پیام تسلیت شورای انسجام وهمآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

به مناسبت فوت نابهنگام رفیق اکبر فدا، خسربره رفیق سید اکرام پیگیر از پیشکسوتان جنبش دادخواهی در کشور

 

بادرد و دریغ رفیق اکبر فدا که در جنبش دادخواهی کشور جایگاه ویژه داشت بنا بر بیماری دیده از جهان بست ، روانش شاد  یاد واندیشه هایش جاودانه باد !

رفیق اکبر فدا از چهره های درخشان دادخواهی در کشور بود ، که به خاطر منافع مردم تلاش های صمیمانه واز خود گذرانه نمود. بادریغ بنا بر بیماری دیده از جهان بست .

شورای انسجام و همآهنگی حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که از این رویداد ناگوار اندوهگین است ، به این وسیله پیام تسلیت خود را به رفیق گرامی سید اکرام پیگیر ، خانواده و دوستان آن شادروان پیشکش می دارد.

روان رفیق اکبر فدا شاد و یادش همواره باد !

 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

( شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۹۱۲

پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

با اندوه فراوان خبرمرگ نابهنگام  استاد کریم کیهان، فرزند نیک نام و دانشورجنبش ترقی خواهی کشور، عضو شورای مرکزی  و عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را بدست آوردیم.

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت غم وارده مراتب تسلیت وهمدردی خود را به فامیل درسوگ نشسته رفیق کیهان،  رفقای ارجمند رهبری حزب پرافتخارمان ، به همرزمان دهه های زنده گی پربارشان؛ و به همه عزیزان و دوستانش، ابراز میدارد.

بادرود

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۰۹۱۲

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

رهبری و اعضای شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت وفات والده مرحومه رفیق گرامی محترمه سعیده جان طلوع  و خشوی رفیق گران ارج عبد الرزاق طلوع و تمامی اعضای فامیل مرحومی ابراز می نمایند.

ما برای این رفقای ارجمند شورای کشوری هالند صبر جمیل آرزو نموده برروح مرحومه بهشت برین استدعا می نماییم.

روح مرحومی شاد!

 

از نام شورای کشوری

بصیر دهزاد

رییس شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۸۱۱

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

به مناسبت درگذشت روانشاد رفیق کریم کیهان

 با درد و اندوه بزرگ اطلاع حاصل نمودیم که نخل تنومندی از باغستان مبارزان راه آزادی و انسانیت فرو غلطید .

شخصیت توانا ، استاد چیره دست ، مرد قلم بدست و عضو فعال مطبوعات کشور ، کسی که تمام عمر پربار خود را در راه خدمت به انسان زحمت کش و آرمان های حزب خود وقف نمود ، عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، عضو کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب و عضو شورای مردم کندز جهان فانی را وداع گفته  و به حق پیوسته است.

این شخصیت گرامی مرحوم استاد کریم کیهان است که به اثر سکته قلبی به جادوانه گان پیوست.

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نسبت از دست دادن یکتن از چهره های بارز مبارزات سیاسی گذشته وحال کشور ابراز نموده ، برای مرحوم کیهان عزیز بهشت برین را تمنا داریم.
همچنان تسلیت عمیق خود را به اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، جنبش روشنفکری کشور، فامیل معزز شان ، دوستان ، اقارب و مردم کندز ابراز می ‌نماییم.
روح شان شاد!

پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۰۹۱۲

پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با دریغ فراوان و تاسف زیاد اگاهی حاصل نمودیم که شخصیت نیکنام، جناب عزیزگل عزیزی پدر مهربان رفیق یاسمین زیارمل به آرامش ابدی پیوسته و دوستان خویش را با نبود فزیکی خود سوگوارساخته اند. درگذشت این مرد فروتن و نیکو خصال نه تنها ضایعه بزرگ برای خانواده محترم شان ؛ بلکه برای همه کسانی است که او را می شناختند و با او معرفت داشتند .

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یاد شانرا گرامی داشته و با آرزوی سرسلامتی همه بازمانده گان شان، مراتب تسلیت عمیق و غمشریکی خود را به رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی ، و کمیته کار شورای انسجام  وهمآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، رفیق یاسمین زیارمل و همه وابسته گان شان ابراز می نماید .

روح شان شاد باد !

 

عمر محسن زاده ، عضو شورای انسجام  و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی  مردم افغانستان در اروپا

فاضل دلزاده ، رییس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۱۵۱۱