پیام کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زن مبارز وشجاع خانم ثریا پرلیکا

 

یکی از بهترین های جنبش زن ، قهرمان زن مبارز، نستوه وپیشکسوت جنبش دادخواهی ودموکراتیک افغانستان بانو ثریا پرلیکا به ابدیت پیوست واینبار جنبش دموکراتیک وملی کشور وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان فرزند فرهیخته ،دلیر، دلسوز ومهربان خود را ازدست داد .

بدین مناسبت کمیته حزبی رهبری المان حزب آبادی افغانستان با ابرازغمشریکی، اندوه فراوان وتاثرات عمیق  برفقای عزیز ،خانواده نجیب و بازمانده گان مرحومه تسلیت گفته ، وبرای آنها صبر جمیل آرزو میکند.

خانم ثریا پرلیکا یکی از مبارزین دلیر، شجاع و فرهیخته زنی بود که بیشترین دوران زنده گی وعمر خود را بخاطر ترقی وسعادت مردمش و نجات زنان وقف نموده است .

یادش گرامی ، نامش جاودان و روانش شاد .

بااحترام

عبدالاحد شفیعی

رییس کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۹۱۲

Copyright ©bamdaad 2019

پیام تسلیت هیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

با درد واندوه فراوان  اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت مبارز و نستوه جنبش چپ کشور، شادروان  رفیق امان مهرورز جهان فانی را وداع گفته وبه ابدیت پیوسته است.

بدین وسیله به نماینده گی ازهیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان، مراتب تسلیت وغمشریکی خود را به خانم ، فرزندان وسایراعضای خانواده سوگوارشان ابراز نموده ، برای شان صبر وشکیبایی آرزو دارم .

ما خود را دراین غم و اندوه جانگداز شریک دانسته، روح و روان رفیق امان مهروزرا شاد ، و خدمات فراموش ناشدنی اش در راه تحقق آرمانهای والای عدالت اجتماعی درکشور را گرامی وعزیز میداریم.

باحرمت فراوان

احد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۵۱۲

Copyright ©bamdaad 2019

پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان
به مناسبت درگذشت بانو ثریا پرلیکا یکی از پیشگامان نهضت داد خواهی زنان کشور


با تاسف و اند‌وه فروان اطلاع حاصل نمودیم که بانو ثریا پرلیکا یکی از بنیانگذاران پیشتاز سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ومبارز خستگی ناپذیر راه آرمان‌ های بزرگ مردم زحمتکش کشور در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود چشم از جهان پوشیده وبه جاودانه گان پیوست .
روانش شاد، یاد خاطره اش جاودانه باد
زنده یاد بانو ثریا پرلیکا مبارز نستوه ، از اولین آموزگاران جنبش آزادی خواهی زنان سرسپرده راه مبارزه حق برباطل بوده ودر دشوار ترین شرایط زنده گی بحیث حامی ومدد گار زنان در کنار کتله وسیع زنان آگاه ومبارز میهن ایستاده وبا ایمان راسخ واستوار، دلیرانه بخاطر تامین برابری حقوق وآزادی های برحق زنان محروم جامعه ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و سراپای زنده گی خود را در راه سعادت وبهروزی زنان کشور وقف نمود . و دراین امر خطیر پیوسته مشکلات را پشت سرگذاشته ودرگستره فعالیت های داد خواهانه خویش افتخارات بزرگی را نصیب گردید .
همایش اروپایی زنان افغانستان بمثابه حامی ‌وادامه دهنده میراث گرانب های نهضت عدالت خواهی زنان افغانستان در گذشت بانو ثریا پرلیکا را در این مقطع حساس زمانی یک ضایعه بزرگ ‌و جبران ناپذیر درنهضت داد خواهی زنان مبارز کشور دانسته و تسلیت عمیق خود را به اعضای خانواده ، دوستان و راهیان پر افتخار نهضت آزادی خواهی زنان زحمتکش کشور ابراز میدارد .
روانش شاد ، یادش گرامی وخاطرات کار و مبارزاتش جاودانه باد .

هیات رهبری همایش اروپایی زنان افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2019

 

مراسم خاکسپاری رفیق محمد امان مهرورز، کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان

 

بسم تعالی
فوزيه مهرورزخانم، یما مهرورز ، آرش مهرورز، کاوه مهرورز پسران، مریم مهرورز، هیله مهرورز عروسان،الیاس مهرورز، دنیا مهرورز نواسه ها ، محمد لطیف اچکزی برادر ، لطیفه امین، شکریه بارک ، مسعوده بارک، نسیمه سنگین خواهران، عبدالتواب بارک، آدینه سنگین، محمدالله بارک شوهران خواهر ،لطیفه عاصم بارک خیاشنه، حبیب بارک باجه . زرغونه شریفی
، آمنه سرور ،نسیمه اچکزی خانم برادر ، جاوید عمر، خالد سرور ، حامد سرور ، خسرو اچکزی، روزبه اچکزی، نوید اچکزی، ماری شریف، دیانا شریفی، والنتینا شریفی، لیدا شریفی، غزال اچکزی برادر زاده ها .
ارین دهنشین، کنشکا دهنشین، یما بارک ، اسپارت بارک ، فرید شیرزاد، جمشید بارک، مصطفی بارک، بکتاش سنگین، سحر بارک، حماسه سنگین، نیلاب بارک خواهر زاده ها.
محمد انور ، فاروق فدا، نجیبه آرش، نفیسه پیکارگر، صالحه روستا، پسران و دختران کاکا، سید ظاهرشاه پیکارگر، شیرمحمد روستا، شوهران دختران کاکا .
خلیل بارکزی، حبیب بارکزی، عبدلواسع بارک، مسعود بارکزی، شاکره پوپل، پروین یوسفی، پسران و دختران ماما.
فیض احمد پوپل، شفیقه پوپل،سهیلا ارین پسران و دختران خاله.

نسبت وفات محمد امان مهرورز کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان به اطلاع دوستان رسانیده میشود که مراسم تشیع جنازه بساعت یازده بجه قبل از ظهر روز جمعه مورخ 27-12-2019آغاز و بعد از ادای نماز جنازه بخاک سپرده میشود، اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح متوفا و کاهش غم و اندوه بازماندگان میگردد.

ادرس اديره :
Westfriedhof
Heinrich- Schütz- Allee 211
34134 Kassel

ادرس محل فاتحه:
از ساعت 14:00-16:00 بجه
Jasmijn Daal
Sandershäuser str 43
  34123Kassel
شماره های تماس :
004915754338400

 004915735279498

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۴۱۲

Copyright ©bamdaad 2019 

 

پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا

 

 

با اندوه فراوان خبرمرگ ثریای عزیزم را دریافت نموده و قلباْ غمگین شدم.

ثریا جان درسالهای مبارزه مشترک ما در ح د خ ا  و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، در سالهای تحصیل در اتحادشوروی و تحکیم حاکمیت مردم همیشه با انرژی ، تقوا ، صداقت و پابندی به آرمانهای برابری اجتماعی ، اعتلای وطن و سرفرازی مردم تلاش نموده و هرگز ازخوف شکنجه ، زندانی و شلاق نترسید.

مبارزات مشترک ما با سایر زنان دادخواه ، جسور و آزاداندیش کشور تحت رهبری مادرمهربان همه ، زنده یاد داکتر اناهیتا راتب زاد ، به بلند بردن سطح آگاهی زنان کشور درجامعه عقب نگهداشته افغانستان کمک نموده و ما توانستیم خواست ها ، حقوق و شعارهای مبارزاتی زنان افغانستان را برای چند دهه مشخص،  و در راه برآورده شدن آن به دستاورد های با ارزشی نایل گردیم.

به برکت تلاش ها و مبارزات شجاعانه ثریا جان و صد ها همرزم دیگر، ما توانستیم درجامعه عقب مانده فیودالی افغانستان خواست های مدرن و مردمی در بخش های  دفاع از حقوق زن و کودکان افغان  و رشد اقتصادی و اجتماعی را پیشکش ، و با وجود جو نامناسب اجتماعی ناشی از حاکمیت نیروهای عقب گرای سیاسی و دینی ، و مناسبات قبلیه ایی دگرگونی های چشمگیری را در جامعه ببار بیآوریم.

رفیق ثریا پرلیکا ازجمع طلایه داران جنبش دادخواهی زنان افغانستان بود.

بادریغ که کاروان مرگ هرروز کسی ازجمع یاران و همرزمان را باخود برده، و قلب خونین ما را داغ دارتر میسازد. درچنین روز و روزگاری که مردم و زنان افغانستان برای برابری ، عدالت ، پیشرفت و یک زنده گی آبرومندانه در صلح ، دموکراسی و رهایی می کوشند ، از رفقا ، رهروان جنبش دادخواهی و دموکراسی و نسل جوان کشور ، بخصوص بانوان وطن می طلبم تا نگذارند مشعل آرمانهای انسانی و عدالت خواهانه ایی را که نسل های گذشته با جانفشانی ، شهامت و دلیری افروخته اند خاموش گردد.
دراخیرمراتب همدردی وغمشریکی خود را به هم اندیشان وهمرزمان عزیزم ، به برادر محترمم رفیق وکیل و خانواده سوگوار شان و زنان آزاده ،عدالت پسند و پیکارجوی میهن عزیزم افغانستان ابراز نموده ، یاد کارنامه های شجاعانه ، باوقف و مردمی ثریا جان را همیش میخواهم .

ثریای عزیزم ،
بخواب آرام، ترا هرگزفراموش نمی کنیم !

جمیله ناهید بریالی

دورتموند ، المان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۲۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2019