اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 

به مناسبت اول ماه می ۲۰۲۳

 

 

ما شانه به شانه با اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کارگر می ‌ایستیم و خواهان درآمد آبرومندانه برای کارگران کم‌ کار، شغل مناسب برای بی‌ کاران و مستمری مناسب برای کارگران بازنشسته هستیم. ما رزمنده گی و ستیزنده گی خود را نیرومندتر می ‌کنیم تا تمامی حقوق و آزادی های کارگری تضمین شوند و در حوزه عمل، کنوانسیو ن‌ها به جای سخنان میان خالی به اجرا درآیند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری، صدای رزمنده و طبقه محور، نماینده ۱۰۵ میلیون کارگر، که در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره جهان زنده گی می ‌کنند، کار می ‌کنند و می ‌رزمند، صد و سی و هفتمین سالگرد مبارزه کارگران در شیکاگو در سال ۱۸۸۶ترسایی را گرامی می ‌دارد. نقطه عطف مانده گار طبقه کارگر و چراغ روشنی بر راه مبارزات امروز و فردا، برای کار پایدار با حقوق، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی رایگان و همگانی، و زنده گی آبرومندانه.

امروزه بحران سرمایه‌ داری در گستره و در پهنای جهان پیوسته ژرفش می‌ یابد. بحرانی که پیامدهایش، زیرپا نهادن آشکار حقوق دموکراتیک کارگران و اتحادیه‌های کارگری، وخامت شرایط کار و زنده گی، گسترش چشمگیر نابرابری ‌های اجتماعی، فقر و استثمار است. کلان سرمایه‌ ها و نماینده گان سیاسی آن، از بهانه بحران سرمایه ‌داری همه ‌گونه بهره‌ می ‌برند تا حتا به اساسی ترین حقوق دموکراتیک و صنفی کارگران، مانند حق اعتصاب و حق تظاهرات و سازماندهی حمله کنند. آنان به هرکاری که بتوانند انجام دهند، دست می ‌یازند تا پیامدهای بحران را بر دوش طبقه کارگر، بازنشسته گان، کشاورزان و بخش فقیرتر افراد خوداشتغال تحمیل کنند.

افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها؛ ب ه‌ویژه بهای کالاهای اساسی و همچنین « فقر انرژی» راه دیگری برای کاهش حقوق و حمایت‌ها و افزایش سود سرمایه داران است که فقر بیشتر و بدتر شدن استانداردهای زنده گی کارگران را در پی دارد. آنها بار دیگرازمردم و کارگران می ‌خواهند تا هزینه بحران ‌های آنان را بپردازند. اما کارگران حاضر به پرداخت این صورت‌حساب ‌ها  نیستند. این پیام با صدایی رسا و روشن از کارگاه‌هایی بیش و بیشتر، از کشورهایی بیش و بیشتر به ‌گوش می ‌رسد.

هم ‌پیوندان فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های گارگری، با روح رزمنده هجدهمین کنگره ای که یک سال پیش در روم برگزار شد، در خط مقدم این مبارزات ایستاده و خواستار برآورده شدن نیازهای امروزین کارگران در تمامی سطوح هستند:

حقوق، اشتغال، تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش، فرهنگ.

ما مبارزه خود را علیه خصوصی ‌سازی و سیاست ‌های ضد کارگری نیرومندتر می ‌کنیم، ما در کنار کارگر زن مبارز ایستاده‌ایم، در کنار کسی که از استثمار مضاعف رنج می ‌برد و برای حقوق برابر برای کار، جامعه و زنده گی مبارزه می‌ کند. در همین راستا، ما به ‌مبارزه خود به سود جوانانی که همیشه نخستین قربانیان بحران‌های سرمایه‌ داری هستند و مهاجرانی که به‌ عنوان نیروی کار ارزان مورد بهره‌ کشی قرار می ‌گیرند، ادامه می ‌دهیم. ما شانه به شانه اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کارگر می‌ایستیم و خواهان درآمد آبرومندانه برای کارگران کم‌ کار، شغل مناسب برای بی ‌کاران و مستمری مناسب برای کارگران بازنشسته هستیم. ما رزمنده گی و ستیزنده گی خود را نیرومند تر می ‌کنیم تا تمامی حقوق و آزادی های کارگری تضمین شوند و در حوزه عمل، کنوانسیون‌ها به جای سخنان میان خالی به اجرا درآیند. این مبارزات، با وجود افزونتر شدن سرکوب و خودگامه گی ‌های دولتی و متاسفانه همراه با ساده انگاری و حتا همکاری برخی از رهبران تسلیم شده سندیکایی همسو با اتحادیه‌ های زرد هماهنگ با دستورات پایتخت، به گونه ای بی امان و تزلزل ناپذیر ادامه می ‌یابد.

افزون ‌بر پیامدهای همه ‌گیری و بحران اقتصادی، بورژوازی از طبقه کارگر می‌ خواهد تا بهای جنگ امپریالیستی ایالات متحده امریکا، ناتو، اتحادیه اروپا با روسیه در اوکرایین را نیز بپردازد. ما بر همبسته گی انترناسیونالیستی قاطع خود با مردم رنج دیده تاکید می ‌کنیم. ما خواستار پایان جنگ در اوکرایین، از بین بردن همه جنگ ‌های امپریالیستی، جدایی و برچیدن ناتو و همه ایتلاف ‌های نظامی و لغو سلاح‌ های هسته‌ای هستیم. ما به مبارزه خود برای تضمین حقوق مردم برای زیستن در صلح و تعیین آزادانه و مستقل سرنوشت حال و آینده شدت می ‌‌بخشیم. ما برای توقف جنگ ‌های اقتصادی و تحریم ‌ها به‌عنوان ابزاری برای افزایش منافع امپریالیستی خارجی در کشورهای مستقل مبارزه می‌کنیم. ما خواهان پایان دادن بی ‌درنگ به تحریم‌های جنایتکارانه علیه کوبای سوسیالیستی و جنایت مستمر علیه مردم فلسطین هستیم.

قوی ‌ترین سلاح ما انترناسیونالیسم و همبسته گی است. هیچ کارگری نباید احساس کند که تنهاست.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های گارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۲۰۲۳ درودهای گرم، انترناسیونالیستی، رزمجویانه و شادباش‌های طبقاتی خود را به همه کارگران مبارز و به‌ همه اتحادیه‌ های کارگری رزمنده که به‌ گونه‌ای خستگی‌ ناپذیر و بی‌ وقفه در مبارزه‌ برای دستیابی به‌عزت و برآوردن نیازهای امروزین طبقه کارگر و اقشار مردمی هستند، تقدیم می ‌کند. ما اقدامات مشترک خود را در هر بخش، در هرکشور، در هرقاره، برای رهایی طبقه کارگر، برای تامین منافع و نیازهای طبقاتی خود تشدید می ‌کنیم. علیه علت اصلی فقر، بدبختی، جنگ و پناهنده گی، برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسان محور، با شرایط زنده گی و کار آبرومندانه برای هر انسان، جامعه ای عاری از وحشی ‌گری سرمایه ‌داری و استثمار انسان از انسان.

از تمامی هم ‌پیوندان و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های گارگری می‌ خواهیم که روز جهانی کارگر را تحت شعارها و پرچم های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گرامی بدارند:

- همبسته گی انترناسیونالیستی: رزم افزار طبقه کارگر!

ـ ما از پرداخت مصارف بحران‌های آنان سرباز می ‌زنیم!

ـ به محاصره‌های امپریالیستی و جنگ‌ های اقتصادی پایان دهید!

 

فدراسیون جهانی اتحادیه ‌های گارگری

۲۵ اپریل ۲۰۲۳ ترسایی

(منبع : جهان )

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ ‍۱۲۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

کودتا و جنگ به نیابت مصر و اتیوپیا در سودان

اومانیته

نبرد میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع که با یک کودتا آغاز شده از میان غیرنظامیان قربانی می گیرد. فتحی الفضل، سخنگوی حزب کمونیست سودان (PCS) معتقد است که هر یک از این دو گروه نظامی دارای روابط و حمایت های منطقه ای هستند. تنش از چند ماه پیش بالا گرفته بود و هیچ ‌کدام نمی ‌خواستند امتیازات خود را از دست بدهند، اما روی یک چیز توافق داشتند: به حاشیه راندن نماینده گان مدنی، که در عین حال منشأ جنبش اعتراضی بود. جنبشی که در سال ۲۰۱۸ ترسایی به رژیم عمرالبشیر پایان داد.

کمیته مرکزی پزشکان سودانی گزارش داد که از آغاز درگیری‌ها تا اکنون چند صد نفر کشته شده اند

اومانیته با فتحی الفضل مصاحبه ای کرده که می خوانید:

پرش :  وضعیت در خرطوم چگونه است؟

فتحی الفضل: درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش منظم، چه در پایتخت و چه در شمال ‌پایتخت و بویژه درشهر Merow، یعنی جایی که پایگاه نظامی مصر در آنجا قرار دارد و نیروهای مصری فرودگاه آن را کنترول می ‌کنند، یا حتا در بندر سودان، بسیار شدید است. در سایر نقاط کشور، اوضاع به همان اندازه که در دارفور وخیم است، در آنجا هم وخیم گزارش شده است. در این میان بیش از همه غیرنظامیان هستند که بیشترین قربانی را میدهند.

 جنرال‌ها حاضر به مصالحه با هم نیستند. در خرطوم پل های ارتباطی قطع شده اند. ما حتا نمی توانیم به شهر ا« اومدورمان » برسیم. مردم خیلی کمی در خیابان دیده می شوند. آب و برق در چندین منطقه از پایتخت به دلیل درگیری قطع شده است. از آنجایی که مردم نمی توانند بیرون بروند، نمی توانند مواد غذایی لازم را هم تهیه کنند.

پرسش: چگونه به چنین رویارویی بین ارتش و FSR رسیدیم؟

فتحی الفضل: ما به عنوان حزب کمونیست سودان مدت زیادی است که درباره وخامت اوضاع هشدار داده ایم. در پایان سال گذشته ارتش با ده‌ها تن از رهبران غیرنظامی قرارداد را منعقد کرد که در آن جنرال‌ها قول دادند بخش بزرگی از قدرت سیاسی خود را تحویل بدهند. بحث هایی که تحت فشار انگلستان، ایالات متحده امریکا ، ناروی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام شد، آینده ای نداشت. آنچه امروز در سودان اتفاق می افتد پیامد کودتای نافرجام اکتوبر ۲۰۲۱ ترسایی است. هدف ایجاد یک مشارکت جدید بین دو نیروی مسلح اصلی از یک سو و غیرنظامیانی بود که توسط نیروهای آزادی و تغییر (FLC) نماینده گی می‌ شوند. این مشارکت نمی تواند صورت گیرد، زیرا دعوای اصلی بین همه این نیروها بر سر قدرت و اقتدار است. هیچ یک از طرفین در واقع آماده سازش نیست. علیرغم فشارهای منطقه ای و بین المللی بر تمامی این نیروها که شاهد بوده ایم، تناقضات برطرف نشده است. جنرالها تا کشور را به نابودی کامل نرسانند دست بردار نیستند. این دقیقاً همان چیزی است که در حال رخ دادن است. واضح است که درگیری ها وقتی به پایان میرسد که کنترول دولت و اقتداردر کشور را یکی از طرفین بدست آورد که البته در نهایت به معنای کنترول ثروت کشور است. در یک طرف جنرال های ارتش منظم قرار دارند که شرکت های صنعتی و تجاری را کنترول می کنند و از سوی دیگر، نیروهای پشتیبانی سریع که به منابع طبیعی از جمله طلا دسترسی دارند. نیروهای پشتیبانی سریع با گروه شبه نظامی واگنر روسی در ارتباط هستند، در حالی که ارتش سودان روابط تجاری با جنرال های مصری دارد. مصری ها هم وارد شهر « ورواووا" » شده اند و بخشی از نیروی هوایی خود را برای انجام مانور با نیروی هوایی سودان در آنجا مستقر کرده اند. هدف جنگ کنترول سدی بر روی رود نیل به نام سد « رنسانس بزرگ » است که توسط اتیوپیا ساخته شده است (که می تواند آب مصر و سودان را تامین کند). نیروهای پشتیبانی سریع به همراه فرمانده خود،  همدی، به نیروهای مصری در Merowe حمله کردند. خواه این برنامه ریزی شده باشد یا نه،  همدی را به طور موثر در اردوگاه اتیوپیا قرار می دهد. اگر به آنچه در این کشور در حال حاضر اتفاق می افتد نگاه کنید، در خرطوم و همچنین در جاهای دیگر، به نظر می رسد یک جنگ نیابتی بین مصر و اتیوپیا جریان یافته است.

پرسش: چگونه می خواهید برای رساندن صدای مدنی اقدام کنید؟

فتحی الفضل: ما باید به سازماندهی مردم برای ادامه مبارزه و رسیدن به اهداف انقلابی که درگام اول البشیر را سرنگون کرد ادامه بدهیم. خواسته اصلی ما در حال حاضر آتش بس فوری، خروج ارتش و شبه نظامیان از شهرها، روستاها و مناطق مسکونی است. ما معتقدیم که انحلال همه شبه نظامیان و اصلاح یک ارتش ملی متحد و حرفه ای ضروری است. ارتش باید به قرارگاه ها بازگردد. این تنها راه خاتمه کودتا و استقرار قدرت واقعی مردمی و دموکراتیک در کشور است./ راه توده

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۶۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند

 چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ۱۳ اپریل ۲۰۲۳ ( ۲۴ حمل ۱۴۰۲) در سمرقند، جمهوری ازبکستان، برگزار گردید.

وزیران خارجه چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور داشتند.

طرفین در فضایی صریح و واقع­ گرایانه همراه با درک متقابل بحث هایی جامع، عمیق و سازنده از وضعیت کنونی افغانستان و چشم انداز توسعه این کشور به شرح ذیل انجام دادند:

طرفین بر تعهد خود به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور مسالمت آمیز، متحد، دارای حق حاکمیت و مستقل، بدون تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.

طرفین بر اهمیت ایجاد یک نظام حکمرانی فراگیر و جامع در افغانستان که منعکس کننده منافع همه اقشار جامعه افغان تاکید کردند.

طرفین به این نکته که وضعیت امنیتی مرتبط با تروریزم در افغانستان همچنان وخیم است توجه داشته و بر تعهد خود در تقویت همکاری­ها برای مبارزه با تروریزم و امنیت میان کشورهای همسایه و توسعه جبهه متحد علیه تروریزم تاکید کردند.

طرفین خاطرنشان کردند که همه گروه ­های تروریستی از جمله دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی (اتیم)، تحریک طالبان پاکستان (تی. تی. پی)، ارتش آزادی بخش بلوچستان (بی. ال. ای)، جندالله، جیش العدل، جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ازبکستان (آی. ام. یو) و دیگر سازمان تروریستی مستقر در افغانستان کماکان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب می ­شوند.

طرفین بر اهمیت مبارزه با تهدید مواد مخدر تاکید کردند و خواستار حمایت از توسعه برنامه­های جایگزینی کشت مواد مخدر و همچنین مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گردیدند.

ظرفین بر ضرورت حفظ گفت و گو و ارتباطات جامعه بین الملل با افغانستان تاکید کرده و خواستار اقدام بیشتر به منظور بهبود شرایط معیشت مردم شدند و ابراز اطمینان کردند که مقامات افغان به حقوق اساسی بشر شامل حقوق تمامی ‌گروه‌های قومی، زنان و کودکان احترام گذاشته و این حق متساوی را برای تمامی ‌شهروندان افغانستان فراهم آورده تا در شوون سیاسی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور مشارکت کنند.

طرفین به اهمیت هماهنگی تلاش های منطقه ای و بین المللی به منظور اطمینان از امنیت و ثبات در منطقه توجه کرده، بر مشارکت مثبت مجامع منطقه ای موجود شامل کنفرانس بین­المللی تاشکند «افغانستان: توسعه امنیتی و اقتصادی» و رایزنی­های فورمات مسکو در خصوص افغانستان تاکید نمودند.

طرفین نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت انسانی و وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور ابراز نمودند و آماده گی خود را برای تداوم ارایه کمک های بشردوستانه به مردم افغان و حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان اعلام کردند.

طرفین به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در فراهم نمودن کمک های بشردوستانه به افغانستان اشاره نمودند و از جامعه بین­المللی خواستند که کمک های بشردوستانه اضطراری به مردم افغانستان را افزایش دهند.

طرفین بر اهمیت مقابله با تلاش ها به منظور سیاسی کردن کمک های بشردوستانه مورد نیاز مردم افغانستان تاکید و اعلام کردند که توزیع و استفاده کمک های بشردوستانه باید در چارچوب خدمت به منافع مردم عادی افغانستان باشد.

طرفین تاکید کردند که کمک به کابل در احیای اقتصاد ملی موجب ایجاد شرایط زنده گی مناسب برای مردم و کاهش جریان مهاجرین به خارج از کشور خواهد شد.

طرفین بر اهمیت اساسی پروژه‌ های مهم بین ­المللی انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، زیرساخت و دیگر پروژه‌های اجرا شده توسط کشورهای همسایه برای توسعه اقتصادی-اجتماعی افغانستان و ادغام فعال این کشور در اقتصاد جهانی اشاره کردند.

طرفین به ابتکار ازبکستان در ایجاد « گروه مذاکره کننده بین­ المللی» تحت نظارت سازمان ملل متحد و تاجیکستان در خصوص ایجاد یک « کمربند امنیتی » اطراف افغانستان توجه کرده، منتظر دریافت اطلاعات زمینه ای جامع از مبتکران هستند.

طرفین از کشورهایی که عمدتا مسوول مشکلات کنونی در افغانستان هستند مصرانه خواستند تا مجدانه به تعهدات خود مبنی بر بازیابی اقتصادی و توسعه آتی افغانستان عمل کنند.

طرفین بر تشکیل نشست های سه گروه کاری شامل : « گروه کاری سیاسی و دیپلوماتیک »، « گروه کاری اقتصادی و بشردوستانه » و « گروه کاری امنیت و ثبات » در اولین فرصت تاکید کردند.

طرفین ضمن قدردانی و تشکر از ازبکستان برای برگزاری بسیار سطح بالای چهارمین نشست وزیران خارجه، از پیشنهاد برگزاری پنجمین نشست وزیران خارجه در عشق آباد در سال ۲۰۲۴ یا در صورت لزوم در تاریخی زودتر از آن حمایت کردند.

برگرفته از تارنمای رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۱۶۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

وقتی چین و برازیل دوباره دست در دست هم به جلو حرکت می‌ کنند

 

رادیو چین بین المللی در گزارشی پیرامون سفر لولا داسیلوا به چین نوست :
چین و برازیل حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیلومتر با هم فاصله دارند و بزرگترین کشورهای در حال توسعه در نیمکره‌های شرقی و غربی جهان هستند. همزمان با آغاز سفر لوییز ایناسیو لولا داسیلوا ، رییس جمهور برازیل در روز ۱۲ اپریل (۲۳ حمل) به چین، این دو قدرت نوظهور که اقیانوس‌ها میان آنها جدایی انداخته دوباره دست هم را می ‌فشارند.
آقای لولا رییس جمهور برازیل از نظر مردم چین یک دوست قدیمی است. او طی دوره اول ریاست جمهوری ‌اش (۲۰۱۰- ۲۰۰۳)  دو بار سفر رسمی به چین انجام داد. طی دوران ریاست جمهوری لولا، روابط چین- برازیل رشد شتابانی داشت. چین به بزرگترین شریک تجاری برازیل در سال ۲۰۰۹  ترسایی تبدیل شد و این جایگاه را برای ۱۴ سال متوالی حفظ کرده است.
برازیل اولین کشور امریکای لاتین محسوب می ‌شود که حجم تجاری آن با چین از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
جنوری امسال لولای ۷۷ ساله آغاز سومین دوره ریاست جمهوری خود را جشن گرفت.
شی جین پینگ ، رییس جمهور چین یک نامه تبریک به مناسبت پیروزی لولا در انتخابات برازیل ارسال و تاکید کرد چین و برازیل کشورهای بزرگ در حال توسعه و کشورهای مهم بازار نوظهور هستند که نفوذ و تاثیر جهانی دارند. آنها شرکای راهبردی جامع برای همدیگر هستند، منافع مشترک گسترده‌ای دارند و مسوولیت‌های توسعه مشترک را به دوش می ‌کشند.
موضوعات اقتصادی از مهمترین محورهای سفر آقای لولا به چین است. برازیل در حال حاضر با وظیفه مهم احیای پساکرونا روبروست و لولا متعهد به ارتقا  « صنعتی‌ سازی مجدد » برازیل است. و چین در حال پیشبرد توسعه با کیفیت بالا و گشایش در سطح بالاست که فرصت‌های برد- بردی را برای تمام کشورهای جهان از جمله برازیل فراهم می‌ کند.
تحت هدایت مقامات بلند پایه دو کشور، همکاری دوجانبه میان چین و برازیل روز به روز تعمیق یافته و فاصله بین مردم دو کشور نیز به شکل مداومی کاهش پیدا کرده است. علاوه بر فوتبال، رقص سامبا و کباب باربکیو، مردم چین به ویژه جوانان اطلاعات بیشتری از برازیل دارند.
در سوی مقابل، درک مردم برازیل از چین نیز فقط محدود به « دیوار بزرگ چین» و «کونگ فو» نیست. به عنوان مثال طب چینی در میان مردم برازیل بسیار مشهور است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار پزشک رسمی و متخصص طب سوزنی چین در برازیل حضور دارند.
« مید این چینا» در حال نفع رساندن به برازیلی‌های بیشتر و بیشتری است. شایان ذکر است که همکاری علمی و فناوری یکی دیگر از جنبه‌ های همکاری چین- برازیل محسوب می ‌شود. سابقه این همکاری را می‌ توان در دهه ۸۰ میلادی جست وجو کرد و به ایجاد دستاوردهای علمی- پژوهشی مانند « ماهواره منابع زمینی چین- برازیل»، «تحقیقات نانوفناوری و مرکز نوآوری» و «مرکز اقلیمی و انرژی» منجر شده است.
چین و برازیل در مقابل اوضاع پیچیده و مداما در حال تغییر بین‌المللی به عنوان رهبران کشورهای در حال توسعه هر دو مخالف هژمونی و سیاست‌های قلدرمابانه هستند و هر دو از چندجانبه گرایی واقعی حمایت می ‌کنند.
این دو کشور همکاری نزدیک خود در سازمان‌ های بین‌المللی و سازوکارهای چندجانبه مانند سازمان ملل متحد،‌ سازمان تجارت جهانی، گروه ۲۰ و بریکس را حفظ کرده به گونه‌ ای که باعث تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و تقویت صدای صلح و توسعه شده‌اند.
آقای لولا پیش از عزیمت به چین مکرراْ به نقش چین و واژه « صلح » در واکنش به بحران اوکرایین، اشاره کرد. وی تصریح کرد: یک نفر باید حرف زدن درباره صلح را آغاز کند زیرا امریکا و اروپا درباره صلح حرفی نمی ‌زنند. دوستان چینی قدیمی آماده هستند!
جهان خارج توجه زیادی به سفر لولا به چین دارد زیرا چین و برازیل بزرگترین کشورهای در حال توسعه در نیمکره‌های شرقی و غربی دنیا هستند.
توسعه روابط آنها نه تنها به دو طرف سود خواهد رساند بلکه ک جهان نیز از آن منتفع خواهد شد.
این باور وجود دارد که تحت هدایت سران دو کشور، همکاری متقابل سودمند و دوستانه چین و برازیل در زمینه‌های مختلف به صورت کیفی ارتقا خواهد یافت و کمک جدید به ثبات و رفاه منطقه و جهان می ‌کند.


درهمین ارتباط روزنامه « یونگه ولت » چاپ برلین در شماره تازه خود به قلم فولکر هرمزدورف نوشت :

لولا داسیلوا، رییس جمهور برازیل با سفر خود به چین، چندجانبه گرایی و انتخاب جایگزینی برای نهادهای غربی را تقویت می کند.


یک روز قبل، لولا در مراسم تحلیف دیلما روسف، رییس دولت و دولت سابق برازیل به عنوان رییس بانک توسعه نوین (NEB) در شانگهای شرکت کرده بود. هر دو موقعیت نشان دهنده اولویتی است که دولت لولا به کشورهای بریکس (برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) می دهد.
با این سفر، بزرگترین قدرت اقتصادی امریکای لاتین که یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان است، تاکید کرد که می‌ خواهد مشارکت راهبردی خود را با چین و سایر کشورهای این بلوک گسترش دهد و چندجانبه ‌گرایی را ترویج کند.
یکی از ابزارهای این امر بانک توسعه نوین است که به عنوان جایگزینی برای بانک جهانی در آینده در نظر گرفته می شود.
هنگامی که روسف روز پنجشنبه سوگند یاد میکرد، بر اهمیت این نهاد که در اصل تنها توسط پنج کشور بریکس حمایت می ‌شد، برای تامین مالی پروژه‌های توسعه در کشورهای عضو تاکید کرد.
بنگلادش، مصر، امارات متحده عربی و اوروگوای هم اکنون به آن ملحق شده اند. سایر بازارهای نوظهور در مرحله آغازین قرار دارند.
رییس جدید بانک توسعه تصریح کرد: بانک توسعه با ارزهای مختلف در بازار جهانی منابع مالی را تامین می‌ کند، اما تلاش می ‌کند تا پروژه‌ها را با ارزهای داخلی تامین مالی کند تا به نفع بازارهای داخلی باشد و از ضرر و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.
لولا داسیلوا در سخنرانی افتتاحیه خود به نقش منفی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد.
او گفت که بانک جدید از این جهت مهم است که یک موسسه جهانی است که در آن کشورهای صنعتی و توسعه یافته (منظور از کشورهای غربی می باشد) حضور ندارند.
لولا با اشاره به تجربه کشور همسایه ارجنتاین با صندوق بین المللی پول گفت:  «هیچ دولتی نمی تواند با چاقو روی گلویش کار کند زیرا همیشه بدهکار میماند.»
نظرات لولا در سفر چهار روزه دولتی با استقبال میزبانان مواجه شد.
چین و برازیل سیاست های خارجی مستقلی را دنبال می کنند و هر دو برای توسعه پایدار تلاش می کنند.
روزنامه چاینا دیلی روز چهارشنبه نوشت: هیچ چیز نمی ‌تواند به اندازه سفر لولا که می ‌تواند به ایجاد یک سری مشارکت‌های چین و برازیل به نفع هر دو کشور و فراتر از آن کمک کند، خوشایند باشد.

گلوبال تایمز خاطرنشان کرد که سفر لولا همچنین باعث ارتقای چندجانبه گرایی و همکاری در پلاتفرم های مختلف چندجانبه می شود، « بویژه پس از یک سری دیدارهای سطح بالا توسط سران کشورهای خارجی در هفته های اخیر ».
این روزنامه تاکید کرد که توقف وی در شانگهای، مرکز اقتصادی چین و بازدید وی از شرکت های فناوری در این شهر نشان داد که برازیل نیز در تلاش برای افزایش همکاری در زمینه علم و فناوری است.
دراین سفر که لولا را هفت وزیر، پنج فرماندار، رییس مجلس سنا و بیش از ۲۰۰ سرمایه ‌دار و مدیر عمدتاً از بخش کشاورزی همراهی میکنند، انتظار می رود حدود ۲۰ موافقت نامه امضا شود. روزنامه اینترنتی برازیلی منتقد دولت G1 اظهار داشت که به گفته بسیاری از ناظران، سیاست خارجی لولا همچنان در تلاش برای « موازنه منفی از قدرت های بزرگ ایالات متحده امریکا و چین » است.
پورتال خبری در عین حال اذعان داشت: « جمهوری خلق چین بالاترین مصرف کننده محصولات برازیلی در جهان است، این باید اهمیت این سفر را برای ما گوشزد کند!»

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۳ـ ‍۱۶۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

افشای پرونده پنتاگون نشان از تضادهای عمیق داخلی است

 

افشای پرونده پنتاگون، عدم اعتماد متقابل بین ایالات متحده امریکاو متحدانش را تشدید می کند و ضربه سنگینی به هژمونی ایالات متحده امریکا وارد میکند.

گلوبال تایمز

کارشناسان چینی روز سه‌ شنبه با بررسی افشای اسناد بسیار محرمانه پنتاگون اظهار نظر کردند که این فرصت نادری است تا نگاهی اجمالی به نحوه عملکرد سیستم جاسوسی ایالات متحده امریکااز متحدانش بیندازیم، کاری که فقدان اعتماد متقابل استراتژیک بین آنها را تشدید می‌کند و ضربه ای سنگین به استراتژی واشنگتن برای حفظ هژمونی جهانی خود خواهد بود.
سی ان ان گزارش داد، سخنگوی ارشد پنتاگون روز دوشنبه گفت که افشای این پرونده ها خطری « بسیار جدی » برای امنیت ملی آمریکا به همراه دارد که به شدت مقامات آمریکایی را نگران کرده است، زیرا می ترسند این افشاگری ها «منابع حساس را به خطر بیندازند و روابط مهم خارجی را به خطر بیندازند ».
فایل های طبقه بندی شده ابتدا در اواخر فبروری در Discord ظاهر شدند و بعداً به سایر سایت های رسانه های اجتماعی از جمله تلگرام و توییتر گسترش یافتند.
وقتی که نیویورک تایمز در روز ۶ اپریل در مورد این مطالب گزارش داد لوید آستین، رییس پنتاگون نیز در جریان این موضوع قرار گرفت.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون روز یکشنبه خاطرنشان کرد که اسناد منتشر شده در سایت های رسانه های اجتماعی « به نظر می رسد حاوی مطالب حساس و بسیار طبقه بندی شده باشد. »
علاوه بر اطلاعات بسیار دقیقی که نقاط ضعف کلیدی اوکراین را در یک نقطه حساس در میدان نبرد یا « حمله متقابل بهاری» مورد انتظار کیف را آشکار می کند، برخی از اسناد فاش شده میزان استراق سمع و جاسوسی ایالات متحده امریکا از متحدان کلیدی خود از جمله را کوریای جنوبی، اسراییل و اوکرایین افشا کرده است.
یک منبع نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رییس ‌جمهور اوکرایین گفت: اوکراین قبلاً برخی از برنامه‌ های نظامی خود را به دلیل درز اطلاعات تغییر داده است.
نیویورک تایمز گزارش داد که یک مقام ارشد اطلاعاتی با اشاره به ایالات متحده امریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا، کشورهایی که به طور گسترده اطلاعات مشترکی دارند، این افشاگری را « کابوسی برای پنج چشم » خواند.
در تلاشی برای تسکین اعصاب مضطرب، ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها در حال تعامل با متحدان و شرکای خود در سطوح بالا در این زمینه هستند و در تلاش هستند تا آنها را نسبت به تعهد ایالات متحده امریکا به حفاظت از اطلاعات و « وفاداری» به مشارکت ها مطمین کنند.

کارشناسان می ‌گویند این افشاگری می ‌تواند تاثیرعمیق و پیچیده‌ای بر روابط بین ایالات متحده امریکا و متحدانش، به‌ ویژه در همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد.
یانگ ژیو، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی چین، روز سه ‌شنبه به گلوبال تایمز گفت که این حادثه بر نارضایتی متحدانش از ایالات متحده امریکا افزوده و مهم ‌تر از همه، فقدان اعتماد متقابل استراتیژیک بین آنها را تشدید خواهـد کرد.
در حالی که متحدان می دانند که منافع امنیتی آنها به شدت به منافع ایالات متحده امریکا گره خورده است، اما آنها متوجه می شوند که رابطه شان با واشنگتن بیشتر یک رابطه سلطه جویانه و تبعیت از آمریکا است تا همکاری. ایالات متحده امریکا برای ارضای نیازهای خودخواهانه خود، امنیت متحدان خود را تهدید می کند. یانگ خاطرنشان کرد: از طریق جاسوسی اطلاعاتی از آنها یا به هر وسیله لازم دیگر.
سونگ ژونگ پینگ ، کارشناس نظامی چینی، این نشت « یکی دیگر از رویدادهای PRISM»  نامید و خاطرنشان کرد که از یک جهت، شکاف بزرگی را در امنیت ملی امریکا آشکار می کند و از سوی دیگر، ضربه قابل توجهی به مسوولان اطلاعاتی ایالات متحده امریکا وارد می کند آن رسوایی به یک نقص بزرگ تبدیل شده که بر همکاری با متحدانش تأثیر می گذارد.
سونگ به گلوبال تایمز گفت: « بی اعتمادی و عدم اتحاد ناشی از این حادثه ضربه سنگینی به استراتیژی ایالات متحده امریکا برای حفظ هژمونی جهانی است. هژمونی ایالات متحده امریکا بدون حمایت استراتیژیک متحدانش روز به روز کاهش می یابد. »
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی به گزارشگر صدای امریکا گفت: از آنجایی که این حادثه موجب بوجود آمدن موجی از شوک در کاخ سفید شده است، این نگرانی وجود دارد که اطلاعات بیشتری درز کند.زیرا ما نمی دانیم چه کسی پشت این ماجراست.
ما چیزی در مورد انگیزه افشا کننده گان نمی دانیم و ما نمی دانیم چه چیزهای دیگری به دست آنها افتاد است.»
افشای اسناد طبقه بندی شده نشان دهنده اختلافات داخلی در ایالات متحده امریکاست، این نشان دهنده نظرات و ارزشهای متفاوت است که با هم به مقابله برخاسته اند.
لی هایدونگ، استاد دانشگاه روابط خارجی چین، روز سه شنبه به گلوبال تایمز گفت، بسیاری درامریکا از سیاست های واشنگتن ناراضی هستند، این سیاست ها هم به منافع خود و هم به رفاه مشترک کشورهای سراسر جهان لطمه می زند و خشم آنها از سواستفاده دولت از قدرت در عملیات های خارجی و داخلی به حدی انباشته شده است که در نهایت منجر به افشای این اطلاعات شده است.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ ‍۱۲۰۴

Copyright ©bamdaad 2023