پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه نسیمه رحمانی خواهر رفیق محترم صفت الله عملیار سکرترمسوول و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعی اجل را لبیک گفتند وبه ابدیت پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در زمینه تسلیت عمیق خویش را ابراز نموده به محترمه بهشت برین و برای بازمانده گان ، دوستان و خانواده های محترم شان صبر جمیل آرزومند است۔

ما را دراین اندوه فامیلی خویش شریک بدانید.

با احترام ،


     عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

پیام همدردی کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که بانو نسیمه رحمانی خواهررفیق صفت الله عملیارعضو کمیته حزبی ناروی ، سکرتر مسوول و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دراثر مریضی که عاید حال شان بود به جاودانگی پیوسته است .

ما اعضای کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان خود را درغم بزرگ رفیق عملیارعزیز و خانواده سوگوارشان شریک دانسته در تحمل این اندوه برایشان صبرو تحمل آرزو مینماییم .

با حرمت فراوان،

 

سید افضل بهار

مسوول کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستانبا اندوه فراوان اطلاع گرفتیم که احمد جاوید حکیمی، خسربره رفیق داود کرنزی عضو کمیته مرکزی ، عضو شورای اروپایی ، مسوول شعبه وحدت وتفاهم شورای اروپایی وعضو کمیته حزبی کشوری المان  حزب آبادی افغانستان در خارج از کشور داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان با ابراز تاثرات عمیق خویش را در این اندوه شان شریک دانسته ،به رفیق کرنزی، خانم محترم شان وفامیل های محترم حکیمی  وکرنزی ابرازداشته ، برایشان ارزوی صبر وشکیبایی دارد۔

روح متوفا شاد وبهشت برین جایشان!


با احترام،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۲ـ ۲۶۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

اعـلان فـوتی

 

نسبت وفات نسیمه رحمانی خواهر صفت الله عملیار به اطلاع دوستان رسانیده میشود:

جنازه مرحومه فردا روز دوشنبه مورخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۲ ساعت یک بعد ظهر درمسجدجامع عمرفاروق کارته ایشانی شهر مزارشریف ادا و بعد ازادای نمازبه هدیره آبایی شان به خاک سپرده میشود.

فاتحه گیری مرحومه روزسه شنبه ۲۳ عقرب ۱۴۰۲ بعد از ادای نمازصبح الی ساعت ۸:۳۰ درمسجد متذکره گرفته میشود.

فاتحه گیری زنانه درمنزل گل رحمن واقع کارته ایشانی شهر مزارشریف گرفته میشود.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات سلطان عزیز کاکړ

 

زنده گی پدیده ارزشمندی است که انسانها را یکبار نصیب آید ، انسانی که ارزش این نعمت و پدیده گرانبها را میداند در تلاش میباشد تا در پس منظر نبود خویش از خود ارزش های

مانده گار بجا بگذارد که یکی از این افراد نایاب رفیق سلطان عزیزکاکړ میباشد . او یک مبارز دلیر در راه عدالت اجتماعی و دارای اندیشه والای انسان های متعهد و مبارز پرشور بود. بادریغ و درد والم‌ بی پایان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق سلطان عزیز کاکړ به اثر حمله ای  قلبی داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست. 

بدینوسیله شورای اروپایی حزب آبادی  افغانستان  عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را برای رفقا هریک نوراحمد نور یکی از پیشکسوتان جنبش مترقی افغانستان  و عبدالاحد شفیعی  مسوول کمیته  کشوری المان حزب آبادی و خواهرزاده مرحومی ، بازمانده گان ، اعضای خانواده و دوستان مرحومی تقدیم نموده برای همه شان صبر و شکیبایی آرزو نموده و برای مرحوم سلطان عزیز کاکړ فردوس نعیم آرزو نموده روح شانرا شاد میخواهد. 

            

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2023