پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که رفیق شرف الدین اکبری عضو ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقیخواه کشور ، از اثر مریضی جان به جانان تسلیم نموده است.

انا الله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نماینده گی اعضای حزب ، به رهبری ایتلاف احزاب ترقیخواه کشور، فامیل ، دوستان و اقارب مرحومی ابراز میدارد.

روح شان شاد وبهشت برین مکانشان !

به فامیل و دوستانشان صبر جمیل آرزو دارم .

با احترام


پروفیسور داکتر محمد داوود را وش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۹۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که خسربره رفیق فاروق پاسدار در اثر مریضی که داشتند داعی اجل را لبیک گفته است .

روح شان شاد باد!

بدینوسیله اعضای شورای کشوری ، و کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان، تسلیت قلبی شانرا به رفیق پاسدارعزیزعضو شورای کشوری المان وعضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، فامیل محترم ، دوستان واقارب شان ابراز داشته ، و از خداوند متعال برای شان صبر جمیل و برای متوفا فرودس برین آرزومند است .

باحترام

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۷۰۷

 

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که دگروال عبدالصبور بهادری افسر سابق امنیت ملی ، پسر خاله پروفیسور دوکتور محمد داوود را وش رییس حزب آبادی افغانستان، از اثر مریضی جان به جانان تسلیم نموده است.

انا الله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نماینده گی اعضای حزب ، به رفیق راوش گرامی ، فامیل ، دوستان و اقارب مرحومی ابراز داشته ، خاطر نشان میسازد که دگروال بهادری شخصیت وفادار به آرمانهای حزب محبوب خود بوده منحیث یک کادر مسلکی بخاطر تامین صلح و خوشبختی به مردم کشور تلاش خسته گی ناپذیر نمود که در بین همقطاران از احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود.
یکبار دیگر تسلیت خود را به نماینده گی کمیته های حزبی ولایتی و معادل و همه اعضای حزب به رفیق راوش عزیز ، نیرو های ملی دموکراتیک و ترقی خواه کشور ، منسوبین امنیت ملی ، فامیل معزز و دوستان شان ابراز نموده، روح شان شاد وبهشت برین مکانشان .

به فامیل و دوستانشان صبر جمیل آرزو دارم .

با احترام


عبدالرشید آرین
معاون حزب آبادی افغانستان

 

نوت : جنازه قبلا به خاک سپرده شده و فاتحه با در نظر داشت شرایط نامناسب صحی(ویروس کرونا) فعلا برگذار نمیشود .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۴ـ ۰۳۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام غمشریکی و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان!

 

انالله و انا الیه راجعون

بااندوه وتاثر عمیق خبر وفات شخصیت محترم ومترقی جناب نورالله لعل زاده را که در همه ای عمر پرافتخار گذشته ای شان خدمتگزار مردم بودند ، همیشه در حمایت ترقیخواهان حتی در شرایط دشوار مبارزه، بو دند.  دریافت نمودیم.

در چنین لحظه ای دشوار به رفیق عزیزفاروق پاسدار عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی  شوهر خواهر مرحوم لعل زاده ، اقارب و فامیل متوفی ابراز تسلیت  و همدردی نموده صبر جمیل آرزو میکنیم.

روحشان شاد و خاطراتشان جاودان باد

دکتورحبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۶۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اعضا و رهبری سازمان حزبی حزب ابادی درکشور سویدن مراتب عمیق غمشریکی وهمدری شان را نسبت درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران شایسته افغانستان خدمت رفیق سلیم سلیمی رییس کشوری حزب آبادی افغانستان در کشورسویس ابراز میدارند ودر هر نوع شرایط در کنار محترم سلیمی بوده ، غم وانده شان را غم وانده خویش دانسته ضمن تسلیت به فامیل اقارب وبازمانده گان رفیق سیلاب برای آرامی روح شان دعا نموده از خداوند منان میخواهند تا بهشت برین نصیب رفیق سیلاب بگرداند .

با حرمت بی پایان

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۱۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020