پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان

بمناسبت درگذشت جناب مولوی عبدالعزیز قیصاری ،عضو شورای علما و سابق معین وزارت شوون اسلامی و اوقاف جمهوری افغانستان


افغانستان - کابل
۲۵ جوزا ۱۳۹۹

با تاسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت بزرگ اجتماعی، عالم دینی برجسته و نیک سیرت ، جناب مولوی عبدالعزیز قیصاری عضو شورای علما و سابق معین وزارت شوون اسلامی و اوقاف جمهوری افغانستان ، نسبت بیماری که عاید حالشان گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت الهی پیوسته اند .
انا الله و انا الیه راجعون
مرحوم مولوی عبدالعزیز قیصاری از جمله علمای دینی روشن ضمیر و حقیقت گرا بودند که همیشه در کنار مردم خویش و در خط دفاع از منافع و آرمان های برحق و ترقیخواهانه مردم و زحتمکشان کشور قرار داشتند و در راه بیان حقیقت و روشن ساختن اذهان مردم تلاش های همه جانبه و شجاعانه نمودند .
دارالانشای حزب آبادی افغانستان درگذشت این عالم بزرگ را خدمت خانواده معزز شان، دوستان ، اقارب، جامعه روحانیت کشور و مردم شریف فاریاب تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای مرحوم مولوی قیصاری بهشت برین و به باز مانده گان شان صبر جمیل استدعا مینماید .
روحشان شاد و یادشان گرامی باد!


با احترام
پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۱۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت اعضای حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات المناک رفیق عزیزسید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ ودرد خبر اندوه بارمرگ رفیق بزرگوارسید محمد مل را اطلاع حاصل نمودیم . رفیق مل یک انسان با ثبات و یک حزبی راستین در راه آرمان های والای حزب اش بوده  و نبودش در جنبش چپ دموکراتیک کشور برای همیش جبران ناپذیر میباشد.

بدینوسیله این غم بزرگ را به فامیل متوفا ، اعضای بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان در راس رفیق گرانقدر پروفیسور پوهاند داکتر محمد داوود راوش ، رفقای همرزم ، دوستان و اقارب ایشان از صمیم قلب تسلیت گفته و روح آن رفته گرامی را شاد و آرام میخواهیم .

یاد شان گرامی باد !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۱۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با درد اطلاع حاصل نمودیم که خسر رفیق احمد شاه اوریاخیل عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان در اثر مریضی که عاید حال شان بود امروز سه شنبه مورخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۹ ، جان بحق تسلیم نمود .

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب در سراسر جهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را نسبت درگذشت خسر رفیق اوریا خیل گرامی به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و بازمانده گان شان ابراز مینماید.

روح متوفی شاد و بهشت برین جایشان!

به فامیل و باز مانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم .

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۴ـ ۰۹۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت وغمشریکی کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که الیوم مورخ۲۲ جوزای ۱۳۹۹ رفیق سید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان یکی از پیشکسوتان سازمان دموکراتیک جوانان وقت ، نسبت مریضی که از چندی بدین سو عاید حالش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته وبه ابدیت پیوست. بیروی اجراییه کمیته حزبی و تمام اعضای حزب درشهر کابل مراتب تسلیت وغمشریکی شانرا به رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان، فامیل ،اقارب ، دوستان وعلاقمندان مرحومی ابراز داشته جایگاه مرحومی را بهشت برین ، روحش را شاد،  ویاد خاطرات اش را گرامی می دارد.

شعبه تبلیغ وآموزش سیاسی
کمیته حزبی شهرکابل

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

با درد اطلاع حاصل نمودیم که مادر رفیق سید اسمعیل هاشمی عضو کمیته مرکزی حزب آبادی آفغانستان و عضو بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل در اثر حمله ویروس کرونا امروز دوشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۹ ، جان بحق تسلیم نمود .

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشا حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب در سراسر جهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را به نسبت درگذشت مادر رفیق هاشمی گرامی به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و باز مانده گان شان ابراز نموده ، روح متوفی شاد و بهشت برین جایشان.

به فامیل و بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم .

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۹۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020