پیام تسلیت کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که محترم دگروال صاحب سید وحید الدین امین ، کاکای رفیق سید صلاح الدین امین، عضو شورای کشوری المان و مسوول شعبه کار با نهادهای اجتماعی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در امریکا وفات نموده اند.

بدینوسیله مراتب تسلیت قلبی خویش را به فامیل های محترم شان و رفیق ارجمند سید صلاح الدین ، اقارب و دوستان شان ابراز داشته ، و برای شان صبر جمیل آرزومندیم .

 

با احترام

عبدالاحـد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۳۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

 پیام تسلیت و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 انا الله و انا الیه راجعون

با تاثر فراوان از مرگ دگروال محترم سید وحیدالدین امین افسرسابق اردوی افغانستان ، کاکای رفیق عزیزسید صلاح الدین امین عضو شورای رهبری المان حزب آبادی افغانستان ومسوول شعبه کاربا نهادهای اجتماعی، که در ایالات متحده امریکا وفات نموده اند مطلع شدیم .

به فامیل بزرگ امین ، بخصوص به رفیق گرامی سید صلاح الدین امین صمیمانه ابراز تسلیت نموده ، برایشان صبر و حوصله مندی آرزو میکنم .

روان شان شاد!

 

دوکتور حبیب  منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم در روزهای اخیر دوهمشیره زاده ، و خواهر رفیق رجب علی کاظمی عضو کمیته ایالتی هامبورگ ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در دیارمسافرت و دور از میهن در کشور پاکستان نسبت مریضی که عاید حالشان بود وفات نموده اند.

هیات اجراییه و شورای کشوری شورای المان حزب آبادی افغانستان بدینوسیله ، مراتب تسلیت عمیق و غمشریکی خود را به رفیق رجب علی کاظمی عزیز، فامیل محترم کاظمی ، اقارب، دوستان  ابراز داشته،  وبرای شان صبر جمیل آرومند است .

با احترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب ابادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۵ـ ۱۹۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تسلیت وغم شریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که طی چند روز دو همشیره زاده و خواهر رفیق رجب علی کاظمی عضو شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان  در دیار مسافرت و دور از میهن در کشور پاکستان نسبت مریضی که عاید حالشان بود وفات نمودند.

انا الله و انا الیه راجعون 

شورای اروپایی اروپایی حزب آبادی افغانستان بدینوسیله ، مراتب تسلیت عمیق و غم شریکی خودرا به فامیل محترم کاظمی اقارب،دوستان  وشخص رفیق معزز رجب علی کاظمی ابراز نموده به مرحومین بهشت برین آرزو می نماییم.

 

دوکتور حبیب  منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۰۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020

 

اعــلان فــوتی

 


جنرال عبدالکریم احمدی مقیم در سویدن ، پوهنمل انجنیر عبدالرحیم احمدی سابق استاد انستیتیوت پولیتخنیک کابل مقیم در المان برادران ، عبدالواحد احدی سنیر تکنیشن و منیجر دایرکتر شفاخانه درمان ، انجنیر عبدالمجید احدی ، داکتر ستاژر عبدالصمد احدی ، داکتر عبدالوهاب احدی ، داکتر عبدالظاهر احدی ستوماتولوژیست و عبدالودود احدی محصل طب در کشور چین پسران ،
دوکتورس هما لیان احدی خانم ،
بی بی حاجی صدیقه سروری ، عادله صدیقی و شهناز سلطانی خواهران ،
مرحوم دگرجنرال عبدالقدیر گلزاد و حاجی عبدالحمید کاکا ها، عبدالبشیر گلزاد، عبدالمنیر گلزاد ، عبدالوحید اعرابی ، عبدالله اعرابی و عبدالرحمن اعرابی پسران کاکا،
پروفیسور محمد سلیم عصمت ، داکتر نجیب الله عصمت ، حشمت الله عصمت و داکتر عنایت الله عصمت پسران عمه، دگروال عبدالمحبوب شوهرعمه،
پروفیسور دوکتور نثار احمد صدیقی و سارنوال نورالله سلطانی شوهران خواهر،
دگروال ایمل لیان و کاوه لیان خسربره ها ، دگروال متقاعد نیک محمد کاویار کاکاخسر،
داکترعبدالغفور عزیز، پوهنیار عبدالرحیم مهمند، میر عبدالسمیع عظیمی و حاجی عبدالحکیم باجه ها،
داکترعبداللطیف احمدی، انجنیرعبدالندیم احمدی و داکتر عبدالوسیم احمدی مقیم سویدن برادرزاده ها ،
محمد نادر سروری، داکتر محمد ناصر سروری و انجینیر محمد سمیر سروری ، پرویز صدیقی ، مصطفی صدیقی و صفی اله سلطانی خواهر زاده ها،
به اطلاع دوستان رسانیده میشود که پوهنیار الحاج دگروال متقاعد عبدالاحد احمدی سابق قوماندان قطعه ستردرستیز وزارت دفاع و استاد اکادمی تخنیک نظامی به نسبت مریضی که عاید حال شان گردیده بود امروز یکشنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۹ دنیای فانی را ترک نموده به دارالبقا ، پیوستند.
انالله و انالیه راجعون


نماز جنازه فردا دوشنبه ساعت۱۱ قبل از ظهر در ده عربهای ولسوالی گلدره کابل ادا گردید و در هذیره آبایی شان بخاک سپرده میشود.

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۶ـ ۱۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020