به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان


دوکتورحبیب منګل


۵۵سال پیش به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۴۳خورشيدی ؛ حزب دموکراتیک خلق افغانستان که درکنگره دوم آن به حزب وطن مسما شد ؛ پاه به عرصه وجود گذاشت و یک فصل از تاریخ نوین سیاسی کشور به نام ومبارزه قهرمانامه وفداکارانه ان برای بیداری سیاسی مردم وتشکل یک نسل از روشنفکران ومبارزان سر سپرده ء تحولات شگرف سیاسی وتحقق آرمانها و اهداف ملی ودموکراتیک ترقی خواهانه وداد خواهانه در کشور گره خورده است ؛ آرمانها واهدافی که در مرامنامه حزب وجراید تابناک «خلق » و « پرچم » و«حقیقت انقلاب ثور » تبلور دارد وخطوط اساسی ان قرار ذیل برشمرده میشود :
«ایجاد حکومت دموکراسی ملی مبتنی جبهه متحد ملی ومدافع منافع طبقات واقشار زحمتکش ؛ روشن فکران ؛ مالکین خرد ومتوسط ؛ سرمایه داران ملی وحقوق اساسی سایر طبقات واقشار اجتماعی ازطریق انتخابات آزاد وعادلانه ؛ سری ومستقیم ؛ متساوی وعمومی وبدون مداخله اشکار ومخفی ؛ وتهدید وتطمیع .» « دفاع از تمامیت ارضی ؛ استقلال سیاسی وحاکمیت ملی ؛تامین حقوق وآزادی ها » «رعایت واحترام دین مبین اسلام ؛ آزادی مناسک دینی :فکر؛ عقیده وبیان ؛ تامین آزادی های سیاسی ؛ تشکیل احزاب سیاسی قلم ومطبوعات ؛ اجتماعات ؛ اتحادیه ها ؛ اعتصابات ؛ تظاهرات ؛ مسافرت ؛ انتخاب شغل وکار ؛ مصونیت های فردی ؛ مسکن ؛ مخابرات ؛ مساوات دربرابر قانون ؛ محاکم وحق دفاع درمحاکم ؛ تامین حقوق وازادی سیاسی ؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درتمام موسسات دموکراتیک و انتخابی از جرگه قریه گرفته تا شورا ملی وحق اشتغال به مشاغل دولتی ؛ دفاع از حقوق اساسی وازادی های مدنی افراد بدون تبعیض اعم از نظر جنس ( زن ومرد) نژاد ؛ قوم وعقیده ؛ سواد ؛ شغل ودارایی ؛ مبارزه در راه اتحاد وهمبستگی تمام اقوام بر اساس تامین منافع واصل مساوات برادرانه ومجادله همه جانبه علیه هرگونه ستم ملی اعم از تفوق طلبی قومی ؛ نژادی ؛ قبیلوی ؛ منطقوی وتمایلات محلی که نفاق ملی را بار می اورد ؛ انتخاب ارگانهای محلی قدرت دولتی بر اساس اتنخابات دموکراتیک وتفویض صلاحیت واختیارات دولتی به انان»ددولتی پلان گذارۍ له مخې دملی اقتصاد چټکه وده او ددولتی سکتورتقویه کول او دملی اقتصاد یوه مترقی ادارې جوړونه،دخلکوله اړتیاوسره سم دتولید او لګښت تنظیم او دبې ځایه او غیراقتصادی لګښتونومخ نیوی او کنترول ،دهیواد دطبعی ذیرمواومالی منابعو څخه چه دټولوخلکوشتمنی کڼله کیږی سمه استفاده اودانسانی قوتونو تجهیز ، دملی اقتصاد دچټګی ودی اودملی خپلواګۍ دټینګتیا لپاره ددرانده صنعت وده ، دسپکوصنایعو لپاره دخصوصی ،دولتی او مختلط سرمایه ګذاری تشویقول ،دخارجی مشابهو محصولاتو درقابت په مقابل کې ملی ( خصوصی اودولتی )محصولات حمایه کول ، دزراعتی تولیدی قواوودانکشاف او فیوډالی زوړ مناسباتواو موسساتو دملغی کولو لپاره دځمکوددموکراتیکو اصلاحاتو له لارې داوسنیوزراعتی زړو تولیدی مناسباتو له منځه وړل او دبزګرو داستثمارمار له ریشی محوه کول ، په دموکراتیکه توګه دکوچیانودمسلې اوقبیلوی ژوند حل ، دخارجی او داخلی تجارت په برخه کې ( دصنعت خواته د تجاری سرمایی په لیږدولو اودملی صنایعودتقویی اوایجاد په مقصد دماشین الاتو به تورید دداخلی تولیداتو په پراخولواودګمرکی حمایوی سیاست په واسطه دتجارت کنترول اودبارتری سیستم دتجارت پراختیا ،دداخلی تجارت انکشاف ، دبازار داستقرارله پاره دداخلی بازاردمالونودبیو تثت او دعمومی اړتیاودلیرې کولودپاره دداخلی تاجرانو او دتشبثاتوتنظیم او دلویو کمپرادورو تاجرانوپه مقابل کې دوړواو متوسطوتاجرانوحمایه ، په دموکراتیکواومترقی توګه او دهیواد دمحروموخلکو په ګټه داقتصادی انکشاف او اجتماعی ترقۍ په مقصد اصلاحات ، او دغیرومستقیمومالیاتودروند بار دخلکو داوږو راښکته کول او مستقیمومالیاتو ته لومړی درجه اهمیت ورکول.» مبارزه برای تامین حق کار وازبین بردن بیکاری و وضع معاش که نیاز های کارگران ومزد بیگاران را راتامین نمایند ؛ تامین مصونیت ،کارگران وشرایط مساعد دکار ووضع قوانین عمومی به منظور تامین حقوق اعم از حق استراحت ،رخصتی سالانه وحمایت دولت از همه اتباع کشور در صورت کهولت ، مریضی ، معیوبیت وایجاد بیمه های اجتماعی ازسوی دولت وموسسات خصوصی برای حمایت از مردم ،منع کار اطفال پاین تر ازسن ۱۵ ساله ،ساختن منزال رهایشی ارزان وعصری ؛‌ تامین حقوق زن در عرصه های زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنګی وبرابر به مرد ؛ تاسیس بیمه های اجتماعی زنان و تاسیس ایشگاه او کودکستان های برای مواشبت از اطغال ومادران ؛ اتخاذ تدابیر موثر از سو دولت برای تامین زند گی شایسته مامورین دولت ؛ معلمین :‌روش فکران ایجاد گر ؛ اجیران ومستخدمین ، حفظ صحت و سلامتی پایدار تمام مردم از طریق ایجاد شفاخانه ها ؛ سناتوریم ها و موسسات صحی ومبارزه همه جانیه بر ضد مفاسد اخلاقی...»
« په ټول هیواد کې د۷کلنۍ وروسته ( دنر اوښځې لپاره )بې له توپیره هرچاه ته په مورنۍ ژبه دابتدايي مجانې ، عمومې ، اجباری ، تعلیماتو تطبیق ،دټولو منطقو دشاګردانواو زیار ایستونکو خلکو ته دلیلو، ثانوی ، عالې او تخصصی تعلیماتوزمینه برابرول ، دپوهنتونونو او علمی څیړنو دموسساتو پراختیا ، پوهانو، لیکوالانو او هنرمندانو سره مرستې ، د تاریخی اثاروساتنه ، دحفریاتو موزیمونو انکشاف ، دکتابخانو تاسیس او دبین المللی فرهنګی موسساتوسره دروابطوپراختیا اوپه ټول هیواد کې دبی سوادۍ پرضد عمومی جهاد ، دنوی نسل دبدنی روزنې په مقصد میدانونه اودسپورت کلوپونه او دکنفرانسونو خونې ، دمحصلانو او ځوانانو داتحادیو دازادنه تشکیل دحق تامین ، دلوړو اخلاقی او معنوی اصولو لکه ( دسولې ، دموکراسۍ ، ملی خپلواکۍ ، اجتماعی پر مختګ ، اوښیګڼو او ارمانونو سره وفاداری ، له هیواد اوزیار ایستونکو خلکوسره مینه او احترام ، له ارتجاع ، استبداد ، بې عدالتی ، استعمار ، استثمار ، امپریالیزم ، جګړه غوشتنې سره نه پخلاکیدل ). د افغانستان دملی فرهنګ دغنی کولو ، دهیواد دخلکو اومختلفوقومونود ژبې اوکلتوردپراختیا او دهیواد دولایاتونودهغو سیمو دخلکوچه شاه ته غورځول شوی دی ، داقتصادی او اجتماعی پرمختګ دپاره جدی او عملی تدابیر نیول ، دخلکو د وزنی او اجتماعی شعور د راویښولو دپاره دمطبوعاتو ، دموکراتیکو خپرونو، داطلاعاتوازادی ، دسینما ګانو ، تیاترونو اورادیویی مترقی ځپرونوتعمیمم ». دفاع از حق تعین سرنوشت ملل وجنبش رهای بخش ملی ؛ تعقیب سیاست خارجی مستقل وفعال صلجویانه وتعقیب سیاست بی طرفی مثبت با قضاوت آزاد ؛ دفاع از صلح جهانی وطرفداری از سیاست همزیستی مسالمت امیز استقرار روابط دوستانه با تمام ملل صلح دوست ؛ محافل ودولت های که اغراض ومقاصد استعماری نداشته باشند ودر انکشاف اقتصادی ؛ تخنیکی وفرهنگی افغانستان بر اساس تعاون وهمکاری متساو الحقوق کمک میکند ؛ برقراری مناسبات سالم بین المللی ومجادله برای جلوگیری ازجنگ ها واعمال دول ؛ محافل وماجراجویان جنگ طلب ومبارزه علیه بلاک ها ی نظامی تجاوز گر ؛ و اتحادیه های استعماری ؛ اسارت بار اقتصادی ؛ تجارتی وسیاسی که برای صلح خطر ایجاد میکند واستقلال ملی سایر کشو رها را تهدید وسلب می نمایند ؛ مبارزه برای جلوگیری از جنگ جهانی واعمال ماجراجویانه وحرکات دجنگ طلبانه که صلح وامنیت جهانی را برهم میزند و استقلال کشور را تهدید وسلب می نمایند ؛ تاید سازمان ملل متحد وطرفداری از خلع سلاح عام وتام تحت نظارت کامل بین المللی ؛ پشتیبانی ازتمام جنبش های ازادی بخش ملی ومترقی جهان ومبارزه علیه استعمار کهنه ونو..» .این است خطوط اساسی مرامنامه حزب درموکراتیک خلق افغانستان که حقیقت و هویت حزب دموکراتیک خلق را به مثابه یک حزب ملی ومترقی چپ دموکرات ومدافع پیگیر استقلال وحاکمیت ؛ تجدد وپیشرفت ؛ تامین دموکراسی ؛ ازادی وبرابری ؛ رفاه وعدالت اجتماعی وتحقق آرمان یک افغانستان ؛ آزاد ومستقل ؛ واحد ویک پارچه ؛ مدرن و پیشرفته ؛ دموکراتیک وشگوفان ؛ مرفه ونیرومند می باشد و بهتان ودروغ ها ی نیروهای ارتجاع ؛ شر وفساد ومخا لفان رنگارنگ سیاسی را درمورد تحریف هویت ملی ؛ مترقی ؛ دموکراتیک وداد خواهانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش براب میسازد .
حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاطر تحقق آرمانها واهداف وخط مشی سیاسی مطروحه در مرامنامه حزب قبل ازکسب قدرت سیاسی وبعد از ان مبارزه جسورانه وفداکارانه سازمان داد و به دست اورد های معین نایل امد ؛ ولی با این وجود به سبب اشتباهات و کجکروی های معین از خطوط مرامنامه که در فوق بر شمرده شده از یک سو و بغاوت وشورش وحملات تروریستی گروه های افراط گرایی مذهبی جهادی که از خارج به طور همه جانبه حمایت می شدند وبرعلیه حکومت جمهوری محمد داود به شورش متوسل شده بودند از جانب دیگر به پیروزی دست نبافتند وشکست خورد . ولی این شکست سیاسی است و شکست حقیقت نیست و لی اینک مبارزه ادامه دارد وحقیقت پیروز می شود .
اکنون حزب دموکراتیک خلق افغانستان موجودیت تشکیلاتی ندارد . اما یک بخش از نیروهای بازمانده ان در وجود احزاب ؛سازمانها وحلقات سیاسی درداخل وخارج کشور متشکل شده اند ویک جاه با شخصیت ها وفعالان جنبش با تحمل دشواری های گوناگون پرچم مبارزه را بر افراشته نگاه داشته اند وهمبستگی ووحدت تشکیلاتی نیروهای متذکره دریک حزب واحد ویا جبهه ء سیاسی ومبدل شدن به قوت وتامین حضور ومشارکت انان در داعیه ء نجات کشور از گرداب بحران ویرانگر کنونی وپروسه ء حل سیاسی قضیه  کشور ؛به یک ضرورت مبرم ملی مبدل شده است و دردستور روز قرار دارد. و بر مبنای این ضرورت ؛ اینک حزب آبادی افغانستان و برخی از احزاب وحلقات سیاسی درایتلاف احزاب ملی ؛ دموکرات وترقی خواه گردهم امده است وبرای وحدت تشکیلاتی دریک حزب واحد سعی وتلاش میکنند و امیدواری وجود دارد که این تلاش به موفقیت انجامند .
په پای کی دافغانستان دخلکو دموکراتیک گوند دتاسیس د۵۵ کلیزی په مناسبت ؛ د ګوند ټولو بخوانبوغړو او پلویانو ته دزړه له کومی مبارکی وایم او دګوند دبنسټ ایښودونکو اوپه سر کی داروا ښاد نور محمد تره کی او ارواښاد ببرک کارمل او دګوند وروستی مشر شهید ډاکتر نجیب الله اودلس ګونه زره شهیدانو روح ښاد غواړم اود مبارزی ؛ قهرمانیو ؛ شجاعت او قربانیو یی یاد و کړو چی دګوند دآرمانونو او اهدافو دعملی کولو په لاره کې یی په سرشندنه مبارزه وکړه په هوډ ونو ودریدل ،سرونه یی ورکړل خوسنګرونه یی خوشی نه کړ او کارنامی یی دافغانستان نوی سیاسی تاریخ رزینی پاڼی تشکیلوی. اودوند د لس ګونه زره غړو یاد هم باید وکړو چی دګوند دودی لپاره یی په نه ستړی کیدونکی ډول هڅی وکړی او ګوند په یوه ستر ملی ؛ مترقی دموکراتیک او عدالت غوښتونکی ځواک بدل کړ.
نیک مرغه دی وی دافغانستان دخلک دموکراتیک دتاسیس ۵۵ کلیز!

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۱۴

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

صلح با طالبان، یک معما یا حقیقت؟

 

عبدالاحمد فیض

طالبان وارثان وبازمانده گان جهادگران وسربازان صادق وبا وفایی ایدیولوژی جهاد وانقلاب اسلامی جهانی است که دردهه هشتاد بنام « سربازان خدا » درقالب لشکرجهاد اسلامی، ازمربیان وحامیان عربی شان مانند اسامه بن لادن، عزام ودیگران درمدارس افراطیت دینی، به سیاق وروش های نوین نبرد سنگین مسلحانه ومبارزه فکری آشنا وجهاد به عزم برپایی نظام اسلامی را درصفوف تنظیم های جهادی آغازوتا اوایل دهه نود این ستیزه جویان که عده شان بعدأ بمثابه رهبران طالب متبارزشدند، به نبردعلیه دولت وقت، درکنارسایرگروه های جهادی ادامه دادند.        

با ورود احزاب جهادی به کابل وآغازمنازعه مستدام برسرتقسیم قدرت که به انهدام بخش های وسیع پایتخت، فروپاشی های گسترده سیاسی ، اجتماعی و زیربنایی، قتل وکشتارغیرنظامیان ومهاجرت های اجباری وکتلوی منتج شد، جوی مناسبی پدید آمد تا ناراضیان رادیکال وسنتی که به بهانه نبردها ودرگیری های کوچه به کوچه درخیابان های کابل، عدم مشارکت بخشی ازاحزاب و فرماندهان درقدرت درقطب مخالف رژیم همسنگران قرارداشت دردستان نهاد های اطلاعاتی منجمله نهاد جاسوسی پاکستان که روند انکشافات اوضاع و آرایش قدرت درکابل را درتعارض و تقابل با راهبرد مغرضانه خود تلقی مینمود، سقوط نماید وبدینگونه سناریوی ایجاد جنبش بنام طالبان که قیام شانرا مبارزه برای ختم منازعه میان گروهی و ضد تفنگ سالاری عنوان می نمودند ، دربیرون ازمرزهای ملی درقلمرو پاکستان به حقیقت مبدل گردد.

جریان طالبان وبویژه هسته رهبری این گروه مدافعان ومجریان خط فکری اسلاف بیرونی است که مبارزه درراستا  ی تحقق ایدیولوژی شانرا فقط درپایگذاری نظامی سیاسی اسلامی محتمل پنداشته وایجاد یک حکومت دینی که قراات سختگیررانه این جریان ازمتون دینی درآن حاکم باشد، ازوجایب والزامات فکری ومذهبی خویش می پندارد. طالبان درتمام دوران نبردهای خونین بمثابه یک گروه به شدت فوندیمنتل، سنت گرا وایدیولوژیک، درگسترش، اشاعه و ترویج افراطیت عقیدتی با تعمیل وبه اجرا گذاشتن مجازات شرعی درچهارچوب مجازات صحرایی مانند قطع دست ، رجم  یا سنگسارو قصاص بوضوح خصومت وآشتی ناپذیری این تشکیلات مسلح را با دستآوردهای متعالی بشریت یعنی هنجارهای حقوق بشری درجهان متمدن متبارز و با پدیده غربی خواندن اصول بنیادی بشری، ازعزم این جنبش مسلح درتداوم جنگ وخونریزی تا برپایی نظام دلخواه پرده برداشته است.

همچنان با عنایت به ویژه گی های فکری و اقدامات ستیزه جویانه گروه طالبان میتوان اذعان داشت که تشکیلات موجود این گروه مسلح درچنان فرصت معین زمانی اعلام موجودیت نمود که جنگ میان تنظیم های مجاهد که ازمنظرآرما ن وهدف تفاوت چندانی با روش های جنگی و نیات طالبان نداشت ، برسرکنترول کابل با قوت تمام جریان داشت لذا این خود مظهرانکارناپذیری این امرخواهد تلقی گردید که طالبان سربازان فداکاری است که توسل به اقدام زور، کاربرد سلاح و ممارست دراقدامات آگنده ازخشونت و ارعاد را به قصد وصول به منویات عقیدتی ودینی برگزیده لذا این خود مبین این واقعیت است که قیام این جمعیت تفنگدار بیرحم بیشترینه حاوی کرکتر ایدیولوژیک و باوری بوده نه مبا رزه درقالب حس وطندوستی یا انگیزه های پاتریاتیزم وملی گرایی.

فلهذا قطع نظرازمناسبات گسترده مخفیانه طالبان با نهادهای متعدد اطلاعاتی بیرونی، منابع تمویل و تسلیح این جریان، هکذا تأثیرات مفرط اداره نظامی پاکستان برروند فعالیت وسمتدهی اهداف رزمی این جنبش مسلح، پروسه انجام دیالوگ بنام صلح وترغیب این تحریک جنگی به ترک منازعه مسلحانه که ایالات متحده بدون حضوردولت افغانستا ن این مأموریت را با جانب طالبان ازیک سال بدینسوانجام میدهد ، بی تردید به یک بازی هدفمندی با اذهان عمومی شباحت دارد تا مذاکره برپایه اصل بیهوده گی تداوم جنگ وخونریزی های بی وقفه که مردم بی پناه غیرنظامی به قربانیان اصلی مبدل گردیده است. همچنان طوریکه درفوق تذکاریافت و نیزبا درنظرداشت ویژه گی های ساختاری ، فکری و آرمانی جبش طالب که ایجاد یک دولت اسلامی مبتنی برارزش های دینی که نظام حقوقی و مبنای مشروعیت آن برپا یه نورم های فقهی وقواعد شرعی استوارباشد، این تحریک مسلح اعتقادی به ارزش های یک نظام مدرن،مدنی ومردم سالار نداشته وبدون ابهام رسیدن به صلح را موازی به تشکیل حکومت دینی واحیای امارت میدانند تا پذیرش معیارها و مفاد حقوق شهروندی مندرج درقانون اساسی کنونی که کابل بمثابه خط قرمزازجمله اهداف غیرقابل معامله درمذاکرات صلح عنوان نموده است، لذا با امعان با ماهیت جنگ کنونی و اهداف متعدد ومتناوب که عناصر دخیل در بحران جاری کشورپیگیری مینمایند ، حصول یک توافق جامع با جنش طالبان که به استقرارثبات وختم جنگ منتج گردد، بعید به نظررسیده و این مأمول زمانی تحقق خواهد یافت که پیکارجویان مسلح به عدم پیروزی نظامی درمیاد ین جنگ معتقد و جوانب بیرونی دخیل درقضیه افغانستان به بیهوده گی استراتیژی تداوم جنگ علیه افغانستان پی برده و ازپرداخت هزینه سنگین و تمویل ستیزه جویان اجتناب نمایند، اما پیچیده گی اوضاع، تعارض منافع بازیگران دراین جنگ و نیزسرسختی طالبان دردستیابی به اهداف شان ، بازتاب این واقعیت خواهد بود که صلح با مخالفان مسلح بیشترینه به یک معما شباهت دارد تا حقیقت.   

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۱۱

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

   

 

د ملي مترقي دموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف اړتیا

 ولی منگل

د اتم د ثور ۱۳۷۱ غمیزه چې په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري دموکراتیک حاکمیت ړنګ شو ؛او  په هغه کې د خلک دموکراتیک ملي مترقي ګوند متلاشي او شن‌‌‌‌‌‌ډ شو، ورپسې په لسګونو ‌‌‌‌ډلو وویشل شو، تمه خو دا وه چې لکه په نړۍ کې ورته د یوې نظریې او مفکورېګوندونه ، سره به بیا متحد شي او د یوه چتر لاندې به سره راغون‌‌‌‌‌‌ډ شي او د خلکو او هېواد پر وړاندېبه خپل رسالت تر سره کړي؛ خو د خواشینۍ ځای دادی چې تردې وخته نه دي توانیدلي چې دا دندهتر سره کړي؛ او دا هم په داسې حال کې چې دهغوی لپاره د راټولیدلو پراخې زمینې او انګیزېموجودې وې او لا دي.

نن د افغاني عدالتخواه ، پرمختګ پلوو ملي ولسواکو ځواکونو ، ګوندونو او غورځنګونو ؛ د راټولیدنې پرمخ کې لوی خن‌‌‌‌‌‌ډ او ستونزه دا وه او ده چې، هغوی په تېر وخت کې غرق دي؛د یو رهبر او بل رهبر، دیوې ‌‌‌‌‌‌ډلې او بلې ‌‌‌‌‌‌ډلې، په محکمه کولو بوخت دي.اساسي بنسټيز اصول او ارمانونه شاته غورځولشوي دي؛ د زرګونو ګلګون کفنو شهیدانو هدیرېهېرې شوې دي.

هر هغه چا چې څو تنه پر خپل ځان راتاو کړي دي؛ د تېر ځواکمن او هېوادني دموکراتیک غورځنګ پهټوټې ټوټې شیشه کې ورته ځان مشر او رهبر ښکاري.

دا د مشرتوب او رهبرۍ رنځ او مرض، تېر مترقي غورځنګ د یوه داسې مزمن مرضي حالت سره مخکړی دی ، چې تر اوسه پورې یوه مشر ، ‌‌‌‌‌‌ډلې او یا ګوند، نه دي، توانیدلي چې، د ملاحظې قابل او وړاکثریت پر شاوخوا راغون‌‌‌‌‌‌ډ کړي؛ دا په داسې حال کې چې مرامونه، ارمانونه او نظریې یو دي؛ وطنمو یو دی ، غمیزه او تراژيدي مو هم یوه ده.

څرنګه کولای شوو چې دا د تشتت او شیندلي حالت نه خلاص شوو ، پرې غلبه پيداکړو ؛ او د همفکرو  ګوندونو او غورځنګونو یو لوی مترقي هېوادنی ائتلاف یا ګوندرامنځ ته کړو؟

ټول پوهیږو چې دا یوه ستونزمنه مساله ده، خو ناممکنه نه ده.

ځکه ناممکنه نه ده چې فکر واند، آرمانونه ، مرامونه او خطلاره مو یو دي.

موږ له ټولو ستونزو سره سره ، په یوه لوی ائتلاف کې تر یوه چتر لاندې راټولیدلای شوو، که چیرې کې  په یوه رنځ او مرض، چې  هغه د مشرتوب او رهبرۍ مرض دی؛ غلبه وکړو.

د ائتلاف او وحدت لپاره بېلبېل میتودونه شته، چې کولای شوو د یوه تشکیلاتي میکانیزم په چوکاټ کېد وحدت په بهیر کې ټول خن‌‌‌‌‌‌ډونه له لارې لیرې کړو.

د مثال یا بېلګې په توګه په یوه بلنلیک، فراخوان باندې سره جرګه شوو؛ هوکړه وکړو، بیا وروسته د هرسازمان، ګوند څخه یوې رهبري یا لارښودې شورا ته په مساويانه ‌‌‌‌‌‌ډول غړي ورمعرفي کړو.

دا شورا  د ائتلاف ټول مشر په دوراني توګه د خپل منځ نه د یوې مودې لپاره وټاکي.

لن‌‌‌‌‌‌ډه دا چې، د ائتلاف لپاره ‌‌‌‌‌‌ډېر تشکیلاتي میکانیزمونه او مېتودونه شته، چې د هغو په پرمټ یو لوی پرمختګ پلوه ، ټولنیز عدالت غوښتونکیسراسري غورځنک رامنځ ته کړو.

د افغانستان ملي دموکراتیک ځواکونه باید د مایوسۍ له حالت نه ووځي؛ او خپلې بریاته هیله مند واوسي

په نړۍ کې د سوسیالیستي بلاک له ړنګېدلو سره ، افغاني مترقي قوتونه په ټولیز ‌‌‌‌‌‌ډول، په خپلې  { بیابریا} شکمن شوي  او مایوسه شوي دي.

هغه څوک چې عقیدتآ په اجتماعي عدالت ، د بشري ټولنې تکامل په فلسه ،‌ د  په پيځو فرماسیونونو، پهانساني ارزښتونو چې ، انسان د خپل ټول عمر په بهیر کې د هغو لپاره په مبارزه او جدوجهد لګیادی، 

باورمند باید واوسي ؛ چې نن هم دا مبارزه تر نهایي او وروستي بري پورې دوام لري.تاریخ تکراریدونکی دی. 

په داسې حال کې چې نړۍ بې ساري بې انصافه او غیرې مساویانه شوې ده ؛ د ټولې نړۍ ۹۹٪سلنه سرمایه د گوتو پر شمار  سرمایه دارانو په لاس او ګورت کې ده ، غریب لا غریب کیږي او موړ لامړیږي ، د تخنیک او اتومازیشن نا متوزن رشد او وده ، د غریبانو څخه وروستۍ وچه مړۍ اخلي ؛نړۍ د زړو زورورو شوکمارانو  په څېر لا هم د نویو استعمارګرانو له خوا لوټل کیږي، زموږ د سترګو پهمخ کې هېوادونه لاندې کیږي . 

که موږ دا نظریه او تئوري ومنو  چې ، د انسان بشپړ پخوانۍ تاریخ د ټولګیو یا طبقو د مبارزو تاریخدی ؛ او د زحمتکشانو یا ستم ځپلو او ټولنیزې بې عدالتۍ ځپلیو په لاس د استثمار  ګرانو  اوپانګوالانو مړینه ناگزیره او حطمي ده ، چې له هغې وروسته یو داسې نظام راتلونکی دی چې،اجتماعي عدالت، انساني لوړ ارزښتونه پکې تامین وي،نو ملي دموکراتیک مترقي قوتونه باید ‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډهاوسي چې دهغوی بریا هم حطمي ده . 

نړیوال تکاملي بهیر د څو قطبه پر لور روان دی؛لکه ټول تاریخ ، په اوسني تاریخ کې هم یو خوا داستثمارګرو ، او بل لور ته د استثمار ځپلو په منځ کې مقابله او مخامختیا ده؛ خو  په دغه مخامختیاکې ، که زر وي یا وروسته ، بریا د حق او عدالت د ليارې د مدافعینو ده.

موږ ملي مترقي  قوتونه ، د اجتماعي عدالت  ، د انسان د لوړو ارزښتونو پلویان او مدافعین ،پوهیږوچې په نړۍ کې د نوي لیبرالیزم سیستم ، له ډیرو کلونو راهیسې د جوړښت له بحران سره مخ دی. 

زموږ مسئولیت  دا دی چې ،‌د دې سیسټم پروړاندې   په سیمه ییزه او نړیواله کچه له بېلابېلو لارو خپلهمبارزه وکړو ؛ ملي دموکراتیک او د ټولنیز عدالت غوښتونکي ځواکونه ، باید په نظریاتو کې د دغهسیستم د پوهیدو لپاره موجود نظریاتي شالید وکاروي ؛ او کیڼ اړخي  قواعد ، او ارزښتونه ، عدالت اوډیموکراسۍ ته خلک د خپلې مبارزې له لارې راوپاروي.

نننی ورځ ملي مترقي عدالت خواه مفکوره ، د پرون په څیر ده ؛ دا 

هغه ځواک دی چې ، د کارګرانو او منځنۍ طبقې لپاره هڅه او کار کوي او د آزادۍ ، مساواتو،هوساینې او د ځوانانو  او دراتلونکو نسلونو لپاره مطلوبه  او روښانه راتلونکې  غواړي.

چېرته چې پانګوال نظام حاکم وي ، دا غورځنک د فرد د ناروا کارونې  او د هغه د استثمار ، د اضافيسود لپاره د انسان د زحمت نه ناوړه استفاده کول، لکه پرون نن هم غندي او مخالفت یې کوي.

خو دا پدې مانا هم نده چې په پانګوالي سیسټم کې لاسته راغلې لاسته راوړنې  و  نه کارول شي. مګریو څوک باید دا حقیقت ومني چې پانګوال نظام د انسان حطمي او ضروري اړتیاوې نه پوره کوي. 

ملي مترقي عدالتخواه د ازادۍ ، ټولنيز عدالت او ټولو لپاره د فرصتونو او مساواتولپاره مبارزه کوي ، په نړۍ کې د مادي او معنوي فرصتونو د سمې کارونې لپاره ؛‌ دټولنیزې بې عدالتیو پر ضد د یوه ټولیز یو موټي تحریک او ائتلاف  غوښتنه کوي

 د عدالت خواه او دیموکراتیک ائتلاف مسؤلیت دا دی چې  په هېواد کې د ټولو انسانانو هوساینې لپارهکار وکړي ؛ او د داسې نړیوال نظم د جوړونې لپاره چې نړۍ له ظلمه او بې عدالتۍ پاکه وي هڅه اوهاند وکړي.

ملي مترقي عدالتخواه  قوتونه څوک دي او له کومه دا  کلمه او تفکر راپيدا شوي دي؟

په سیاسي ادبیاتو کې ، کی اکثرا  دا هغه انقلابي مترقي ځواکونو  دی چې په ټولنه او هېواد کې دګړندیو او مترقي بدلونونو غوښتنه کوي ؛ چې د اقتصادي عدالت ، برابرۍ رامینځته کولو ، د استعمار  پر ضد پر نړیواله مبارزه ټینګار  کوي او د انقلابي میتودونو پلي کولو لپاره د دولت څخه د اقتصادينظارت ؛ او د پانګوالۍ منافعو پر وړاندې  د خوزښتونو غوښتنه کوي.

یاده باید شي چې { انقلابي میتودونه } ، حطمي په دې مانا نه دي چې، د مترقي تغیراتو لپاره دېزور ، وسله واله مبارزه او یا نظامي قیامونه ترسره شي.دلته هر هغه مترقي بدلون ته چې د چپو قوتونود مبارزې له کبله رامنځ ته کیږي ؛ او د خلکو د هوساینې او انساني ارزښتونو لپاره وي، انقلاب ویلایشو.

دغه ډلې په سیاسي او اقتصادي حقونو کې د خلکو د برابرۍ غوښتونکي دي ؛ او د خلکو د ګټو لپارهپه اقتصادي چارو کې د حکومت مداخلې ملاتړ کوي. دغه مترقي غورځنک غواړي چې ، ځواک او ګټېباید د خلکو په مینځ کې مساوي وویشل شي. 

د مثال په توګه ، د اقتصادي عدالت ترویج ، مساوات ، د ښکیلاک پر ضد نړیوالې مبارزې باندې ټینګار، او د پانګوالۍ نه د سود لټون او اخیستنې پر وړاندې مبارزه  ، د هغوی ځانګړتیاوې  دي. 

هغوی د دولت پر مسؤلیت باور لري ، چې د خلکو هوساینې لپاره زمینه برابروي ، په مساواتو باور لرياو طبقاتي او اشرافي امتیازات ردوي ، په ټولنیز عدالت باور لري ، د محرومو خلکو ملاتړ کوي او هغودودونو ته  درناوی چې ټولنه په وروسته پاتې والې کې ښکېل او ساتي   ردوي. 

وروستۍ خبره

د افغانستان ملي مترقي عدالت پالو، همفکرو ځواکونو !

 د دغه هېواد د میلیونونو وګړو سترګې د تاسو په لور دي؛ستاسو لاره څاري، چې کله هغوی د بېسارې ناروایۍ ، بې عدالتۍ ظلم او استبداد له کړیو نه خلاصوئ.

جګړه هره ورځ له هغوی نه قربانۍ اخلي؛

مفسد ، غله او وینې څښونکي د واک او قدرت سفاکان ، د غریب له دسترخوان څخه وروستۍ وچه‌‌‌‌‌‌ډو‌‌‌‌‌‌ډۍ لوټوي؛ د هېواد مادي شتمني د غارتګرو هېوادونو له خوا تالا کیږي، د جګړې د ختمون څرک نهلیدل کیږي.

په داسې غمیزه کې فقط او یوازې تاسو یاست؛ چې دې تراژیدۍ ته د پای ټکی کښېږدی؛ د یوکارکوونکي، قانون نه ماتوونکي ،  د فساد او خیانت نه فارغ  ، دولت جوړوونکي جمهوري حکومترامنځ ته کړی!

د ټولو هغو مترقي او هېوادپالو ځواکونو چې ، پردې جنګ ځپلي ولس یې زره زړه دردیږي؛ زرترزره پهیوه هېوادني غورځنګ او ائتلاف کې سره راغون‌‌‌‌‌‌ډ شي؛ او د ملت او وطن په وړاندې خپله  وجیبه اورسالت تر سره کړئ!

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۰۹

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  Copyright ©bamdaad 2020

 

درحاشیه تحول های پرشتاب منطقه:

آیا تنش ها کاهش می یابد؟

 

در حالیکه ترامپ به انتشار پیام های تهدید آمیز علیه ایران ادامه می دهد، وزیر دفاع امریکا گزارش ‌های مربوط به خروج نیروهای ایتلاف از عراق را نادرست نامید.همزمان نظام با بهره برداری از تشییع جنازه سلیمانی آن را « تجدید میثاق با ولایت »  لقب داده و موقعیت خود پس از خیزش آبان ماه را بازسازی می کند.

نشست فوق‌العاده ناتو در بروکسل

مقام‌های ارشد ناتو برای بررسی آینده عملیات این ایتلاف در عراق، با بالاگرفتن تنش‌ها در خاورمیانه تشکیل جلسه دادند.به گزارش ایسنا، نماینده گانی از۲۹ کشور عضو ایتلاف در مقر ناتو در بروکسل گردهم آمدند و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو پس از آن در کنفرانس خبری شرکت می ‌کند. یک مقام ناتو گفت: « شورای آتلانتیک شمالی به بررسی شرایط این منطقه می‌ پردازد. دبیرکل ناتو پس از رایزنی با متحدان، به تشکیل این نشست سفیران ناتو تصمیم گرفته است.» ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز از آماده گی خود برای از سرگیری ماموریت آموزش در عراق خبر داد. او در گفت ‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: « ما آماده از سرگیری ماموریت آموزش در عراق هستیم. اعضای ناتو خواهان خویشتن‌ داری و برقراری آرامش شده‌اند.»

وی ادامه داد: « ایران باید از خشونت و تشدید تنش بیشتر خودداری ورزد.» دبیرکل ناتو افزود، تمام اعضای ایتلاف پشت ایالات متحده درخاورمیانه ایستاده‌اند. استولتنبرگ پس از این جلسه که در آن نماینده امریکا درباره حمله پهپادی جمعه گذشته در بغداد به متحدان کشورش توضیحاتی ارایه داد، همچنین خواستار تنش ‌زدایی شد و بیانیه‌ های برخی از رهبران اروپایی را تکرار کرد.دبیرکل ناتو گفت: در نشست امروز، متحدان خواستار خویشتنداری و تنش ‌زدایی شدند. وقوع دگیری جدید به نفع هیچ طرفی نیست.به گفته دو منبع دیپلوماتیک، هیچ نماینده حاضری، مقام‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا را که از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می‌ کردند.»

واکنش ترامپ به گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران

فرارو در گزارش خود از تحولات منطقه به واکنش ترامپ به گام پنجم برجامی ایران اشاره کرده و نوشت : دونالد ترامپ رییس‌ جمهور امریکا روز دوشنبه در یک توییت تازه درباره ایران، گفت تهران هرگز به سلاح اتمی دست نمی ‌یابد.وی درتوییتر نوشته است: « ایران هرگز بمب اتم نخواهد داشت.» ترامپ در این مورد توضیح بیشتری نداده، اما به نظر می ‌رسد این توییت واکنشی باشد به گام پنجم جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهد به توافق هسته ‌ای. ترامپ بعد از گام ‌های پیشین ایران هم توییت‌های مشابهی منتشر کرده بود.

رییس کمیسیون اروپا:اتحادیه اروپا دو جلسه درباره ایران برگزار می ‌کند

در خبر دیگری خبرگزاری مهر نوشت: « اورزولا فون درلاین  رییس کمیسیون اروپا، بر کاهش تنش در روابط ایران و امریکا تاکید کرد.رییس کمیسیون اروپا در عین حال در ادعاهای خود، با اتهام به آنچه او « گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق » نامید، خواستار ایجاد فضای دیپلوماسی بجای تشدید تنش‌ها شد.رییس کمیسیون اروپا همچنین از برگزاری جلسه اعضای این کمیسیون در روز چهارشنبه درباره ایران خبر داد و افزود بعد از آن جلسه وزرای خارجه اروپا نیز با موضوع ایران در روز جمعه برگزار خواهد شد.به گفته فون درلاین به نفع ایران و عراق است که مسیری احتیاطی را دنبال کنند.فون درلاین همچنین در ارتباط با برجام نیز اعلام کرد که به نفع ایران است که به تعهدات خود در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بازگردد»

.

وزیر دفاع امریکا: برنامه ای برای خروج از عراق نداریم

همچنین یورو نیوز گزارش داد: در پی انتشار نا‌مه‌ای که نشان می‌ داد ایتلاف به رهبری امریکا در راستای «احترام به تصمیم پارلمان عراق» نیروهای خود را از این کشور خارج خواهد کرد، وزیر دفاع ایالات متحده می ‌گوید گزارش ‌های درز کرده در این ارتباط غیردقیق هستند.پیش ‌تر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز اعلام کرده بودند که تصمیم ارتش امریکا مبنی بر خروج نیروهای ایالات متحده در نامه‌ای به تاریخ ۶ جنوری از سوی فرمانده ایتلاف به رهبری امریکا در عراق به وزیر دفاع این کشور اعلام شده است.جنرال ویلیام سیلی در این نامه به مقام عراقی گفته است که این اقدام بنا به درخواست پارلمان و نخست ‌وزیر عراق و برای احترام به تمامیت ارضی عراق اتخاذ شده است. امریکا همچنین در این پیام اعلام کرده است عملیات جابجایی نیروهای ایتلاف در روزها و هفته های پیش رو انجام خواهد شد.
با این حال مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، به خبرنگاران گفت آنچه در این نامه آمده « غیردقیق » بوده و هیچ تصمیمی از هر نوع مبنی بر ترک عراق گرفته نشده است.آقای اسپر اصالت سند درز کرده را تایید کرده است اما به گفته وی « نامه اشتباهی فرستاده شده است».

 

سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد

سرمنشی سازمان ملل متحد کاهش تنش ها در منطقه را خواستار شد.بر اساس این گزارش، آنتونیو گوترش از رهبران منطقه خواست بالاترین سطح خویشتنداری را در پیش گرفته و گفت گوها را از سر بگیرند.وی همچنین بروز تنش ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرقابل انتظار دانست که می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی به همراه داشته باشد.

اتحادیه اروپا فعال ‌سازی « مکانیزم ماشه » علیه ایران را بررسی می ‌کند

ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در جدیدترین اظهارات خود راجع به کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: اروپا طی روزهای آتی روند فعال سازی « مکانیزم ماشه »  که می‌ تواند به پایان برجام منتهی شود را، بررسی خواهد کرد.به گزارش ایسنا، ژان ایو لودریان  وزیر امور خارجه فرانسه گفت که موضوع توافق هسته‌ ای ایران دارد به آرامی نابود می ‌شود و قدرت‌های اروپایی طی روزهای آینده در مورد آخرین کاهش تعهدات ایران تصمیم‌ گیری می‌کنند.ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت: آخرین تصمیمات ایران به این معناست که ایرانیان اکنون می ‌توانند اورانیوم را بدون محدودیت و با مقادیر مورد نظرشان در مناطقی که می‌ خواهند و با تعداد سانتریفیوژهای موردنظرشان غنی کنند.وی مدعی شد، نقض ‌های مکرر ایران امروز باعث می ‌شود که اعتبار این توافق (هسته‌ای) زیر سوال برود و گفت: ما در نظر داریم « مکانیزم ماشه » (ساز و کار حل اختلاف) را راه ‌اندازی کنیم. ما در روزهای آینده در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت.»

اعتراض گسترده جهانی :

احزاب و سازمانهای سیاسی منطقه در برابراین عمل تروریستی عکس العمل شدید نشان داده و دولت ایالات متحده امریکا را متوجه عواقب این عمل  خلاف نورم های پذیرفته شده  در مناسبات بین المللی نمودند.

حزب توده ایران با صدور بیانیه ایی یادآور شد که :  « نباید اجازه داد تا سران ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و امریکا بار دیگر منطقه خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مبارزه برای حفظ صلح و جلوگیری از میدان ‌دار شدن نیروهای جنگ‌ طلب در منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی برای دفاع از مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیت عاجل دارد.
در جای دیگری آن آمده است:حزب توده‌ ایران، در ماه‌های اخیر به ‌طور پیگیر و مرتب درباره خطر سیاست‌های ماجراجویانه امپریالیزم امریکا و متحدانش ازجمله دولت ارتجاعی عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسراییل و همچنین سیاست نابخردانه و مداخله‌ جویانه رژیم ایران درمنطقه، از جمله درعراق و لبنان که در ماه‌ های اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی مردمی گسترده بر ضد دخالت‌های خارجی و به‌ ویژه رژیم ولایی ایران بوده‌اند، هشدار داده است.»
حزب توده ایران، با محکوم نمودن اقدام تروریستی می افزاید : « حزب توده‌ ایران، ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی دولت ترامپ که نشانه بی‌اعتنایی جنایتکارانه تمام و کمال آن به قوانین بین‌ المللی است، معتقد است که به‌ منظور جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش‌های به ‌وجود آمده به سمت درگیری‌ های خطرناک نظامی، باید همه تلاش‌ها را به کار گرفت.»
در پایان این بیانیه  از نیرو های دادخواه و صلحدوست منطقه و جهان تقاضا شده است تا :« تلاش‌های ‌شان را به‌ منظوربسیج افکارعمومی جهان برای جلوگیری از تشدید تشنج و درگیری ‌های نظامی خطرناک و مهلک در منطقه به‌ کارگیرند.

نباید اجازه داد تا سران ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و دولت امریکا بار دیگرمنطقه خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مبارزه برای حفظ صلح و جلوگیری از میدان ‌دار شدن نیروهای جنگ ‌طلب در منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی برای دفاع از مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیت عاجل دارد.»

بیروی سیاسی حزب کمونیست هند ( CPI -M)  قتل قاسم سلیمانی توسط امریکا را محکوم نمود .
این تروررییس نیروهای مسلح یک کشور مستقل یک عمل راهزنانه بین المللی توسط اداره ترامپ است. این امر عواقب غیرقابل محاسبه را برای غرب آسیا، ومنطقه خلیج فارس به همراه خواهند داشت.ایالات متحده امریکا، مسوولیت درگیری هرگونه جنگ و خشونت را درمنطقه بردوش خواهند داشت.»

احزاب سیاسی عراق ، لبنان ، ترکیه و سایرکشورهای منطقه و جهان با پخش اعلامیه ها  عمل تروریستی ایالات متحده امریکا را نکوهش نموده، و همبسته گی شانرا با مردمان ایران ، عراق و سایرکشورهای شرق میانه و حوزه خلیج فارس ابراز نمودند.

علاوتا در بسیاری از کشورهای جهان گردهمایی ها و راهپیمایی هایی در نکوهش جنگ و تجاوز براه انداخته شد./ ص م 

 

تصویر از دویچه وله

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۱۰۹

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  Copyright ©bamdaad 2020

 

 

شفاف او عادلانه انتخابات د دموکراسي یو اصل دي

 

 

فاروق دهقان زاده

په کوم هیوادونو کې چه پوهنه او روزنه ښه ترقي او پرمختګ نه وی کړي همیشه د زیاتو ستونزو او مشکلاتو سر مخامخ وی. څرنګه چه ټولنه او هیوادونه د مختلفو طبقو او قشرونو څخه جوړ شوي او په هغه کې مختلفي ژبي، ملیتونه، قومي مناسبات،محلي ژوندانه او مذهبی عقیدي موجودي وې ناممکنه ده چه د ټولو نظریات اوغوښتنی په یو وخت کې عملی شي. له همدی کبله ښه وسیله يې د اکثریتو خلکو رايه او نظریې تاېدول او د نورو اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول دي. په ټولنه کې هر یو طبقه او قشر د خپل برنامې د عملی کولو په منظور مبارزه او فعالیت کوي ترڅو وکولای شي سیاسی واک تر لاسه کړي او خپله برنامه عملی کاندی. دسیاسی قدرت او واک ترلاسه کولو پخاطر دوه لاری لری.
لومړي: د کودتا ګانو، چریکې جنګونه او ملی قیامونه.
دوهم: د شفاف او عادلانه انتخاباتو له لاری.
ننې عصر دا حکم کوی چي دوهمه لاره غوره او ښه طریقه ده. ویل کېږی چي قدرت نیول آسان کار دي خو ساتنه یې ګران.
مبارزه چی یو سیاسی او ټولنیز فعالیت دی د واک او قدرت ترلاسه کولو او ساتلو پخاطر دي او د خپلی برنامی د عملی کولو په منظور د یو با انضباط سیاسی ګوند تر مشری لاندی صورت نیولی شي.

له همدی کبله د افغانستان د آبادي ګوند ، دوهمه لاره یعني د انتخاباتو له طریقه فعالیت کوي. نورو هیوادونو کې چی انتخابات کېږی په یوه، دوه او څو محدودو ورځو کې نتایج اعلانېږی او یو بل ته مبارکی ورکوی خو متاسفانه زموږ په هیواد کې میاشتی تيریږی او پایلي نه اعلانیږی که اعلان هم شی مقابل لوري نه مني او ځان بریالی بولې. زما په فکر دا همغه ناپوهی ده چه ځني کسان خپله رایه د پیسو په مقابل پلورې او یا تعصبي فکر لری پرته لدي چه نوماند شخصیت، علمیت، صداقت او برنامی ته وګوری شخصی اړیکو ته ترجیح ورکوی.
چه دا کار یو غیراسلامی، غیرافغانی او غیربشری عمل دي.
هیله مند یم چی راتلونکي دولت د نورو کارونو ترڅنګ معارف ته حاصه توجو وکړي او خلک پوه شی څو د حق او باطل، ښه او بد تر منځ توپیر وکړای شی.
او په هیواد کې مو د سولی، پرمختګ، دموکراسی او ټولنیزه عدالت تامین شی . او په نړی کې د نورو پرمختللو هیوادونو په لړکې وشمیرل شو.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۲۲۷

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  Copyright ©bamdaad 2019