جلسه بیروی اجراییه کشورهالند حزب آبادی افغانستان دایرشد

 

بتاریخ ۲۱ اکتوبرسال روان اجلاس نوبتی بیروی اجراییه هالند حزب آبادی افغانستان تحت موضوعات ذیل تدویر یافت:

۱- ارایه گزارش اساسی از کارکردهای کمیته حزبی کشورهالند بخاطر تطبیق مصوبات کنفرانس باشکوه شورای اروپایی .

۲ ـ آماده گی بخاطر تدویر اجلاس حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی کشورهالند .

۳ - پیشکش نمودن دیدگاه ها  وسوالات رفقا  در رابطه به گزارش اساسی و بهبود امور حزبی .

 

بعد از آنکه از اشتراک همه رفقا توسط رفیق دهاتی مسوول تشکیلات کمیته حزبی اطمینان داده شد و رسمیت جلسه اعلان گردید ، درابتدا بخاطر ادا احترام به شهدا و رفته گان حزب ما و بصورت خاص درگذشت رفقای ارجمند و مرحوم توریالی آمو و کاوه کارمل  لحظاتی سکوت بعمل آمد.

درادامه کارجلسه گزارش اساسی و مبسوط  توسط رفیق محمد سرور زهتاب مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان در فاصله بین تدویر کنفرانس شورای اروپایی الی ماه اکتوبر سال جاری به حاضرین تقدیم گردید . دربخشی گزارش از نحوه تطبیق مصوبات کنفرانس طی چند ماه سپری شده تحلیل همه جانبه بعمل آمده و جوانب مثبت امور تمجید گردیده و از نواقص و کمبودی های وظایف سپرده شده بشکل انتقادی صحبت بعمل آمده و راهکارهای جدیدی فراراه مسوولین حزبی ولایات و واحد های حزبی در خصوص رفع نواقص امور حزبی  ، کار با مهاجرین افغان بخاطر جلب وجذب به حزب خاصتاْ قشرجوان و ایجاد کمیسیونی بدین ارتباط ، تقویت صفوف حزبی  و تشدید کار تبلیغی و آموزشی سیاسی گذاشته شد .

دررابطه به گزارش اساسی  اجلاس رفقا هریک:

ذلیخا پوپل مسوول اسناد و ارتباط ، احسان عمری مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ ، عباس دهاتی مسوول تشکیلات ، سهیلا زحمت مسوول مالی و فاروق روستایی مسوول حزبی ولایت نورد بره باند صحبت های تکمیلی در جهت بهبود امور، و رفع نواقص بعمل آمده و از جانب ایشان وعده همکاری های بیشرداده شد و همچنان یک سلسله سوالاتی را نیز در رابطه به گزارش اساسی در فضای کاملاْ رفیقانه و دموکراسی مطرح نمودند که از جانب مسوول کمیته حزبی کشوری جواب های مقنع پیشکش گردید .

در بخش دوم اجندا بخاطر تدویر اجلاس حضوری ماه نوامبر سالجاری کادرها و فعالین  بعضی وظایف مشخصی با ایجاد کمیسیون کاری به رفقای مسوول سپرده شد .

جلسه که بساعت ۷ شام اغاز گردیده بود بساعت ۸ وبیست دقیقه شب به امید تحقق آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان به کارش پایان بخشید.

 

باعرض تمنیات رفیقانه،

محمد سرور زهتاب

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2022