اعلان خاکسپاری

 

به نام خداوند جهان آفرین بازگشت همه به سوی اوست :


اعلان خاکسپاری محترمه زینب خانم ، خانم مرحوم میرحبیب الله آقا سید زاده معلم ریاضی وخواهربزرگ سید حسن رشاد .
فردا پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ ساعت ۱۱قبل ازظهر در آدرس ذیل:


Friedhof Maiz -Mombch
Am Waldfriedhof
P L Z- 55120
ودرهمین تاریخ روز پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸  مراسم فاتحه در مسجد امام مهدی درشهر لنگن
به آدرس ذیل :


Trift Str - 36
PLZ -63225 Langen

از ساعت ۳ الی ساعت ۵ بعد از ظهر روز پنج شنبه

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۸۰۳

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهر گرامی، رفیق سید حسن رشاد یکتن از سابقه داران جنبش چپ دموکراتیک کشور ،داعی اجل را لبیک گفته ، وفات نموده است.

انا لله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش ؛ و همه اعضای حزب را به این مناسبت خدمت رفیق گرانقدر رشاد ، اعضای خانواده، اقارب، دوستان و بازمانده گان مرحومه ابراز نموده ؛ برای آنها صبر جمیل و برای مرحومه بهشت برین استدعا می نماید.
روح شان شاد.

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۸۰۳

پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، مراتب تسلیت وغم شریکی خود را نسبت وفات نابهنگام رفیق محمد عظیم ، برادر رفیق گرامی محمد امین حکیمی مسوول شورای کشوری بلجیم حزب، تقدیم مینماید.

امیدواریم که  غم شریکی وشرکت رفقا ودوستان به اندوه وارد شده از نبود فقید رفیق عظیم، در سوگ  نشسته  گان،   کاهش بخشد.

برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

یاد و خاطرات زنده یاد جاویدان باد

شورای کشوری بلجیم حزب م.م.ت.م.ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۷ـ ۰۶۰۳

پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

باز هم سیاهه مرگ، پیكر دو تن از بهترین های پیشكسوتان جنبش مترقی میهن مان را از كنار همرزمان وهم قطارانش گرفت.

نبود و فقدان دوكتور رحمت الله همدرد و انجینیر عزیز، فامیل،دوستان و عزیز انش را در سوگ خلای سترگ قرار داد.

دوكتور همدرد  زنده یاد و انجینیر عزیزفقید عمر خود را در راه اهتمام  رفع رنج های بیكران مردم ستمكش و رنجدیده هموطنان شان وقف نمودند.

 با افتخار و أبهت زنده گی كردند و با مناعت به ابدیت پیوستند!

نبود شان ضایعه ایست در كنار همرزمان شان!

برای شان اجر جزیل و به بازمانده گان و عزیزان شان صبر و شكیبایی خواهانیم!

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۹ـ ۰۶۰۳

پیام تسلیت  شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت رفیق چمن شاه درویش 

 

رفیق چمن شاه درویش که سالهای عمرش را در راه خدمت به مردم و دادخواهی گذرانید و در این راه از هیچ جانفشانی دریغ نکرد ، رزمید و نستوه به پیش رفت وتا آخرین لحظات عمر پرچم انساندوستی را به زمین نگذاشت . با دریغ دیده از جهان بست و به ابدی پیوست .

روان شاد و اندیشه هایش تابنده باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که نبود این رفیق اندیشمند، پرکار و جسور را یک ضایعه می پندارد ، تسلیت های ژرف رفیقانه خود را به خانواده ، دوستان و همراهان راه داد خواهی ابراز می دارد.

بادرود 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۰۳۰۳