پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرعمیق خبر درگذشت رفیق ابراهیم دلزاده ، قبلا معاون دافغانستان بانک و رییس بانک انکشاف زراعتی افغانستان ، شخصیت نیک نام و نستوه جنبش ترقیخواهی کشور را بدست آوردیم.

انا لله وانا اليه راجعون

بدینوسیله مراتب غمشریکی و همدردی خود را به همرزمان ، خانواده محترم دلزاده و بصورت اخص به رفیق گرامی فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان ابراز می نمایم.

روحشان شاد وخاطراتشان شان گرامی باد!

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۴۰۴

Copyright ©bamdaad 2020

 

اعلان جنازه زنده ياد جاويد جويا!

شكيلا جويا خانم ،
آريا جويا و مهران جويا پسران، مريم جويا نعيمى دختر،
ادريس نعيمى داماد ، مژان جويا عروس
جمشيد جويا، جلال جويا، فهيم جويا و كامران جويا برادران

حسينا عدل خواهر، داكتر حيدر عدل شوهر خواهر و

داكتر كريم كريم ماما

نسبت وفات جاويد جويا سابق مدير مسوول درفش جوانان به اطلاع دوستان رسانيده ميشود كه جنازه مرحومى به روز جمعه مورخ 24 ماه اپريل به ساعت ۱۲:۱۵بوقت لندن بعد از اداى نماز جنازه در حضيره :

Carpenders Park Cemetery,
Oxhey Ln,
Watford,
HA5 4AY
بخاك سپرده ميشود.
نوت : فاتحه مردانه و زنانه با بهبود شرايط قرنتين بعداً به اطلاع عزيزان و دوستان رسانيده خواهد شد.

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۲۰۴

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ و اندوه فراوان اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام و مبارز نستوه ، رفیق ابراهیم دلزاده معاون اسبق د افغانستان بانک و رییس بانک انکشاف زراعتی بروز بیست و یکم ماه اپریل ۲۰۲۰ میلادی چشم از جهان بسته و روانه جاودانگی گردیدند .

روح شان شاد باد !

رفیق دلزاده یکی از پیشکسوتان نهضت ترقیخواهانه کشورما بود که عمرگرانبهای خود را درمبارزه بخاطرخوشبختی مردم و اعتلا و پیشرفت کشور گذرانیده و در راه برآورده شدن آرمانها و خواسته های انسان زحمتکش از هیچ تلاشی دریغ نکرد .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان درگذشت رفیق ابراهیم دلزاده را ضایعه بزرگی برای نسل هایی از روشنفکران دادخواه  و ترقیخواهان کشور دانسته درغم نبود شان خود را با رفیق گرانقدر فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش ، خانواده محترم ، همه وابستگان و دوستان شان شریک میداند .

با ابراز تسلیت عمیق یاد شانرا گرامی میخواهیم .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان به مناسبت وفات رفیق عزیز جاوید جویا

 

باتاسف ودرد فراوان رفیق دلیر، نویسنده و سخنورتوانا جاوید جویا که به رنج و درد جانکاه مریضی  ، سکته دماغی دچار بود دیشب راهی ابدیت گردیدند.

انا لله و انا الیه راجعون

جاوید جویا فرزند داکترجهانگیر جویا و نواسه  مرد مبارز سرور جویا مشروطه خواه نامدارکشورما بودند.

رفیق جویا یکی ازکادرهای رهبری سازمان دموکراتیک  جوانان افغانستان  بوده و نقش و جایگاه برجسته در جنبش جوانان کشور داشت.

جاوید جویا الگو و مثال بینظیر شجاعت و دلیری برای جوانان و همرزمان حزبی خود بود. درهمراهی وهمکاری با درفش جوانان و اخبار نیمروز به روشنگری نسل جوان پرداخته مسولیت امور فرهنگی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان  را عهده دار بودند.

 

جایگاه شان دربین ما جاودانه است.

ای غایب از نظر که به دلهاست مقام تو

آسوده باش زنده ای جاوید.

 

روحشان شاد وخاطرات شان جاودان باد.

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان

پیام غمشریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تاثرات عمیق قلبی خویش را به مناسبت درگذشت رفیق عمر کریم زاده خدمت رفقای گرانقدر: وحید کریم زاده، عظیم لمر، جلیل رشید ، جاوید عمر، رهروان جنبش دادخواهی کشور، خانواده ها و دوستان شان ابراز داشته ، برای زنده یاد عمر کریم زاده بهشت برین ، و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو دارد.

 

با احترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۱۲۰۴

 

Copyright ©bamdaad 2020