پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب م م ت م ا

در سوگ آن رفته زچشم ها و نشسته در دلها!


به نشانی خانواده مرحومه بانو مستوره بارکزی  و رفیق اسد رهیاب رییس نوبتی شورای کشوری المان !

دوستان گرانقدر ،

در سوگ رفتن بانو مستوره بارکزی ما را شریک بدانید. هر چند آن بانوی فرزانه از چشم ها رفت و خانواده را در مویه و سوگ نشاند، اما جای او برای همیشه در دلهاست. صبر و استقامت بیکران را جانشین این غم بزرگ برایتان آرزو میکنیم. روح آن عزیز رفته از ما شاد و فرودس برین جایش باد!

شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۰۰۱

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

پیام تسلیت به مناسبت وفات بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) از پیشکسوتان و فرزانه گان جنبش زنان افغانستان

 

با درد و دریغ  یک چهره تابناک  ویک ستاره درخشان ازجنبش رهایی بخش زنان افغانستان بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) بنا بر بیماری دیده از جهان بست !

بانو ماه جان یونس در راه رهایی زنان افغانستان از زیر سیطره سیاه جهل و پاگیری جنبش رهایی بخش دادخواهی تلاش های ارزنده وستایش برانگیزی انجام داده است .  شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که  فوت  این بانوی گهربار را یک ضایعه بزرگ برای جنبش زنان افغانستان می داند ، تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان وبه ویژه دوشیزه گان شان بانوان : پروین یونس ، نسرین یونس ، فتانه یونس و پسر شان مصطفی یونس و به رفیق فرید احمد مزدک سابق معاون رییس و عضو هیات اجراییه حزب وطن و دیگر دوستان اعضای خانواده واقارب شان تقدیم می دارد.

به بانوی گران ارج بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وشکیبایی آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۱۸۰۱

پیام همدردی هیات رهبری شورای کشوری المان حزب م م ت م ا

 

 بنام  آفریدگار جهان

با اندوه فراوان اگاهی حاصل نمودیم ، که بانو مستوره بارکزی ، خشوی رفیق اسد رهیاب مسوول کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  پدرود زنده گی گفته  و به ابدیت پیوسته است.

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  به مناسبت این رخداد غم انگیز، همدردی وغمشریکی خود را با رفیق رهیاب ، بانوی گران قدرشان نسیمه جان رهیاب و متباقی اعضای خانواده  و دوستان مرحومی تقدیم داشته ؛ از درگاه آفریده گارجهان برایشان صبر و شکیبایی ، و برای متوفا فرودس برین آرزو می نماید.

بااحترام

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم فغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۵۰۱

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

پیام تسلیت به مناسبت فوت خشوی رفیق اسد رهیاب عضو شورای انسجام و همآهنگی ؛ و رییس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

بادرد ودریغ مادرخانم رفیق اسد رهیاب  بنابر بیماری دیده ازجهان بست.

 روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به این مناسبت تسلیت های خود را به رفیق اسد رهیاب و به بانوی گران ارج شان؛ و به همه اعضای خانواده و دوستان شان تقدیم می دارد.

 به بانوی خفته در خاک بهشت برین ، و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد. 

 

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۸۰۱

بازگشت همه بسوی اوست 

محمود بارکزی و احمد فرید بارکزی پسران ،‌ شریفه بارکزی، مومنه حکیمی ، نسیمه رهیاب ، صدیقه روح انگیز ،شهلا عمر ،ریحانه القاس ،رونا عطایی دختران ،‌اسد رهیاب ،‌ ذبیح الله روح انگیز ، ،‌احمد جان روفی ، محمد نصیر القاس و نورالله عطایی دامادان ، نادره وهاب و لطیفه فتا خواهران ، الحاج غلام معروف فتا شوهر همشیره ، سحر حکیمی ، خسرو حکیمی ، آرش رهیاب ، صدف رهیاب ،‌ نگین سالک ، مسیح الله روح انگیز ،کاوش روح انگیز عبدالله عمر ،‌نیلاب عمر ، شبنم القاس ، غزل القاس نواسه ها ،‌ ابراهیم شریفی ،‌رسول شریفی ، اسدالله شریفی برادرزاده ها سمیع نورستانی داماد خواهر.

نسبت وفات مرحومه مستوره بارکزی مادر محمد عمر بارکزی که جنازه قبلا در شهرسنت لویس امریکا بخاک سپردهشده به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه به روز یکشنبه ۲۱ جنوری ۲۰۱۸ از ساعت ۱بعد ازظهر تا ساعت ۳ بعد از ظهر به یاسمین زال شهر کسل گرفته می شود .

آدرس:

Sandershäuser St 43

34123Kassel

Germany

شماره های تماس .

056193008714

01775087100

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۴۰۱