حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

پیام غمشریکی شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا به مناسبت فوت استاد سرور پویا

 

 

جناب استاد سرور پویا ، مدیر و استاد پیشین لیسه حبیبیه برادر رفیق  فرهیخته  و عزیز جناب احمد الله پویا سابق رییس تشکیلات شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان بنا بر بیماری دیده از جهان بست .
روانش شاد !
استاد  سرورپویا در دوران کاری شان در اداره های گوناگون دولتی برای فرهیخته گی جوانان کشور تلاش های ارزنده  نموده اند که از حافظه تاریخ  فرهنگی کشور زدوده نخواهد شد.

 

به این وسیله تسلیت های گرم خود را به  رفیق احمد الله پویا ، خانواده و دوستان آن شادروان ابراز می داریم .


بادرود

کاوه کارمل 

رییس شورای شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا

 

 

یادداشت :

جنازه یا پیکر استاد سرور پویا به تاریخ ۱۸ ماه جاری به ساعت ده وچهل و پنج دقیقه در آرمگاه مسلمانان  Öjendorf Friedhof واقع Mansharad str  به خاک سپاریده می شود.
آیین فاتحه خوانی ونیایش در همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ چاشت در مسجد حضرت بلال برپا می گردد‌.

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۴ـ ۱۷۰۸

اعـلان فـوتی
باز گشت همه به سوی اوست

 

انجینر نعیم حقوق ، کریم حقوق ، شریف حقوق پسران ، نادره زبیر ، نوریه مهر ، ذکیه بارز ، طاهره نادری ، شکریه طاهری دختران ، صفیه حقوق حسابی، ماری حقوق، بلقیس حقوق عروسان ، دگروال متقاعد هوایی غلام رسول زبیر ، قادر بارز ، محمود نادری دامادان  ، پرویز زبیر، یما مهر ، خالد حقوق،  داکتر لیلی حقوق ، انجینر مریم حقوق ، مسعود بارز ،انجینر سلیمان نادری ، تمنا طاهری نواسه ها .
نسبت وفات مرحومه بی بی زبیده حقوق ، خانم‌ مرحوم محمد هاشم حقوق به اطلاع دوستان میرسانند که مراسم جنازه به روز جمعه ۱۱  اگست ساعتت ۸ قبل از ظهر در مقبره :


  Neuer Südfriedhof
Hochäckerstraße 90
81737 München

بعد از ادا نماز جنازه به خاک سپرده می شود.
فاتحه مردانه و زنانه مرحومه در همان روز از ساعت۲ الی ۴ همان روز در مسجد افغان ها به ادرس ذیل :

Neuer Markter Straße 70
81697 München 

برگزار می گردد .
شرکت شما سبب آرامش روان عزاداران و شادی روان مرحومه می گردد.

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۰۰۸

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

پیام غمشریکی شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا به مناسبت فوت بانو وزیر بیگم منصوری خشوی رفیق حفیظ مصدق انوری

 

 

 

با درد و دریغ بانو وزیر بیگم مقصودی خشوی رفیق حفیظ مصدق انوری بنا بر بیماری دیده از جهان بست !

روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپابه همین مناسبت تسلیت های خود را به رفیق مصدق عضو شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی ، فـرزندان ، دختـران ، دامادان ونواسه های آن شادروان ابراز می دار و به آن بانوی خفته  در خاک بهشت برین مصلحت می دارد.

 

بادرود

کاوه کارمل

شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۰۹۰۸

 

مراتب تسلیت وغمشریکی نسبت درگذشت خانم فاضله دلزاده 

 

خانم فاضله دلزاده ازجمله زنان پیشتاز ومبارزکشورما بود که ازآوان جوانی به خاطربسیج زنان وتامین حقوق حقه آنان کارو پیکار خستگی ناپذیرمی کرد.

اونه تنها ازجمله کادرهای برجسته سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود ، بلکه کادررزمنده وسرسپرده ح .د.خ.افغانستان بود ؛ که بخاطر آرمان های بزرگ حزیی اش روانه زندان شد.

درگذشت وی را یک ضایعه بزرگ دانسته ، بدین مناسبت مراتب تسلیت وغمشریکی مایان را خدمت خواهران شان هریک محترمه راحله جان ، محترمه کامله رزمیار، محترمه فهیمه جان وسایراعضای محترم فامیل شان تقدیم داشته و برایشان صبرجمیل خواهانیم.

روحش شاد وخاطرات مانده گارش سرمشق مبارزات دلیرانه ماخواهد بود.

همایش اروپایی زنان افغان ،

شورای سراسری زنان افغان درهالند ،

کانون زن وخانواده درالمان ،

انجمن همبستگی زنان درشهراندوفن کشورهالند،

کمیته زنان در دنمارک

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۰۹۰۸

پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

با ابراز تاثرعمیق،  از درگذشت رفیق گرامی  و شخصیت داد خواه ؛ فاضله دلزاده اطلاع حاصل نمودیم . فقدان این رفیق ارجمند و فرهیخته ، نه تنها به اعضای فامیل و عزیزان شان، بلکه به همرزمانش  نیز ضایعه بزرگ بشمار می آید .

غم وارده را به رفقای گرامی : فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، داوود رزمیاریکی ازپیش کسوتان جنبش  ترقی خواهی کشور، و تمامی اعضای خانواده درسوگ نشسته شان تسلیت گفته ؛ برایشان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۳ـ ۳۰۰۷