جلالتماب آنتونیو گوترش،

منهتن ، نیوبارک سیتی

 

طوریکه جناب سرمنشی سازمان ملل متحد به نیکویی میدانند در نتیجه مداخلات بی مانند خارجی ومنافع جغرافیایی ـ سیاسی و اقتصادی آنها ازچهل سال بدینسو آتش جنگ و ویرانگری درافغانستان مشتعل بوده و دراین مدت میلیونها هموطن ما کشته ، زخمی ، معلول و بی سرپناه ، و یا مجبور به ترک وطن مادری شان شده اند.

این جنگ ناخواسته وخونبارامروزهم روزانه جان ده ها تن ازهموطنان بیگناه ما را گرفته و دامنه اشک و خون را درکشور فراخترمی گردد.وضع تحمیل شده موجود برمردم و جوانان کشورکه قربانیان اصلی این ویرانی ، بی سرنوشتی و بی باوری نسبت به آینده هستند ، برای ما غیرقابل شده است . درچنین وضع ناهنجارتوافق بین دولت ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان در باره خروج نیروهای خارجی ازافغانستان درغیابت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، درمغایرت با اصول پذیرفته شده جهانی و تعهدات جامعه جهانی در برابر مردم افغانستان قراردارد.

 

این توافقنامه ازسوی دولت معظم امریکا که ۱۹ سال پیشتر با تعهد برای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر، برچیدن تمامی پایگاه های تربیت تروریزم درمنطقه ، احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان منحیث عضو فعال سازمان ملل متحد ، تامین حفظ صلح و پیشرفت به افغانستان آمده ، و حضور آنها در افغانستان مورد حمایت و جانبداری سازمان ملل متحد نیز قرارگرفت ، درحلقات سیاسی افغانی و جهان با شک و تردید روبرو شد.

مردم افغانستان مطابق احکام  قطع نامه شماره ۱۱/۳۹ مورخ ۱۲ نوامبرسال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد  درباره حق ملت‌ها به صلح و اینکه : «...تمام ملت‌ های سیاره ما دارای حق زنده گی درصلح هستند» ؛ و مطابق ماده دوم همین اعلامیه که تصریح میدارد : « رسما اعلام می گردد که حفظ حق ملت ‌ها برای صلح و ارتقا وحمایت از تحقق آن، تعهد بنیادین هر دولتی محسوب می ‌شود» ، زنده گی درصلح را حق مسلم همه شهروند افغانستان و جهانیان دانسته ، ضدیت و نفرت خود را با جنگ و جنگ طلبان ابراز میدارند.

برای مردم تشنه به صلح افغانستان مذاکرات «بین الافغانی » درقطربا وجود کاستی های بیشمار وعدم حضورجامعه مدنی و نیروهای ترقی خواه کشور در آن و نبود یک میکانیزم آینده نگر و تضمینات بین المللی برای برچیدن عوامل جنگ و مداخله درامور داخلی افغانستان، همراه با خوشبینی میباشد.

ما جوانان دموکرات و دادخواه افغان که به دعوت حزب آبادی افغانستان از سراسر کشور برای شرکت در کنفرانس سراسری جوانان درکابل جمع شده ایم سرنوشت آینده کشور، تحولات دموکراتیک وپیشرفت کشور را وابسته به تامین صلح سراسری و پایدار درکشور دانسته و برآورده شدن چنین آرمانی را بدون کمک و مسوولیت پذیری جامعه جهانی میسر نمی دانیم .

در حالیکه از جانبین مذاکره کننده در قطر یعنی دولت افغانستان و نماینده گان تحریک طالبان می طلبیم تا درگام نخست به یک آتش بس دوامدار توافق نموده ، راه را برای مذاکرات و توافقات سیاسی دوجانبه و چندجانبه درمورد قطع مداخله از برون و تامین یک صلح دوامداد بازنمایند. چنین توافقاتی باید برارزشهای جهانشمول اعلامیه جهانی حقوق بشری ، تحقق آزادیهای دموکراتیک مندرج درقانون اساسی کشور ، و اراده مردم افغانستان استوارباشد.

جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد !

طوریکه میدانید سازمان ملل متحد که شما حال مسوولیت رهبری و مدیریت آنرا به عهده دارید درجریان ۴۰ سال گذشته تلاش های متعدد صلح خواهانه را در افغانستان براه انداخته و بیشتر ازهرنهاد دیگر با عوامل جنگ ، مداخلات از برون ، خواست ها و منافع جانبین ذینفع در ادامه جنگ و ویرانگر در افغانستان آشنا میباشد . شما نیز شاهد آن هستید که بارها توافقاتی که درنتیجه تلاش های سازمان ملل متحد با تضمینات بین المللی بوجود آمده بود، درنتیجه نادیده گرفتن آن ازسوی دولت پاکستان و حامیان جهانی آن عملی نگردید.

بدون برچیدن پایگاه های تروریستان درخاک پاکستان و جلوگیری ازصدورآنها به خاک افغانستان تامین صلح پایداردرافغانستان ممکن نیست .نگاهی به قطعنامه های شماره ۱۲۶۷ ( سال ۱۹۹۹) ،  ۱۳۳۳ (۲۰۰۰) ، و ۱۹۸۸ ( ۲۰۱۱) شورای امنیت آن سازمان نشاندهنده ارتباطات و پیوند عمیق میان تحریک طالبان با شبکه های تروریستی القاعده ، شبکه حقانی و داعش میباشد که درپاکستان مراکز و پایگاه های عمده داشته و دارای ارتباطات منظم و مشهود با سازمان استخبارات نظامی پاکستان ( ISI) میباشند.

از آنجاییکه سازمان ملل متحد مطابق به روحیه منشورآن سازمان ازجمله ماده ۲۴ و احکام فصل هفتم و سایر اصول پذیرفته شده جهانی « مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی » و صلاحیت بکارگیری تدابیر اجراییه وی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی از نوع تحریم‌ های اقتصادی تا اقدام نظامی بین‌المللی را دارد ، ما از جلالتماب شما و شورای امنیت آن سازمان مصرانه می طلبیم تا در پروسه تامین صلح در افغانستان و برچیدن بستر تروریزم درمنطقه از صلاحیت های قانونی تان استفاده نموده و جایگاه سازنده تری را دراین پروسه احراز نمایید.

با جانبداری از« اعلامیه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۹ دارلانشای حزب آبادی افغانستان درمورد مذاکرات صلح بین الافغانی» در قطر، یکباردیگرخواستارسهمگیری و مسوولیت پذیری سازمان ملل متحد واعضای دایمی شورای امنیت آن سازمان برای دستیابی به یک صلح پایدار و همه جانبه، تضمینات لازم ازسوی کشورهای ایران و پاکستان و برچیدن پایگاه های تروریستی درخاک پاکستان بوده، و ایجاد یک میکانیزم نظارتی ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تطبیق مندرجات چنین توافقنامه ایی را خواهانیم .

از آنجاییکه درمذاکرات جاری در قطرعوامل بیرونی جنگ ومداخله درامور داخلی افغانستان مورد توجه قرارنمی گیرد از نظر ما این مذاکرات نمی تواند برای مردم و جوانان افغانستان نتایج مطلوبی را برای تامین صلح پایدار با خود داشته باشد.

ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص شما مصرانه می طلبیم تا ازکمک به مردم رنج دیده افغانستان به خصوص زنان ، جوانان و کودکان دست نکشیده و با قبولی مسوولیت های بیشتر رهبری پروسه صلح در افغانستان و منطقه را به عهده بگیرید. برای برخورد با تروریست های خارجی ازجمله وابسته گان داعش ، القاعده ، ارتشیان و خرابکاران پاکستان و سپاه پاسدارن ایران باید میکانیزم مشخصی زیرنظرآن سازمان ایجاد شده وجنگجویانی که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را درمخالفت با منشور سازمان ملل متحد و سایر قوانین بین المللی زیرپا می گذارند منحیث تروریستان شناسایی و مطابق قوانین نافذه مورد بازخواست و مواخذه قرارگیرند.

در اخیرازشخص شما در رهبری سازمان پراعتبار جهانی درخواست مینماییم تا به برنامه های بین المللی کمک های اقتصادی و اجتماعی برای بازسازی افغانستان منحیث یکی از سابقه دارترین و متعهد ترین عضو آن سازمان ، و فراهم آوری شرایط بهتر انسانی برای نسل جوان افغانستان ادامه دهید .

با آنکه تلاش های یوناما (هیات معاونت ملل متحد درافغانستان) درنتیجه جنگ ، ترور وحاکمیت مافیایی درافغانستان چنانکه انتظارمیرفت نتوانست نتایج مطلوبی با خود داشته باشد ، ولی ادامه این فعالیت ها یکی از نیازهای مبرم برای مردم و جوانان افغانستان میباشد.

به هیچ وجه نمی توان تلاشهای باوقف و جسورانه هزاران کارمند سازمان ملل متحد دردستاوردهای سالهای اخیر را نادیده گرفت .تلاش های سایرنهادهای آن سازمان درداخل و خارج ازافغانستان درعرصه های حفظ حقوق بشر، خدمات بهداشتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی درخوریاد بوده و ادامه همکاری های این نهادها برای مردم افغانستان ضروری پنداشته میشود.

برای شما و همه کارمندان صادق و با مسوولیت آن سازمان آرزوی پیروزی نموده ، مصرانه درخواست مینماییم تا به مطالبات واقعبیانه و ضروری دراین نامه توجه لازم مبذول بدارید .

 

با حرمت فراوان 

 

کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

شهرکابل ، ۲۵ میزان ۱۳۹۹

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۳۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

زندگی سازمانی

جلسه وسیع کمیته اجراییه شورای کشوری المان با مسوولین شعبات و منشی های ایالتی تدویریافت   روزیکشنبه مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰...
شورای ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   روز دوشنبه مورخ ۲۶ عقرب جلسه تحت عنوان مشکلات و چالشهای فرا ر...
هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   بتاریخ ۱۲نوامبرسالجاری جلسه هیات اجراییه شورای کشو...
سفر کاری رفیق راوش به ولایت بلخ...
سفر کاری رفیق راوش به ولایت بلخ   پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان که برای بازدید از کمیته ولایتی...
 د افغانستان دآبادۍ ګوند د کنړونو ولایتی شورا غونډه وکړه    د کنړونو ولایتی شورا د ۱۳۹۹ کال دعقرب میاشتی رابلل شوی فوق...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان   با تاسف و تالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق محمد حسن س...
پیام تسلیت کمیته حزبی شهر کابل   بادریغ واندوه بی پایان این بارخبر درگذشت نا بهنگام رفیق محمد حسن سپاهی ریس اتاق پیشه...
پیام تسلیت وهمدردی شورای كشوری المان به مناسبت مرگ نا به هنگام رفیق محترم حسن سپاهی رییس اتاق پیشه وران و دكان داران افغ...
پیام تسلیت حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان...
پیام تسلیت حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم   به تاسف اطلاع حاصل نمودیم که شا...
پیام تسلیت وهمدردی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق حسن سپاهی عضو دارلانشای حزب آبادی افغانست...

شعر در بامداد

                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...
لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...

سیاسی

بایدن تیم سیاست خارجی خود را تعین کرد...
بایدن تیم سیاست خارجی خود را تعین کرد  تکیه «دیپلومات دیپلومات‌ها» بر کرسی پمپیو ‌زمانی برای بیل کلینتون، رییس ‌جمهو...
مذاکرات پنهانی ملک سلمان و نتانیاهو درعربستان سعودی...
 رخدادهای پرشتاب درمنطقه : مذاکرات پنهانی ملک سلمان و نتانیاهو درعربستان سعودی ‌ساعت پنج عصر یکشنبه هواپیمایی از فرو...
بمناسبت درگذشت رفیق حسن سپاهی...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق حسن سپاهی با تاسف و درد امروز یک مبارز دیگر راه خدمت گذ...
اندوخته های جرمی کوربین در رهبری حزب کارگر انگلستان...
آموزه هایی از زنده گی احزاب سیاسی جهان : اندوخته های جرمی کوربین در رهبری حزب کارگر انگلستان   متن خلاصه شده گفت‌ و...
رفیق مورالس رهبری حزب سوسیالیست بولیویا را برعهده گرفت...
 رفیق مورالس رهبری حزب سوسیالیست بولیویا را برعهده گرفت   رییس جمهوری سابق بولیویا پس از بازگشت به کشورش برای انتخاب...
حزب کارگر زیلاند جدید بانی متنوع ترین پارلمان وکابینه...
حزب کارگر زیلاند جدید بانی متنوع ترین پارلمان و کابینه   همان روزها که دو مرد مسن سفید پوست برای پیروزی در انتخابات ری...
اتحاد بزرگ در غياب امریکا...
 اتحاد بزرگ درغياب امریکا خواننده گان گرانقدر تارنمای بامـداد ! مسوولین سایت پیوسته تلاش می ورزند تا با پیشکش نمودن...
تغییرات در پنتاگون نشانه خروج از افغانستان...
روزنامه نیویورک ‌تایمز: تغییرات در پنتاگون نشانه خروج از افغانستان روزنامه نیویورک ‌تایمز با اشاره به تغییرات اخیری...
گذری بر رخدادهای امریکای لاتین...
 گذری بر رخدادهای امریکای لاتین : انتخابات برای شهرداری ها فرصتی برای مخالفان دولت برازیل   بولسونارو رییس جمهور را...
سیاست خارجی جو بایدن...
سیاست خارجی جو بایدن مانلیو دینوچی   خطوط برجسته برنامه سیاست خارجی که جو بایدن پس از استقرار در کاخ سفید به اجرا خ...

دیدگاه

راهکارهای بدیل درکاهش هزینه دفاعی...
راهکارهای بدیل درکاهش هزینه دفاعی   عبدالاحمد فیض تردید نمی توان داشت که اوضاع سیاسی و امنیتی کشوردربحبوحه بیرون شد...
اجمـاع مــردم...
 اجمـاع مــردم    میرعنایت الله سادات   قریب به دوماه میشود که مذاکرات صلح میان نماینده گان جمهوری اسلامی افغانستا...
تیرمــاه خــونیــن...
تیرمــاه خــونیــن محمد ولی رنگ زرد ، رنگ طبعیت در فصل ‌خزان است اما در افغانستان این رنگ با خون کشته شده گان گلگون...
رویدادهای تاریخی بعد ازکشف امریکا...
رویدادهای تاریخی بعد ازکشف امریکا علی رستمی انتخابات دوره 46مین رییس جمهوری امریکا که یک روند بسیار جالب ودرضمن جنجا...
ایران در صدر جدول مصرف‌ کننده گان‌ تریاک دنیا...
درهمسایگی ما چه میگذرد : ایران در صدر جدول مصرف‌ کننده گان‌ تریاک دنیا ستاره لطفی شاید شنیدن کلمه « تریاک»  ناخودآگ...
مسوولیت تاریخی و تقاضای مادروطن...
مسوولیت تاریخی و تقاضای مادروطن     سید عارف گهریک جنگ در افغانستان ناخواسته و در مالکیت افغان ها نیست و صلح، حق اسا...
گرینه احتمالی صفرو فردای ناروشن افغانستان...
گرینه احتمالی صفرو فردای ناروشن افغانستان   عبدالاحمد فیض اداره ترامپ از همه گزینه های ممکن استفاده نمود تا به کم س...

فرهنگی و اجتماعی

از فعالیت های رفیق مهدی عظیمی تقدیر به عمل آمد...
از فعالیت های رفیق مهدی عظیمی تقدیر به عمل آمد از سوی انجمن دانشجویان قره باغ طی برنامه ای که به منظور تجلیل از روز د...
پیام تسلیت و همدردی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان...
پیام تسلیت و همدردی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه   انا لله و انا الیه...
جیرکیمنگ اېندی...
 جیرکیمنگ اېندی...   اې کۉزی قرا! مونچه مېنی جیرکیمنگ اېندی، اې قاشلری یا! مونچه مېنی جیرکیمنگ اېندی. تون ـ کون مې...
 پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفال   شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در ا...
گــریه میکند...
  هموطنان ارجمند! مدتی است که همه ای من و شما از رویداد ها و رخداد های خونین و تراژید در نقاط مختلف خاصتا پایتخت کشور...
تسليت...
          تسليت   د « تسليت » توری مې نه خوښېږي له ورځنيو « فاتحو » نه، زياتي ستړی يمه. هره ورځ وينې ، هره ورځ د مين...
جنگل کهنسال خموش است...
جنگل کهنسال خموش است!   جغرافیای ی چنین خاموش و غم انگیز حتی در اوج تاراج لحظه های پرنیانی امید به هیٔت شهیدی ماند...
د وحشتونـو قـافلـه راغـله...
د وحشتونـو قـافلـه راغـله   د پوهنتون نه یی هدیره جوړه کړه لمبه باران او اور باران ووارید مرګی خونینه هنګامه جوړه...
پیام تسلیت سازمان زنان افغانستان به خانواده های قربانیان دانشگاه کابل...
 پیام تسلیت سازمان زنان افغانستان به خانواده های قربانیان دانشگاه کابل   کشتار بی رحمانه ۲۲ تن از دانشجویان دانشگاه...
آیا نظام واژی یا الفبای زبان فارسی۹۰ در صد و نظام واژه گانی یا کلمات زبان فارسی   پنجاه در صد از زبان  عربی (تازی) گرفته...
 آیا نظام واژی یا الفبای زبان فارسی۹۰ در صد و نظام واژه گانی یا کلمات زبان فارسی  پنجاه در صد از زبان  عربی (تازی) گرفت...
پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیمان جدید پیرامون پناهنده گی و مهاجرت...
اطلاعات سودمند درمسایل پناهنده گی : پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیمان جدید پیرامون پناهنده گی و مهاجرت   تر...
پیــونــد...
        پیــونــد   ما زنده ایم  و ولی سخت خسته ایم پیوند ما کجاست چرا دل شکسته ایم هر چند در به در شده بی هیچ م...
 پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا در بزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس  سازمان ملل متحد   سازما...
پیام کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان درباره جنایت ننگین وسنگین گروه های تبهکار دهشت افگن در ولایت غور   غم و اند...
به پیشواز کنفرانس جوانان حزب...
  بروزدوشنبه ۲۱ میزان سال روان ساعت ۴بجه بعد از ظهررفیق متین عضوهیات اجراییه حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفیق فضل...
جایگاه صنعت توریزم در کشور...
بمناسبت روز جهانی توریزم:   عبداللطیف صالحی پنجم میزان برابر بود با ۲۷ سپتمبر روز جهانی گردشگری از سال ۱۹۸۰ بدینسو...
دیداربا جوانان و بهره گیری از نظریات آنها...
 دیداربا جوانان و بهره گیری از نظریات آنها حزب آبادی افغانستان به نیکویی میداند که جوانان آگاه و بادرد کشورعلاقمند تا...
آنـــه یــورتــیم...
آنـــه یــورتــیم آنـــه یـــورت سـیــنـــدن اوزاغ امــــا اوزلــمـــس کـونـگیلــیـم سین قویـاش گرساچـمـه سنگ نـور،ی...