پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که دگروال عبدالصبور بهادری افسر سابق امنیت ملی ، پسر خاله پروفیسور دوکتور محمد داوود را وش رییس حزب آبادی افغانستان، از اثر مریضی جان به جانان تسلیم نموده است.

انا الله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نماینده گی اعضای حزب ، به رفیق راوش گرامی ، فامیل ، دوستان و اقارب مرحومی ابراز داشته ، خاطر نشان میسازد که دگروال بهادری شخصیت وفادار به آرمانهای حزب محبوب خود بوده منحیث یک کادر مسلکی بخاطر تامین صلح و خوشبختی به مردم کشور تلاش خسته گی ناپذیر نمود که در بین همقطاران از احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود.
یکبار دیگر تسلیت خود را به نماینده گی کمیته های حزبی ولایتی و معادل و همه اعضای حزب به رفیق راوش عزیز ، نیرو های ملی دموکراتیک و ترقی خواه کشور ، منسوبین امنیت ملی ، فامیل معزز و دوستان شان ابراز نموده، روح شان شاد وبهشت برین مکانشان .

به فامیل و دوستانشان صبر جمیل آرزو دارم .

با احترام


عبدالرشید آرین
معاون حزب آبادی افغانستان

 

نوت : جنازه قبلا به خاک سپرده شده و فاتحه با در نظر داشت شرایط نامناسب صحی(ویروس کرونا) فعلا برگذار نمیشود .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۴ـ ۰۳۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اعضا و رهبری سازمان حزبی حزب ابادی درکشور سویدن مراتب عمیق غمشریکی وهمدری شان را نسبت درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران شایسته افغانستان خدمت رفیق سلیم سلیمی رییس کشوری حزب آبادی افغانستان در کشورسویس ابراز میدارند ودر هر نوع شرایط در کنار محترم سلیمی بوده ، غم وانده شان را غم وانده خویش دانسته ضمن تسلیت به فامیل اقارب وبازمانده گان رفیق سیلاب برای آرامی روح شان دعا نموده از خداوند منان میخواهند تا بهشت برین نصیب رفیق سیلاب بگرداند .

با حرمت بی پایان

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۱۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام تسلیت شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام ، جنرال جبار سیلاب یکی از افسران ورزیده ووطنپرست کشور ما جهان فانی را ترک نموده و به ابدیت پیوسته است .

یادش گرامی و روحش شاد باد !

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به رفیق ارجمند سلیم سلیمی رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان و جمیع وابسته گان و دوستان شان ابراز نموده و به خانواده عزیز شان صبر و شکیبایی آرزو میکیم .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۹۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به نسبت وفات رفیق جبارسیلاب

 

 انا الله و انا الیه راجعون

 

نسبت وفات رفیق جبارسیلاب افسرسابق اردوی جمهوری افغانستان به خانواده محترم و بازمانده گان شان ، بخصوص به رفیق گرانقدرسلیم سلیمی رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان مامای بزرگوارشان صمیمانه تسلیت میگویم.

رفیق سیلاب افسر شجاع و دلیرگارد ملی افغانستان و نظامی پرتلاش و وفادار به آرمانهای مردمی بود.

روانش شاد و خاطرات اش گرامی باد!

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۵ـ ۲۹۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تاثر و اندوه خبرغم‌ انگیز درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران  پیشین ریاست جمهوری کشور را بدست آوردیم .

رفیق سیلاب منحیث یک افسر مردمدوست و دادخواه عمربا برکت خود را در راه  دفاع  از مردم و میهن صرف نمود.

درچنین لحظات دشوار مراتب غمشریکی و همدردی خود را به بسته گان مکرم رفیق جبار سیلاب، بویژه رفیق گرانقدر سلیم سلیمی رییس شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان ، بازمانده گان  و رهروان جنبش دادخواهی کشور ابراز نموده ، روح بلندش را قرین رحمت  و یادش را گرامی میخواهیم.

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۸۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020