پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرو اندوه فراوان از وفات مادر مهربان رفیق میرسلام ساپی و محترم دگروال محمد کبیر ساپی اطلاع حاصل نمودیم .

انالله واناالیه راجعون

درحالیکه خود را در این غم بزرگ رفیق گرانقدرو معزز میرسلام ساپی و خانواده سوگوارساپی شریک میدانیم ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی طلب مینماییم.

از بارگاه خداوند متعال برای مرحومی بهشت برین آرزو کرده ، روح شانرا شاد وغریق رحمت حق میخواهیم.

 

با حرمت فراوان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

با اندوه فراوان ازمرگ نابهنگام و زودرس حمید حسین ساحل ، فرزند رفیق هادی جنگیالی بشرمل اطلاع حاصل نمودیم.

بدین وسیله مراتب تاثرات عمیق خود را خدمت رفیق گرانقدر دوکتورمرتضی کیوان و خانواده سوگوار بشرمل ابراز نموده، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینمایم .

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۴۰۸

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نور منگل


 

با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق نورمنگل ، ژورنالیست و مبارز پرتلاش راه حق وعدالت اجتماعی، برادر رفیق گرانقدر اسد منگل شخصیت محترم اجتماعی و مردمی ولایت پکتیا ، بروز پنجشنبه ۶ جولای سال روان میلادی در کشورسوییس جان به جان آفرین سپرده با مرگ زودرس خود خانواده و دوستان را درسوگ نشاند.

به مناسبت این غم بزرگ خانواده معزز منگل مراتب همدردی خود و حزب آبادی افغانستان را خدمت همرزم محترم ما رفیق اسد منگل و خانواده سوگوار شان ابراز نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبروشکیبایی آرزو مینمایم.

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۰۷۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستانبا تاثروتالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق نورمنگل، یکی از مبارزان نستوه و پیگیر آرمان های دادخواهی و عدالت اجتماعی صبح دیروز مورخ ششم ماه جولای میلادی در کشور سوییس به ابدیت پیوسته ، با مرگ نابهنگام خود خانواده ، رفقا و دوستان شانرا در سوگ نشاند.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان خود را دراین غم جانکاه شریک دانسته ،عمیقترین تاثرات و تسلیت خود را خدمت خانواده سوگوارشان به خصوص رفیق گرانقدر و معزز اسد منگل ،  رفقا و دوستان ابراز میدارد.

روح و روان رفیق ما شاد وخاطراتش جاودانه باد !

 

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشو ی المان حزب آبادی افعانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023

 

رفیق نورمنگل به ابدیت پیوست !

 

رفیق نورمنگل شخصیت با متانت ، خوش برخورد ، صمیمی و پابند به آرمانهای عدالت اجتماعی و سرفرازی انسان دیروز در اثر بیماریی که عاید حال شان گردید بود در کشور سوییس درگذشت .

مرگ نابهنگام و زودرس رفیق نورمنگل مایه اندوه و تاثر رفقا و دوستانش گردید.

 کمیته حزبی کشوری سویس حزب آبادی افغانستان مرگ نابهنگام رفیق نورمنگل را به برادرارجمند شان رفیق گرانقدر اسد منگل ، خانواده ، رفقا و دوستانش تسلیت گفته و در این غم بزرگ برای شان تحمل و شکیبایی آرزو میدارد .

 

سلیم سلیمی

مسوول کمیته حزبی سوییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۰۷۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023