اوضاع کنونی سیاسی پاکستان را نشان می دهد.

 در خورتوجه است که بیشترین این اقدامات تروریستی هموندان ، نامزدان ، دفترها و گردهمایی های انتخاباتی  احزاب سیکولار و لیبرال از جمله حزب مردم پاکستان  PPP ، جنبش متحد قومی MQM و حزب عوامی ملی ANP را اماج قرار داده و دارای ویژه گی سیاسی میباشند. برای همین هم رهبران سه حزب بالایی  با صدوراعلامیه ای ازعلمای دینی این کشورتقاضا نمودند تا  فتوایی برضد تروریسم صادرنمایند،ولی این درخواست آنها بدون پاسخ باقی ماند.

طالبان والقاعده انتخابات را مغایر با اسلام دانسته ومسوولیت بسیاری از حملات انتحاری که انتخابات حاضررا به خونین ترین انتخابات در تاریخ  سیاسی پاکستان تبدیل نموده را بعهده گرفته اند. آنها اعلام کردند که در روز رای دهی نیز به این اقدامات تروریستی شان ادامه خواهند داد.با آنکه سخنگوی ارتش پاکستان گفت که به منظور تامین امنیت انتخابات حدود ۶۰۰ هزار نفرازنیروهای امنیتی و ارتش بسیج شده اند که ۳۰۰ هزار نفر از جمله ۳۲ هزار ارتشی در ایالت پرجمعیت پنجاب و ۶۹ هزار نیروی امنیتی در شمال غرب کشور، محل استقرار طالبان، مستقر شده اند. کارشناسان امور پاکستان بدین باوراند که این ترور وهدف گیری احزاب معین سیاسی برجریان انتخابات اثرگذار بوده و میتواند باعث عدم شرکت تعداد زیادی ازرای دهنده گان درانتخابات گردیده و زمینه ساز پیروزی نیروهای راستگرا و اسلامیت ها درپاکستان شود.

در انتخابات دورقبلی که حزب مردم پاکستان برنده شد، ۴۴ در صد رای دهنده گان در انتخابات سهم گرفتند ؛ چنانکه پیش بینی میشود اینباردرنتیجه اقدامات تروریستی وتهدید های روان این رقم  کاهش بیشترخواهد یاقت.اگر محاسبه  افراطی گرا ها درست ازآب دربیاید هواداران احزاب لیبرال از بیم این وحشت به پای صندوق رای دهی نرفته وبدینوسیله زمینه نیرومندی احزاب مذهبی میسرمیگردد.احزاب وسازمانهای دین گرا که دررابطه و پیوند اشکار و پنهانی با  افراط گرایان تروریست قراردارند ، بدینوسیله میتوانند بر سیاست های پاکستان اثربگذارند.

یکی از ویژه گی های دیگر این انتخابات در آن نهفته است  که در تاریخ  ۶۶ ساله سیاسی پاکستان  یا ارتشیان «   مارشالایی ها »  ، یا احزاب مردم و مسلم لیگ بر پاکستان حکومت رانده وتا  حال فقط همین حکومت کنونی است که تا پایان دوره قانونی دوام کرده و قدرت را بصورت مسالمت آمیز به اداره ملکی دیگرمی سپارد.

در انتخابات  حاضر نیروی سومی تحت رهبری عمران خان، ورزشکار نامدار پاکستانی که با شعارهای : « پایان بخشیدن به رشوه ستانی » ،  « پیاده نمودن ریفورم های اقتصادی » و « بهبود  وضع زنان وجوانان » در این مبارزه انتخاباتی شرکت مینماید، توانسته است ازمحبوبیت و جانبداری بزرگی برخوردار گردد.

هواداران عمران خان وجنبش عدالت وی را بیشتر جوانان تشکیل داده و آنها از« تسونامی سیاسی » و « انقلاب اجتماعی  » در پاکستان سخن میزنند وبه پیروزی چشمگیرعمران خان و جنبش وی باوردارند. رسانه های پاکستان نوشتند که عمران خان درتشکیل حکومت بعدی پاکستان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. بنابر گزارش روزنامه اشتاندرد چاپ وین «  ...حزب وی (جنبش عدالت  ـ نگارنده ) در پول شنا میکند.درعقب این عروج ، خیرخواهانی قراردارند . احتمالاً ارتشیان سرنخ را در دست دارند. آنها میخواهند خان  ( عمران خان ) را به نیروی سومی تبدیل نمایند تا از این طریق تیکه داران را ضعیف سازند.» ، یعنی راه  را برای دولت جدید ایتلافی در پنج سال آینده  باز نمایند. 

با  آنکه رسانه های پاکستانی نوازشریف  و حزب مسلم لیگ را ازقبل برنده انتخابات ۱۱ می میدانند ولی دیدگاه های هم وجود دارد  که دراین انتخابات سه حزب عمده  سیاسی پاکستان:  مسلم لیگ ، حزب مردم  و جنبش عدالت  با تفاوت ها کمی  آرا را بدست خواهند آورد.

بوریس والخونسکی ، کارشناس دانشکده پژوهش های استراتیژیک روسیه بدین باوراست که : «  بر اساس مطالعات جامعه شناختی بایست به احساسات انتخاباتی درکشوری همانند پاکستان   بیشترمتوجه بود . در روزانتخابات همانقدر که ترجیحات رای دهنده گان نقش دارند، به همان اندازه فاکتورهای زیادی  چون مسایل قومی ، قبیله ای ، محلی ...وغیره  نیز نقش بازی مینمایند .»

نواز شریف که بیانیه  نخست وزیری را در جیب دارد در این روز ها اعلام کرد که بعد از پذیرش مقام نخست وزیری، شخصاً ریاست نیروهای مسلح کشوررا برعهده میگیرد. درعین حال بیان داشت که باید رابطه با امریکا به خصوص در زمینه حل و فصل اوضاع در افغانستان دوباره بررسی گردد. علاوتاً نوازشریف نسبت به نجات اقتصاد پاکستان، احیای سیاست های بازار آزاد و تحقق رشد سریع آنکشورخود را متعهد میداند.

نتیجه انتخابات حاضر پاکستان هرچه باشد نمی توان درسیاست های اصلی آنکشور دگرگونی های بزرگی را انتظارداشت. چنانکه بارها احزاب و سازمانهای حاکم سیاسی پاکستان نشان دادند، آنها  به هیچ گونه ارزش ها ومنافع ملی شانرا به بازی نخواهند گرفت. دلیل اصلی ادامه کاری و پیگیری سیاست های حاضر درنقش مرکزی و تعین کننده ارتش ، بزرگ مالکان و فیودالهای پاکستان ،  جانبداری امریکا وغرب ، شیخ های خلیج و ارتجاع عرب  و یاری کشورچین که همه باهم سخت تنیده و دارای منافع میباشند نهفته است.

 

پاکستان : کنترول سیاست های امنیتی، دفاعی و خارجی خواهی نخواهی 

در دست نظامیان است

 

خانم کریستینه مال هوف ژورنالیست اتریشی یک روز پیش از برگزاری انتخابات در پاکستان  گفتگوی جالبی را با خانم « عایشه صدیقه » کارشناس امورسیاسی و نظامی پاکستان و نویسنده کتاب « میلیتری اینک » انجام داده است. در این گفت وگو بانو عایشه صدیقه برنقش نظامیان درفرایند انتخابات روشنی انداخته ؛ نگرانی های را در باره آینده سیاسی پاکستان که بدون تردید اثرات معینی بر رخدادهای افغانستان نیز دارد ابراز نموده است. اینک بخشی از این گفتمان را پیشکش خواننده گان قدرمند بامداد میداریم.  بامداد

 

پرسش : اکنون از انتخابات در پاکستان بمثابه پیروزی دموکراسی استقبال به عمل میآید ؛ زیرا نخستین باریست که نظامیان ازمداخله اجتناب میورزند .آیا این استقبال و خوشحالی قابل توجیه اند ؟

عایشه صدیقه: در این استقبال من شریک نیستم و نمیتوانم هیچگونه تغیر دراماتیک در تناسب قدرت را مشاهده کنم.انتخابات یک گام مهم ولی خیلی کوچک در راه دموکراسی در پاکستان است .

پرسش : برخی از تحلیلگران در غرب فکرمیکنند که قدرت نظامیان پاکستان بنا بر راه اندازی انتخابات کا هش یافته است ؛ شما چه میگو یید ؟

عایشه صدیقه : بسیاری ها در غرب بنا بر عدم شناخت از پاکستان خوشحال اند که نظامیان قدرت را مستقیمأ تصرف نمیکنند .اما نمیدانند که نظامیان پاکستان مانند دیکتاتوری های نظامی در امریکای لاتین و آفریقا عمل نمیکنند. آن‌ها عادتأ ترجیع میدهند که ده ، یازده سال  در پس پرده قرار داشته و تنها از طریق شرکای خود حکومت کنند .این امر یک گزینه کاملأ مطمین است .گذشته از این، کنترول سیاست های امنیتی ، دفاعی و خارجی  خواهی نخواهی دردست نظامیان است. پس آن‌ها چرا خود را با تصرف آشکار قدرت به جنجال مواجه بسازند ؟

پرسش : بنأ شما باور ندارید که روزهای کودتا های نظامی بپایان رسیده است  ؟

عایشه صدیقه  : نخیر ، به هیچ صورت ! کودتای نظامی هرآن میتواند اتفاق بیفتد.هرگاهی منافع نظامیان با تهدید روبرو شود آن‌ها قدرت را بدست میگیرند. آن‌ها به هیچ حکومت غیر نظامی اجازه نخواهند داد تا بارقه آن درمیان شان ظاهر گردد .

پرسش : آیا جنرال ها بر انتخابات کنونی اثرگذاراند ؟

عایشه صدیقه : آن‌ها همه سررشته‌ها را در پشت پرده دردست دارند. آن‌ها گزینه های گوناگونی را برای خود بازنگه میدارند. حالا چنان معلوم می‌شود که گزینه نخست آن‌ها حزب « تحریک انصاف پاکستان » مال عمران خان باشد. آن‌ها به حزب حاکم کنونی « حزب مردم پاکستان » که در راه محدود کردن قدرت آن‌ها تلاش نمود به دیده شک مینگرند. البته در فرجام این حزب مردم پاکستان بود که نه در جهت مردم بلکه برای نظامیان با شتاب کارکرد. همچنان جنرال ها میتوانند به بسیار خوبی با مسلم لیگ ـ نواز شریف همزیستی دوستانه داشته باشند .

پرسش: انتخابات در سایه خشونت های بیمانند قرار دارد . طالبان پیش از همه احزاب میانه رو چون حزب مردم پاکستان  ، جنبش متحد قومی  و عوامی نشنل پارتی را آماج گرفته است .آیا  این انتخابات میتواند آزاد و صادقانه باشد ؟

عایشه صدیقه : این پدیده پرسش برانگیز و تردید آوراست .ما هر گز در پاکستان انتخابات آزاد و راستکارانه نداشته‌ایم .اما این نوع تازه وهدفمند خشونت در برابر این سه حزب میتواند بر سهمگیری افراد در انتخابات تاثیر به سزایی داشته باشد ؛ زیرا رای دهنده گان مراکز اساسی این احزاب در دادن رای دلهره و اضطراب خواهند داشت .

 

برگزارنده : بامیک

 

 

 

 

 

 

حملات هوایی اسراییل به سوریه اوضاع در منطقه را

وخیم تر خواهد کرد

نیکلای پاتروشف، دبیرشورای امنیت روسیه گفت که حملات هوایی اسراییل به سوریه به بهبود اوضاع در منطقه کمک نخواهد کرد. او به بازگشت به وسایل سیاسی و دیپلماتیک برای عادی سازی وضعیت دعوت کرد. روز دوشنبه آژانس «اینترفاکس » این مطلب را گزارش داد. پاتروشف در دیدار با خبرنگاران در مینسک تاکید کرد که روسیه به توقف خونریزی در سوریه علاقه مند است. او در مورد اقدامات اسراییل اظهار نظر کرد که «  تامین امنیت خود به قیمت دیگران، کار کاملا نادرستی است زیرا تعداد زیادی ازمردم کشته شدند.»

پاتروشف همچنین درمورد گزارشهای ازاستفاده از سلاح های کیمیاوی در سوریه نیز اظهارنظرکرد. پاتروشف گفت: « به نظر من، هیچ کس اطلاعات قابل اعتماد درمورد استفاده ازسلاح های کیمیاوی درسوریه ندارد.اگرکسی چنین اطلاعاتی داشته باشد ما دوست داریم که آنها این اطلاعات را نشان دهند که واقعا این سلاح مورد استفاده قرار گرفت.»

پیش از این کارلا دل پونته ، رییس « کمیسیون تحقیق نقض حقوق بشردرسوریه » گفت که بازرسان سازمان ملل متحد اسناد احتمالی استفاده از گازسارین توسط مخالفان سوریه را جمع آوری کرده اند. روسیه همچنان برانجام تحقیقات مستقل کارشناسان ازاستفاده از سلاح های کیمیاوی در سوریه به دلیل امکان استفاده از آن توسط نیروهای مخالفان اصرار می کند. روز دوشنبه گنادی کاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه از این موضوع خبر داد.

 

ص.ر