اعـلان فـوتی


بسم الله الرحمن الرحیم

استاد سلیمه شریفی سابق معلمه در کابل خانم ، سید هارون شریفی پسر ، نسرین مفید، ژولینا نور آسمایی ، هادیه شریفی و لیلی نظامی دختران ،
داکتر حمیدالله مفید ، توریالی نور آسمایی ، و سید اکبر نظامی دامادان ، محمد سعید عمر ، همایون غفاری پسران عمه سید عزیز حسینی ، پسر کاکا ، مهر نظری دختر کاکا ، زهره شریفی ، فهیمه شریفی ، و سید داود شریفی برادر زاده ها نجیبه میرزی خواهر خانم ،سلیم میرزی باجه ، رونا اعتمادی دختر خاله ، یل مفید ، یلدا مفید ، اتل مفید ، لی لی نظامی ، سید عمر نظامی و سید امید نظامی نواسه ها و ستار خالقی
نسبت وفات سید نثار احمد شریفی سابق رئیس شعبه اقتصاد جبهه ملی پدر وطن پسر مرحوم تورنجنرال سید شریف خان سر یاور به اطلاع دوستان می رسانند ، که جنازه روز جمعه تاریخ ۱۱ ماه اکتوبر به ساعت۳۰ :۱۰ در آرامگاه مسلمانان واقع :
Öjendorfer Friedhof Manshardtstraße 200‪, 22119 Hamburg
به خاک سپرده می شود
فاتحه مردانه و زنانه در همان روز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله واقع:
Billstedter haupt str 50‪, 22111 Billstedt
بر گزار می گردد
اشتراک شما موجب خشنودی روح متوفی و تسلی خاطر دوستان می گردد.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۰۷۱۰

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال حاجی محمد روشان، یکتن ازافسران وطنپرست وسابقه دار، قوماندان پوهنځی هوایی و رییس پیشین ارکان وزارت دفاع جمهوری افغانستان ، خسر رفیق  ذبیح الله مستنمدی رییس شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان چشم ازجهان پوشیده و به جاودانه گی پیوسته است.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی این افسروطنپرست را ضایعه بزرگ دانسته و خود را دراین غم شریک میداند.

برای رفیق مستمندی عزیز، خانواده و بازمانده گان آن مرحومی صبر وشکیبایی آرزو نموده ، یاد این فرزند خدمتگار وطن را گرامی میخواهیم.

بادرود

دوکتورحبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۰۷۱۰

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

پیام همدردی و تسلیت

 

با تاثرعمیق خبر درگذشت محترم غلام صدیق محسن زاده  شخصیت علم پرور و نیکنام ، کارمند سابقه دار وزارت معارف، و کاکای رفقای ارجمند دپیلیوم انجینیرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی  و رفیق داکتر اسد محسن زاده عضو شورای مرکزی حزب و مدیرمسوول سایت بامداد را بدست آوردیم.

بدینوسیله ازنام شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان مراتب غم شریکی خود را خدمت رفقای ارجمند و خانواده سوگوارمحسن زاده ابراز نموده ، برای متوفا روح شاد و بهشت برین، و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو میکنیم.

باحرمت فراوان

 

افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۵ـ ۲۳۰۹

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم سید نثار احمد شریفی سابق رییس شعبه اقتصاد جبهه ملی پد وطن، پدررفیق ارجمند نسرین مفید وخسررفیق داکتر حمید الله مفید، جهان فانی را وداع گفته اند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خود را دراین غم بزرگ  رفقا نسرین مفید ، داکتر حمید مفید ، خانواده و بازمانده گان شان شریک دانسته ، برای متوفا روح شاد و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو  دارد.

با درود

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۰۵۱۰

 ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام همدردی و غمشریکی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف و اندوه اطلاع یافتیم که شخصیت معارف پرور و معزز ، جناب غلام صدیق محسن زاده  کاکای گرامی رفقای ارجمند دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و پوهنمل داکتراسد محسن زاده مدیرمسوول سایت بامداد چشم از جهان پوشیده و به جاودانه گی پیوسته است .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی این فرزانه مرد را ضایعه بزرگ دانسته و خود را در این غم جانکاه شریک میداند . با ابراز تسلیت عمیق به همه اعضای خانواده گرانقدر محسن زاده  ، دوستان و وابستگان شان روح متوفا را شاد میخواهیم و یادش را گرامی میداریم .

بهشت برین جایش باد !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۱۰۹

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019