برپایی اجلاس نوبتی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان روز پنجشنبه  ۱۰جون سال روان میلادی ، بساعت ۷ شام در فضای باز و رفیقانه دایر گردید .

پس ازآنکه راپورتکمیل نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط به رفقا رسانیده شد اجندای ذیل جهت پیشبرد کار جلسه پیشنهاد گردید :

۱ ـ اتخاذ تصامیم مقتضی درمورد مصوبه ۰۴۰ برج جوزای مقام محترم دارلانشا ح.آ .ا .

۲ ـ آماده گی جهت تدویر جلسات ربع دوم واحد های اولیه حزبی ،

گزارش دهنده : رفیق عباس دهاتی مسوول تشکیلات .

۳ ـ انتخاب مسوول مالی شورای کشوری .

۴ ـ ارایه سوال ها ، پیشنهادات و دیدگاه های تکمیل کننده رفقا پیرامون مصوبات مصوبه ۰۴۰ مقام محترم دارلانشا حزب آبادی افغانستان.

بعد از تصویب اجندا به اتفاق ارا ، گزارش اساسی توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری به حاضرین ارایه شد. درقسمت های از گزارش تاکید روی تطبیق مصوبات مقام محترم دارلانشا حزب  و تطبیق اساسنامه حزب بالای ناقضین آن صورت گرفت و به مسوولین شعبه ها و مسوولین حزبی ولایات و واحد های حزبی وظیفه سپرده شد تا در تحکیم هرچه بیشتر دسپلین حزبی و مطابق به مواد اساسنامه حزب تدابیر معینی را اتحاذ نمایند.

همچنان جهت تحکیم صفوف حزب کار تشدیدی دربین جوانان و بصورت اخص در بین « انجمن آینده سازان » که در جنب شورای کشوری ایجاد گردیده است به مسوول جوانان و معاون شورای کشوری رفیق روح الله توده یی وظایف مشخصی سپرده شد . در جلسه از چگونه گی تصفیه امور مالی واعانه ها به حزب طی ربع اول سال  ۲۰۲۱ میلادی  با ارقام به اجلاس پیشکش گردید .

در ادامه کار جلسه  تقدیر نامه هایی که به بانوان پیشتاز درشورای کشوری هالند از جانب مقام محترم دارلانشا حزب به رفقای گرامی هریک : ذلیخا پوپل ، سیده طلوع و سهیلا زحمت تصویب و تفویض گردیده است ازجانب رییس شورای کشوری تبریک و تهنیت گفته شد.

در قسمت دوم موضوع بحث، رفیق عباس دهاتی مسوول تشکیلات در شورای کشوری تاریخ  و اجندای جلسات واحد های حزبی را پیشکش نموده و روی مصوبه ۰۴۰ مقام محترم دارلانشا دیدگاه های خویش را شریک ساخت .

بعداْ رفقا هریک : هاشم زحمت ، ذلیخا پوپل ، سیده طلوع ، فاروق روستایی ، احسان عمری ، روح الله توده یی و سهیلا زحمت در فضای دموکراتیک دیدگاه ها ، پیشنهادات و راهکارهای مساعدی را بخاطر تحکیم دسپلین حزبی و تحکیم هرچه قوی تر وحدت و یکپارچه گی حزب در شورای کشوری پیشکش کرده و به اتفاق ارا محتویات گزارش اساسی را تایید واز آن  پشتیبانی نمودند .

در بخش سوم اجندا رفیق سهیلا زحمت به اتقاق آرا به صفت مسوول مالی در شورای کشوری هالند ازجانب رفقای کمیته اجراییه انتخاب و برگزیده  شد .

در اخیر کار اجلاس ، مسوول شورای کشوری به یک عده سوالها و پیشنهادهای رفقا پیرامون مواد و مصوبه ۰۴۰  مقام محترم دارلانشا حزب آبادی افغانستان جواب گفته و تدابیر معینی در زمینه اتخاذ گردید .

جلسه که بساعت ۷ شام گشایش یافته بود حوالی ساعت ۹ شب در فضای همدلی و همسویی نظر وعمل رفیقانه و به آرزوی صلح و ختم جنگ در کشور بکارش پایان بخشید .

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۱۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

اطلاعیه 
با درود و آرزوی سلامتی شما رفقای گرانقدر!
 
طبق هدایت رهبری حزب آبادی افغانستان ، نسبت شیوع گسترده موج سوم کرونا در کشور ، و اعلام تدابیر محافظتی هر چه بیشتر از جانب وزارت محترم صحت عامه ج.ا.ا، از جمله تعطیل مراکز آموزشی و توصیه به جلوگیری از اجتماعات و گردهمآیی ها ، ابلاغ میگردد تا الی ختم وضعیت موجود و برطرف شدن تهدید موج سوم کرونا ، از تدویر جلسات ، گردهمایی ها و محافل خود داری صورت گیرد . در دفاتر سیستم نوکریوالی ایجاد و در صورت ضرورت به تدویر جلسات مهم و عاجل، این جلسات از راه دور با استفاده از شیوه های آنلاین، و یا هم با مراعات نمودن جدی احتیاط و تدابیر وقایوی برگزار شوند.
بهتر است به رهنمایی های وزارت محترم صحت عامه در زنده گی شخصی و کاری توجه جدی صورت گیرد .
 
امید از گزند حوادث و کرونا در امان باشید .
با درود ها
 
شعبه تشکیلات مرکزی
حزب آبادی افغانستان
 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۱ـ ۳۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021


جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل دایرشد

 

جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی کابل به استقبال جلسه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان به روز یک شنبه تاریخ نهم  جوزای سال ۱۴۰۰ دایر گردید.

در ابتدا استاد مزمل صدیقی رییس کمیته حزبی ولایتی کابل در مورد کارکردهای سال ۱۳۹۹ این کمیته معلومات داد ه و از نتایج کارهای مثبت و دست آوردهای حاصله به خصوص در بخش پذیرش جوانان به عضویت حزب یادآوری نمود که ازکارکردهای این کمیته درجلسه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان نیز تذکر بعمل آمده و کمیته ولایتی کابل را در درجه اول کمیته های حزبی قرارداده است.

دربخش نخست مطابق آجندا، پلان های کار شعبات مربوط برای سال ۱۴۰۰ و همچنان پلان جداگانه برای اجرای فیصله های جلسه کمیته مرکزی حزب به اتفاق آرا تایید ، و وظایف تمام کمیته های حزبی ولسوالی و شعبات مربوط مشخص شد.

در بخش دوم آجندا درخواست های پذیرش داوطلبان به عضویت حزب مورد ارزیابی قرارگرفت و به اتفاق آرا تصویب شد.

در بخش سوم، امور مالی کمیته های حزبی ولسوالی ها مورد ارزیابی قرارگرفت و گزارش مربوط به جلسه ارایه گردید که در بخش پرداخت حق العضویت ها در برخی از کمیته های ولسوالی قناعت بخش نبوده ، لذا تصمیم اتخاذ گردید تا با مسوول مالی کمیته ولایتی کار جدی برای تنظیم امور مالی صورت گیرد.

دربخش اخیر، پیشنهاد ها، نظریات و سوال هایی درخصوص اوضاع جاری و متشنج وغیرقابل پیشبینی درکشور و وظایف کمیته های حزبی مطرح گردید که رفیق مزمل صدیقی وظایف تمام کمیته ها و اعضای حزب در ولایت کابل را در روشنی هدایات اخیر دارالانشای حزب به صورت مفصل توضیح نمود که مورد تایید اعضای بیروی اجراییه قرارگرفت.

کارجلسه در فضای دوستانه وبا ابراز آماده گی های بیشتر برای تحقق فیصله های کمیته مرکزی حزب به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۳۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول جون، روز جهانی کودک

کودکان عزیز!

یازدهم جوزای سال۱۴۰۰ مطابق اول جون ۲۰۲۱ م  مصادف است با روز جهانی کودک.

به مناسبت این روز که جشن همه کودکان جهان است، بهترین تبریکات و شادباش های صمیمانه خود را به تمام اطفال نازنین افغانستان و جهان ، و خانواده های محترم شان تقدیم می دارم.

در افغانستان در شرایطی از روزجهانی کودک تجلیل می شود که با گذشت هر روز در کشور، جنگ، خشونت، جرایم سازمان یافته و فعالیت های تروریستی با حمایت مالی و لوژیستیکی استخبارات کشورهای منطقه، افزایش یافته، از اطفال، جوانان، زنان و مردان ما قربانی گرفته و بر درد، رنج و اندوه خانواده ها افزوده می شود و ادامه وضعیت موجود  زمینه های لازم را برای آموزش و پرورش تمام اطفال کشور محدود نموده و آن ها را با چالش های مختلف مواجه ، و از حقوق شان محروم ساخته است.

درکشور حدود سه و نیم میلیون طفل افغان از آموزش و پرورش بازمانده و در حدود ۳ میلیون طفل مصروف کارشاقه می باشند. شمار زیادی ازمهاجرین و بیجا شده گان داخلی و اطفال کوچی ها ازحق آموزش و پرورش محروم اند، تعداد زیادی از خانواده های که والدین معتاد دارند  متاسفانه اطفال شان نیز به مواد مخدر معتاد می باشند، از اطفال زیر سن برای فروش مواد مخدر استفاده سو به عمل آمده و شماری از کودکان وطن تحت آموزش نظامی وتروریستی گروه های تروریستی قرار می گیرند. لیست این نوع موانع و محرومیت ها زیاد طولانی بوده ،  و ادامه این وضع ناهنجار مایه نگرانی عمیق ما و سایر وطنپرستان کشور میباشد.

حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی ملی ، دادخواه ، صلحدوست و آینده نگر بربنیاد اصول مرامی خود پیوسته دردفاع ازحقوق کودکان و نوجوانان کشور قرارداشته و در این راه خواستار تطبیق اصول و مندرجات کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان ( مصوب سال ۱۹۸۹ ) و قوانین پذیرفته شده در دفاع از حقوق کودکان کشور و فراهم آوری شرایط  مساعد زنده گی درصلح ، امنیت ، آموزش ، رفاه و مواظبت قانونی از آنها میباشد. در این زمینه ما از دولت  و ارگانهای مربوطه آن خواستار پابندی به تعهدات ملی و بین اللملی اش درپیریزی و تطبیق یک سیاست مردمی در برابر کودکان کشور میباشیم.

حزب آبادی افغانستان « جهت تربیت سالم جوانان وکودکان ( اعم از دختران و پسران ) بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی » مبارزه می نماید و از ایجاد زمینه های لازم برای تربیت سالم اطفال و نوجوانان و تطبیق حقوق شان حمایت می کند.

یکباردیگر همصدا و همگام با سازمانها و کشورهای صلح دوست  روزجهانی کودک را تبریک گفته، آرزو میبریم تا کودکان در کشور جنگ زده ما و سراسر جهان در پناه صلح و آرامش از زنده گی مرفه و خوشبخت کودکانه برخوردار گردند.

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ ۴/ ۲۱ـ ۳۱۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

جلسه سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ حزب آبادی افغانستان برپا شد

 

جلسه نوبتی سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ ( شورای کشوری المان ) بروز ۲۴ می۲۰۲۱ ساعت شش عصردایرشد.

جلسه بعد ازاعلان رسمیت و تصویب اجندا پیرامون تطبیق تصامیم و فیصله های اجلاس نوبتی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان به کار آغاز ، و درابتدا رفیق عبدالمنان رزمل مسوول سازمان ایالتی گزارش کاری و فعالیت سازمانی درفاصله بین دوجلسه را پیشکش نمود.

در ادامه رفیق خلیل عنایت پیرامون گزارش ، و تایید ازتصامیم و فیصله پلینوم صحبت نمود که دربخشی آن میخوانیم : دربسترحوادث حساس وتاریخی که درکشورما جریان دارد مبارزه بی امان حزب آبادی افغانستان بخاطر ختم جنگ ، تامین صلح ، وحدت ویکپارچگی ملت بصورت پیگیر ادامه داشته و به منظور تحقق اهداف مرامی خود اقدامات بارسالت و عینی را با رزمنده گی به پیش میبرد. چنانچه کمیته مرکزی حزب درآخرین اجلاس نوبتی خویش اهداف و وظایف مبرم را دربرابر اعضا ، کمیته ها وسازمان های حزبی قرارداده است که تحقق عملی آن پایه های حزب را بیشترمستحکم ساخته و تحرک لازم را در انسجام کارو پیکارصفوف حزب بیشترمیسازد . جوان سازی صفوف حزب امر قانونمند وتکامل هرحزب و بخصوص حزب پرافتخارما و بقای موجودیت آن درامر مبارزه بخاطرتحقق آرمان های انسانی و بخصوص نجات کشور ازهیولای جنگ وخونریزی است . درک درست اهداف مرامی حزب زمانی میسرمیشود که ماهیت واقعی آن بطورهمه جانبه وهمیشگی مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته و ازهرطریق ممکن وبا استفاده ازتمام وسایل ممکن تکنالوژی امروزی نه تنها به اعضای حزب ، بلکه به جوانان جدید پیوسته به حزب ، اعضای فامیل ، وابستگان و دوستان توضیح ، تبلیغ و ترویج گردد. این وظیفه هرعضوحزب است....دراخیررفیق عنایت در باره اهمیت کارت حزبی صحبت نموده گفتند که داشتن کارت حزب تثبیت هویت وشخصیت هر فرد مبارز در صفوف حزب است واعتبار وپرستیژحزب رابلند برده و انسجام صفوف را بیشتر میسازد که با ایمانداری وتقد س از آن باید نگهداری کرد .

مطابق بند دوم اجندا رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان روی تدابیرجهت تحقق تصامیم و فیصله های پلینوم حزب ، پلان تدابیری دفترهماهنگی امور حزبی و روسای شوراهای کشوری  و پلان کارسال ۲۰۲۱ شورای کشوری المان صحبت نمود که طرف تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفت .

در اخیرجلسه رفیق رزمل روی نظریات و پیشنهادات رفقا تماس گرفته،  برای بهبود پروسه کاری آنرا درج پروتوکول نمود.

کارجلسه بعد از دو ساعت به امید گسترش هرچه بیشتر فعالیت های سازمان  و تطبیق و تحقق تصامیم اتخاذ شده پایان یافت .

 

عبدالمنان رزمل

مسوول سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021