بی کیفر، با دم شیرنمی شود به بازی پرداخت

اسد کشتمند


وزیر امور خارجه روسیه در صحبت هایش در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت، که روند تحویل سیستم راکتی « اس 300» به سوریه آغاز شده است.
یکباردیگر، روسیه باهوشیاری تمام ازحادثه ای بد (سرنگونی هواپیمای ایلیوشین 20)، استفاده ای خوب انجام داد.

گویند:« بدمطلق نباشد».

روسیه مانند همه کشورهای اروپایی وامریکایی ومهمترین آنها درشکستاندن فاشیزم هیتلری، امتیازات لازم رابرای یهودها که صدمات عظیمی راازجانب ارتش و رژیم نازی متحمل شده بودند، همواره مرعی داشته است. بعد ازتشکیل دولت اسراییل، صهیونیست ها سواستفاده های بی سروپایی ازاین وضع کردند که دراین اواخربرای آن حدومرزی نمیتوان دید. ازآنجمله علیرغم اینکه بلندی های جولان سوریه ازپنجاه سال به اینسودراشغال اسراییل قراردارد، هنوزهم ازصدمه و آزاررساندن به مردم سوریه دست نمی کشد. به بهانه های گوناگون همه روزه نقاط مختلف این کشوررنجورو درهم شکسته ازجنگ نیابتی «غرب متمدن» (!)  را راکت باران میکند. دست بندی های ناشی ازوضع خاصی که درعرف سیاست های بزرگ بین المللی درباره اسراییل تاهنوزهم عمل میکند، باعث آن شده است تا روسیه نتواند این رژیم متفرعن پررو را سرجایش بنشاند. سرنگونی هواپیمای «ایل 20» روسی به وسیله راکتهای دفاع هوایی سوریه که درنتیجه فتنه گری های قوای هوایی اسراییل صورت گرفت، زمینه ای شد تا روسیه باهوشیاری تمام عظیم ترین گام رادرجهت ایجاد سپردفاعی مطمین تربرای ارتش سوریه، بردارد. تا اینجای حوادث برای همه روشن است. آنچه راروس ها دراین میانه، با استادی انجام دادند وشاید کمتر به آن توجه شده باشد، بستن فضای مدیترانه شرقی، به بهانه راه اندازی مانورهای نظامی دریایی وهوایی بود. همه میدانند که اسراییلی ها ازهمین فضابرای تجاوزات مکرر و روزانه خودبرعلیه سوریه استفاده میکنند وبارها گفته بودند که درصورت برخورداری سوریه از راکتهای دافع هوایی« اس 300» قبل ازجابجایی آنهامانع این کار خواهند شد. روسها، گرچه درهمین ماه سپتامبرمانورهای نظامی دریایی وهوایی دراین منطقه انجام داده بودند، یکباردیگر به بهانه همین نوع مانورها درهمین منطقه جلوهرنوع گستاخی اسراییل راگرفتند تا پایگاه های« اس 300» به راحتی و بدون اخلال بمباردمان های گستاخانه اسراییل جابجا شوند و بعداً با اسراییلی ها بگویند بفرمایید!
آیاحرف به همینجا خاتمه خواهد یافت واسراییلی هابه گستاخی های تجاوزکارانه خود پایان خواهند داد؟ مسلماً که نه. این که به کدام وسایل دیگرمتوسل شده ومانع برقراری آرامش درسوریه خواهندشد، مسئله ای است که حوادث بعدی آنراروشن خواهدساخت. ازآنجاییکه مالیخولیای تجاوزسردمداران اسراییل را رهاکردنی نیست، محتملاًازهواپیمای مدرن رادارگریزجدید امریکایی«اف35» استفاده نماید که این خودماجرای بسیارعظیمی برپاخواهدکرد. زیرا«اف35»یک هواپیمای عادی نیست. این جنگنده فوق مدرن گرانبهاترین هواپیمایی است که تاکنون ساخته شده است. درصورتی که اسراییل این هواپیماراعلیه اهدافی درسوریه بکارببرد، این امربرای روسهانشاط آفرین خواهدبود. روسها دراین صورت ازسقوط دادن آن به وسیله سوری هاازهیچ کوششی دریغ نخواهندورزید. درصورت سرنگونی یکی ازاین هواپیماها، صدمه ای که به پرستیژوآینده شرکتهای سازنده این جنگنده واردخواهدشدمانندطوفانی خواهدبود که حتی آینده موجودیت این هواپیمارازیرسوال قرارخواهدداد. بیاد بیاوریم سقوط جنگنده«اف 117»امریکایی رادرصربستان(یوگوسلاویای سابق) که به تاریخ۲۷مارچ سال۱۹۹۹ باوسایل دافع هوایی دوران شوروی صورت گرفت. درآن زمان« اف 117»نخستین وپیشرفته ترین هواپیمای رادارگریزامریکایی وفخربلندصنعت دفاعی امریکابودکه هالیوود هم ازتقدیس آن باساختن فیلمهای هنری درجهت نشان دادن قدرقدرت بودن آن دریغ نکرد. امروزدیگراز«اف 117» باآن آب وتاب سابق خبری نیست. شایدامریکاییها قبل ازاجازه دادن به اسراییل درجهت استفاده از«اف35»درسوریه بیشترازصدبارگزکنند تابه بریدن اجازه داده شود. پس امیدواریم باجابجایی«اس 300»مردم بلاکشیده سوریه بتوانند لااقل از جانب تجاوزات مکررقوای هوایی اسراییل درامان بمانند. اگرازقضاگستاخی های اسراییل پایان نیافت چه کسی میتواند تصورکندکه روسیه ازانتقال تخنیکهای بازهم پیشرفته تردفاع هوایی به سوریه مانند«اس 400» وغیره دست بکشید؟

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۳۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

ابرهای طوفانی بر فراز سوریه


عارف عرفان


سوریهٔ در آستانه فتح آخرین سنگر تروریزم جهانی وبر افزازی درفش پیروزی، آزادی ونجات بربالاترین چکاد تاریخ قرار دارد.

سوریه با مقاومت دلاورانه خود پلان راهبردی امریکا در چهارچوب« خاورمیانه بزرگ» امریکا را متلاشی ساخت ،با کمک روسیه وایران از میان دود وخاکستر برخاست و جدید ترین الگوی مقاومت در برابر تروریزم جهانی وحامیان بین‌المللی آنرا در سطح جهان به نمایش گذاشت.  
استان ادلب آخرین سنگر گاه تروریزم ودریچه امید بزرگرترین حامیان تروریزم جهانی ومنطقه وی است.
سوریه در نظر دارد تا برآخرین لانهٔ تروریزم در قلمرو خویش در ادلب یورش برده امابه گفته مقامات روسیه حامیان تروریزم جهانی در نظر دارند تا با راه اندازی حملات شیمیایی بوسیله گروه های تروریستی در ادلب، وسپس متهم ساختن حکومت بشار اسد،بهانه زمینه حمله بر سوریه را فراهم ساخته و از انجام عملیات نظامی سوریه جلو گیری بعمل آورند.
اکنون طوفانهای شدید سیاسی ونظامی بر فراز سوریه در چرخش بوده که بیگمان کوچکترین جرقه این باروت ،منطقه ومجموع جهان را به آتش مبدل خواهد کرد. ایالات متحده امریکا ومتحدین اش فرانسه وبریتانیا تهدید نموده اند تا در صورت وقوع حملات شیمیایی دولت سوریه را آماج نظامی قرار دهند.
براساس گزارش رسانه های معتبر جهانی اخیراً کشور اآلمان نیز مخالفت خویش را با پاکسازی تروریزم وعملیات نظامی در ادلب اعلام داشت.
بر قول منابع روسیه « کلاه  سفید ها » تا اکنون حداقل ۹ فیلم را با استفاده از گاز کلورین توسط غیر نظامیان ونونهالان یتیم  در یک رویکرد تحریک آمیز برای اثبات ادعای شان جهت متهم ساختن سوریه در راستای  راه اندازی  حمله شیمیایی وبرافزاری بیرق نیرنگی false flag  در  ادلب آماده ساخته اند.
تدارکات نظامی
برقول آگاهان سیاسی ایالت متحده امریکا با برنامهٔ ضد تروریستی دولت سوریه مخالفت نموده ودر یک حرکت شگفت انگیز وپیشداورانه وبدون هیچ اسناد وشواهدی دولت سوریه را برای تدارک حملات شیمیایی متهم ساخته وانکشور را به انجام حملات نظامی تهدید نموده است۱
دردرازنای این تنش‌های بزرگ سیاسی- نظامی اواخر ماه اگست، نیروهای امریکایی درساحه مدیترانه وخلیچ فارس استقرار یافتند تا برای حمله بر سوریه آماده گی اتخاذ نمایند.این حرکت  توسط روسیه محکوم شد، و وزارت دفاع روسیه این حرکت را به عنوان« آخرین شواهد از قصد امریکا» با استفاده از« پرچم نیرنگی» جهت حمله بر سوریه توصیف نمود. ۲
به دنبال تهدیدات امریکا ودر اوج تنش‌های سیاسی وصف آرایی نظامی امریکا ومتحدین ،روسیه نیز واکنش شدید نشان داد و در مقیاس بزرگ تمرینات نظامی را به اشتراک نیروهای دریای وهوایی در دریای مدیترانه در نزدیکی سوریه براه انداخت.
درین تمرینات ۲۶ کشتی جنگی، از جمله کشتی دریایی مارشال اوستینوف و سه ناوگان جدید روسیه، موشک های ضد کشتی ،دو زیر دریایی و۳۴ هواپیما از جمله هواپیماهای پیشرفتهٔ استراتژیک سهم گرفتند.۳
این تنها نیست ،روسیه در یک اقدام بی‌ سابقه ونشان دادن زهرچشمی به بلند پروازی های امریکا ومتحدین دست به بزرگترین وبی سابقه ترین مانور نظامی زد.
 روسیه درحاشیه یک دیدار دوجانبه با رهبر چین شی جین پینگ در ولادیوستوک بزرگترین تمرینات نظامی را که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بی‌سابقه خوانده میشود،براه انداخت. به گفته وزارت دفاع روسیه، حداقل(سه صد) هزار نیروی نظامی،(۳۶۰۰۰) وسایط زرهی و(۱۰۰۰)هواپیما، در تمرینات وستوک شرکت نمودند. 
این مانور بزرگ نظامی که در مرزهای آبی روسیه،چین ومنگولیا راه اندازی شد از تاریخ یازده الی ۱۷ سپتامبر وبا شرکت هزاران سرباز ازچین و مغولستان همراهی گردید.۴
 یکی از تازه ترین انکشافات در سوریه ،چرخش سیاسی ملیشه های کردی تحت حمایت امریکااست.براساس گزارشات منابع معتبر جهانی،ملیشه های نظامی کرد در سوریه حمایت شانرا از رژیم سوریه به نمایش گذاشته و آمادگی دارند تا درکنار ارتش سوریه به عملیات نظامی در ادلب بپیوندد. ۵


ادلب پایتخت القاعده در سوریه
استان ادلب به بزرگترین پایگاه تروریستی مبدل شده است.برقول فرستاده روسیه در سازمان ملل متحد  حدود پنجاه هزار تروریست شامل۴۰- ۴۵گروه تروریستی در ادلب موضع گرفته و باگروگان کشیدن مردم ادلب آن استان را به شهر ارواح درآورده اند.۶
اخیرأ وبگاه نشراتی گلوبال ریسرچ اوضاع سیاسی- نظامی را در ادلب مورد تحلیل قرار داده مینویسد
« استان ادلب به پایتخت بلفعل القاعده در سوریه مبدل گردیده است.این شهر به پایگاه القاعده ،وابسته گان، ،شرکاو متحدان اش چون تحریرالشام ویا جبهات النصره،وسایر گروه های تروریستی مورد حمایت امریکا ومتحدین مبدل شده است.حتا دیدبان مقیم امریکا نگرانی خویش را نسبت به خطر و تمرکز گروه های مسلح تروریستی در ادلب بیان داشته است. »۷
تروریست های ادلب محصول میلیارد ها دالر سرمایه ‌گذاری کشور های غرب،اسراییل،ترکیه امارات ، قطر وعربستان سعودی می‌باشد.
درعملیات نظامی ادلب قرار است یکی از بزرگترین رسوایی سیاسی جهان نیز رخ دهد.
قرار گزارشات شبکه تلویزیونی (lNL ) اسراییل ،به تعداد ۲۰۰ تن از نیروهای نظامی امریکا و بریتانیا در استان ادلب در محاصره اند.۸

مخالفت ترکیه
رهبران روسیه ،ترکیه وایران به تاریخ هفتم سپتامبر در تهران نشست داشتند تا اجندای کار در سوریه وراه اندازی برنامه عملیات پاکسازی را در ادلب مورد گفتمان قرار دهند.اردوغان مخالف عملیات زمینی در ادلب بود.
وبگاه گلوبال ریسرچ محتویات این ملاقات را مورد بحث قرار داده خاطر نشان میدارد .۹

 « بحث عمدتأ بر تهاجم آینده برای آزاد سازی استان ادلب ازوجود هزاران هزار تروریست مورد حمایت ایالات متحده که تعداد شان  به بیش از( ۵۰ )هزار نفر تخمین زده می شود ،متمر کز بود.
پوتین و روحانی بر امحای کامل تروریستها تاکید داشتند اما اردوغان میخواهد تا از آنها در راستایی منافع خویش به حیث تازیانه استفاده نماید.»
این وبگاه موضع اردوغان را در خصوص سرکوب آخرین پایگاه تروریستی مورد تحلیل قرارداده می نگارد"اردوغان مخالف مبارزه برای آزادسازی سوریه است.اردوغان آرزو دارد تا قلمروسوریه هم مرز با ترکیه از جمله میدان نفتی آن کشور را به خاک خود ملحق سازد. جایزه ای که او به زودی آرزو می کند، از جمله یکی هم در شمال عراق است"
اردوغان به منظور فرصت سوزی ،مخالف عملیات نظامی وخواهان آتش بس در ادلب بود،اماواکنش روسیه به پاسخ اردوغان روشن بود.در پایان این ملاقات،هواپیماهای روسیه به شدت مواضع تروریستان را در ادلب درهم کوفتند.
دراین بحبوحه اردوغان خود را در موضع دشواری قرار داده است.ازیکسو انهدام پل های ارتباطی کشورش  باغرب واز سوی دیگر وضع بحران مالی وتحریمات اقتصادی غرب ،قدرت مانور سیاسی را از کف اردوغان ربوده است.حال اردوغان قطب نمایی سیاسی خویش را بکلی ازدست داده ،ازهمین رو موصوف راه ماسکو را در پیش گرفته وقرار است با پوتین ملاقات نماید.

ماسکو تلویحأ به اردوغان فهمانده است که درصورت مخالفت با برنامه عملیاتی ماسکودر ادلب،نیروهای ترکیه در سوریه نیز آماج قرار داده شده واز سوریه خارج خواهند شد.
دیده میشود که روسیه ،ایران وسوریه بدون توجه به تهدیدات غرب، نقشه خویش را می پیمایند.

منابع:

(1*)Globalreasearch Idlib: Al Qaeda’s Last Stand
By Tony Cartalucci
Published 8Sep2018
(2*)Rt news Terrorists & White Helmets met in Idlib to prep for final stage false flag chem attack – Russian MoD
Published time: 8 Sep, 2018 
(3*)Rt,Russian marines land on Syrian shores in massive Mediterranean drills,10Sep 2018
(4*)CNN,Russia kicks off massive war games, hosts Putin-Xi meetin,12 Sep2018
(5*)The New Arab,Kurdish militia may help Syrian regime with Idlib offensive,14 SEP 2018
(6*)Globalresearch,Russia and Iran Versus Turkey: Strange Bedfellows on Syria
,'9Sep 2018 ,By Stephen Lendman,
(7*)Globalreaserch ,Idlib: Al Qaeda’s Last Stand.8sep 2018
(8*)INL,8 SEP 2018
(9*)Russia and Iran Versus Turkey: Strange Bedfellows on Syria,12 SEP 2018

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۱۰۹

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 

درحاشیه رخدادهای ونزویلا:

تحریم جنگ است با ابزار دیگر، جنگی که برای اغلب چشمان ناپیداست

 

مارگاریت کيمب

 کنسرن‌ های رسانه ‌ای امریکا موج گسترده‌ای از تبلیغات ضد ونزویلايی را به طور مدام به بازار عرضه می‌دارند. دهان واشنگتن پست در مورد « راهزنان » ونزویلايی کف می‌ کند و نیویورک تایمز گزارش می ‌دهد که اکوادور زیر فشارمهاجرین ونزویلايی درحال خفه شدن است. متاسفانه این تبلیغات تا اکنون موفق بوده است. این یک جمله متداول است که: « سوسیالیسم عمل نمی ‌کند، به  ونزویلا بنگرید!» خیلی کم می ‌توان شاهد بود که فردی با یک پلاتفرم علنی حقیقتی را بیان کند: مشکلات ونزویلا از طرف دولت ایالات متحده امریکا ایجاد شده است؛ اول در دوران اوباما، و سپس از طرف دولت ترامپ.

این تحریمات علیه دولت و مردم ونزویلا است که تورم فوق‌العاده، گرسنگی و ویرانی سیستم بهداشتی را که روزی باعث غبطه منطقه بود، پدید آورده است. تحریم، جنگ است با ابزار دیگر. برای اغلب چشمان، ناپیدا. نه سربازی، نه گلوله‌ ای، نه بمبی، نه پهپادی و نه سلاح نظامی. ولی تحریمات مانند یک حمله نظامی کشنده است و کسی چه می‌داند که آیا ترامپ حمله نظامی را نیز عملی خواهد ساخت یا نه.

 

معضلات ونزویلا از طرف دولت ایالات متحده امریکا به وجود آمده است.!

در سال ۲۰۱۵ ترسایی بارک اوباما فرمانی صادرکرد که بنابر آن ونزویلا « تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای برای امنیت ملی ایالات متحده امریکا » معرفی گردید. این فرمان ضروری بود تا بتوان تحریمات اقتصادی اعمال کرد. ولی تحریم تنها به این معنا نبود که شرکت‌های امریکايی و یا افراد خصوصی اجازه تجارت با کشور مورد نظر را ندارند. هر کشوری که با ونزویلا تراکنشن اقتصادی داشته باشد نیز همینطور با تحریم روبه ‌رو خواهد شد. ایالات متحده امریکا حتا در حال نزول هنوز آن گوریل مالی ۸۰۰ پوندی است که نمی ‌توان آن را نادیده گرفت.

وقتی نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، MSNBC  و بقیه درمورد ویرانی‌های ونزویلا گزارش می ‌دهند، هرگز اعتراف نمی‌ کنند که این ایالات متحده امریکا است که مسبب اصلی بحران می ‌باشد. به دلیل تحریمات، ونزویلا روی نفت خود نشسته  و قادر به فروش آن نیست. حتا مردم عادی نیز مجاز نیستند خیلی ساده پول به ونزویلا ارسال کنند.

یک قاضی فدرال اخیراً حکم کرده که طلبکاران  ( CITGO شعبه امریکايی شرکت نفت ونزویلا) می ‌توانند این شرکت را غصب کنند. طلبکاران، شرکت دولتی کانادايی معدن ذغال سنگ  Cristallex و ConocoPhillips  هستند. آن‌ها امکان تاراج شرکت ونزویلايی را در اختیار دارند، زیرا تحریمات این اجازه را به ونزویلا نمی ‌دهد که در مورد بازپرداخت بدهی‌های خود با بانک‌ها به تعامل بنشیند. این یک تبهکاری و جنایت ناب است که سرمایه مالی بین‌المللی اعمال می‌دارد. ونزویلا عمداً فقیر شد و اکنون باقی دار و ندار آن تاراج می‌گردد.
ونزویلا از نظر مالی منزوی شده و در محاصره دولت‌های دست راستی برزیل، کلمبیا، و اکوادور قرار دارد. ایالات متحده امریکا می‌ تواند دولت مادورو را سرنگون کند، بدون این‌ که حتا یک سرباز به آنجا اعزام دارد. جنایت معتبر و مطمین تامین مالی مزدوران درونزویلا نیز می‌تواند مانند لیبیا مثمر ثمر باشد.

مردم ونزویلا چه کرده بودند که چنین مجازات سنگینی شایسته حال آنان باشد؟ آن‌ها جراات کردند رای خود را به دولت‌ های سوسیالیستی بدهند؛ اول به دولت ريیس ‌جمهور فقید این کشور «هوگو چاوز» و بعد از او مجدداً به «نیکولاس مادورو» که جانشین او گردید. رسانه‌های کنسرنی به استهزا مادورو را  « جانشین دست‌چین شده » می ‌نامند. یعنی این‌که او معاون ريیس جمهور بود و پس از مرگ ريیس ‌جمهور مثل هرکشور دیگری جانشین او شد. کوشش برای سلب مشروعیت از او نمونه دیگری برای همکاری بین دولت و رسانه‌ ها است، آن‌ هم در کشوری که مدعی داشتن آزادی مطبوعات است.

اکنون رسانه‌ های اجتماعی با دولت همکاری کردند تا تضمین کنند، هر کس که به چشم‌انداز ونزویلايی علاقمند است، منزوی خواهد شد.

فیس‌بوک به بهانه نقض شرایط استفاده از فیس‌بوک، صفحه «تحلیل ونزویلا» را حذف کرد. این اولین بارنبود که فیس‌بوک صفحه تحلیل ونزویلا را پاک می‌کرد و مطمیناً برای آخرین بارنیز نخواهد بود.

« لاک آجندا ریپورت » پیش‌بینی می‌کند که « راشیا گیت» بهانه‌ ای برای سانسورگروه‌های چپ است. پلاتفرم‌های رسانه ‌های اجتماعی مانند شبکه‌های تلویزیونی و یا روزنامه‌ های بزرگ نیز بخشی از شرکت‌های رسانه‌ای را تشکیل می ‌دهند و احتمالاً روزی خواهد رسید که وجود ونزویلا دراین صفحات کاملاً محو خواهد شد.

باراک اوباما در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تحریم هایی مقررداشت. در سال ۲۰۱۷ ترسایی این وظیفه در اوايل جنوری مجدداً تمدید شد تا « گذار بلامانعی» به دونالد ترامپ را مقدور سازد.

« این اقدام سبب خواهد شد که دولت جدید مجبور نباشد در زمانی که مشغول تشکیل تیم امنیت ملی و تايید آن از سوی سنا است فوراً کلیه  نوسازی‌ها را اعمال دارد تا امنیت ملی ما تامین گردد.» دولت امنیتی باید درهر حال استوار باشد.

ولی آیا جنبش ضد جنگ استوار است؟ ولی آیا افرادی که ادعای چپ بودن دارند، استواراند؟ اگر ترامپ تهدیدات خود را در مورد اقدامات نظامی عملی سازد، چند نفر در اعتراض به سیاست تجاوزکارانه ایالات متحده امریکا به خیابان‌ها خواهند رفت؟

مردم ونزویلا که به دنبال فرمان امریکا دچار فقر گردیده اند، لابی ندارند تا از جانب آنان سخن گوید. هیچ یک از اعضای کنگره رشته کلام را به دست نمی ‌گیرد و به نام آنان ابراز خشم نمی‌ کند. حتا «برنی ساندرز» به اصطلاح سوسیالیست، چاوز را یک « یک دیکتاتور مرده کمونیست» نامیده بود. و متاسفانه او با برداشت خود تنها نیست.

هر کس که ادعا می‌ کند علیه جنگ است، باید علیه وحشت مستمری که همه روزه بر مردم ونزویلا روا داشته می‌شود دست به اعتراض بزند. مردم به دنبال تصمیمات فراحزبی حزب جنگ ‌طلب زجر می ‌کشند و جان می ‌دهند. اگر چپ‌ها در تحلیل‌ها و اقدامات خود پیگیر می‌بودند هیچ ريیس جمهوری جراات نمی ‌کرد به این صورت ونزویلا و یا هرکشور دیگری را مورد حمله قراردهد.

 

تصویراز ( telesur )

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۳۰۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

وقوع آتشفشان بزرگ درافغانستان

عارف عرفان
افغانستان مرکز تقابل جهانی وتبدیل کشور به سوریهٔ دوم؛
آمادگی چین و روسیه برای دخالت مستقیم در افغانستان؛

افغانستان در عمق گرداب رقابتهای جهانی ومنطقوی قرارگرفته است. در درازنای این کشاکش،بعید نیست تاشعله های سومین جنگ جهانی از افغانستان برخیزد.

تمامی مقدمات یک نبرد فیصله کن درافغانستان در راه است وقرار است جنگ نیابتی به یک جنگ تمام عیار میان قدرت های بزرگ جهانی مبدل گردد.

در همین حال اسکات میلر فرمانده جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به مثابه حامل پیام جنگ در کشور، از گسترش دامنه جنگ در سراسر جهان خبر داد‌. 

 رقابت های جهانی میان آمریکا وجبههٔ "محوریت آسیا"آخرین مدار خود را می پیماید،جنگ تجاری آمریکا  باچین،وضع تحریم‌های سنگین علیه روسیه وایران وقطع کمک ۳۰۰ملیون دالری آمریکا علیه پاکستان مناسبات آمریکا ورقبا را به نقطهٔ غلیان رسانیده که بخار آن از درون افغانستان سرمیکشد. 

  در مسیر اهداف راهبردی آمریکا در خصوص افغانستان،جنگ زمانی به پایان خواهد رسید تا تمامی منابع قیمت بها وزیرزمینی افغانستان به پایان برسد.

افغانستان به مثابه" ثروت مندترین کشور فقیر جهان" در تحت این سناریوی کشاله دارنقش "خزانهٔ جهانی" را برمیتابد.

بنأدر قلمرو پرتنش افغانستان ،درفضای اتمسفیر سیاسی موجود،حال آهنگ صلح ،قدرت شنوایی خود را ازدست داده وعملا شیپور جنگ بزرگ درکشورنواخته شده است.

سرحدات چین وقلمروکشور های مشترک المنافع روسیه با کمربند نیروهای تروریستی طالب وداعش احاطه شده است ومقامات روسیه بارها اعتراض شانرا بخاطر فعالیت هواپیماهای ناشناس واکمالات جبهات تروریستی در شمال افغانستان ابراز نموده اند.

انتظاراتی که در راستای آخرین واکنشهای چین و روسیه در خصوص پایگاه های تروریسم در شمال افغانستان می رفت اخیرأبا آهنگ جدید اتفاق افتید وناقوس یک نبرد همه سویه در کشور با بمباران ولسوالی درقد ولایت تخار بوسیله جنگده های روسیه که منجر به قتل هشت دهشت افگن دریک نبرد مرزی شد به صدا درآمد.

این حرکت هرچند ازیکسو کارنامه های رهایبخش روسیه در سوریه برای سرکوب تروریست ها در افغانستان را در ذهنیت ها تداعی بخشیده وبرای شورشیان وحامیان بین‌المللی آن پیام تلخی را صادر مینماید،از سوی دیگر میدان پیکار بزرگ رقابتهای جهانی در حوزه جغرافیای افغانستان را به تصویر میکشد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخیرأ اظهار داشت"

ایالات متحده تلاش نموده است تا به تنهای صلح را در افغانستان تامین نماید اما موفق نگردید. اکنون جامعه بین‌المللی بصورت دسته جمعی باید به این هدف نایل گردند"

واشنگتن به تازگی از شرکت درمذاکرات صلح در رابطه با افغانستان که به تاریخ ۴ سپتامبر در مسکو برنامه ریزی شده بود، اعتراض کرد.سفارت روسیه در کابل ابراز ناامیدی کرد و واکنش واشنگتن را بر اساس دلایل "بی اساس" توصیف کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان همچنین از خط ایالات متحده حمایت کرد و به دلیل اینکه این مذاکرات توسط افغانستان رهبری نمی گردد،از شرکت در  آن اجتناب نمود.آمریکا درهوایی بلند پروازیهای پیشین به مثابه یگانه ابرقدرت جهان، در ۱۴ اپریل سال پار نیز از شرکت در کنفرانس ماسکو خود داری کرد.

تلخ ترین بخش این سناریو را در واکنش کابل میتواند دید.کابل کنفرانس صلح موردابتکار ماسکو را به دلیل عدم حضورش درین گفتگو به عنوان" طرف مهم "تحریم نمود اما بخاطر غیابت اش در مذاکرات دوحه درقطر میان آمریکا وطالبان هیچ اعتراضی نداشت.

با توجه به واکنشهای آمریکا ودولت افغانستان،روسیه تدویر کنفرانس را به تعویق انداخت و آمریکا آنرابرای خود یک پیروزی تلقی کرد.

پیام روسیه به پاسخ واکنش آمریکا بسیار سنگین بود وقبل از اعلام تعویق کنفرانس ،مبتنی برگزارشات معتبر رسانه های جهانی ،جنگنده های روسیه در ولسوالی درقد ولایت تخار،ظاهرأبه بهانه قاچاق مخدر، ستیزه جویان را آماج قرار داد. 

به نظر آگان سیاسی هدف هرچه باشد،اما پیام روشن است.روسیه نشان داد که دیگر به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد تا مقدرات سیاسی او ومتحدین اش درمرز ها درگرو اهداف راهبردی آمریکا در افغانستان رقم خورده وشمال افغانستان به پایگاه امن جنگجویان نیابتی آمریکا مبدل گردد. 

در صورت تداوم برنامه های استقرار پایگاه های تروریستی در شمال ،این سیگنال ها تصاویر احتمالی استقرار ارتش روسیه در خاک افغانستان را نیز به نمایش می‌گذارد.رویکرد مشابه یی که توسط پیاده سازی ارتش آمریکا در خاک سوریه اتفاق افتید.

مسلمأ بازتاب فاجعه بار چنین تقابل نظامی برای افغانستان بینهایت سنگین وجبران ناپذیر بوده وافغانستان را به سوریه یی دوم مبدل میسازد.

هرچند مقامات ماسکو به سرعت دخالت درین حمله را رد کردند ،اماپرواضح است که تاجیکستان در ۱۷ سال گذشته درست پس ازتهاجم ایالات متحده در افغانستان ،حتی یک شلیک بسوی افغانستان ننموده و چنین حرکت در زیر سایهٔ آمریکا از توان تاجیکستان بیرون است.

 چنین رویکرد می تواند یک پیام مستقیم به ایالات متحده ودولت افغانستان برای نادیده گرفتن قدرت روسیه بفرستد.

 

استقرار پایگاه نظامی چین درراهروواخان

                    .........................‌‌‌..........‌‌‌‌‌‌...................

                          

درگرمایش وزش طوفانهای سیاسی در افغانستان اخیرأ دولت چین در نظر دارد تا در ماورایی مرزی افغانستان در ناحیه استراتیژیک واخان دست به تدارکات نظامی زند.اخیرأ وبگاه گلوبال ریسرچ این رویکرد را مورد بررسی قرار داده خاطر نشان میدارد"این شگفت انگیز است که بدانیم که پس از روسیه، اکنون چین بخاطرعدم همکاری ناتوو تهدیدات از سوی افغانستان برای دستیابی به یک راه مورد نظر برآمده است. در یک حرکت عجیب اخیرأ، پکن گفته است که قرار است یک پایگاه نظامی را در دهلیزگاه واخان ایجاد نموده و صدها نیروی نظامی را آنجا مستقر نماید.

برپایه همین منبع پس از تکمیل پایگاه نظامی، ارتش آزادیبخش خلق چین، احتمالا صدها نفر از پرسنل نظامی اش را دردهلیز گاه واخان [بخش جداشدهٔ] افغانستان ارسال خواهد کرد. کابل تاکنون درین مورد اظهار نظر نکرده است و مسلمأ که دولت کابل با این حرکت مخالف است،زیرا این رویکردبا منافع ایالات متحده درمخالفت قرار دارد"(۱*)

استقرار پایگاه نظامی چین در نقطهٔ استراتیژیک تنگهٔ واخان،اوج فضای توفانی افغانستان را به تصویر کشیده وازدرگیری قریب الوقوع وتقابل نظامی میان قدرت ها  واوج کشمکشهای جهانی ومنطقوی درقلمرو زخم آلود افغانستان سخن می‌گوید.

حالت موجود آخرین ومرگبارترین سناریوی است که جغرافیای افغانستان را درهم پیچانیده است.مسلمأتقابل ابرقدرتهای جهان در افغانستان،این کشور را به تلی از خاک مبدل خواهد کرد.

حال باید مردم افغانستان بدرستی بازتاب آمد آمد این سیلاب ویرانگر رابدرستی محاسبه نموده،باتامین فشار برسران کاخ وراه اندازی گفتمان سیاسی با حامیان آن وبرگذاری اجماع ملی برای رفع این خطر هولناک تجویز لازم اتخاذ نمایند؛  

 

با احترامات بی پایان 

عارف عرفان

لندن,سپتامبر ۲۰۱۸

 

منابع:


 (1*)Globalresearch ,confrontation of Superpowers in Afghanistan: China Envisages Military Presence in Strategic Wakhan

Corridor,31Agust2018

 

یادداشت : این مضمون بدون ویرایش بامداد به نشر رسید.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۳۰۰۹

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

 

بدل کردن چهره ها، در کاهش دشواریهای موجود اثرگزار میباشد؟

 

فرهاد

 

بهر سبک که خواهی جامه پوشی

من از طرز خرامت میشناسم

(سعدی)

 

وسایل اطلاعات جمعی خبری را نشر در آن گفته شده که احتمال دارد زلمی خلیل زاد بحیث نماینده دولت امریکا در افغانستان معرفی بالای ایجاد دولت موقت که یک گزینه دولت امریکا میباشد کار لازم را انجام دهد، کابل نیوز در قسمت خبر ۲ سنبله  ۱۳۹۷ از توافق طالبان و محمد اشرف غنی بخاطر ایجاد دولت انتقالی بواسطه نماینده  دولت امریکا صورت گرفت خبر میدهد.

مردم و آگاهان امور درین رابطه دیدگاه های متفاوت را ارایه نموده اند، عده ایی به این باوراند ایجاد دولت موقت گام موثر بوده، میافزایند که خلیل زاد تجارب کافی در شناخت نیروها و مخالفین مسلح در پاکستان دارد میافزایند  وی مخالف عملکرد پاکستان بوده  و میباشد فشارهای وی در جلوگیری از اعزام تروریستان به افغانستان از خاک پاکستان تاثیرات مثبت درپی خواهد داشت.

عده ایی دیگر می  گویند خلیل زاد از آغاز تدویر جلسه بن اول چندین سال به صفت سفیر امریکا در افغانستان وظیفه انجام داد دراین رابطه چند جلد کتاب طرح  و مشکلات روبرو بود نوشته است؛  او و سران حکومت انتقالی، انتخابی، قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه ای آنها بازی های را طی هفده سال در افغانستان انجام داده اند که  ثمره آن از این قرار است:

افزایش هزاران تن مواد مخدر و مبدل ساختن افغانستان به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، غصب میلیون ها جریب زمین بواسطه غاصبین، قطع جنگلات، استخراج غیرقانونی هزاران معادن، آثار باستانی به ارزش هزاران میلیارد دالر و قاچاق آن بخارج کشور، حیف و میل بیش از هفتاد فیصد، ده ها میلیون دالر که بنام کمک به مردم افغانستان سرازیر گردید.

لیلام نمودن هزاران دستگاهای بزرگ و کوچک  تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش ، زیرنام خصوصی سازی، عدم حمایت از تولیدات داخلی که سبب ورشکسته شدن ده ها هزار دستگاه های خصوصی و مهاجرت میلیونها تن از تولید کننده گان ماهر و مجرب به کشورهای منطقه  و جهان گردید هزاران تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسان ها، طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند.

کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد میباشد.

پول شویی، نشر و پخش بانک نوت های افغانی در خارج از کشور، فرار سرمایه، قاچاق اسعار خارجی سبب پایین آمدن اعتبار بانک نوت های افغانی در مارکیت های داخلی، افزایش فقر، بیکاری، بیماری درکشور گردیده در حال حاضر بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر رو آورده، هفتاد  فیصد به امراض های فزیکی و روانی مبتلا بوده به گفته مسوولین ۵۵ فیصد مردم نمی توانند سه وقت غذا بخورند.

اکثریت  وزارتخانه ها نتوانسته اند در سال های گذشته سی فیصد پلان های انکشافی خویش را تطبیق نمایند در حال حاضر بیش از شش میلیون تن با قبول توهین و تحقیر بخارج کشور مهاجرت نموده بیش از یک میلیون تن در داخل کشور مهاجرت نموده اند به نسبت انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی سالهای گذشته که با تقلب گسترده همراه بود، مردم را بحران های شدید امنیتی، اقتصادی تهدید نموده عدم اعتماد به بازیگران سبب ایجاد فرسنگ ها فاصله میان دولت و مردم گردیده ازهمین لحاظ به فیصله های کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی اعتماد نکرده در شهر کابل وعده از ولایات دروازه های دفاتر کمیسیون انتخاباتی را مسدود نموده اند.

سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، ماین گذاری روی جاده، جنگ های گروهی در شهر ها، ولایات، روستاها روزانه جان صد ها تن از هموطنان بی گناه ما را میگیرد.

تشدید شدن رقابت خصمانه بین کشورهای منطقه  و جهان از جمله امریکا، فدراتیف روسیه، انگلیس، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودی کشور ما را به پایگاه آزمایش گاههای انواع ایدیولوژی ها، سلاح های مدرن زمینی، هوایی، میدان نبرد کشورهای متذکره و کشتار میلیون ها افغان های بی گناه مبدل ساخته است.

انجام بازی های، جنایت بار از جمله استعمال بم که به « مادر بم ها » شهرت دارد در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار، حملات خونین در قول اردوی ۲۰۳ شاهین، حملات بالای  چهارراهی زنبق شهر کابل، چهارراهی دهمزنگ، حمله خونین بالای آموزشگاه  در دشت برچی، ولایت غزنی، پکتیا، کندهار، بغلان، فاریاب و سایر نقاط کشور صورت گرفت ده ها هزار خانواده ها را داغدار و سوگوار ساخت مشت نمونه خروار اثبات ادعای ما میباشد.

سوال اینجاست که میتوان جلو بازی های خونین را که بیش از چهار دهه بخصوص هفده سال گذشت بالای ملت ها صورت گرفته هنوز هم ادامه دارد با تغیر چهره ها در قدرت کاهش داد؟

به گفته آگاهان امور و مردم زمانی میتوان به وعده های بازیگران امیدوار بود بجای تغیر چهره ها در راهبرد خویش تغیرات اساسی بیاورند؛ یعنی بجای پافشاری دیوانه وارغرض افزایش شعله های آتش و جنگ های نیابتی بر ضد کشورما و کشورهای منطقه، رقابت های علمی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی را جاگزین سازند زیرا که زمان آن گذشته زیر بهانه داعش، طالب و سایر تروریستان میلیونها مردم را نابود و شهرها را ویران تا بتوان  به اهداف خویش دستیاب شد.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018