شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

پیام تسلیت به مناسبت فوت خشوی رفیق اسد رهیاب عضو شورای انسجام و همآهنگی ؛ و رییس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

بادرد ودریغ مادرخانم رفیق اسد رهیاب  بنابر بیماری دیده ازجهان بست.

 روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به این مناسبت تسلیت های خود را به رفیق اسد رهیاب و به بانوی گران ارج شان؛ و به همه اعضای خانواده و دوستان شان تقدیم می دارد.

 به بانوی خفته در خاک بهشت برین ، و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد. 

 

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۸۰۱

پیام همدردی هیات رهبری شورای کشوری المان حزب م م ت م ا

 

 بنام  آفریدگار جهان

با اندوه فراوان اگاهی حاصل نمودیم ، که بانو مستوره بارکزی ، خشوی رفیق اسد رهیاب مسوول کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  پدرود زنده گی گفته  و به ابدیت پیوسته است.

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  به مناسبت این رخداد غم انگیز، همدردی وغمشریکی خود را با رفیق رهیاب ، بانوی گران قدرشان نسیمه جان رهیاب و متباقی اعضای خانواده  و دوستان مرحومی تقدیم داشته ؛ از درگاه آفریده گارجهان برایشان صبر و شکیبایی ، و برای متوفا فرودس برین آرزو می نماید.

بااحترام

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم فغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۵۰۱

پیام تسلیت شورای انسجام وهمآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

به مناسبت فوت نابهنگام رفیق اکبر فدا، خسربره رفیق سید اکرام پیگیر از پیشکسوتان جنبش دادخواهی در کشور

 

بادرد و دریغ رفیق اکبر فدا که در جنبش دادخواهی کشور جایگاه ویژه داشت بنا بر بیماری دیده از جهان بست ، روانش شاد  یاد واندیشه هایش جاودانه باد !

رفیق اکبر فدا از چهره های درخشان دادخواهی در کشور بود ، که به خاطر منافع مردم تلاش های صمیمانه واز خود گذرانه نمود. بادریغ بنا بر بیماری دیده از جهان بست .

شورای انسجام و همآهنگی حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که از این رویداد ناگوار اندوهگین است ، به این وسیله پیام تسلیت خود را به رفیق گرامی سید اکرام پیگیر ، خانواده و دوستان آن شادروان پیشکش می دارد.

روان رفیق اکبر فدا شاد و یادش همواره باد !

 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

( شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۹۱۲

بازگشت همه بسوی اوست 

محمود بارکزی و احمد فرید بارکزی پسران ،‌ شریفه بارکزی، مومنه حکیمی ، نسیمه رهیاب ، صدیقه روح انگیز ،شهلا عمر ،ریحانه القاس ،رونا عطایی دختران ،‌اسد رهیاب ،‌ ذبیح الله روح انگیز ، ،‌احمد جان روفی ، محمد نصیر القاس و نورالله عطایی دامادان ، نادره وهاب و لطیفه فتا خواهران ، الحاج غلام معروف فتا شوهر همشیره ، سحر حکیمی ، خسرو حکیمی ، آرش رهیاب ، صدف رهیاب ،‌ نگین سالک ، مسیح الله روح انگیز ،کاوش روح انگیز عبدالله عمر ،‌نیلاب عمر ، شبنم القاس ، غزل القاس نواسه ها ،‌ ابراهیم شریفی ،‌رسول شریفی ، اسدالله شریفی برادرزاده ها سمیع نورستانی داماد خواهر.

نسبت وفات مرحومه مستوره بارکزی مادر محمد عمر بارکزی که جنازه قبلا در شهرسنت لویس امریکا بخاک سپردهشده به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه به روز یکشنبه ۲۱ جنوری ۲۰۱۸ از ساعت ۱بعد ازظهر تا ساعت ۳ بعد از ظهر به یاسمین زال شهر کسل گرفته می شود .

آدرس:

Sandershäuser St 43

34123Kassel

Germany

شماره های تماس .

056193008714

01775087100

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۴۰۱

 

پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

با اندوه فراوان خبرمرگ نابهنگام  استاد کریم کیهان، فرزند نیک نام و دانشورجنبش ترقی خواهی کشور، عضو شورای مرکزی  و عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را بدست آوردیم.

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت غم وارده مراتب تسلیت وهمدردی خود را به فامیل درسوگ نشسته رفیق کیهان،  رفقای ارجمند رهبری حزب پرافتخارمان ، به همرزمان دهه های زنده گی پربارشان؛ و به همه عزیزان و دوستانش، ابراز میدارد.

بادرود

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۰۹۱۲