پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت مادر رفیق گرامی فرید سیاوش

 

بادرد و دریغ مادر گهر بار رفیق فرید سیاوش عضو شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا دیده از جان بست ! 

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و هماهنگی در حالی که از این رویداد ناگوار متاثر و متالم است به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق  فرید سیاوش ، رفیق حفیظ اشرفی و  به همه اعضای خانواده ، دوستان و آشنایان آن مرحومی  تقدیم می دارد.

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد.

بادرود                                                         

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که برادر بزرگوار رفیق کرام الدین نجات عضو بیروی اجراییه حزب ، داعی اجل را لبیک گفته و به جاویدانگی پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا مراتب همدردی و غمشریکی خود را خدمت رفیق گرامی نجات، دوستان و بازمانده گان آن مرحومی ابراز نموده ، روح متوفا را شاد و یادش را گرامی می خواهد.

با احترام

داود شجاع زاده عضو بیروی اجراییه حزب ؛ و هیات رهبری شورای کشوری بلجیم

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۶۰۴

 

پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد مبارز راستین راه دادخواهی !

 

با درد و دریغ خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد ، یکی از رهروان راستین راه دادخواهی و مبارز نستوه نسبت بیماری دیده از جهان بست !

شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به رفیق گرانقدر جنرال سید حسن رشاد و خانواده گرامی آن مرحومی ابراز می دارد .

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین؛ و به بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رئیس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۳۰۰۳

پیام همدردی شورای كشوری هالند ح م م ت م ا

 

شورای كشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  از وفات مرحوم جنرال متقاعد محمد طاهر صافی ، برادر رفیق محترم انجنیر رزاق طلوع اطلاع حاصل نمود .

از نام اعضای شورای كشوری  و شورای رهبری ؛ عمیق ترین مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به رفیق محترم طلوع ، سعیده جان طلوع، فامیل و بازمانده گان مرحومی ابراز نموده ؛ برای شان صبر جمیل ،  و بر روح متوفی بهشت برین استدعا مینمایم.

یاد این خدمتگار وطن جاویدان باد!


بصیر دهزاد
رییس شورای كشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۱۵۰۴

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت وفات بانو فلورا خواهر رفیق شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر .

 

با درد و دریغ بانو فلورا خواهر گرانقدر رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر نسبت بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر مبارزان راستین راه داد خواهی ابراز می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رییس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۳۰۰۳