جلسه کادرها و فعالین شوراهای حزبی شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه کادر ها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب در شهر کابل دایر گردید. در جلسه رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، اعضای دارالانشا ، بیروی اجراییه،مسوولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب ، روسای شورا های شهر و ولایت کابل ، کادر ها و فعالین هردو شورا شرکت داشتند. کار جلسه با تلاوت آیات از قرآن کریم توسط رفیق رضایی آغاز که به تعقیب آن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

جلسه تحت اجندای ( سهم  گیری فعال اعضای حزب در پروسه انتخابات ) به کار خود ادامه داد. سخنران اصلی جلسه رفیق راوش بودند که چنین گفتند: تشکر از رفقا که در جلسه کادرها و فعالین امروز با وجود تهدیدات امنیتی اشتراک نمودند . دارالانشای حزب برای شهر کابل رفقا  داکتر عبدالرشید جانباز و داکتر محمد داوود راوش را برای پارلمان کاندید نموده اند. رفتن و سهم گرفتن در پروسه انتخابات یک مسوولیت و یک دین است. ما باید این مسوولیت را بخوبی ادا نماییم .در صورت موفقیت ما در پارلمان کار خواهیم کرد. پارلمان آینده ما روشنفکری خواهد بود. در پارلمان آینده غاصبین و زورمندان  کمتر جای خواهند داشت. ما به همکاری و کار مشترک فرد فرد شما نیاز داریم . رفقا در محلات شان کمیته های کاری را ایجاد نمایند.دراین کمیته ها ملا امامان، علما ، دانشمندان ...سهیم شوند .هر روز کار خود را ارزیابی کرده و به دفتر مرکزی گزارش دهید. هر رفیقی که میتواند تا آخر عمر مبارزه کند ، میتواند باعث تغییرات در جامعه شود. ما تعهد اخلاقی داریم .ما باید در جامعه فعال باشیم .ما برای انتخابات کار می‌نماییم.

 

رفیق راوش از نشر اعلامیه رفیق عبدالحی مالک معاون حزب که با حزب قطع علاقه کرده ، ابراز تاسف کرد و آن را به نفع حزب و جنبش ترقی خواهانه  ندانست.

رفیق راوش حوادث خونین روز گذشته شهر کابل را که باعث شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید محکوم نموده ؛ و از قربانی ها ؛ و پایمردی نیروهای پولیس ملی و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت نمود.

بعدا شش تن به نوبت روی پروسه انتخابات، تجارب و نظریات خود را ابراز نمودند .از جمله رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشای حزب از رفقا تقاضا نمود تا در پروسه انتخابات فعال باشیم و از کاندیدان حزب خود در مرکز و ولایات حمایت نمایند.

دراخیر پیام جلسه کادرها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل ، و رییس کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب قرایت گردید که به اتفاق آرا مورد  تایید قرار گرفت.

جلسه به امید ترقی و تامین صلح سراسری در کشور حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر اختتام یافت.

 

پیام جلسه فعالین و کادرهای حزبی شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 شهر کابل –  ۲۰ ثور۱۳۹۷

رفقای عزیز !

امروز فعالین و کادر های نواحی حزبی بیست گانه شورای شهر کابل و شورا های حزبی سیزده گانه ولسوالی های کابل ، همراه با عده یی از اعضای محترم بیروی اجراییه و دارالانشای حزب، در دفتر مرکزی ، در فضای وحدت رفیقانه ، همبسته گی ، همدلی ، اتحاد و یک پارچه گی گردهم آمده اند تا وظایف اعضای حزب ملی ترقی مردم افغانستان را در پروسه ملی و میهنی کشور ، یعنی اشتراک فعالانه در انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ، بخصوص ولایت کابل مشخص و تصامیم اتخاذ نمایند.

انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی که طی سال جاری راه اندازی میشود و هم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که در سال ۱۳۹۸ برگذار میگردد ، نقاط عطف در زنده گی سیاسی کشور و مردم ماست . مردم کشور طی سیزده سال گذشته ، انتخابات های  پراز تقلب و پارلمان های کمیشنکارو مافیایی را تجربه کرده اند که نقش منفی در زنده گی شان ایفا نموده و خطوط  قرمز کشیدند. دامن زدن به فعالیت های ضد ملی ، قومی ، مذهبی ، لسانی ، وابسته گی و خوش خدمتی به استخبارات کشور های بیگانه ، چور، چپاول ، غضب زمین و دارایی های عامه ، قاچاق مواد مخدر ، اختطاف، سبوتاژ ، تجاوز و ده ها حرکت و فعالیت ضد ملی تحت مدیریت آنها قرار داشته، عملا زنده گی مصوون، خوشی و خوشبختی مردم ما را سبو تاژ و نان را از دسترخوان شان دزدیده اند. برای نجات کشور در سیستم موجود و منزه نگهداشتن ماشین حکومت از وجود عناصر فروخته شده، خایین و چپاولگر، باید دموکراسی واقعی تامین و مردم کشور با هوشیاری تام رای خود را استعمال و بکوشند تا خدمتگذاران واقعی خود را تثبیت و رای خود را به نفع آنها بکار برند. دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، این مساله ملی را تحت بررسی قرار داده ، در زمینه رهنمود ها و مصوبات صادر نمودند که در روشنی آن و کارهدفمند، شورا های حزبی ولایتی ۲۴ کاندید خود را به پارلمان کشور معرفی نموده اند. در سایر ولایات ایکه تا حال کاندید نداریم ، با سایر نیرو های مترقی و دموکرات در جبهه واحد از کاندیدان جبهه پشتیبانی می‌نماییم.

رفقای عزیز، رزمنده گان راه خوشبختی انسان !

ما به همه مردم افغانستان، نیروهای ملی و دموکرات کشور ، اعضای پر افتخار و یک پارچه حزب ملی ترقی مردم افغانستان، هوا داران و دوستان عزیز در داخل و خارج از مرزهای کشور ، در هر جایی که زنده گی دارند خطاب می ‌نماییم تا درین پروسه ملی و نهایت اساسی سهم فعال بگیرند. خود ، فامیل ها، دوستان ،اقارب و همبسته گان شانرا تشویق نمایند تا به محلات توزیع کارت مراجعه و کارت اخذ بدارند. در ثانی با عزیزان خود در هر ولایتی که زنده گی دارند تماس گرفته ، آنها را تشویق نمایند تا با دفاتر شورا های ولایتی حزب در سراسر کشور تماس برقرار؛ و نامزدان حزب خود را با دادن فوتو کاپی تذکره، کمک های مادی ، معنوی و بعدا استعمال رای ، حمایت نمایند ، تا با اینکار بتوانیم نیروهای سالم اندیش را به پارلمان فرستاده ؛ و از آن طریق مردم و وطن را نجات دهیم .

به پیش به سوی روشنی ، خوشبختی ، صلح و ترقی !

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

زندگی سازمانی

پیام دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان   وطنداران عزیز! وضعیت نهایت بحرانی امنیتی در حو مه و داخل شهر فراه سبب شه...
تدویر جلسه  دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
تدویر جلسه  دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان     جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه مور...
تدویر جلسه شوراهای کشوری سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان شام یکشنبه مورخ ۲۷ ماه اپریل ۲۰۱۸ جلسه شوراها...
تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان       به تاریخ ۲۲ ماه اپریل کنفرانس شورای کشوری ا...
برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان ح م م ت م ا...
برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   بر اساس هدایات مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشا...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول:  اصول عام ماده اول : مبنی این اساسنامه...
خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتداد بیداری سیاسی مردم ماست و...
 بسم الله الرحمن الرحیم                                                  برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   م...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که برادر بزرگوار رفیق کرام الدین نجات عضو...
پیام همدردی شورای كشوری هالند ح م م ت م ا   شورای كشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  از وفات مرحوم جنرال مت...
پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت فوت خواهر رفیق جنرال سید حسن رش...
پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت وفات بانو فلورا خواهر رفیق شاهپو...
اعلان خاکسپاری   به نام خداوند جهان آفرین بازگشت همه به سوی اوست : اعلان خاکسپاری محترمه زینب خانم ، خانم مرحوم میرح...

شعر در بامداد

مادر مظهر مهر ومحبت...
مادر مظهر مهر ومحبت     مادر بنا   و  مظهر   پید ایشم   تو یی مادر ا ساس هستی  و آ سایشم   تو یی از  بود   تو ست  خ...
پسرلـي تــه...
پسرلـي تــه وږمــې د پسرلي دي دا جامــونه ډک د څکو دي غمونه له زړه ورک کړو دا شیبې د خوښېدو دي دا څه دي په پیالو کې...
مظلوم خلک...
مظلوم خلک... په زړه درد لرم خوچاته څه ویلی نشم له ډیره درده پدی درد څوک پوهولی نشم یوه انسان سره آشنا ایم چی جنجال لر...
عــزم فـــولادین می توان بر دشواری هـا چیره شد می توان بر عمق اوضاع چیره شد با سفرکـردن  به ســوی قله هـا می توان بر... با گذشتن از بلندی های پست می توان بر بام دنیا چیره شـد می توان با عزم فولادین خویش بر همـه نا ممکنی هـا چیـره شد...

سیاسی

ترقی خواهان اسراییل خواستارمجازات عاملین جنایت در برابر فلسطینی ها شدند...
ترقی خواهان اسراییل خواستارمجازات عاملین جنایت در برابر فلسطینی ها شدند   دکتر اسد محسن زاده رخدادهای روان در شرق م...
وضع در کشور...
وضع درکشور   ولی محمد بحران عمیق نظامی وسیاسی دامنگیر کشور گردیده است .جنگ در ولایات شدت کسب کرده ابتکار عمل بدست مخ...
نقش مافیای مخدر جهانی برحمله به فراه...
نقش مافیای مخدر جهانی برحمله به فراه                   عارف عرفان افغانستان غزال صید شده ایست که همه لاشخوران وکرگسان...
در فلسطین چه می گذرد؟...
در فلسطین چه می گذرد؟ دولت فلسطین اسراییل را به ارتکاب « قتل‌ عام هولناک » در غزه متهم کرد.   اسراییلی‌ها در بیت ال...
نتایج رسمی و اولیه انتخابات پارلمانی عراق...
نتایج رسمی و اولیه انتخابات پارلمانی عراق منتشر شد   تنها ۴۴ درصد از عراقی‌ ها برای شرکت در نخستین انتخابات پارلمانی...
روسیه قدرت بی همتای نظامی در جهان...
روسیه قدرت بی همتای نظامی در جهان                                              عارف عرفان   از دیر زمانیست که بشریت...
اشتراک در انتخابات یک ضرورت است !
اشتراک در انتخابات یک ضرورت است !   دردمند بتاریخ ۲۰ثور ۱۳۹۷ جلسه فعالین حزبی شهر و ولایت کابل حزب ملی ترقی مردم افغا...
پیروزی « ضرورت صلح » و « مصلحت ثبات » در لبنان...
در شرق میانه چه می گذرد؟ پیروزی « ضرورت صلح » و « مصلحت ثبات » در لبنان اردشیر زارعی ‌قنواتی   انتخابات پارلمانی...
جشن دوصد ساله گی کارل مارکس...
جشن دوصد ساله گی کارل مارکس در سراسر جهان  با راه اندازی گفت و گوها ، سمینارها و کنفرانس های علمی ، برنامه های تلویز...
بمناسبت روز جهانی کارگر...
بمناسبت روز جهانی کارگر     یکی شوید همه  کارگران شهر ودیار کز اتحاد   شما    بر نتابد   استکبار مگوکه داس چکش رفت...

دیدگاه

آل سعود در گنداب فساد های اخلاقی...
آل سعود در گنداب فساد های اخلاقی عارف عرفان خاندان فاسد آل سعودمدام در پناه عمامه وعبای اسلامی، به عیش وعشرت غیراخل...
روز پدر مبارک باد...
روز پدر مبارک باد ! چهارموجود اساسی که زجان بهترم است پد ر  و مادرم  و میهنم  و  رهبرم  است   عبدالوکیل کوچی پدری...
زمـوږ د ګونـد دتاریخي کنګرې په ویـاړ  ولـی منگـل...
زمـوږ د ګونـد دتاریخي کنګرې په ویـاړ ولـی منگـل ‎زموږهېواد د یوې تاریخي پېښې په درشل کې دی. ‎سږ کال به دهېواد تاریخ...
انسان گرایی کارل مارکس...
انسان گرایی کارل مارکس تاثیرعمیق به اول می روز همبستگی بین المللی کارگران گذاشت علی رستمی  مارکس: « خلق سازنده  تاری...
جنگ سمی یا تیوری توطیه...
جنگ سمی یا تیوری توطیه ! علی رستمی باشکست روبه زوال  اندیشه نیولیبرالیزم ، با استقرارنظم جدید بعداز انتخاب دونالد تر...
موضعگیری نامشخص درقبال منازعات منطقه وی به صلح کمک نمیکند...
موضعگیری نامشخص درقبال منازعات منطقه وی به صلح کمک نمیکند عبدالوکیل کوچی درجهانی پرازتناقضات ، جنگ و تجاوز ،حملات خو...
انتخابات و ضرورت وحدت عمل و ایجاد جبهه واحد انتخاباتی نیروهای ملی و مترقی کشور...
انتخابات و ضرورت وحدت عمل و ایجاد جبهه واحد انتخاباتی نیروهای ملی و مترقی کشور   دوکتور حبیب منگل کمیسیون مستقل انت...

فرهنگی و اجتماعی

پیام همدردی وغمشریکی شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا     باردیگر جرس قافله مرگ به صدا آمد و اینبار هنرمند رسالتمند و شنا...
ف .عبادی هم از جمع ما رفت !
ف .عبادی هم از جمع ما رفت ! چهاردیوال بادرد و دریغ دیروز خبر درد بار درگذشت هنرمند برجسته سینما و تیاترکشور محترم  ف...
فریاد مادر داغدیده...
  فریاد مادر داغدیده عبدالوکیل کوچی   شرح حال مادریست که از شرایط جامعه ارباب رعیتی پرده برمیدارد ومیگوید سه بار به...
تابوی ۱- اف باردیگر تحت شعاع پارلمان هالند...
 تابوی ۱- اف باردیگر تحت شعاع پارلمان هالند گزارش و تبصره : بصیر دهزاد    قضیه آسیب دیده گان هموطن ما در کشور شاه...
ایـزگـو ســاوغــه...
سروده زیبای از استاد محمد امین « متین اندخویی »   ایزگـو ساوغـه   ســــیـویـمـلـی مـیــهـــنـیـم ایـل ایـچـــره آ...
زخمي ققنوس...
                 زخمي ققنوس د زړه پر سر مې د درندو غمونو غر ایښی دی زخمي ققنوس یم، پر سکروټو مې وزر ایښی دی اوس مې پر...
اول ماه می ، روز همبستگی جهانی کارگر در شهر ویانا...
اول ماه می ، روز همبستگی جهانی کارگر در شهر ویانا   گزارشگربامداد، ویانا                                              ...
بخاطر روز بین المللی صحت و مصوونیت کارگر...
بخاطر روز بین المللی صحت و مصوونیت کارگر در ساحه کار   بصیر دهزاد ۲۸اپریل روز بین المللی صحت و مصوونیت کارگر در سا...
خـواستم شـعـری بـرایـت بگـویم کـارگـر...
خـواستم شـعـری بـرایـت بگـویم کـارگـر   شعری از پر پینه دستت، شعری از پر کینه قلبت، درد و رنجت. شعری از کاخ ستم گر، ش...
ریم بننا و جنگ فرهنگی که فلسطینی ها باید برنده شوند...
ریم بننا و جنگ فرهنگی که فلسطینی ها باید برنده شوند     ریم یننا در۵۱ سالگی درگذشت . مرگ او در ۱۴ مارچ ، پس از یک دهه...
قــاتـله...
ای قـاتله خـدای دی غـرق کـړه پـدی کـار لعنتونه دی دخدای وی ستا په لار او ستا پکار شرمـنده به په دنـیا او آخـرت وی ځناو...
اندوخته های ازجنبش دانشجویان جهان...
 اندوخته های ازجنبش دانشجویان جهان : می ١٩۶٨ دیگری در راه است یا از آن فراتر می ‌رویم؟   تا ا کنون دانشجویان در ٢۵ ش...
زحمتکشان فرانسه، نولیبرالیزم را به چالش می ‌طلبند...
 زحمتکشان فرانسه، نولیبرالیزم را به چالش می ‌طلبند کیوین دانشجوی دانشگاه پاریس می گوید : « من نه کارمند دولتم، نه کار...
صحت درپنجه اژدها وسلامتی در گرو چالش ها...
صحت درپنجه اژدها وسلامتی در گرو چالش ها اساس تندرستی  هاست فـرهنگ دوای جهل آفت هاست  فـرهنگ سلامـت باد خلـق سالــم ...
نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم...
                      نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم   جشن ملی - تاریخی نوروز و حلول سال نو ( ۱۳۹۷ هـ . ش )...
به مناسبت جشن نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی...
  پیام شادباش شورای انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت جشن نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورش...
راه اندازی محفل با شکوه به پیشواز از روز جهانی زن...
راه اندازی محفل با شکوه به پیشواز از روز جهانی زن   گزارشگر: یاسمین همسنگر*   بتاریخ سوم مارچ ۲۰۱۸ ترسایی محفل با شک...
بمناسبت هشت مارچ...
بمناسبت هشت مارچ به مادران و بانوان ستمدیده و اسیر که در انقیاد روابط ستمگرانه جامعه ستمزده طبقاتی و قـدرت های سفاک ا...