پس مقصر کیست؟

چهاردهی وال

دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که شماری از مسوولان فدراسیون فوتبال این کشور از جمله رییس این نهاد را از کار تعلیق کرده است.).

قابل توجه ، به جواب یکی از دوستانم که فرموده اند : « چرا به عوض لوی څارنوالۍ کلمه دادستانی کل را استفاده کردم؟ »

من شخصاً برای این دوزبان ملی کشور مان (دری و پشتو) به یک اندازه احترام قایل هستم، خوشبختانه خودم به هردو لسان تکلم می کنم. در مساله دادستانی کل باید گفت که من این متن فوق را از صفحه «بی بی سی فارسی» کاپی کرده به نشر سپردم. در این مورد من کدام هدف و منظورخاصی نداشتم، بعد از کامنت شما متوجه شدم که بلی باید می نوشتم « د لوی څارنوالۍ » چونکه مردم مان با این نام آشنا و بلد نیستند. درارتباط با ایران باید گفت که شخص خودم در آن کشور زنده گی نکردم، ولی یک حقیقت را باید بیان کرد که ۹۵٪ کتب و آثاریکه در وطن مان بفروش می رسد همه اش چاپ ایران می باشد. بنا اگر بخواهیم یا نخواهیم در درازمدت هر دو زبان ملی، تحت تاثیر زبان و ادبیات ایرانی ها قرار می گیرد که این جای تاسف و بد بختی یک ملت می باشد.  باتاسف باید گفت روشنفکران ونویسنده گان هردو زبان مان مصروف جنگ و جدال و نفرت پراگنی نسبت به یک دیگراند بجای اینکه به فکر کار روی فرهنگ و رشد ادبیات خود باشند. به خصوص برادران پشتون مان، اصلا به این امر خطیر توجه چندانی ندارند.  راستی من یکی دوماه قبل سریع و زود به کتاب فروشی های شهر کابل سر زدم . متوجه گردیدم که ۹۷٪ کتاب ها به زبان دری یا فارسی بودند و متباقی ۳٪ آن به زبان پشتو، از جمله ۳٪ نیز ، ۲٪ آن آثار دینی و اشعار چاپ پاکستان و ۱٪ آن روی دیگرموضوعات تحریر یافته بودند. چونکه مردم کشور مان دسترسی به مواد و مطالعه به زبان های ملی ندارند، بنابراین طبقه روشن جامعه مجبوراند ازآثار ادبی، علمی و تحقیقاتی به زبان فارسی استفاده نمایند. پس مقصر کیست؟

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی

عبدالوکیل کوچی  

دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان پیشکسوت وفداکار خود را از دست دادند ، فرزند صدیق ،خدمتگزار ،صمیمی ، استوار وپایدار، قویترین مرد مبارزه ی داد خواهانه وعادلانه وطن.

وفات نا بهنگام زنده یاد محمود بریالی برای جنبش چپ ومترقی کشور ما ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر بوده است .رفیق محمود بریالی بمثابه انسان نستوه ،پیشتاز وپیشگام راه آزادی ، ترقی اجتماعی وپرچمدار پرشور ومرد آهنین عزم بود .

زنده یاد بریالی بیش از نیم قرن عمر پربار خود را بخاطر آزادی ،دموکراسی ، عدالت وترقی بدفاع از منافع علیای زحمتکشان افغانستان وقف نمود . زنده یاد بریالی بعنوان مرد مبارز راه آزادی وعدالت ، ادامه دهنده اندیشه بزرگ مرد تاریخ وزعیم فرزانه  کشور عزیز ما،  زنده یاد ببرک کارمل بود .

رفیق محمود بریالی  از آغاز جوانی ودوره تحصیلات ، در ارایه وپخش اندیشه  وآثار مترقی و تشکل جوانان ، روشنفکران وطنپرست واتحادیه محصلین کشور کار های بزرگ وبا ثمری انجام داده اند .

رفیق محمود بریالی مبارز آگاه ، قلم سالار بزرگ راه ترقی وعدالت ، وطنپرست پرشور وآتشین در تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وترویج اندیشه ها ی پیشروعصر ما وفرهنگ آزاده گی نقش برجسته داشته .

زنده یاد محمود بریالی بمثابه مرد شجاع ودلیر در هرگونه شرایط بدفاع از حق وحقوق کارگران ،دهقانان وسایر زحمتکشان کشور رزمیده وپرچم مبارزه را علیه ارتجاع ،استبداد واستعمار وآمپریالیزم شجاعانه برافراشته است .

رفیق محمود بریالی بمثابه یک شخصیت ملی وبرآزنده ترین چهره انترناسیونالیست  در زمان حاکمیت ح د خ ا در تامین انکشاف روابط نیک ودوستانه میان کشورها وملتها  و تحکیم همکاریها واحترام متقابل  بین المللی با سایر مردمان جهان ،

 در پیوند ودوستی خلقها وگسترش سیاست خارجی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با احزاب ترقیخواه نقش جاودانه داشت.

 رفیق محمود بریالی یکی از پیشکسوتان فزون مرتبت جنبش داد خواهانه ویکی از فعالین کنگره موسس وعضو هیات رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، مرد صف اول مبارزات سیاسی واجتماعی دوران خود بود .رفیق بریالی کاردانی واندوخته هایش را برای رشد سطح دانش رفقا وهمرزمانش بکار میبست .ودر راه تحکیم وحدت حزبی ملی وهمبستگی نیروهای چپ دموکراتیک وطنپرست وترقیخواه تلاش فرا وان نمود . او یک انسان عادل ،نیکوکار ،دلسوز ،مهربان بود پاکیزه گی صداقت استواری پایداری از خصایل اساسی وذاتی این ابر مبارز راه آزادی وسعادت انسانی بود .

رفیق محمود بریالی پس از تحولات اخیر وتغیر قدرت سیاسی در کشور بخاطر دوباره سازی وتشکل مجدد حزب دموکراتیک خلق افغانستان ونیروهای وفادار به آرمانهای حزب در داخل وخارج کشور تلاش وطنپرستانه ودلسوزانه بخرچ داد که دراثر ابتکارات خلاقانه وکاربردی فعالیتهای سیاسی آن ویارانش جنبش ترقیخواهی دوباره جان گرفت وبا تشکل جدید حزبی ، زوایا وجزایر از هم پاشیده حزب متحدانه بهم پیوست .

اکنون موجودیت تشکل های سیاسی باقیمانده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان میراث

بزرگ مکتب انسانیت وطنپرستی وحاصل مبارزه این پرچمدار نستوه میباشد .

رفیق محمود بریالی در میان امواج توفنده ومهلک کشتی شکسته ترقیخواهی را بساحل نجات رهنمایی کرد و در حساس ترین برهه زمان همه سروران راه آزادی وترقی خواهی را به وحدت ویکپارچگی فرا خواند وبخاطر رهایی از قید ظلم وستم و علی الخصوص بخاطر رهایی وطن از جنگ وخونریزی بمنظور تامین صلح ودموکراسی بسیج نمود ویگانه شخصی است که پس از فروپاشی حزب د خ ا طوریکه گفته آمدیم نیروهای ترقی خواه را بخاطر احیای دوباره حزب وجنبش چپ ودموکراتیک در یک سازمان واحد متحد ومتشکل ساخت وزمینه تشکل وسیع وفراگیر یک نهاد مترقی وعدالت

پسند را مساعد نموده وعلی الرغم موانعت ها ومشکلات گوناگون پرچم مبارزه وآرمانهای ح د خ ا در داخل وخارج کشور از برکت کار این بزرگ مرد در اهتزاز است . از همینجاست که مرگ نتوانست او را خاموش سازد بلکه زنده یاد محمود بریالی دراذهان وقلوب مردمش در پرتو علم ودانش آندیشه وآموزه ها وآرمانهای پرشور وانقلابی اش زنده وجاودان است .

بنا بر آن بهترین گرامیداشت ازسالگرد فرزندان صدیق وجاودان نام کشورما هما نا تطبیق صادقانه افکار وآرزوها واندیشه های جاودانه وطنپرستانه آنها بخاطر خدمت بوطن ومردم افغانستان است . آنها در میراث بزرگ وطنپرستی آموزه های ناب مبارزه ترقی خواهانه ودرسهای درخشان آزادی خواهی حیات جاودان وماندگار اند .

روحش شاد ، خاطراتش گرامی ونامش جاودان باد

رفتی  و جاودانه پیام تو زنده است

در قلبهای زنده مقام تو زنده  است

در قله   ی بلند بود  جا یگاه    تو

در سنگر مبارزه نام تو زنده است

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۷۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018

 

 

گرامی باد خاطرات گران ارج ابرمرد تاریخ  والگوی  جنبش انقلابی و  مبارز عدالتخواهانه افغانستان  شادروان ببرک کارمل

 

علی رستمی

 

بیست ودو سال از خاموشی شخصیت فرزانه وپاک طینت ونستوه راه آزادی وخوشبختی وسرفرازی مردم افغانستان ببرک کارمل میگذرد. هنوزهم ایده واموزه ها و سخنرانی ها پر شور، انقلابی و ازدیخواهانه اش از حافظه تاریخی نسل دیروز وامروز زدوده نه شده ،بلکه رهنمایی رویکرد مبارزه یی رهروان اصیل نیروهای ملی ودمکراتیک وروشنگران نسل دیروزوامروز درداخل وخارج کشور میباشد.

آرمان های وطن پرستانه  و مردمی  این سرور آزاده گان ، بر شالوده تیوری پیشرو انقلابی جهانی درکشور ما در شرایط حاکمیت سیاهی نظام فیودالی وقبیله وی و اشرفی شاهی در ده های شصت و هفتاد ، وبعد از کسب قدرت دولتی تحت رهبری  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  بعداز سال ۱۳۵۷ خورشیدی  درتار و پود همه جوانان مبارز و درخاطرات مردم زحمتکش افغانستان  زنده و ورِد  زبان همه به مثابه الگوی « نظام  قانونمند » مردمی میباشد.  شادروان ببرک کارمل با کارنامه های های بلند انقلابی از عنفوان جوانی صادقانه وفداکارانه، برای تحقق اهداف عدالتخواهانه درجهت ازبین بردن مناسبات قبیله وی و فیودالی  وایجاد جامعه نوین دموکراتیک  ، تمام منافع مادی ومعنوی خود را دراین راه قربانی کرده و شجاعانه چه درزمان حاکمیت  و پیش ازآن علیه نظام توانگر سالار و استثمار کننده خلق های زحمتکش جهان  در راس امپریالیزم امریکا رزمیده و اعمال ضد بشری دیروز، آنرا که به مانند امروزدر جهان و اخص کشورما عملاً انجام میدهند افشا و پیش بینی میکرد.  وهوشدار میداد در صورت تامین سیطره آنها درکشورما تمام شیرازه وحدت ملی و تمامیت واستقلال ارضی ما به مخاطره قرار خواهد گرفت.؛ ومردم رنجدیده افغانستان  هویت ملی و آزادیخوهانه خویشرا از دست داده وتمام منابع ملی آن  به یغما برده خواهد شد، که برحق چنین شده و ادامه دارد.

او ازایجاد نفاق و اختلافات قومی و مذهبی درمیان مردم هوشیار می داد و تلاش می نمود  تا وحدت وهمبسته گی شانرا به مثابه مردمک چشم باسپانی وحفظ  نمایند. به ارزش های حقوق شهروندی برای تامین حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مردم ما معتقد بود وآنرا در زمان حاکمیت درعمل نهادینه ساخت وعماد راستین آن بود. همه اقوام کشورمساویانه باهم برابر درتمام سطوح بر اساس فهم ودرایت و دانش مسلکی واداری در دولت سهم داشتند. هیچگونه نفاقی ،درمیان اقوام باهم برادر افغانستان  به مانند امروز وجود نداشت که، برضد همدیگر بنام « خارجی و مهاجر» تبلیغ  توهین وتحقیر نمایند. احترام به سنت مذهبی و دینی همه مذاهب درکشوریکسان  بود وازتمام ارزش های مادی ومعنوی مساویانه برخوردار بودند. حتا تا سرحد خود گردانی محلی براساس تقسیم زون ها ولایات کشور اساسات آن  آهسته آهسته مورد اجرا قرار میگرفت و رشد میکرد.

به این رو انتخابات ارگان های اجراییه محلی  از شهرداریها و ولایتی تا ریاست جمهوری درسال ۱۳۶۳خورشیدی اجرا وعملی کردید. برای آغاز روند صلح سرتاسری  درکشور  ، تیزس های ده گانه  شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغفانستان  به مخالفین مسلح  وغیرمسلح در آنزمان  اعلام گردید، تا درروند صلح و پایان جنگ کمک نماید. جاویدان یاد ببرک کارمل تا آخرین روزهای زنده گی خویش از اصول و آرمان های مردمی به نفع مردم یک خطه انحراف نکرد و صادقانه به این آرمان پابند بود . رسیدن به صلح سرتاسری را وظیفه همه نیروها ملی و وطنپرست  باشتراک همه مخالفین دولت تلقی میکرد ، نه یک جانبه !

همه زنده گی این ابرمرد وقف رفقا ، مردم و میهنش گردید.

 روانش شاد،خاطراتش گرامی ، و آرمان ها و اندیشه های انسانی اش مشعل راه نسل های آینده باد !

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۳۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

عربستان درآستانه کودتای نظامی

                 
عارف عرفان
در طوفان برخاسته از جنایت قتل جمال خاشقجی، بزرگرترین زمین لرزه سیاسی خاندان آل سعود را تهدید می‌نماید.فشار های جامعه جهانی بویژه کشورهای غربی متحد تاریخی عربستان سعودی واعضای ناراض خانواده بزرگ آل سعود زمانی براین خاندان فزونی یافت که سی آی ای، برخلاف اراده دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا از دست داشتن محمد بن سلمان شهزاده ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی درجنایت کم نظیر قتل خاشقجی پرده برداشت.
اکنون تحرکات بزرگ دردرون خاندان آل سعود مبنی برتغییرات سیاسی و راه اندازی کودتای سفید برای سرنگونی ملک سلمان پادشاه و ولیعهد آنکشور درجریان است.

دیلی میل روزنامه بریتانیا از قول رسانه های امارات گزارش داد که شایعاتی درخصوص راه اندازی کودتا در عربستان سعودی درجریان است.این گزارشات همزمان بود با هوشدار خالدبن فرهان السعود شهزاده تبعیدی سعودی که در جرمنی بسر میبرد.موصوف در مصاحبه خود گفت که تدارکات برای برکناری محمد بن سلمان درجریان است.او ابراز امید واری کرد که محمد بن سلمان در یک کودتای «نرم» برکنار گردد.

 برقول این روزنامه، شهزاده محمد بن سلمان که غرض اشتراک در کنفرانس  G-20 درارجنتین بسر میبرد ، دست به آرایش نظامی زده ونیروهای ارتش را با تجهیزات مربوط به پایتخت کشور فراخواند[۱]
عربستان سعودی بزرگرترین موقعیت ژیوپولتیک وژیواستراتیژیک را در خاورمیانه احراز کرده وبزرگترین شریک نظامی،اقتصادی وتجارتی غرب می‌باشد.سعودی مستدام نقش قلب را در شریان های اقتصادی غرب بازی نموده است.به طورنمونه به گزارش وبگاه «میدل ایست مانیتور »شهزاده میلیاردردر سعودی الولید بن طلال ضمن مصاحبه در روزنامه «حریت» ترکیه ادعا نمود که او تا حال دوباردونالد ترامپ را از فروپاشی اقتصادی نجات داده است.[۲]

باتوجه به جایگاه عربستان در خاور میانه ونقش آن درعرصه جهانی والتهاب سیاسی موجود در دربار سلطنتی،رهبران غرب در تحولات موجود در خاندان سلطنتی بی تفاوت بوده نمی‌ توانند.
با توجه به چرخش‌های موجود ،وبگاه گلوبال ریسرچ از آماده گی امریکا وبریتانیا در خصوص سازماندهی کودتای نرم در خاندان آل سعود سخن گفته مینگارد: «  باازدیاد فشار بالای شهزاده سعودی محمد بن سلمان به خاطر قتل خاشقجی،سیاستمداران در واشنگتن و لندن، یکی از مهمترین اولویت هارا که عبارات از حفظ خاندان آل سعود به مثابه متحد نظامی و اقتصادی آنها است مورد تمرکز قرار داده اند.

 گزارش شده است که اعضای خانواده حاکم در مورد امکان جایگزینی شاهزاده گفتمانی را آغاز نموده اند.اما درینجا سوابقی موجود است که نقش غرب را درتعویض رهبران سعودی نشان میدهد» [۳]
پرونده های برگرفته شده از بریتانیا که ا رده طبقه بندی خارج شده است ،نشان می دهد که بریتانیا قبلا بطور مخفیانه از کودتای درون کاخ در عربستان سعودی، که در آن اجداد محمدبن سلمان درگیر بود حمایت کرد.

 کودتا در سال۱۹۶۴ ترسایی اتفاق افتاد اما پژواک وهم آور آن تاحال ادامه دارد.دراین کودتا شهزاده ولیعهد ملک فیصل برادر بزرگترش را که از سال۱۹۵۳ترسایی زمام امور را بدست داشت ،برکنار ساخت.بریتانیا برای حمایت ازبقای خاندان آل سعود ازین کودتا حمایت کرد.
با این حال، حمایت جدی از فیصل توسط گارد ملی ۲۰۰۰۰ نفری که حافظ خاندان سلطنتی بود صورت گرفت.  فرمانده گارد ملی در آن زمان شاهزاده عبدالله بود که بعدا در سال ۲۰۱۵ ترسایی تا زمان مرگ اش زمام سلطنت را بدوش داشت، و برادرناتنی اش سلمان، پدر محمد جانشین اوگردید. 
چه کسی در عقب نیروی گارد ملی عربستان سعودی درآن ‌زمان قرار داشت؟

 در همان زمان چون زمان حال،این انگلستان بود که در سال ۱۹۶۳ ترسایی به درخواست سعودی در آن کشور ماموریت نظامی داشت. فایلهای رمزگشایی نشان می دهد که دو مشاور انگلیسی در گارد ملی، سرتیپ کنت تیمبرل و سرهنگ نایجل بروماژ،برای تطبیق آرزوهای عبدالله، برای « حفاظت ازفیصل»  ، « دفاع از رژیم»، «اشغال بعضی نقاط» و «قطع پیام ایستگاه رادیویی » نقشه کشید.
کودتای درون کاخ شاهی تحت حمایت انگلستان در سال ۱۹۶۴ همچنین نقش ایدیولوژی وهابیت در کشور را تقویت کرد. در مارچ۱۹۶۴،ترسایی  رهبری مذهبی سعودی (علما)   فتوای صادر کرد که مبتنی برآن انتقال قدرت به فیصل را بر اساس قانون شریعت به تصویب رسانید. دو روز بعد سعودپادشاه از فرمانروایی استعفا داد.
نقش امریکا- برتانیا در درون گارد سلطنتی

بعد از سال ۱۹۶۴ ترسایی سطح آموزش گارد ملی عربستان سعودی بوسیله آموزگاران بریتانیا وصادرات سلاح به شکل گسترده توسعه یافت. 

امروزه بریتانیا، ده ها تن از پرسنل نظامی را برای آموزش و پرورش گارملی مامور ساخته و آنها پروژه  بزرگ «ارتباطات» را پشتیبانی میکنند. نقش گارد ملی عمدتا بر« امنیت داخلی» و حفظ خاندان آل سعود متمرکز شده است. 
ایالات متحده حتا برنامه بزرگتری برای آموزش و مدرنیزه کردن بیشتری گاردملی عربستان با هزینه ۴میلیارد دالر برنامه ریزی نموده و قرار است تا نقش عمده ومشابهی را همسان بااقدام بریتانیا درسال ۱۹۶۴ بازی نماید.
ملاحظه میگردد که تاریخ باردیگر دایره چرخش خویش را جهت تعیین مقدرات سیاسی خاندان آل سعود تکمیل مینماید.براساس گزارشات،لندن و واشنگتن توافق نموده اند تاشهزاده احمد ابن عبدالعزیز عموی شهزاده محمد را به ولیعهدی بگمارند.طبق گزارش وبگاه «مبدل ایست آی» اخیراً شهزاده احمدکه در تبعید در لندن بسر میبرد ،از سوی امریکا وبریتانیاپس از حصول ضمانت امنیتی بین‌المللی جهت به چالش کشیدن محمد بن سلمان به ریاض برگشته است. 
وبگاه «الخلیج آنلاین» خبر داد که بن سلمان ترامپ را تهدید کرد که اگر علیه وی کودتا کند، مدارک، اطلاعات و معاملات مالی شخص رئیس جمهور امریکا را لو خواهد داد.
در وضع کنونی شهزاده قدرتمند سعودی برای حفظ بقای خویش باچالشهای بزرگی در داخل خانواده سلطنتی وباسران غرب گرفتار است.
او خاستگاه ومسیر طوفان ها را خوب میداند.اینکه موصوف چگونه قایق قدرت سیاسی را از درون این امواج نجات خواهد داد،به رخداد های آینده مرتبط است.اماهرگاه ازین طوفانها رهید،به احتمال زیادچون اردوغان ثانی مسیر سیاست را دگرگون ساخته ودر کنارکشتی های قدرت های نوپا چون روسیه وچین لنگر خواهد انداخت؛
انگیزه غرب برای برکناری شهزاده

شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان با حفظ روحیه آشوبگری،جنگ طلبی وجنایتبار، تغییراتی نوینی را درسیاست گذاری خارجی،بلانس سیاست های جهانی ومنطقوی وروابط اقتصادی و بازرگانی عربستان سعودی پدید آورده است.
عربستان که درست پس از دوران تولدش،دایم تنها در مدارغرب درچرخش بود،طی دوران حکمروایی وی،دهلیزگاه جدیدسیاسی، اقتصادی و بازرگانی باقدرت های بزرگ جهانی چون روسیه و چین را باز کرد و آنرا پیوسته گسترش بخشید.
مناسبات سیاسی،تعاملات بازرگانی واقتصادی عربستان در سطح بالای باروسیه انکشاف یافت.    
بر اساس گزارش رویترز،امضای قرار داد نفتی میان ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی وپوتین رییس جمهور روسیه در عرصه انرژی وژئیوپلتیک زمین لرزه برپانمود.
رویترز گزارش داد که هر دو کشور در تلاش هستند تا به طور فعال طی ۲۰ سال آینده بازارهای نفت را مدیریت کنند[۳]
سفیر سعودی در روسیه در مصاحبه خاطر نشان ساخت که دو قدرت بزرگ در سوریه با یکدیگر بطورنزدیک همکاری میکنند .
 بنابرین گزارش حتی ریاض به شرکت های روسی اجازه داد تا به ساخت و ساز ۱۶ راکتور هستوی در عربستان بپردازد.هنگام سفر پادشاه سعودی در روسیه ،میان رهبران دوکشوردر خصوص فروش، سیستم دفاع اس ۴۰۰ وسایر تجهیزات وسلاح های نظامی روسی باجانب سعودی قرارداد های بزرگ به امضا رسید.
بطرز حیرت انگیز ، سفیر در مصاحبه خود تایید کرد که شرکت نظامی« روستیک» روسیه دفتر خود را در ریاض باز کرده است[۴]
 سفیر افزود:"با توجه به ابعاد روابط نظامی میان 
دوکشور"افسران [عربستان سعودی] برای اولین بار در آکادمی نظامی روسیه آموزش داده می شوند ودرحال حاضر تقریبآ۲۰۰ نفر از پرسنل نظامی عربستان سعودی در شهرهای مختلف روسیه تحصیل می کنند. "
موازی با سطح انکشاف مناسبات با روسیه،عربستان سعودی سطح مناسبات سیاسی،اقتصادی ،نظامی وبازرگانی خویش را در سطح بالای باچین انکشاف داده است. چنانچه طی سال گذشته حجم معادلات اقتصادی میان چین وسعودی بالغ بر ۷۰ میلیارد دالرارتقانمود.
بزرگترین رویکرد اقتصادی سعودی-چین که امریکا را به شدت نگران ساخته است عبارت از سرنوشت دالر امریکا است که در معاملات اقتصادی دوکشور دگرگون میگردد.
وبگاه« دپلمات» خاطر نشان که در ایالات متحده امریکا،سیاست گزاران نگران هستند که چین ،عربستان سعودی را به حیث "مهره شطرنج "در راستای اهداف اش درجهت نابودی هژمونی امریکا در بازارهای مالی جهانی استفاده مینماید. این نگرانی زمانی به شدت افزایش یافت که معاون وزارت اقتصاد وپلانگذاری عربستان سعودی به تاریخ ۲۴اگست اعلام کرد که عربستان سعودی برنامه ریزی نموده است تا بخاطر کاهش وابستگی به دالر امریکا،بخش از کسر بودجه خویش را با«یوان» چینی پوشش دهد[۶]
 نویسنده این مقاله افزودکه بسیاری ازاقتصاد دانان امریکایی زنگ خطر را به نوازش درآوردند که تمایل عربستان سعودی برای وام گیری یوان چینی،میتواند باعث ترغیب کشورهای صادر کننده نفت شود تا تعاملات بادالر امریکایی را متوقف ساخته و به معاملات شان به"پترو یوان"بپردازند،که در نتیجه کاهش استعمال معاملات دالر به حیث ارز ترجیح پذیر اعتباری، توسط کشور های تولید کننده نفت بطرز قابل ملاحظه قدرت حیاتی درازمدت دالر را به حیث ارز ذخیروی تضعیف میدارد؛

دقیقآ چنین تغییرات دراقمار غربی ودراوج رقابت های جهانی برای رهبران غرب پیام گوارا نخواهد داشت ،ازینرو ضرورت تبدیل کپتان سیاسی در خاندان آل سعود در دستور کار آنها قرار گرفته است؛؛

 


منابع:

[1]Crown Prince Mohammad bin Salman 'moves military troops to Riyadh to protect him from possible COUP' as exiled Saudi Prince warns of plan to topple him
30 November 2018
[2]Saudi prince says he twice saved Trump from bankruptcy
[ 3]Will the US and UK seek a Palace Coup against Mohammed bin Salman?
Regime change in Saudi Arabia?
By Mark Hayley Curtis
[4]Globalreaserch, Syria Is the Next Step in the Russian-Saudi Rapprochement,By Andrew Korybko,1june 2018
[5]New arab, an energy and geopolitical earthquake: The Saudi-Russian long-term oil deal،
[6]The Diplomat ,theRisks of the China-Saudi Arabia Partnership,By Samuel Ramani
February 17, 2018

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018

 

 

بیست ودومین سالگرد جاودانگی ببرک کارمل را گرامی میداریم

 عبدالوکیل کوچی

در آن مقطع نا بهنگام تاریخ که خورشید خوشبختی وترقی در فضای سیاسی افغانستان غروب میکرد ، جنبش چپ دموکراتیک افغانستان ومنطقه  ، بخصوص حزب دموکراتیک خلق افغانستان بهترین رهبر فرزانه خود را از دست داد .در چنین روزی (  سوم دسامبر ۱۹۹۶ ترسایی ) فرزند کبیر مردم افغانستان  خدمتگذار مستضعفان کشور ، زنده یاد ببرک کارمل به جاودانگی پیوست . جاودان نام ببرک کارمل شخصیتی تاریخی ،مانده گار وبی بدیل از عنفوان جوانی  وپس از آن بیش از نیم قرن عمر پربار خود را در راه وطنپرستی ومبارزه بخاطر رنجهای بیکران خلق ستمدیده افغانستان وقف نمود . زنده یاد ببرک کارمل در بهترین دوران جوانی و دوره تحصیل بخاطر شرکت در تظاهرات ضد سلطنتی ودفاع از جنبش ترقیخواهی ومبارزه انتخاباتی دوره هفتم شورای ملی بزندان افتاد وپس از رهایی در شکل گیری جنبش محصلان کشورنقش اساسی وسمت دهنده داشت.

ببرک کارمل با جهانبینی علمی مترقی راها ووسایل رسیدن به زنده گی بهتر وشگوفایی کشور را جستجو میکرد و بخاطر عشق وعلاقه به وطن ، شور وطنپرستی را در میان همقطاران وهمشهریان تر ویج داده واندیشه راه نجات وطن را از قید اسارت نظام فرتوت فیودالی با روشنفکران وطنپرست وترقیخواه مشوره مینمود واز میان بهترین شخصیتهای وطنپرست ومبارزین باقیمانده از دوران مشروطیت وحلقات سیاسی چپ مترقی تاسیس جریان دموکراتیک خلق افغانستان را مطرح نمود و نقش اساسی خود را در تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال ۱۳۴۳ خورشیدی ایفا نمود .

ببرک کارمل همواره میگفت در میان مردم بروید از مردم بیآموزید وبرای مردم یاد دهید وخدمت کنید روی این اصل و آموزه های خردمندانه آن بود که حزب راه خود را دربین مردم ، درشهرها ، دهات ومحلات باز کرد .زنده یاد ببرک کارمل  بنا به خواست وپیشنهاد مردم شریف کابل نسبت به اعتمادی که به شخصیت گرامیُ شان داشتند دو دوره وکیل ونماینده مردم شریف کابل در پارالمان کشورانتخاب گردید .

 زنده یاد ببرک کارمل بخاطر منافع علیای زحمتکشان ،کارگران ،ودهقانان در دشوارترین شرایط پرچم مبارزه را بر ضد ارتجاع واستبداد شجاعانه بر افراشت. این ابر مرد تاریخ کشور ما ، ابر مرد آزاده  و آزادی خواه ، ترقیخواه وعدالت پسند ،انسان فداکار ودادخواه صادق وطنپرست پرشور ،مردم دوست ،صلح پسند ،ونماد عظیم آزادی مدافع استقلال تمامیت ارضی وحاکمیت ملی سنگبنای ترقی خواهی را در جامعه بطور اساسی  گذاشت.

آموزه های ببرک کارمل چون آیینه جهان نما در تمام تحولات دموکراتیک وهمچون خورشید آزادی در فضای سیاسی وافق های بلند کشورما میدرخشد .زنده یاد ببرک کارمل وحدت ملی و وحدت حزبی را همچون مردمک چشم دانسته و سمبول واقعی وحدت ملی وحزبی بود .

ببرک کارمل در مبارزات آگاهانه بخاطر دفاع از آزادی دموکراسی ترقی وپیشرفت دادخواهی وعدالت وبهبود منافع زحمتکشان وطبقات واقشار پایینی جامعه در مبارزه بر ضد استثمار انسان توسط انسان با درک عمیق از روند تحولات سیاسی با خردمندی و اصول مبارزه حزب را رهبری میکرد .

ببرک کارمل رهبر فرزانه ح د خ ا این مبارز پرشور وچهره درخشان تاریخ معاصر وشخصیت آگاه وخردمند کشورما بخاطر بیداری مردم وارتقاُ سطح شعور سیاسی توده ها ی مردم آگاهترین فرزندان صادق کشور را بسیج نموده وعلیه هر گونه انحرافات واعمال تند روانه چپ و راست مبارزه میکرد و بخاطر نجات مردم افغانستان با شجاعت ومواضع قاطع در برابر ارتجاع واستبداد ، دشمنان وطن را مورد سرزنش قرار میداد .

ببرک کارمل بشهادت مورخین ونویسنده گان ، وهمرزمانش سلطان علی کشتمند ، دستگیر پنجشیری و دیگران به شخصیت والای ببرک کارمل معتقد بودند ومینویسند که ببرک کارمل با خلقات سیاسی در برخوردها وصحبت هایش با احتیاط و متواضع بود ونظریات سیاسی آن با احتوای مباحثات سیاسی بکرسی مینشست.

ببرک کارمل شور وطنپرستی را در مبارزه بخاطر آزادی صلح وترقی ،عدالت اجتماعی انسان سالاری، تامین سعادت ورفاه مادی ومعنوی خلق زحمتکش واستقرار حکومت قانون را در سر لوحه  کار خود قرار میداد و بمثابه زمامدار مدبر کشور مخالف جنگ و کودتا ، اعدام انسان و اعزام قوای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان بود وهمواره از صلح حمایت وپشتیبانی میکرد چنانچه با احراز قدرت دولتی تمام محبوسین را بدون در نظر داشت اعتقادات سیاسی از زندانهای کشور آزاد ساخت .

زنده یاد ببرک کارمل با تشکیل دولت دموکراتیک ومردمی با پایه های وسیع ومشارکت تمام نماینده گان اقشار وطبقات ستمکش افغانستان بمنظور تشکل آگاهانه کارگران،  دهقانان روشنفکران ، کسبه کاران ، پیشه وران ، ژورنالیستان ، نویسنده گان ، علما وروحانیون پاکنهاد کشور ومواظبت از اقشار زحمتکش توسعه وگسترش ساختاری سازمان دموکراتیک زنان وسازمان دموکراتیک جوانان افغانستان ، تشکیل جبهه ملی پدر وطن وسایر نهاد های مترقی بخاطر سهمگیری فعال مردم در سرنوشت سیاسی اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور وتصمیمگیری در اداره دولتی ، مردم را  بسیج ساخته واتحاد تمام اقوام وملیتهای ساکن در کشور را تحقق بخشید . چنانچه  در زمان زعامت ببرک کارمل برای نخستین بار در تاریخ کشور هزاره بحیث صدراعظم وازبیک وزیر واهل هنود در سطح وزارت واز اقوام پشه یی ونورستانی وبلوچ وزیر وسفیر عز تقرر حاصل کردند .

بقول زنده نام اکادمیسن عبدالاحمد جاوید « در تاریخ معاصر کشور ما دوران زعامت ببرک کارمل یگانه دورانی بود که در آن مسُله زبانها وملیتها بگونه بهتر حل گردید تعصب وتنگنظری ها از میان برداشته شد چنانکه ساختار های قدرت واداره دولتی وسیاستهای کاری آن دوره این گفته را بوضاحت آشکار میسازد که ببرک کارمل بخاطر  رشد صفوف جوانان وانکشاف معارف تعلیم وتحصیل رشد صنایع وساختار های اقتصادی آگاهی دادن توده ها ومواظبت دایمی از قوای مسلح در امر دفاع از استقلال ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی توجه خاصی مبذول میداشت .

 زنده یاد کارمل بزرگ بخاطر نجات مردم افغانستان از جهل ،فقر ومرض ورهایی مردم از عقب مانده گی قرون کاروان مبارزه پیشرفت وترقی خواهی را بشکل خستگی نا پذیر رهبری میکرد و برنامه بهتر شدن زنده گی مردم وبخصوص اقشار زحمتکش کشوردر الویت های کاری دولت قرار داشت . چنانچه اصلاحات اراضی ،تقسیم عادلانه آب ،کوپراتیفی ساختن زراعت وکشاورزی ،توزیع کود کیمیاوی ،تخم بذری ومواد کوپونی رایگان ،کمک به اهل کسبه ، رشد صنعت وتولید وتغیر بنیادین اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی  مسیر پیشرفت وترقی را می پیمود .

در زمان زعامت زنده یاد ببرک کارمل اینجانب با یکی از همرزمانم توریالی نور یار در سال ۱۳۶۴ خورشیدی  منحیث هیات از کابل بمنظور تدارک محل تفریحی وتعمیر رهایشی برای استراحت کارگران عازم شهر همیشه بهار جلال آباد شدیم ودر آنجا که محل باشکوهی اعمار گردیده بود برای کارگران انتخاب گردید البته محل زیبای رهایشی کارگران به همکاری داکتر مانوکی منگل ومحمد عیسی جسور «  اسحق زی » که در آنزمان در ولایت ننگر هار اجرای وظیفه میکردند بدسترس قرارگرفت که همه ساله کارگران بمنظور تفریح واستراحت بطور ماهوار در آنجا با معاش وسفرخرچ به تفریح واستراحت می پرداختند .

ببرک کارمل با جهانبینی علمی وخارایین اش ارتجاع و امپریالیزم واستعمار را دشمن اساسی بشریت وعامل اصلی جنگ وفقر وعقب مانی وبدبختی ومصیبت میدانست .روی این اصل برای برچیدن ظلم و استبداد با عزم واراده آهنین بر ضد ارتجاع استبداد و آمپریالیزم مبارزه آشتی ناپذیر میکرد .

ببرک کارمل با سیاست صلحامیز طرفدار جدی صلح بود ودر رابطه با مصالحه ملی به این عقیده بود که تا حدی که مشی حزبی ودولتی  ونظام ملی ودموکراتیک صدمه نبیند .

در بخش خارجی اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت آمیز ،صلح خواهی و طرفدار ی از صلح جهانی ، بی طرفی مثبت وفعال وقضاوت عادلانه ودموکراتیک در مناقشات جهانی،  دفاع از حق تعین سر نوشت ملتها ،حسن همجواری ودوستی با خلقهای جهان سیاست خارجی حزب ودولت دموکراتیک افغانستان تحت رهبری زنده یاد ببرک کارمل  را تشکیل میداد .

ببرک کارمل با مبارزه شجاعانه وعادلانه به بالا ترین سطح پیروزی جاودانگی قرارداشت با درک از دشواری های جامعه عقب نگهداشته شده راه های حل برونرفت را اصولی وعادلانه جستجو وبا دشواریها دست وپنجه نرم میکرد . ببرک کارمل با موانع ومشکلات مبارزه کرد وراه توده های ملیونی کشور را انتخاب وسرنوشت خویش را با ستمدیده گان ، بینوایان ، آزادی خواهان ،ترقی جویان ،مستضعفان وستمدیده گان کشور یکی ساخت ودر قلوب مردم جا داشت روی این دلیل بود که آتش کینه دشمنان سوگند خورده خلق افغانستان ارتجاع واستبداد شعله ور گردید ودست بدسایس زدند بآنکه توطیه گرباچوف  وآی اس آی ومداخله غرب بوظایف رسمی زنده یاد کارمل بزرگ نقطه پایانی گذاشت ولی هیچ قدرتی نتوانست مکتب و آموزه هایش ورسم راهش ومهر پربارش را از قلوب مردم مسدود ونابود سازد . زیرا که همسویی ، اتحاد وحدت وطنپرستی ، احترام به انسان ، عشق به مقام انسانی ومبارزه بخاطر رهایی انسان وخدمت بمردم ، عدالت ودادخواهی همه وهمه میراث کبیر مکتب زنده یاد ببرک کارمل بوده واز آموزه های فنا نا پذیر آن ابر مرد تاریخ میباشد.  رفیق ببرک کارمل شخصیت فنا نا پذیر کشور ما بود ه زیرا مرگ نتوانست زنده یاد ببرک کارمل را خاموش سازد ببرک کارمل بزرگ شخصیت چندین قرن بعدی عصر خود بود ازین رو در اصول واندیشه وآموزه هایش چون خورشید درخشان همواره میدرخشد ودر قلوب واذهان مردمش جاودانی وماندگار است .

بروح پاک مرد نامداری

همی خوانم درودی بیشماری

به آن خدمتگزار خلق کشور

زعیم و رهبری با پشت کاری

غروبش چون طلوع جاودان است

چو خورشیدی فروغش ماندگاری

وفا وهمدلی میراث او هست

نی از خود داشت قصر زرنگاری

بری بود از تعلقات قومی

زمردم بود واز مردم تباری

بدیلش نیست در تاریخ کشور

چنین شخصیت با اعتباری

میان رهبران قرن بیستم

یکی عالیترین سیاستمداری

خوشا بر رهروان راه او باد

که دارند رهبر با افتخاری

موفق باد رزم رهروانش

پی اهداف وعزم پایداری

روانش شاد ونامش جاودان باد

گرامی باد همچون افتخاری.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۳۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018