پیام همدردی و غمشریکی کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

با دریغ فراوان اطلاع یافتیم که خواهر گرامی رفیق ولی محمد زیارمل ، عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعیه اجل را پذیرفته و به جاودانگی پیوسته اند .

کمیته حزبی ما با اظهار تاثرات عمیق ، مراتب تسلیت و همدردی خود را به رفیق گرانقدر زیارمل و همه اعضای خانواده محترم شان ابراز مینماید و برای  همه وابستگان و عزیزان مرحومه صبر و شکیبایی آرزو می کند .

روح خواهر فقید شاد باشد !

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 پیام غمشریكی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند به مناسبت مرگ نابهنگام خواهر رفیق گرانقدر زیارمل

 

با درد وتالم  فراوان از مرگ نابهنگام خواهر رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مطلع شدیم .
اعضای سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم درهالند خود را در این اندوه سترگ شما رفیق گرامی زیارمل و همه اعضای خانواده های عزادار شریک دانسته، برایتان صبر و شکیبایی آرزو نموده،  از بارگاه خداوند متعال  برای مرحومه بهشت برین استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

 پیام تسلیت کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان


با تأثرعميق اطلاع حاصل نمودیم که خواهر رفیق محترم صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا نسبت مریضی ایکه عاید حال شان گردیده بود در وطن در شهر مزارشریف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوستند.
سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقيم كشورهالند، خویش را در این اندوه سترگ فاميل های عزادار شریک دانسته، برای ايشان صبر و شکیبایی آرزو نموده برای روانشاد ، خواهر رفیق عملیار گرامی  جنت فردوس از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا خشنود میخواهد .

حفيظ مصدق     
مسوول کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۵۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبرمرگ زودهنگام بی بی حاجی آفتاب ، خواهر گرانقدر رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان را بدست آوردیم.

ضمن ابراز همدردی عمیق با رفیق زیارمل عزیز و خانواده سوگوارشان ، برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات خواهر رفیق صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

با درد وتألم  فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه نسیمه ، خواهر رفیق محترم صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا نسبت مریضی ایکه عاید حال شان گردیده بود در وطن در شهر مزارشریف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوستند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه خانواده های عزادار شریک دانسته، برای تمام آنها صبر و شکیبایی آرزو نموده برای مرحومه نسیمه ، خواهر رفیق عملیار گران ارج  بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

 

                داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۴۱۱

Copyright ©bamdaad 2023