پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مادربزرگوار رفیق سعیده طلوع عضوشورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مقیم هالند و خشوی رفیق رزاق طلوع جهانی فانی را وداع گفته  و وفات نموده اند.

انالله وانا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب را خدمت رفقای گرامی سعیده طلوع و رزاق طلوع و سایربازمانده گان واقارب مرحومه ابراز نموده،از بارگاه خداوند متعال برای آن مادرمرحوم مغفرت الهی و بهشت برین و به بازمانده گان شان صبرجمیل استدعا می نماید.

با درودها

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۳ـ ۰۴۱۱

پیام تسلیت شورای کشوری بلجیم حزب م.م.ت.م.ا

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، مراتب تسلیت وغم شریکی خود را نسبت وفات همشیره رفیق گرامی  زبیرشیرزاد، خدمت شان تقدیم و ابراز می دارد.

برای متوفا اجرجزیل؛ و برای رفیق شیرزاد گرانقدر، اعضای فامیل و اقارب شان صبر و شکیبایی آرزومی نماییم.

با احترامات فایقه

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۳ـ ۰۲۱۰

 

 

پیام غمشریکی شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا

 

شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا ، مراتب تسلیت وهمدردی خود را نسبت وفات مرحومه بانو وزیربیگم ، خدمت رفیق گرامی  حفیظ مصدق و سایر بازمانده گان تقدیم میدارد.

برای تمامی اعضای سوگوار خانواده ، صبر جمیل و شكیبایی آرزو داریم.

امیدواریم كه سهم گیری دوستان درغم شان ، سبب كاهش آلام اعضای فامیل  مرحومه  بیگم  مقصودی گردد.

با حرمت

شورای كشوری بلجیم  حزب م م ت م ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۲۳۰۸

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

با تاسف و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که همشیره رفیق زبیر شیرزاد عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نسبت مریضی که عاید حالشان بود داعی اجل را لبیک گفته اند.

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ازجانب خویش و همه اعضای حزب مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویش را خدمت رفیق شیرزاد گرامی، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان شان ابراز نموده ، از بارگاه خداوند بزرگ برای مرحومی بهشت برین؛ و بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا می نماید.

بااحترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۳ـ ۲۳۰۹

باز گشت همه بسوی اوست
اعـلان فاتحه


محترمه حمیده ضیا مادر فریال ضیا خانم ؛
علی اکبر وغضنفر ضیا پسران ؛
خاطره سید ، تهمینه شیرزاد ، طیبه ضیا و طاهره اکبریار دختران ؛
بی بی حاجیه شفیقه صامدی ،عاقله ظریف ضیا ، فروزان رشیدی ، فرحناز ومهوش خواهران ؛
سید محمود، سید علیشاه ، سید جعفر ،سید واحد ،سید محسن ،  سید ذکی ، سید جواد وسید فیروز برادران؛
بی بی حاجیه زینب سید زاده ،عطیه نامی دختران کاکا ؛
سید حسن رشاد ، الحاج میر محمد حسین ، الحاج فرید سید عبداله،  سید حسن سید و رضا سید پسران کاکا ؛
الحاج سید اسحق نامی ، عزیزاله صیاد و ظاهر واصل باجه ها؛
اسپارت ، سید جرآت شیرزاد و عبداله اکبر یار دامادان ،
الحاج سید اسدالله و محمد عظیم رشیدی شوهران خواهر ؛ انجیر محمد کریم و حسین علی خسربره ها؛
نسرین واصل و سیمین صیاد خیاشنه ها
نسبت وفات میر حیدر شاه ضیا به اطلاع دوستان می رسانند که مراسم تدفین بروز سه شنبه مورخ ۲۲ آگست ساعت ۱۱ قبل از ظهر در حضیره مسلمانان واقع شهر دتسین بخ جوار شهر فرانکفورت برگزار شده؛  و فاتحه مردانه و زنانه بعد از ظهر همان روز از ساعت دو الی چهار در مسجد شهر لانگن بر گزار می شود.
آدرس حضیره :


Darmstädter Str 126
63128 Dietzenbach

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۲۱۰۸