پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق غلام فاروق قناعی شخصیت نیکنام اجتماعی و فرهنگی هرات سرای فانی را ترک گفته ، به جاودانگی پیوسته است.

رفیق قناعی منحیث انسان آگاه ، مهربان ، متواضع و صادق بیشترین سالهای زنده گی  پرثمرخود را وقف مبارزه در راه دموکراسی ، عدالت اجتماعی و خدمتگذاری به مردم و میهن نمود.

روحش شاد و یادش گرامی باد !

 حزب آبادی افغانستان با شناخت ازکارنامه های پرافتخار، زنده گی شرافتمندانه و مبارزات خستگی ناپذیر زنده یاد قناعی ، نبود فزیکی او را ضایعه بزرگ دانسته و جایش را در میان مبارزان نهضت دموکراتیک و دادخواه کشورخالی می یابد.

با ابرازتسلیت وغمشریکی به خانواده سوگوارقناعی، برای بازمانده گان و همرزمان رفیق جانباخته صبر وشکیبایی آرزو می کنیم .

 با حرمت فراوان ،

حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۲۱۰۲

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام غمشریكی کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان


با درد و تألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه درشهرجلال آباد كشورعزیز، برادرزاده رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود به ابدیت پیوست.
روحش شاد، یاد و خاطراتش مانده گارباد!
اعضای سازمان حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ شریک دا نسته ، بدین وسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را خدمت رفیق زیارمل گرامی واعضای خانواده های سوگوارشان تقدیم نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو مینمایند.

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۱۴۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور

با درد و افسوس تمام خانواده بزرگ جنبش روشنگری افغانستان یکی از پایه گذاران برجسته و نامدار خود را از دست داد . رفیق نور احمد نور که از ایام جوانی در کنار انگشت شمار رسالتمندان نهضت ترقیخواهی کشور قرار گرفت و صدای آزادی ، ترقی ، دموکراسی و عدالت خواهی را به اهتزاز در آورده و آنرا رشد و تکامل بخشید و یکجا با همسنگران متعهد راه شان ، حزب عزیز ما را به یک حزب بزرگ و سراسری با خردمندی تشکیلاتی و نظامی شهره کشور و منطقه ساخت. این ابر مرد مبارزه به درستی دریافته بود که راه مبارزه صخره سنگ است و سخت دشوار ، بدین لحاظ مدبرانه و استادانه راه مبارزه پیگیر و رسالتمند را برگزید و از دهلیز مبارزه دشوار ، مستدام و خستگی ناپذیر راه رهایی انسان زحمتکش کشور را از درد و ستم و بیداد و رفتن به شاهراه ترقی ، دموکراسی و عدالت جستجو می ‌کرد بدین لحاظ برای پرورش کادرهای متعهد و رسالتمند در نهاد های ملکی و نظامی حزب با خردمندی و حوصله مندی تمام پرداخت و امروز خوشبختانه حزب عزیز ما از بهترین و متخصص ترین کادرها بر خوردار است هیچ جریانی در کشور به توانایی کادر ها و صفوف حزب عزیز ما در ساختارهای حزبی و تخصصی و دولتی نبوده و نخواهد بود .

در چنین موقع که ما با پیکر رفیق نور احمد نور عزیز وداع می‌ کنیم و یاد این رفیق مهربان صمیمی و پرلطف خود را گرامی میداریم و کارنامه های درخشانش را ثبت تاریخ حزب خود میسازیم ، به همه اعضای حزب عزیز و پرافتخارخود صدا میکنیم که به شکست و ریخت پایان داده و برای خشنودی روح بزرگ رفیق کارمل عزیز و سایر رهبران و بزرگان و شهیدان عزیز حزب خود و رهروان رسالتمند حزب خود تجدید پیمان کنیم که حزب عزیز خود را از هر زمان دیگر منظم تر و متشکل تر بسازیم و برای نجات وطن از سیاه ترین مرحله تاریخ آن مشارکت نماییم .

روح رفیق نورعزیز ما شاد و به خانواده بزرگ رفیق نور ، جنبش های ترقیخواهی کشور و مردم زحمتکش افغانستان این ضایعه بزرگ را تسلیت میگوییم .

 

 

از طرف شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا

 

 بامداد  ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

رفقا ودوستان گرامی،

رهروان جنبش دادخواهی کشور،

با درد و دریغ جنبش دادخواهانه کشوریكی دیگر از فرزندان صدیق ، نیک نام ، آگاه  و پرتلاش خود را از دست داد.

رفیق نور احمد نور بروز ۱۷ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی از جمع ما رخت سفر بربسته ، اعضای سازمان حزب آبادی افغانستان درهالند ، رهروان جنبش ترقیخواهی کشور و خانواده مبارز و دادخواه خود را به غم نشاند.  
رفیق نوراحمد نور شخصیت مدبر وخردمند سیاسی کشور، یکی از اساسگزاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نماینده منتخب مردم در پارلمان کشور، وزیرامورداخله ، دیپلومات ورزیده و سازمانده آگاه  که منحیث انسان نیکوکار و انقلابی در جامعه  و در بین رفقایش شهرت داشت پیوسته وظایف محوله را با صداقت ، ایمانداری و درهمخوانی با منافع انسان زحمتکش کشور انجام میداد.

 او تا آخرین لحظات حیاتش دریکی ازسازمان های حزبی که از آرمانهای انسانی ح د خ ا الهام گرفته است، در كشورشاهی هالند عضویت داشته ، به مبارزه  سازمانیافته پیگیرانه و با صداقت پابند بود.

رفیق نورفقید یکی ازهواداران نزدیکی و اتحاد نیروهای دموکراتیک و عدالت پسند کشور بوده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

با گرامیداشت از خاطرات فراموش ناشدنی و تلاش های شریفانه رفیق نور احمد نور راهش را پررهرو میخواهیم !

اعضای کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ جنبش دادخواهی کشور شریک دانسته ، بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به شمیم جان نورهمسر، آروین جان نور، مینه جان نور و آرمان جان نور فرزندان ، فهیمه جان پوپل و فوزیه جان پوپل خواهران ، برادران و سایر بازمانده گان رفیق نور فقید، هواداران ح د خ ا ، به ویژه رهبری و همه اعضای حزب آبادی افغانستان پیشکش نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو می نمایند .


حفیظ مصدق
مسوول كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند

 

بامداد  ـ ۲/ ۲۴ـ ‍۱۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش دادخواهانه افغانستان دربیشترازنیم قرن اخیرما را ترک گفت وبه ابدیت پیوست. رفیق نور احمد نور، علیرغم منشا اجتماعی بالایی، بادرک ازاوضاع نیم قرن پیش افغانستان ، باپذیرش راه مبارزه برای رهایی زحمتکشان تا آخرعمردر راه برگزیده خود در کنار زحمتکشان کشوربامتانت، دلیری، وقف و آگاهی کامل مبارزه کرد. سراسرزنده گی رفیق نوراحمد نورمشحون از اراده آهنین درراه رهایی زحمتکشان کشوربرپایه آگاهی انقلابی است. مشخصه اصلی زنده گی بیشتراز نیم قرن رفیق نوراحمد نور در مبارزه دادخواهانه صداقت و پایداری و وفاداری به اندیشه های پیشرو دوران ما بوده است. رفیق نور احمد نورمردی سخت کوش، متواضع، صمیمی و بسیار شجاع بود. درمبارزات اپوزیسیونی ودرهنگام قدرت یکی ازتکیه گاه های اساسی حزب بود. او دربحرانی ترین حوادث تشکیلات سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را رهبری کرد و درتوسعه صفوف و اعتلای نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان درجامعه ما نقش اساسی داشت. مسلماً زنده گی سیاسی رفیق نوراحمد نور مانند هرسیاست گذارو مبارز دیگری ازفراز و نشیب های ناگزیری که درجریان مبارزه واقع می شود، مبرا نبوده است. اما نقش پررنگ و قاطع نوراحمد نور درزمینه تشکیلاتی دشمنان حزب و مردم راعصبانی ساخته و درهر زمانی کارزارتبلیغاتی را علیه او بارها براه انداختند. چنانکه همین تلاش ها تا اکنون با شیوه جنون آمیزاستخباراتی ادامه دارد ولی همه این تلاش های مذبوحانه دربرابرحقیقت شخصیت پرابهت رفیق نور چون پارچه یخ دربرابردرخشش آفتاب حقیقت زایل می شود.  رفیق نوراحمد نوربعد ازسقوط حاکمیت مردمی درافغانستان با جدیت و صداقت تمام درجهت گردهم آوردن نیروهای پراگنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازهیچگونه تلاشی دریغ نورزید و نقش بزرگی را درجهت پایه گذاری نهضت میهنی و نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان درکشورهای اروپایی ایفا نمود و فراتراز آن درهرقدم از ارایه مشوره های خردمندانه درجهت تامین وتحکیم اتحاد نیروهای ملی ومترقی ودرپیش گرفتن رویه پر از نرمش ومدارا و گذشت های اصولی درجهت وحدت عمل نیروی های پراگنده مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغاستان، دریغ نورزید. کسانی که رفیق نور را از نزدیک می شناسند شاهد تلاش های خستگی ناپذیراودر جهت رشد وتوسعه جنبش آزادی خواهانه ومترقی افغانستان و دفاع از وحدت صفوف آن بوده اند. نسلی ازمبارزان ترقی خواه و وطنپرست افغانستان دراروپا با صفات متعالی اخلاقی و صداقت و پایداری کم نظیر رفیق نوراحمد نوردرمبارزه به خاطرخوشبختی انسانها آشنا شده و درکناراین مبارزدیرین سال رزمیده اند. ازاین سالهای دشوارخاطرات گرانبهایی از ویژه گی های متبارزاخلاقی و انسانی رفیق نوراحمد نور در ذهن تک تک مبارزان سیاسی ترقی خواه افغانستان جاگرفته است. رفیق نوراحمد نور یک انسان منزه وبا تقوای سیاسی و اخلاقی بود. او نمونه موفق ودرخشانی ازنسلی است که با دشواری ها درنبرد بوده و فرازو نشیب های بیشماری را ازسرگذشتانده است وهیچگاهی ازپیروزی غره نشده وشکست نتوانسته است زبونش سازد.

جنبش آزادی خواهانه و دادمحورافغانستان با ازدست دادن رفیق نوراحمد نورکه یکی ازنورانی ترین وصادق ترین چهره ها و خدمت گزاران راه ترقی وعدالت اجتماعی بود، درسوگی سنگین نشسته است. شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که افتخارداشت رفیق نوراحمدنوردر صفوف آن می رزمید وهیچگاهی مشوره های موثر و خردمندانه خود را ازما دریغ نمی کرد، درگذشت این اسطوره مبارزه انقلابی روزگارما و این مرد شریف وخردمند و فداکاررا به همه مبارزان راه ترقی وعدالت اجتماعی ، به همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به همه وطنپرستان و دادخواهان افغانستان و به همه مردم افغانستان ازصمیم قلب تسلیت می گوید وتعهد می سپارد که وصایای این مرد بزرگ خردمند وشجاع و صدیق را در مبارزه به خاطررهایی وخوشبختی مردم افغانستان درعمل چراغ راه خود قرارخواهدداد. مااطمینان داریم که نسل های بعدی به ویژه آنانیکه تشنه آزادی وداد وخرد خواهند بود، یاد و خاطره نوراحمد نوررا گرامی خواهند داشت. ما پرچم برافرشته نوراحمد نور را همچنان دراهتزارنگه خواهیم داشت.

یاد و یادواره پرشکوه ونام نامی نوراحمد نورگرامی باد!

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2024