گزارشی از برنامه های آموزشی در شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

مطابق برنامه کاری شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی ح آ ا در ماه های گذشته برنامه های زیر راه اندازی شده است:

 ۱ ـ تبجیل از ۱۰۳ مین سالگرد استرداد استقلال افغاستان

روز یکشنبه مورخ ۲۱ اگست ۲۰۲۲ برنامه « استقلال ـ آرمان مشروطه خواهان » بمناسبت یکصدوسومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت اروپا از طریق تلویزیون بهار و فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش شد.  که این کنفرانس علاقمندان از اروپا و سایر کشورهای جهان شرکت ورزیده بودند.

سخنرانان برنامه :

ـ آقای میرعبدالواحد سادات ، رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا،

ـ محترم عمرمحسن زاده ، دیپلومات اسبق، معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و آگاه امور سیاسی،

ـ آقای باذل نیکوبین فعال اجتماعی و آگاه مسایل سیاسی ،

به گرداننده کنفرانس نسیم سحر.

جریان کامل برنامه را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=_Gfbfy7ODawc&t=23s

 

۲ـ  بحث پیرامون اندیشه های  مارکس و دیدگاه او در« مساله یهود».

 این برنامه آموزشی در« حلقه مطالعاتی » به روز یکشنبه مورخ ۴ سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت چهار عصر ازطریق فضای مجازی برنامه زووم تدویر یافت. سخنران اصلی این برنامه رفیق نسیم سحرمسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ،  و رفیق عمر محسن زاده معاون شورای اروپایی ح آ ا بودند.

در این برنامه سخنرانان روی میراث معنوی او بحث نمودند.

 درختم ، کاربرنامه آموزشی توسط  رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا مورد بررسی قرارگرفت.

 ۳ـ  اولین نشست « پیرامون وضعیت اوکرایین » در پلاتفورم  کلب هوس ، در اتاقی به اسم « دریچه » به روز پنجشنبه مورخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۲۲ساعت هفت شام دایر گردید.

سخنران اصلی : رفیق اسدالله کشتمند .

رفیق کشتمند پیرامون وضعیت اوکرایین و پیامد های بین المللی و تاثیرات قضیه بالای افغانستان صحبت نموده و وضعیت جاری را بسیار قشنگ توضیح و تحلیل نمود. رفیق عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نیز به جوانب بین المللی و پیامدهای این جنگ و ایجاد نظم جدید بین المللی سخن گفت . رفیق سید طاهرشاه پیکارگر درمورد موضوع صحبت کرده یادآور شد که ما دو برخورد یکی سیاسی و دیگری عاطفی داریم .رفیق آدینه سنگین نیز به جوانب مختلف قضیه پرداخته و توضیحاتی پیرامون برخی رویداد های اوکرایین ارایه نمود. برعلاوه رفقا فهیم ادا ، نسیم سحر ، طلوع ، روح اله توده یی و اسد محسن زاده  در زمینه ابراز نظر کردند.

۴ ـ  دومین برنامه آموزشی« حلقه مطالعاتی» پیرامون اهمیت آموزش سیاسی و رسانش بتاریخ ۲۱سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت هفت شام از طریق فضای مجازی زووم تدویر یافت.

سخنران اصلی حلقه مطالعاتی رفیق عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی ح آ ا در این سیمینار در مورد اهمیت آموزش سیاسی و رسانش صحبت همه جانبه و خیلی آموزنده نموده و به جنبه های مختلف آموزش سیاسی و اصول مباحثه و رسانش پرداخت. رفیق محسن زاده بعد از ختم صحبت شان به سوالات حاضرین پاسخ های مستدلل و قناعت بخش ارایه نمود .

درپایان بعد از دو ساعت بحث صمیم گرفته شد تا بحث پیرامون این موضوع مهم در نشست های بعدی ادامه یابد.

شعبه آموز سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۸۱۰

Copyright ©bamdaad 2022