درک خام « گروه بین المللی بحران» ازخطرگروه های تروریستی درافغانستان  

 

عبدالاحمد فیض

گروه بین المللی بحران محصول مجموعه ازدیدگاه ها وتیوری های پژوهشگران عرصه مناقشات بین المللی دهه نود سده گذشته است زیرامعتقد بودند که تلاش های جهانی درمهارو جلوگیری ازبحران گسترده بشری ناشی ازمنازعات داخلی درروندا، بوسنیا وسومالیا به بن بست مواجه شده و جامعه جهانی نتوانست درپیش گیری ومهار اوضاع در این سه نقطه درگیرجهان نقش موثری انجام دهند.

این نهاد به هدف جلوگیری منازعات بین المللی ومنطقه وی و تجویز راه حل های مناسب درراستای پیش گیری ویا خاتمه بحران وکانون های تشنج بمثابه یک نهاد غیردولتی که دربروکسل موقعیت دارد درسال ١٩٩٥ ترسایی ایجاد گردید.

گروه بین المللی بحران دردو دهه گذشته افغانستان دیدگاه ها و سفارش های سخاوتمندانه متعددی نسبت به اوضاع داخلی این کشورکه درگیرمنازعه داخلی با حضورقدرت های خارجی بود،ارایه نموده است که بیشترینه روی فکتورهای داخلی جنگ افغانستان و بدون اهتمام به عوامل خارجی بحران افغانستان تاکید صورت گرفته وعمدتأ حاوی هوشدارهای بود که از وخامت اوضاع حکایت داشت.

به عبارت دیگرتوقع میرفت تا گروه بین المللی بحران بمثابه یک نهاد تحقیقی و پژوهشی با ظرفیت های گسترده تخصصی و با امکانات ریسرچ و پژوهش میدانی، بحران خونین افغانستان را بی وقفه تحت نظرداشته و با بکارگیری ازتحلیل گران مجربی که دراختیار داشت، عوامل خارجی طولانی ترین وخونبارترین جنگ درتاریخ مناقشات منطقه وی یعنی جنگ افغانستان را مورد ارزیابی قرارداده وبا موضعگیری قاطعانه ومسوولانه روایتگر واقعیتهای تلخ و درناک مداخلات بیشرمانه خارجی وبخصوص مداخلات جنون آمیز و رذیلانه تعدادی ازکشورهای پیرامون افغانستان میبود که ازتروریزم بمثابه ابزارسیاست خارجی درراستای تحقق منافع ملی خود به قیمت انهدام افغانستان و کشتن مردم بی دفاع این کشورکه ازمرزمیلیون ها گذشته است، بوده و کم ازکم یکبارهم که میشد،ازوجود مراکز تروریستی درخاک کشورهای پیرامون وتولیدکنده گان دهشت و وحشت بوضاحت نامبرده وکشته شدن پیشوای القاعده را درخاک پاکستان بمثابه مصداق انکارناپذیری حضورتروریزم با حمایت دولت و فکتورنیرومند تداوم منازعه درافغانستان عنوان مینمود که هیچگاهی چنین موقف گیری ازسوی این نهاد دلسوز ومشورت دهنده در راستای امنیت جمعی وحل منازعات انجام نشده است.

غیرمنصفانه نخواهد بود که اذعان داشت که گویا نهاد بزرگ بین المللی بحران بی اطلاع بوده باشد که درپروسه بحران وتداوم جنگ های افغانستان سهمگیری گروه های افراطی چند ملیتی که درحریم کشورما جنگیده اند ومزدوران جنگی که در افغانستان استخدام گردیده بود، مسیری پاکستان را به صوب افغانستان نه پیموده باشد ویا از زرادخانه آنکشور و جنگ افزارهای متنابه و متنوع تدارک شده درپاکستان درطی چهل سال پسین استفاده نکرده باشند.

نهاد بین المللی بحران در این روزها و در جدید ترین گزارش خویش درمماشات با جانب پاکستان با توجه به بایگانی تسلسل گزارشات پیرامون افغانستان یکباردیگرکشورما را به مرکز فعالیت گروه های دهشت افگن و حامی(TTP) یا جنبش طالبان پاکستان معرفی که گویا امنیت پاکستان را بخطرمواجه نموده و ازحکومت طالبان درکابل خواسته است تا دست ازحمایت این گروه شبه نظامی بردارند.

دراین موضوع ابهامی وجود ندارد که افغانستان منزوی وعاری از دولت شناخته شده درسطح بین المللی و کشوری که سالها قربانی تروریزم برخاسته ازبیرون مرزهای ملی بوده است، از وجود شبکه های افراطی به شمول داعش رنج میبرد واما نهاد بین المللی بحران میباید دراین گزارش خود با نگاه مسوولانه به عقب نگریسته وبا اذعان به این واقعیت که تحریک طالبان پاکستان قبل از اداره طالبان درکجا سنگرداشته وعلیه کدام کشور و به حمایت نظامی، اطلاعاتی و تدارکاتی کدام عنصرخارجی درقلمرو افغانستان درجنگ بوده اند؟

کنون که مبارزات جنبش طالبان پاکستان درمحورآزادی خواهی، حق تعین سرنوشت و ایجاد اداره اسلامی با پیروی از سنت مبارزاتی طالبان افغانی قوام گرفته و اهدافی را درعمق پاکستان مورد حمله قرارمیدهند، با تاسف نهاد بین المللی بحران درکنار اداره پاکستان قرارگرفته وافغانستان را به مرکزفعالیت تروریزم معرفی مینماید.

اداره بحران بین المللی باید بخوبی به این واقعیت تن دهند که علی الرغم دگرگونی های سیاسی موجود درافغانستان، این کشوربا مردمان فقیر و رنج دیده خود کماکان درصدرکشور های قرارمیگیرد که از وجود دهشت افگنی برخاسته ازبیرون رنج میبرد.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

ناتو و مساله ارسال گلوله های اورانیومی به اوکرایین

 

اندری کلین سفیر روسیه در لندن گفت : 

روسیه جنایات بریتانیا از جمله تامین سلاح های ممنوعه به اوکرایین را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

 

 

پس از هشدار مسکو درباره تشدید « جدی» بحران اوکرایین در صورتی که لندن واقعا گلوله های زره‌ زن اورانیومی را به کیف تحویل دهد، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو درباره این ارسال این تسلیحات اظهارنظر کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفت:

« متحدان ناتو در هر کاری که برای حمایت از اوکرایین انجام می دهند، از قوانین بین المللی و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.» 

این سیاستمدار در مراسم راه اندازی ناوگان جدید هواپیماهای سوخت رسان هوایی ناتو- اتحادیه اروپا در پایگاه هوایی هلند شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که برنامه های انگلیس و اعتراضات روسیه به آن چیست. استولتنبرگ گفت:

گفت: «جنگ خطرناک است و میتواند که جان هزاران نفر را بگیرد. »

ادعاهای استولتنبرگ وقتی به اوج رسید که گفت:

« مهم ترین کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد، پایان دادن به جنگ توسط رییس جمهور پوتین است.» 

دبیرکل ناتو ادامه داد:

« جنگ‌ها ذاتاً غیرقابل پیش ‌بینی هستند. آنچه در باخموت شاهدش هستیم، نبردهای سنگین و یک موقعیت دشوار است.»

تجهیزات و آموزش ناتو اوکرایین را قادر می‌ سازد تا « پیشرفت و دستاوردهای جدیدی» داشته باشد. 

آندری کلین سفیر روسیه در لندن گفت : روسیه جنایات بریتانیا از جمله تامین سلاح های ممنوعه به اوکرایین را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

 کلین در مصاحبه با ایزوستیا که روز جمعه منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد عرضه احتمالی گلوله های اورانیوم ضعیف شده توسط بریتانیا، افزود : از این طریق لندن به دنبال ایجاد ظاهر رهبری خود در میان ماهواره های ایالات متحده امریکاست!

او گفت: «سندروم دهه ها کاهش نفوذ امپراتوری سابق در جهان تاثیرگذار است. در اینجا تلاشی برای منحرف کردن توجه از مشکلات اقتصادی رو به رشد است. «

کلین تاکید کرد: پیامدهای بلند مدت، از جمله برای اوکرایین و خود اوکرایینی ‌ها، برای انگلیسی‌ها هیچ علاقه‌ ای ندارد.

این دیپلومات در پایان گفت: ما به نقض اصول اساسی حقوق بین الملل توسط لندن اشاره می کنیم. همه جنایات از جمله تهیه سلاح های ممنوعه ثبت شده است. ما آنها را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

بارونس آنابل گولدی، معاون وزیر دفاع انگلیس در پاسخ به سوال یکی از اعضای مجلس اعیان پارلمان گفت که لندن گلوله‌ های حاوی اورانیوم ضعیف شده و دارای کارآیی افزایش یافته به اوکرایین ارسال خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رییس ‌جمهور روسیه روز سه‌ شنبه در اظهار نظر درباره تصمیم مقامات انگلیس گفت که مسکو مجبور خواهد شد به این واقعیت که غرب ازهم ‌اکنون شروع به استفاده از تسلیحات هسته‌ای کرده است، واکنش مناسب نشان دهد.

سفارت روسیه در انگلیس نسبت به انتقال مهمات اورانیوم ضعیف شده به کیف به لندن هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام با تشدید درگیری ها همراه است و استفاده از این مهمات در اوکرایین بر سلامت مردم محلی تأثیر می گذارد./مجله هفته

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۶۰۳

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام شادباش شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان

 

روزجهانی زن را گرامی میداریم !

 

تجلیل از هشتم مارج بمثابه روزجهانی زن و همبستگی بین المللی زنان جهان ، تبجیل ازکرامت انسانی و مقام شامخ زن است که جوهر آن انسانیت ، برابری ، مساوات و عدالت می باشد . این اصول جاودان بحیث دستاورد تاریخی مبارزات طولانی دادخواهانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن مسجل گردیده است که با هیچ دین و آیینی در تناقض قرار ندارد .

با تمام تلاش ها دراین راستا و گذشت بیشتر از یک قرن از مبارزات دادخواهانه زنان در نیویارک و کوپنهاگن و در حالیکه طی چهل و پنج سال اخیربه اساس فیصله سازمان ملل متحد ازاین روز در مقیاس جهانی تجلیل میگردد ، متاسفانه واقعیت های اسفبارناشی از جنگ ، مهاجرت ها ، فقر ، بیکاری ، فقدان عدالت و... سیر نزولی دستیآبی به حقوق زنان را نشان میدهد و چنانچه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد از تداوم نابرابری جنسیتی تا سه قرن دیگر را هشدار داد .

زنان افغانستان افزون بر مصایب تاریخی در جامعه مرد سالار ، دراین حدود نیم قرن اخیر بار اصلی آفت جنگ و عواقب دهشتبار آنرا متحمل گردیده اند و طی یک سال و نیم سیطره استبدادی طالبان با تبعیض و خشونت مضاعف ، با سیاست حذف از جامعه مواجه می باشند .

محروم ساختن زنان از حق کار ومنع دختران از تحصیل در واقع تحقق اپارتاید جنسیتی ( تبعیض جنسیتی ) و ژینوساید فرهنگی است که در ردیف جرایم بین المللی تعریف و در محکمه جزایی بین المللی قابل بررسی است .

طالبان که دین و آیین مردم را گروگان گرفته اند ، چنین اقدامات خانمانسوز را ، زیر نام تطبیق شریعت خاص شان انجام میدهند و بدینترتیب تاریخ قریب به هزار و چهار صد سال اسلامی افغانستان را زیر سوال میبرند . چنین برداشت های متحجرانه و قشری با دین ، آیین ، تاریخ ، فرهنگ و عرفان اسلامی ما بیگانه و در تناقض کامل با تمام ارزشهای جهانشمول مندرج در میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی قرار دارد .

در کشوریکه مادر زبان دری یک زن و رابعه بلخی است و زرعونه کاکر اولین شاعر زبان پشتو است و در جنبش روشانیان زن تا مقام پیرکامل و خلیفه مطرح است و مردم با نام راضیه سلطان اولین پادشاه زن و مسلمان آشنا اند و اسمای زنان پیشگام از دوره سلاطین غزنوی ، غوری و تیموریان ، تا زرغونه انا ، نازو انا ، عایشه درانی ، معجوبه هروی ، میرمن خجو زینت بخش تاریخ ما است و در بیشتر از صد سال اخیر که تجدد مطرح است و با ایجاد اولین قانون اساسی و پایه گذاری دولت ملی زمینه حضور زن در جامعه ، دولت و سیاست باز میگردد ، زنان پیشتازبرهبری ملکه ثریا هسته های نهضت زنان ، ارشاد النسوان و مکاتب زنانه را تاسیس مینمایند و در دوره های بعدی زنان پیشتاز همانند محترمه صالحه فاروق اعتمادی ، محترمه دوکتور اناهیتا راتب زاد ، محترمه معصومه عصمتی ، محترمه رقیه ابوبکر ، محترمه شفیقه احراری ، محترمه حمیرا سلجوقی ، محرمه کبرا نورزایی ، محترمه پوهاند محبوبه حقوقمل ، محترمه جنرال داکتر سهیلا صدیق ، محترمه ثریا پرلیکا و در سالهای اخیر چهره درخشان زنان و دختران جوان ، نقش برجسته و اثر گذار را درجامعه ، سیاست و دولت ایفا نموده اند که تداوم آنرا در مبارزات شجاعانه زنان در هجده ماه گذشته در داخل و خارج کشور شاهد هستیم .

دفاع ازحق و حقوق زنان و دختران افغان ، در واقع یک داعیه بزرگ انسانی ، اسلامی ، ملی و تاریخی است و حمایت ازین داعیه برحق رسالت انستنی و وظیفه تاخیر نا پذیر همه و بویژه مردان است .

برهمین بنیاد ، استرحام و انتظار به فتوای رهبر و... گره گشای حقوق و آزادی زنان نمی باشد . در جدل جاری مشروعه و مشروطه ، قبل از همه بایددر صدر خواست های ما :

استمرار قوانین و قانون مدنی افغانستان قرار داشته و برای استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی مترقی تلاش نماییم ، تا راه اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد ، باز و مردم نظام دلخواه شان را انتخاب نمایند .

جامعه بین المللی که در قبال مردم افغانستان مسوولیت اخلاقی دارند ، با عبرت از شکست شان در دفاع از ارزش های والای جهانشمول به سیاست های کجدار ومریز پایان داده ، در دفاع ازداعیه بر حق زنان و دختران افغانستان صادقانه اقدام نمایند .

انجمن حقوقدانان افغان بمثابه مدعی العموم مردم ، مکلفیت خود میداند که ، از داعیه برحق زنان و دختران افغانستان دفاع و همصدا و همنوا با مبارزه شجاعانه زنان و دختران ،بخاطر حقوق و آزادی شان تلاش نماید .

با حر مت،

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۸۰۲

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پيام همبسته گی حرکت گفتمان ملی به مناسبت روزجهانی زن

 

هشتم مارچ ۲۰۲۳ ،مطابق هفدهم حوت ۱۴۰۱

روزجهانی زن به مثابۀ نقطه عطف و تاکيد بر مطالبات وخواست های قانونی وحقوقی زنان در سراسر جهان متمدن تجليل و بزرگداشت ميگردد. در اين روز از دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ياد و جشن گرفته ميشود، همچنان بر کاستی ها و نارسايی درمورد زنان وحقوق شان مکث شده از آن نکوهش وانگشت انتقاد گذاشته ميشود. موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق بارداری،حقوق مدنی وسياسی، اجتماعی، رفع خشونت و سو استفاده علیه زنان در مجامع ملی و بين المللی مورد کنکاش قرار داده ميشود.

در افغانستان بعد از کسب استقلال سياسی درعصر شاه امان الله به حقوق زنان توجه مبدول گردید و نهضت زنان ازهمان مرحله تاریخی آغاز و در مراحل بعدی جنبش های دموکراتيک نقش و حضور زنان پیشتاز در جامعه متبارز گردیده و در نتیجه مبارزات دادخواهانه زنان و ایجاد ساختارهای اجتماعی نهضت زنان در دفاع از حقوق آنها نقش ارزشمند ومانده گار ادا کرد . در بيست سال اخیر حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی نیز متبلورتر گردید ، و زن افغان بخصوص در مراکز شهر ها مجال آنرا داشت تا چون عضو فعال جامعه در مناسبات اقتصای ، اجتماعی سهم فعال داشته وبا برگذاری جشن های به مناسبت هشت مارچ از خواستهای انسانی خویش دفاع نمایند.

سازمان ملل متحد منحيث مرکز تجمع ملل و کشورهای جهان چندين بار بنابه اهمیتی که به حقوق زنان افغانستان قایل است، همواره از داعيه زن افغانستان دفاع مينمايد. این سازمان در سال ۱۹۹۷ هنگام حاکميت دور اول طالبان روز جهانی زن را تحت عنوان ( زنان افغان ومنبر صلح) نامگذاری نمود، همچنان درسال ۲۰۰۲ آن را تحت عنوان ( زنان امروز افغان، واقعيت ها و فُرصت ها) ياد کرد و اخيراً که طالبان محدوديت های شديد را عليه دختر وزن افغان وضع نمود اند، روز بين المللی تعليم وتربيه وآموزش را، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد،( یونسکو ) به نام زنان و دختران افغان اختصاص داد. اما بادريغ امسال به رغم تلاشهای ملی وبين المللی روز جهانی زن در اوضاع واحوالی تجليل وياد و بود ميگردد که زن افغانستان از حيات سياسی، تعلميی و تحصلی و حتا اجتماعی حذف شده ومنحيث انسان درجه دوم به آن برخورد ميشود. حرکت گفتمان ملی افغانستان منحيث مدافع حقوق وآزادی های زنان ودختران افغان در چنين روزی نمی تواند نظاره گر پامال شدن حقوق زنان بشمول حق تعليم وتحصيل دختران و سلب آزادی آنان باشد، لذا يکبار ديگر از حاکميت فعلی ميخواهد تا راه تعليم وتحصيل دختران و زمینه مشارکت همه جانبه زنان افغان را محدود ومسدود نسازند، زيرا فقدان زنان تحصيل يافته درساختار های اجتماعی ، دولتی ، صحی و تعلیم  و تربیه اولترازهمه بر هنجارهای جامعه افزود گردیده و متعاقباً عواقب ناگواری را درقبال خواهد داشت. نبود داکتر، نرس، معلم، انجنير وکارشناس رشته های مختلف سيستم اداره ومنجمت را فلج می سازد، خدمات مورد نیاز مردم به پیمانه ناچیزی عرضه شده ‌مصایب بزرگی را ببار می آورد. حرکت گفتمان ملی افغانستان بادرک مسووليت ملی خويش متقاضی رفع هرنوع محدوديت های خلاف روحيه اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسيونهای مختلف در عرصه حقوق بشر که افغانسنان به آنها ملحق شده است، ميباشد. این محدودینها دختران و زنان افغانستان را دربند کشيده و روز تا روز آنان را به انواع تکاليفت روحی وجسمانی مبتلا ساخته است. با اغتنام فرصت در راه مبارزه برای رهايی و آزادی زنان افغانستان از قيد مناسبات فرتوت مرد سالاری تعهد و پيمان خويشرا تجديد نموده  و متنمی ايم که تلاشهای روز افزون زنان به نتايج مطلوب برسد، زيرا ايستاده گی در برابر ظلم ميتواند طلسم سياه تحجر را شکستانده و زنجيز برده گی را بگسلد.

با حرمت،

 

شورای انسجام وهماهنگی گفتمان ملی افغانستان

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۷/ ۲۳ـ ۰۸۰۲

 Copyright ©bamdaad 2023

 افغانستان و پاکستان در شرایط بغرنج منطقه و جهان

 

سرگی کاژمیانکی

 

بحران افغانستان بر کشورهای همسایه تأثیرات فزاینده ای دارد. از جمله بر پاکستان که هم اکنون روزهای سختی را می گذراند. یعنی شرایطی که مشکلات اقتصادی با درگیری های سیاسی حاد توام شده است.

با بازگشت مجدد گروه طالبان به حکومت در افغانستان، مطبوعات روسیه و برخی از کارشناسان با خوش بینی محدود، از روی کار آمدن آنها استقبال کردند. چنین تحلیلی با این واقعیت توجیه می شد که کشور آزاد شده از اشغال، مسیر مناسب توسعه را در پیش خواهد گرفت. در باره نخبه گان روحانی طالبان، این بحث مطرح شد که در مقایسه با زمان اولین «امارت اسلامی افغانستان» در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱  ترسایی این گروه به طور جدی تغییر کرده و دستورات قرون وسطایی را تحمیل نخواهند کرد.

با چنین برآوردهایی بود که فجایع ناشی از دخالت عوامل خارجی و داخلی مد نظر قرار گرفته نشد. مهمترین ضعف این برآورد، فقدان یک اقتصاد قابل رشد بود. طی دو دهه گذشته صنایع توسعه نیافته اند و زراعتی که بتواند نیازهای کشور را برآورده کند وجود ندارد. سیاست مداخله جویان خارجی اینچنین بود که آنها آگاهانه، خواهان وابستگی حداکثری افغانستان بودند. سه چهارم بودجه دولتی بوسیله تزریق پول خارجی ها تامین می شد و نهادهای مجری قانون، کاملاً وابسته به نیروهای خارجی بودند.

خروج نیروهای متجاوز، نه تنها این منبع مالی را قطع کرد، بلکه 9 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی افغانستان نیز منجمد ساختند. تقریباً تمامی رهبران کشور هنوز تحت تحریم های بین المللی می ‌باشند و دولت جدید توسط هیچ یک از پایتخت های جهان به رسمیت شناخته نشده است. حتا نماینده گی کابل در سازمان های بین المللی نیز در اختیار دیپلومات هایی است که از سوی حکومت سرنگون شده تعیین شدند.

در نتیجه، طبق پیش‌بینی ها، تصویر چندان روشنی از آینده دیده نمی شود و افغانستان در یک بحران عمیق فرو رفته است. بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ بیش از۳۰ درصد سقوط کرده، سطح فقر به ۹۷ درصد رسیده و حداقل ۶ میلیون نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.

به گفته طالبان، کابل آماده اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی و زیربنایی است که در سال های گذشته برنامه ریزی شده بود. از جمله اجرای خط لوله گاز ترکمنستان، خط انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان، راه آهن مزار شریف- کابل- پیشاور، توسعه ذخایر مس عینک وغیره. با این حال، به استثنای نوسازی میدان هوایی مزار شریف، با کمک ازبکستان، بقیه پروژه ها همچنان روی زمین مانده اند.

وخیم تر شدن بحران ها، پیامدهای متعددی در پی دارد. به عنوان مثال، اجرای قول و قرار مقامات طالبان برای پایان دادن به کشت خشخاش همچنان در حد وعده به جای مانده است. این محصول که شرط بقای صدها هزار دهقان است، یک سوم درآمد کشاورزی را تامین می کند. طی سال گذشته، سطح زیر کشت این محصول، با رشد ۳۲ درصدی، به ۲۳۳ هزار هکتار رسیده است.

در این رابطه طالبان اذعان دارد که ۱۰ درصد جمعیت کشور معتاد به مواد مخدرهستند. قاچاق مواد مخدر منجر به دست زدن به جنایت می شود که شهرهای افغانستان را فراگرفته و شرایط را برای گروه های تروریستی مهیا می کند. خطرناک ترین آنها دولت « دولت اسلامی ـ داعش» است که هر هفته حملات تروریستی را با ده ها قربانی انجام می دهند. ستیزه جویانی که هیچ مانع اخلاقی سد راه آن‌ها نیست. مدارس، موسسات آموزشی مسلمانان و حتا مساجد نیز هدف آنهاست.

با وجود بسیاری از شهروندان سایر کشورها در صفوف آنها (داعش) احتمال دارد که این گروه روابط نزدیکی با آژانس های اطلاعاتی خارجی داشته باشد. عملیات تروریستی با حمله به نماینده گی های کشورهای مخالف سیاست های غرب، تأیید کننده چنین نظری است. در ماه دسامبر، حمله ای تروریستی به هوتل پایتخت، جایی که دیپلومات ها و تاجران چینی در آن اقامت داشتند، رخ داد. چندین شهروند چینی زخمی شدند. مسوولیت این حمله را داعش بر عهده گرفت که در منابع تبلیغاتی آن پکن را دشمن اصلی مسلمانان می نامند.

کمی قبل از اجرای این عمل تروریستی، عبدالغنی برادر، معاون رییس دولت افغانستان از پکن خواسته بود که کابل را در طرح اجرای جاده ابریشم نوین قرار دهد. او گفت: « کشورهای ما با روابط تاریخی به هم مرتبط هستند، افغانستان به توسعه روابط فی مابین علاقمند است». در اوایل جنوری، طرفین در باره استخراج و تولید مشترک نفت به توافق رسیدند. مسیرهایی نیز برای واردات کالاهای چینی به افغانستان راه اندازی شده است. بر اساس این طرح، امکان حمل سالانه تا ۴۰ هزار کانتینر کالا از چین به افعانستان فراهم می شود.

علاوه بر این، در ماه سپتامبر، داعش یک حمله تروریستی را در نزدیکی سفارت روسیه انجام داد. ده نفر از جمله دو کارمند نماینده گی دیپلوماتیک روسیه کشته شدند. انفجار دیگری نیز در نزدیکی همین سفارت در ۲۵ دسامبر رخ داد.

مقامات طالبان، با مخالفان دیگری نیز روبرو هستند. در ولایات شمال شرقی، جبهه مقاومت ملی با حاکمان در حال نبرد هستند. احمد مسعود، رهبر این جبهه در کنفرانس بین المللی «گفتگوی امنیتی هرات» در پایتخت تاجیکستان، افغانستان را «زندان مردم ستمدیده» خواند و قول داد که به مبارزه ادامه دهد.

در چندین منطقه، گروه های شورشی به رهبری افسران ارتش دولت سابق فعالیت دارند. یکی از این گروه ها، به نام «سپاه آزادی» در قندهار تا به حال چندین حمله به نیروهای طالبان انجام داده است. در ولایت نورستان، طالبان از ولسوالی های مندول و دوآب، بیرون رانده شده اند.

این چالش ها، رهبران طالبان را وادار می کند تا چفت و بست ها را محکم کنند. هیبت الله آخوند زاده، رهبر (امیر) افغانستان خواستار رعایت دقیق موازین شرعی در همه عرصه ها شد. پس از آن، دستور ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه ها و فعالیت آنها در سیستم آموزشی کشور صادر شد، زیرا این امر« بخشی از فرهنگ بیگانه » است. تنها تحصیلی که اکنون برای دختران امکان‌پذیر است، شش کلاس ابتدایی است. هر چند همین حد هم شامل دیگر ولایات نمی ‌شود.

« نوآوری » دیگر گروه طالبان، از سرگیری اعدام در ملا عام بود که اولین آن در ورزشگاه شهر فراه برگزار شد. فردی، به دلیل سرقت توأم با قتل، پنج سال پیش به اعدام محکوم شده بود. دراجرای این اعدام افراد بلند پایه بسیاری از جمله «برادر»، روسای وزارت داخله و وزارت خارجه حضور داشتند.

برخی از کشورهای خارجی تلاش دارند تا از شرایط به هم ریخته و دشوار افغانستان سواستفاده کنند. ایالات متحده امریکا حملات فرامرزی را از سر گرفته و چندین رهبر طالبان پاکستان را مورد هدف بمباران قرار داده است. پایگاه های این گروه در افغانستان قرار دارد و شبه نظامیان این گروه در به دست گرفتن قدرت، به طالبان کمک کردند.

برکناری دولت عمران خان در پاکستان و روی کار آمدن کابینه طرفدارغرب به رهبری شهباز شریف، درگیری‌ها را تشدید کرد. تیره گی روابط دو کشور با حمله به سفارت پاکستان در کابل تشدید شده است. اسلام آباد اعلام کرد، اگر طالبان نتوانند متحدان خود را تحت کنترول داشته باشند، بی‌ تفاوت نخواهند ماند. در ماه دسامبر، امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، که با کابل اختلاف جدی دارد، از پاکستان بازدید کرد. انتشار بیانیه مشترک دو کشور که حاوی انتقاد از مقامات افغانستان به دلیل سیاست در زمینه آموزش و عدم ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه نیروهای سیاسی و قومی است از این زمره اند.

طالبان به سهم خود ساکت نماند و اسلام آباد را به وابستگی به واشنگتن متهم کرد: « ما قهرمانانی داریم که فقط منتظر دستور هستند. آنها می توانند ده هزار کیلومتر به هر سمتی حرکت کنند».

کابل در مخالفت با فعالیت های دیپلوماتیک اسلام آباد، آماده گی خود را برای تقویت همکاری با هند اعلام کرد.

این نزاع ها در حد تشنج لفظی محدود نماند. در ماه دسامبر، سلسله درگیری هایی با استفاده از توپخانه در محدوده گذرگاه سرحدی اسپین بولدک - چمن رخ داد. این شهر در شاهراه مزدحم قرار دارد که قندهار افغانستان و شهر کویته پاکستان را به هم متصل می کند. هر یک از طرفین یکدیگر را بخاطر گلوله باران مقصر دانستند. درگیری در ولسوالی دند و پتان ولایت پکتیای افغانستان نیز روی داد. با توجه به منافع بازیکنان قدرتمند مداخله گر جهانی، این درگیری‌ها ممکن است به فراتر از برخورد های مرزی برسد.

 پاکستان : تورم به ۲۵ درصد رسید و بحران انرژی در حال وخیم تر شدن است

 چهره های مطیع ورود پاکستان به ماجراجویی های سیاست خارجی، پی آمد های خطرناکی به همراه دارد. پس از روی کار آمدن ایتلاف حزب مسلم لیگ و حزب مردم، وضعیت این کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت. تورم به ۲۵ درصد رسید و بحران انرژی در حال وخیم تر شدن است. قیمت گاز طبیعی بیش از دو برابر شد و تعرفه های برق پس از یک افزایش دیگر به ۳۲ روپیه، در هر کیلووات برای مصرف کننده گان خانگی و ۸۰ روپیه، برای شرکت ها رسید. ضمن اینکه محدودیت هایی نیز برای تامین گاز و برق هم وجود دارد.

در همین راستا، بالا رفتن نرخ انرژی، ضربه سنگینی به صنعت وارد کرد. صنعت نساجی پاکستان که منبع اصلی صادرات و درآمد ارزی این کشور است، در سخت ترین شرایط قرار گرفت. در طول شش ماه گذشته، ۱۵۰ کارخانه بزرگ پوشاک بسته شده اند و این بدون در نظر گرفتن ویرانی تولید کننده گان کوچک است و به این ترتیب، ۲ میلیون نفر به جمع بیکاران پیوستند. قرضه خارجی از نصف تولید ناخالص ملی فراتر رفته است. پاکستان باید در سال جاری ۲۶ میلیارد دلار به طلبکاران بین‌المللی خود بپردازد، اگر واردات محصولات ضروری را اضافه کنیم، این رقم به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که ذخایر ارزی این کشور به ۶،۷ میلیارد دلار می رسد.

با وجود شرایط فاجعه بار پاکستان، سیل های سال گذشته نیز مزید بر علت شد و ۳۳ میلیون نفر به اشکال مختلف آسیب دیدند. خسارت ها تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شد و هنوز ۶۶۰ هزار نفر در کمپ های آواره گان به سر می برند. شیوع مالاریا و سایر عفونت ها به شدت گسترش یافته است، در حالی که صدها بیمارستان ویران شده و هنوز بازسازی نشده اند. در عین حال، نرخ فقر از ۳۷،۸ درصد به ۴۳،۷ درصد افزایش یافته است.

سیاست‌های ضد ملی هیات حاکمه پاکستان، سرانجام رنج بیشتر مردم را در پی دارد. دولت در پی وام گرفتن از صندوق بین المللی پول، یارانه سوخت و برق را حذف کرد. در این زمینه، محبوبیت اپوزیسیون چپ میانه به رهبری «جنبش عدالت» رو به افزایش است. عمران خان، رهبر این جنبش، برکناری خود را کودتای سازماندهی شده توسط ایالات متحده امریکا از طریق پارلمان پاکستان می داند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است. ایتلاف حاکم آشکارا سیاست ویرانگرانه را دنبال می کند. همانطور که آخرین مبارزات انتخاباتی نشان داد «جنبش عدالت» در شش حوزه از ۹ حوزه انتخابیه در انتخابات میان دوره ای مجلس پیروز شد و در انتخابات محلی منطقه کشمیر، حد اکثر آرا را به دست آورد. اقدامات حامیان صدراعظم سابق، که « راهپیمایی طولانی برای استقلال واقعی » نامیده می شود، اعتماد میلیون ها نفر شرکت کننده را به سوی خود جلب کرده است.

دولت پاکستان، در تلاش برای ماندن در قدرت، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. کمیسیون نظارت بر انتخابات خواستار بازداشت عمران خان به دلیل « اهانت به قوه قضاییه » شد و او را از شرکت در هر انتخابات برای مدت پنج سال محروم کرد. پیش از این نیز تلاشی برای کشتن این سیاستمدار صورت گرفته بود. به لاری هایی که عمران خان و یارانش سوار آن بودند، تیراندازی شد. یک نفر کشته شد، خود نخست وزیر سابق و چند تن دیگر از رهبران جنبش عدالت زخمی شدند. مقامات سعی می کنند پرونده را بسته و چنین اقدامی را به یک فرد متعصب مذهبی نسبت دهند. شواهد متعددی مبنی بر فیر از تفنگ توسط چند نفر نادیده گرفته می شود و هرکس که از دخالت دولت در این ترور صحبت به میان آورد به افترا زنی متهم می شود.

اتحاد حاکم دست به ترفندهای دیگری نیز می زند. نواز شریف، ممکن است در آینده نزدیک از لندن بازدید کند. او که سه بار رهبری دولت را برعهده داشته است، نسبت به برادرش، صدراعظم موجود، در دسیسه های سیاسی بسیار آگاه تر است. این سیاستمدار در سال ۲۰۱۹ ترسایی پس از اینکه در پاکستان به اتهام فساد مالی به ۱۸ سال زندان محکوم شد، به خارج از کشور فرار کرد.

دولت پاکستان، با از دست دادن حمایت داخلی، به دنبال جلب حمایت در خارج از کشور است. همانطور که بلاوال بوتو زرداری، وزیر امور خارجه و رییس حزب مردم پاکستان با ابراز تملق گفت، « با همکاری ایالات متحده امریکا و پاکستان می توان به اهداف بزرگی دست یافت». در واقع، این « اهداف بزرگ » به ماجراجویی های سیاست خارجی منتهی می شود. ایالات متحده امریکا پیشنهاد کمک به اسلام آباد در مبارزه با تحریک طالبان پاکستان را داد. اطلاعاتی نیز در باره عرضه تسلیحات نظامی پاکستانی به اوکرایین به دست آمده است. هدف نهایی واشنگتن بیرون راندن چین از پاکستان است، بنابراین ایالات متحده امریکا هر کاری را انجام خواهد داد تا چهره های مطیع خود در اسلام آباد، بر سر قدرت بمانند./ راه توده

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۳۰۲

 Copyright ©bamdaad 2023