پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب م م ت م ا

 

با اندوه فراوان خبر مرگ بانوی گرانقدر عارفه  شاه جان « خالقی » ، خواهر بزرگوار رفیق حنیف ضرابی عضو شورای مرکزی  و عضوشورای انسجام  و هماهنگی حزب متحد مردم افغانستان دراروپا را بدست آوردم.

غم وارده را به رفیق ارجمند حنیف ضرابی ، خانواده سوگوار و دوستان شان تسلیت گفته ؛ برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو نموده ، روح این بانوی برتلاش و اگاه را قرین آرامش ؛ و یادش را گرامی می خواهم.

 

بادرود

 کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۵۰۲

پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بمناسبت مرگ نابهنگام محترم دكتور سید احسان هاشمی، به بازمانده گان و اقارب مرحومی، به خصوص رفـیق صفی ظهوری ، قبله گاه صاحب و خانواده محترم شان ؛ رفـیق سید عسكر نجم و خانواده  محترم شان تسلیت عرض نموده  ؛ روح آن مرحومی را شاد ، و فردوس برایشان آرزو داریم.

شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۰۰۲

پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

  بادرد ودریغ دکتر سید احسان هاشمی پسرخاله رفیق سید عسکر نجم  از اثر بیماری جانگداز سرطان  دیده از جهان بست.

روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد! 

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که مرگ این جوان نامراد را برای خانواده اش بسیار دردناک می داند ، گرمترین تسلیت های خود را به پروفیسیور دکتر احمد لقا نجم ، به  رفیق سید عسکر نجم ، دوستان و خانواده آن مرحومی ابراز می دارد. به آن جوان نامراد بهشت برین ؛ و به بازمانده گان صبر وشکیبایی خواهان است.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۰۷۰۲

پیام غمشریکی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 به مناسبت فوت شادروان حسین نیکجو برادر رفیق سلیم کارگر وخسربره رفیق گران ارج یاسین صادقی

 

غمنامه ای مرگ اینک بادرد و دریغ در برگه زنده گی حسین نیکجو شخصیت فرهیخته و انسان بردبار فرو نشست و او را با خود برد.

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا مرگ این عزیز خانواده را دردناک پنداشته ؛  و خود را با اندوه وارده با رفیق ها : سلیم کارگر، رفیق فرهیخته و مبارز نستوه یاسین صادقی  شریک می داند.

به آن رفیق فروخفته در خاک بهشت برین ؛ و به خانواده و دوستان شکیبایی وصبر تمنا می دارد.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۴ـ ۰۷۰۲

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۴۰۲