پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد مبارز راستین راه دادخواهی !

 

با درد و دریغ خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد ، یکی از رهروان راستین راه دادخواهی و مبارز نستوه نسبت بیماری دیده از جهان بست !

شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به رفیق گرانقدر جنرال سید حسن رشاد و خانواده گرامی آن مرحومی ابراز می دارد .

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین؛ و به بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رئیس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۳۰۰۳

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت وفات بانو فلورا خواهر رفیق شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر .

 

با درد و دریغ بانو فلورا خواهر گرانقدر رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر نسبت بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر مبارزان راستین راه داد خواهی ابراز می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رییس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۳۰۰۳

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهر گرامی، رفیق سید حسن رشاد یکتن از سابقه داران جنبش چپ دموکراتیک کشور ،داعی اجل را لبیک گفته ، وفات نموده است.

انا لله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش ؛ و همه اعضای حزب را به این مناسبت خدمت رفیق گرانقدر رشاد ، اعضای خانواده، اقارب، دوستان و بازمانده گان مرحومه ابراز نموده ؛ برای آنها صبر جمیل و برای مرحومه بهشت برین استدعا می نماید.
روح شان شاد.

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۸۰۳

اعلان خاکسپاری

 

به نام خداوند جهان آفرین بازگشت همه به سوی اوست :


اعلان خاکسپاری محترمه زینب خانم ، خانم مرحوم میرحبیب الله آقا سید زاده معلم ریاضی وخواهربزرگ سید حسن رشاد .
فردا پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ ساعت ۱۱قبل ازظهر در آدرس ذیل:


Friedhof Maiz -Mombch
Am Waldfriedhof
P L Z- 55120
ودرهمین تاریخ روز پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸  مراسم فاتحه در مسجد امام مهدی درشهر لنگن
به آدرس ذیل :


Trift Str - 36
PLZ -63225 Langen

از ساعت ۳ الی ساعت ۵ بعد از ظهر روز پنج شنبه

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۸۰۳

پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

باز هم سیاهه مرگ، پیكر دو تن از بهترین های پیشكسوتان جنبش مترقی میهن مان را از كنار همرزمان وهم قطارانش گرفت.

نبود و فقدان دوكتور رحمت الله همدرد و انجینیر عزیز، فامیل،دوستان و عزیز انش را در سوگ خلای سترگ قرار داد.

دوكتور همدرد  زنده یاد و انجینیر عزیزفقید عمر خود را در راه اهتمام  رفع رنج های بیكران مردم ستمكش و رنجدیده هموطنان شان وقف نمودند.

 با افتخار و أبهت زنده گی كردند و با مناعت به ابدیت پیوستند!

نبود شان ضایعه ایست در كنار همرزمان شان!

برای شان اجر جزیل و به بازمانده گان و عزیزان شان صبر و شكیبایی خواهانیم!

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۹ـ ۰۶۰۳