پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات استاد انیسه دهزاد۔ وطنیار 

 

با ابراز درد وتالم فراوان از خبر ناخوشایند درگذشت استاد انیسه دهزاد - وطنیار شخصیت مبارز در راه اهداف والای انسانی وفعال در دفاع از حقوق زنان رنجدیده کشور ‌و یک مادر مهربان که به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود، اطلاع حاصل نمودیم. 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان این حادثه المناک ونبود استاد انیسه دهزاد - وطنیار را برای خانواده های دهزاد ‌و وطنیار و همرزمانش یک ضایعه ی بزرگ دانسته بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا خدمت رفیق بصیر دهزاد ، بازمانده گان مرحومه و تمام خانواده های دهزاد و وطنیار تقدیم داشته برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو مینماید ‌و برای مرحومه استاد انیسه دهزاد- وطنیار بهشت برین از بارگاه ایزد متعال استدعا نموده و روح شانرا شاد میخواهد . 

با ابرازهمدردی فراوان

داود رزمیار

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تأسف خبر مرگ نابهنگام رفیق انیسه دهزاد ـ وطنیار ، استاد پیشین دانشگاه کابل را دریافت نمودیم .

زنده یاد انیسه دهزاد ـ وطنیار، بانوی آگاه ، صمیمی و پرتلاش بوده ،خدمات پُرارجی را در تربیت نسل جوانان کشور، دفاع از حق وعدالت و بهزیستی انسان انجام داده است.

در حالی که خود را در این اندوه جانکاه شریک میدانیم ، عمیق ترین مراتب تسلیت مانرا خدمت رفیق بصیر دهزاد ، فرزندان و اعضای خانواده های سوگوار شان ابراز نموده ، برای آن مرحومی غفران و رحمت ، و برای بازمانده گان  صبر و شکیبایی آرزو داریم.  

با حرمت فراون،

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با کمال تاثر واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مادر محترم رفیق داکترعارف سراج زاده ،عضو کمیته حزبی نوردین وستفالین به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوستند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه جانکاه فامیل محترم شان شریک دانسته ، به مادرگران ارج شان بهشت ، و برای بازمانده گان شان صبر وشکیبایی آرزومند است.


با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت مرگ نابهنگام استاد انیسه دهزاد- وطنیار

 

 با درد و دریغ آگاهی یافتیم که استاد انیسه جان دهزاد- وطنیار، همسر گرامی رفیق بصیر دهزاد، فامیل، خویشاوندان و دوستان شان را در سوگ نشاند و با مرگ نابهنگام، شام روز پنجشنبه شانزدهم ماه مارچ به ابدیت پیوست.

خانم دهزاد - وطنیار،همسر صمیمی، مادر مهربان و یک زن مبارز، استوار برای انسان و انسانیت بود. او یکی ازمدافعین حقوق زنان افغانستان، فعال سیاسی- اجتماعی و موسس انجمن روشن درشهر ایندهوفن کشور هالند بود.

ما رفقای کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان در کشورشاهی هالند، خود را در این غم بزرگ با خانواده های هزاد و وطنیارشریک می ‌دانیم. ما درگذشت این بانوی مبارز را یک ضایعه بزرگ پنداشته مراتب تسلیت و غمشریکی خویشرا خدمت محترم عبدالبصیر دهزاد و فرزندان شان تقدیم داشته برای شان صبر، حوصله مندی و شکیبایی استدعا مینماییم.

روح استاد انیسه جان دهزاد- وطنیار شاد و خاطرات شان گرامی باد !

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۸۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات محترم عبدالاحفیظ کاکر


با اظهار درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم  عبدالاحفیظ کاکر والی اسبق ولایت لوگر ویکی از کادرهای سابقه دار وزارت تجارت کشور ، و بزرگوار فامیل های محترم کاکر داعی اجل را لبیک گفتند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه فامیلی شان شریک دانسته وعمیق ترین تسلیت های خویش را به محترم سلطان عزیز کاکر،محترم محفوظ کاکر ومتباقی عزیزان و فامیل های محترم شان تقدیم نموده ،روح متوفا را شاد وبرای فامیل های محترم شان صبر وشکیبایی آرزومند است .
با اظهار همدردی،


عبدالاحد شفیعی
رییس  کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۸ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023