پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

به مناسبت درگذشت زنده یاد پروفیسورعلی محمد زهما

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که میهن و مردم ما یکی از سرمایه های گرانبهای علمی ـ  ادبی خویش را ازدست داده و در سوگ درگذشت شخصیت برجسته سیاسی ،فیلسوف،مورخ ،مترجم،ادیب و پژوهشگر توانا پروفیسور علی محمد زهما نشسته اند.
انا لله وانا الیه راجعون
زنده یاد زهما علاوه برجایگاه والای علمی وادبی ، یکی از پیشکسوتان و بنیانگزاران جنبش ترقیخواهی وعدالت طلبی در کشور نیز بودند که عمرگرانبهای خویش را صرف خدمتگزاری برای مردم وکشورخویش نمودند.

درگذشت ایشان ضایعه جبران ناپذیر محسوب گردیده و دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش را بدین مناسبت خدمت همه دوستان،اقارب وبازمانده گان ایشان ، جامعه علمی ادبی کشور و رهروان راه عدالت طلبی وترقیخواهی ابرازداشته ؛ برای آن مرحوم بزرگوار بهشت برین ومغفرت الهی و به بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو مینماید.
روح شان شاد ویادشان گرامی باد !


با احترام
عبدالرشید آرین
رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۶۰۷

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت رفیق جنرال اقتاش سابق رییس ارکان گارد

با درد و دریغ رفیق اقتاش بنا بر بیماری دیده از جهان بست روانش شاد و یادهایش جاودانه باد !

رفیق جنرال اقتاش مرد مدبر و مبارز نستوه داد خواهی سالهای زیادی را در دفاع از آرامش و صلح در کشور رزمید  وطی زمانی را که در کشور شاهی دنمارک زنده گی کرد ، چشمبراه صلح و آزادی در کشور بود .

با درد و دریغ دست سیاه مرگ چشمان بیمارش را برای همیشه بست .

شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا تاثرات ژرف خود را به این مناسبت  به خانواده و دوستان و رفیق های این جنرال دلیر ابراز می دارد. 

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

  اعلان فاتحه محترم محمد ظریف تره کی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۱۰۶

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا
به مناسبت وفات رفیق دگروال ظریف تره کی 
 
با درد و دریغ رفیق دگروال ظریف تره کی دیده از جهان بست .
روانش شاد و یادش جاودانه باد !
رفیق ظریف تره کی ( لالا ظریف ) از چهره های درخشان راه داد خواهی ، افسر ورزیده و مبارز نستوه راه انسانیت و دموکراسی بود .
فوت او ضایعه جبران نا پذیر در کارگاه دادخواهی خواهد بود .

شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که تسلیت های رفیقانه خود را به دوستان ، خانواده و رفیق های هم اندیش رفیق ظریف ابراز می دارد برای شان بهشت برین آرزو می دارد .

با درود
کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت مادر رفیق گرامی فرید سیاوش

 

بادرد و دریغ مادر گهر بار رفیق فرید سیاوش عضو شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا دیده از جان بست ! 

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و هماهنگی در حالی که از این رویداد ناگوار متاثر و متالم است به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق  فرید سیاوش ، رفیق حفیظ اشرفی و  به همه اعضای خانواده ، دوستان و آشنایان آن مرحومی  تقدیم می دارد.

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد.

بادرود                                                         

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا