پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش دادخواهانه افغانستان دربیشترازنیم قرن اخیرما را ترک گفت وبه ابدیت پیوست. رفیق نور احمد نور، علیرغم منشا اجتماعی بالایی، بادرک ازاوضاع نیم قرن پیش افغانستان ، باپذیرش راه مبارزه برای رهایی زحمتکشان تا آخرعمردر راه برگزیده خود در کنار زحمتکشان کشوربامتانت، دلیری، وقف و آگاهی کامل مبارزه کرد. سراسرزنده گی رفیق نوراحمد نورمشحون از اراده آهنین درراه رهایی زحمتکشان کشوربرپایه آگاهی انقلابی است. مشخصه اصلی زنده گی بیشتراز نیم قرن رفیق نوراحمد نور در مبارزه دادخواهانه صداقت و پایداری و وفاداری به اندیشه های پیشرو دوران ما بوده است. رفیق نور احمد نورمردی سخت کوش، متواضع، صمیمی و بسیار شجاع بود. درمبارزات اپوزیسیونی ودرهنگام قدرت یکی ازتکیه گاه های اساسی حزب بود. او دربحرانی ترین حوادث تشکیلات سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را رهبری کرد و درتوسعه صفوف و اعتلای نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان درجامعه ما نقش اساسی داشت. مسلماً زنده گی سیاسی رفیق نوراحمد نور مانند هرسیاست گذارو مبارز دیگری ازفراز و نشیب های ناگزیری که درجریان مبارزه واقع می شود، مبرا نبوده است. اما نقش پررنگ و قاطع نوراحمد نور درزمینه تشکیلاتی دشمنان حزب و مردم راعصبانی ساخته و درهر زمانی کارزارتبلیغاتی را علیه او بارها براه انداختند. چنانکه همین تلاش ها تا اکنون با شیوه جنون آمیزاستخباراتی ادامه دارد ولی همه این تلاش های مذبوحانه دربرابرحقیقت شخصیت پرابهت رفیق نور چون پارچه یخ دربرابردرخشش آفتاب حقیقت زایل می شود.  رفیق نوراحمد نوربعد ازسقوط حاکمیت مردمی درافغانستان با جدیت و صداقت تمام درجهت گردهم آوردن نیروهای پراگنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازهیچگونه تلاشی دریغ نورزید و نقش بزرگی را درجهت پایه گذاری نهضت میهنی و نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان درکشورهای اروپایی ایفا نمود و فراتراز آن درهرقدم از ارایه مشوره های خردمندانه درجهت تامین وتحکیم اتحاد نیروهای ملی ومترقی ودرپیش گرفتن رویه پر از نرمش ومدارا و گذشت های اصولی درجهت وحدت عمل نیروی های پراگنده مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغاستان، دریغ نورزید. کسانی که رفیق نور را از نزدیک می شناسند شاهد تلاش های خستگی ناپذیراودر جهت رشد وتوسعه جنبش آزادی خواهانه ومترقی افغانستان و دفاع از وحدت صفوف آن بوده اند. نسلی ازمبارزان ترقی خواه و وطنپرست افغانستان دراروپا با صفات متعالی اخلاقی و صداقت و پایداری کم نظیر رفیق نوراحمد نوردرمبارزه به خاطرخوشبختی انسانها آشنا شده و درکناراین مبارزدیرین سال رزمیده اند. ازاین سالهای دشوارخاطرات گرانبهایی از ویژه گی های متبارزاخلاقی و انسانی رفیق نوراحمد نور در ذهن تک تک مبارزان سیاسی ترقی خواه افغانستان جاگرفته است. رفیق نوراحمد نور یک انسان منزه وبا تقوای سیاسی و اخلاقی بود. او نمونه موفق ودرخشانی ازنسلی است که با دشواری ها درنبرد بوده و فرازو نشیب های بیشماری را ازسرگذشتانده است وهیچگاهی ازپیروزی غره نشده وشکست نتوانسته است زبونش سازد.

جنبش آزادی خواهانه و دادمحورافغانستان با ازدست دادن رفیق نوراحمد نورکه یکی ازنورانی ترین وصادق ترین چهره ها و خدمت گزاران راه ترقی وعدالت اجتماعی بود، درسوگی سنگین نشسته است. شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که افتخارداشت رفیق نوراحمدنوردر صفوف آن می رزمید وهیچگاهی مشوره های موثر و خردمندانه خود را ازما دریغ نمی کرد، درگذشت این اسطوره مبارزه انقلابی روزگارما و این مرد شریف وخردمند و فداکاررا به همه مبارزان راه ترقی وعدالت اجتماعی ، به همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به همه وطنپرستان و دادخواهان افغانستان و به همه مردم افغانستان ازصمیم قلب تسلیت می گوید وتعهد می سپارد که وصایای این مرد بزرگ خردمند وشجاع و صدیق را در مبارزه به خاطررهایی وخوشبختی مردم افغانستان درعمل چراغ راه خود قرارخواهدداد. مااطمینان داریم که نسل های بعدی به ویژه آنانیکه تشنه آزادی وداد وخرد خواهند بود، یاد و خاطره نوراحمد نوررا گرامی خواهند داشت. ما پرچم برافرشته نوراحمد نور را همچنان دراهتزارنگه خواهیم داشت.

یاد و یادواره پرشکوه ونام نامی نوراحمد نورگرامی باد!

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

اعـلان فـوتی

 

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

 

نوراحمد نور بزرگ خانواده مابه ابدیت پیوست.

روح و روان خانواده ما، نوردیده ما که برحق او را نورنامیده بودند سایه پرمهرخود را ازسرما بسوی ابدیت برد و تابش نور وجودش زند گی ما را تنها گذاشت.

با رفتن او ما آفتاب تابان زندگی خود را، شادی های همه روزه خود را و رهنمای هرقدم زندگی خود را از دست دادیم.

ما همسر، فرزندان و خانواده بزرگ نوراحمد نور زندگی‌ پرغنا و پرشوری را با او از سرگذشتاندیم. غنای زندگی ما با وجود او انباشته از احترام بزرگ اجتماعی به خاطر خدماتی بود که او برای انسان وطن دردکشیده ما انجام داد. ما شاد و سر افراز از این هستیم که او هم برای خانواده ما و هم خانواده بزرگترش که رفقایش بودند تمام انرژی وتوانش را به کاربست و با وفا به عهد سراسر زندگی، خود را وقف کرد. ما خوشبخت هستیم که نامی بزرگ از او به مثابه میراث گرانبهاdی برای ما بجا ماند.زندگی پرجوش آگنده ازتلاش و زحمت او بخاطرخوشبختی مردم وطن عزیز ما ، منبع تمام نشدنی غنای زندگی ما بود. اومایه سربلندی جاوادانه ما شده است.

او به مثابه بزرگ خانواده برای ما دنیای پرازمهرومحبت وانسان کم نظیری بود.

او برای همسر ، فرزندان ، برادران، خواهران، و فرزندان آنها وهمه اعضای خانواده خود تکیه گاه عظیمی بود ما همه یکجا درماتم این ضایعه المناک دراندوهی بزرگ فرورفته ایم. اما چه سعادتی که غمشریکی وهمدردی کثیری ازدوستان و رفقایش درد ما راتسکین می دهد. ما می بینیم که گرچه این نوردیده ماخاموش شده است ولی صدها و هزاران تن از رفقا ودوستانش چراغ پرنور یاد او را زنده نگه می دارند. این موهبت عظیمی است و ما در برابر این همه محبت و صفای یاران نوراحمد نور که جای خالی اش را با مهرو صفای خود پرکرده اند، سرتعظیم فرومی آوریم.

ما همسر ، فرزندان و خانواده نوراحمد نور دروازه های قلب خود را برای همیشه تا آخرزندگی بروی او بازگذاشته ایم ، اینجا آخرین ماوای اواست.

شمیم نورهمسر ، آروین نور ، مینه نور و آرمان نور فرزندان و سایراعضای خانواده نور احمد نور به اطلاع می رسانند که مراسم  وداعیه، خاک سپاری و فاتحه خوانی روزجمعه مطابق ۱۲ماه جنوری به قرار ذیل انجام خواهد شد:

مراسم وداعیه وخاک سپاری:

ازساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مراسم فاتحه خوانی:

ازساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

آدرس محل وداعیه وفاتحه خوانی:

Rhone Congrescentrum

Rhoneweg 12-14

1043 AH Amsterdam

آدرس محل به خاک سپاری:

Uitvaartcentrum de Nieuwe Ooster

Rozenburglaan 5

1097 GA Amsterdam

زمان خاکسپاری :

 ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

شماره های تماس درصورت ضرورت:

0031 650235577

0031 687697664

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۰۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

اعـلان فـوتـی

 

انا لله و انا الیه راجعون

بازگشت همه به سوی اوست

 

با شکوه آسمان‌ گردن نیفرازد زمیـن

خاک بایـد بـود پیش رفعت آن بارگاه

 

نظیمه فقیر خانم، اجمل فقیر، ایمل فقیر پسران، لینا نصر فقیر، لیدا کارمل، لیزا رحیم دختران.

یوسف نصر، عبدالله نصر، ابره امین پور، الیث نصر، نوح فقیر، مهدی رحیم و روزا رحیم نواسه ها.

زنده یاد کاوه کارمل، حفیظ نصر، نیکو رحیم دامادان.

مرحومه ماه گل نصر، مرحومه تورپیکی صبور خواهران.

سرور مرید، رسول بری جمشیدزاد، احمد مرید خسربره ها.

عبدالوکیل سابق وزیر خارجه پسر کاکا، مرحومه ثریا پرلیکا دختر کاکا.

رحیمه مشاهد، عزیزه احمدی، دختران عمه، ملالی هاشمی دختر عمه و ماما، زلمی دامون، ویس هاشمی پسران عمه و ماما.

عظیم بابک، نعیم نصر، امان الله نصر، اسد صبور، مرغلری سرمند، سوسن صبور و ویدا صبور خواهر زاده‌ها.

فامیل‌های کارمل، فقیر، هاشمی، حریف، محمود بریالی، توریالی آمو، باختری، فاروق، مشاهد، نصر، جمشیدزاد، مرید، امین پور، بابا و یاور به اطلاع دوستان و اقارب می‌رسانند که نسبت درگذشت فقیر محمد سابق رییس افغان کارت و یکی از پیشکسوتان جنبش ترقی‌خواهانه و دادخوانه کشور که به تاریخ اول جنوری سال ۲۰۲۴ در کشور آلمان داعی اجل را لبیک گفته و به جاویدانه گی پیوستند، مراسم تدفین و خاکسپاری ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر روز سه شنبه نهم جنوری به آدرس ذیل برگزار می‌گردد:

 

Trauersaal Waldfriedhof Bad Homburg

Friedberger Straße 70

61350 Bad Homburg vor der Höhe

 

مراسم فاتحه خوانی: از ساعت دو الی چهار (۱۴الی ۱۶) عصر همان روز به آدرس ذیل:

LA-Viva-Events

Raiffeisenstraße 24-26

61191 Rosbach vor der Höhe

Tel: 00491706748080

اشتراک شما عزیزان موجب خوشنودی روح آن مرحوم و تسلیت خاطر بازمانده گان می گردد.

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۰۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع نمودیم که رفیق فقیرمحمد، شخصیت نیکنام و مبارز راه مردم  و رییس پیشین شرکت افغان کارت سرای فانی را ترک گفته به جاودانگی پیوسته است .

روح شان شاد و یاد شان گرامی باد !

 با اگاهی از کارنامه های پرافتخار، مبارزات خستگی ناپذیر و زنده گی شرافتمندانه رفیق فقیرمحمد فقید ، نبود فزیکی او را ضایعه بزرگ دانسته ، جایش را درمیان مبارزان نهضت دموکراتیک و دادخواه کشورخالی می یابیم.

با ابراز تسلیت وهمدردی عمیق به خانواده های محترم  فقیر، هاشمی ، کارمل، بریالی، آمو، باختری، حریف، فاروق، مشاهد، نصر، جمشید زاد، مرید، امین پور، بابا و یاور، به همه همرزمان و بازمانده گان رفیق فقیر صبر و شکیبایی آرزو می کنیم .

 با حرمت فراوان ،

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۲ـ ۰۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرواندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهرگرامی رفیق ولی محمد زیارمل، عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعیه اجل را پذیرفته و به جاودانگی پیوسته اند .

کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان، خود را دراین اندوه جانکاه خانواده محترم رفیق زیارمل شریک دانسته ، مراتب تسلیت وهمدردی خود را به رفیق گرانقدر زیارمل و فامیل های سوگوارشان ابراز نموده ، برای متوفا فردوس برین و برای بازمانده گان شان صبر و شکیبایی آرزومند است.

 

سید افضل بهار

رییس کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2023