پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تاسف خبرغم بار درگذشت خواهرگرانقدر رفیق جعفرلودین را بدست آوردیم.  

ما خود را دراین غم بزرگ رفیق لودین و خانواده سوگوار شان شریک دانسته ، مراتب تسلیت و همدردی خود را خدمت رفیق  جعفرلودین و بازمانده گان آن مرحومی ابراز داشته ، برای روح پاک شان علو درجات و مغفرت،  و برای خانواده محترم صبر جمیل آرزومندیم.

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش  حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۷۰۵

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با درد ودریغ خبر وفات برادر رفیق گرامی صفت الله عملیار سکرتر مسول شورای اروپایی ح آ ا را دریافت نمودیم .نسبت غم وارده به رفیق صفت محترم ، اعضای خانواده متوفا ، دوستان و اقارب مرحوم تسلیت گفته برایشان صبرجمیل ، تحمل و شکیبایی آرزونموده ، درغم فامیل متوفا خویشتن را شریک دانسته و روح آن بزرگوار را شاد و آرام میخواهیم .

خدایش بیامرزد .

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند ح آ ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۷۰۵

Copyright ©bamdaad 2020

 

 ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺴﻠﻴﺖ شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ برادر رفیق صفت الله علمیارسکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان زنده یاد حاجی صاحب امان الله خدمتگذار مردم و میهن ﺩﺍﻋﻲ ﺍﺟﻞ ﺭﺍ ﻟﺒﻴک گﻔﺖ.

ﺍﻧﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان در اﻳﻦ ﺍﻧﺪﻭﻩ خود را ﺷﺮﻳﻚ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ، ﻋﻤﻴﻘﺘﺮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻭ ﻏﻤﺸﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺧﺪﻣﺖ رفیق گرامی صفت الله علمیار ، ﺍﻋﻀﺎی محترم خانواده و دوستان  شان ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻮﻓا فردوس برین ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ آرزو دارد.

 عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۵۰۵

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام همدردی و تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان

با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که پدر رفیق حفیظ الله نورستانی معاون حزب آبادی آفغانستان در اثر مریضی که عاید حال شان بود امروز دوشنبه پنجم جوزا ۱۳۹۹ جان بحق تسلیم نمودند.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشا حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب درسراسرجهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را به نسبت درگذشت پدر رفیق نورستانی گرامی به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و بازمانده گان شان ابراز مینماید.

روح متوفا شاد و بهشت برین جایشان.

به فامیل و باز مانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم .

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

نوت : جنازه در ولایت نورستان بخاک سپرده میشود . مراسم فاتحه با مساعد شدن اوضاع برگزار میگردد .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت محترم حاجی امان الله برادر رفیق ارجمند صفت الله عملیارعضو شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب را بدست آوردیم . 

در حالی که خود را در این غم بزرگ رفیق عملیار و خانواده شان شریک میدانیم ، برای متوفا فرودس برین و برای دوستان و بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو داریم .

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۳۰۵

 

Copyright ©bamdaad 2020