شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان بروز شنبه  پانزده ام دسامبر 2012 ترسایی با شرکت گسترده هموندان  حزب  تشکیل جلسه داده و روی مسایل مربوط به زنده گی سازمانی و انکشافات کشور بحث و گفتگو نمود.

 

رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان براساس برنامه کاری و تعهدی که  برای مشورت و دیدار منظم با رفقا و سازمانهای حزبی شورای اروپایی سپرده بود ، نیز در این نشست شرکت و با هموندان حزب به تبادل نظر ومشورت پرداخت.

 

در این نشست که در فضای دموکراتیک ، باز و انتقادی برپاشد ، اعضای سازمان با مسوولیت و صداقت دیدگاه ها ، ایراد ها و پیشنهادات سازنده شانرا برای رشد و استحکام سازمان ایالتی ح . م ا . و شورای اروپایی ابراز نموده  و  مشترکاً به  مبارزه اگاهانه و تعهد مند نسبت به آرمانهای انسانی حزب و سازمان شان وعده سپردند.

 

در این نشست رفقا صحبت و دیدگاه هایشان در باره امور حزبی و بهبود فعالیت های حزب را در میان گذاشتند.

 

در بخش بعدی نشست رفیق کاوه به پرسش های طرح شده رفقا در باره وضع کشور ، حزب مردم افغانستان  و سازمان اروپایی آن ، انکشافات مربوط به ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان و سایر مسایل ، پاسخ همه جانبه و مفصل پیشکش نموده و آنبخشی از این پیشنهادات که مربوط به رهبری حزب در افعانستان میشد را یادداشت و وعده سپرد تا آنرا در اولین فرصت به مسوولین امور درمرکز انتقال دهد.

 

رفیق کاوه  در این گردهمایی ، هموندان حزب را در باره نتایج سفررسمی هیات حزب مردم افغانستان به برلین ، شرکت در نشست بوندس تاگ ( پارلمان المان ) و گفت وگو های سودمند با شماری از نماینده گان پارلمان انکشور درجریان قرارداده  و این سفر را در گسترش مناسبات میان حزب مردم افغانستان و احزاب و سازمانهای ترقیخواه المان ارزشمند خواند.

 

افزون برآن رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ، دیدار مستقیم با اعضای حزب را سودمند دانسته و آنرا در راه گسترش اعتماد و آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های هموندان حزب با اهمیت خوانده وعده کرد تا در آینده دیدارهای مستقیم و رویاروی با هموندان حزب دراروپا  را ادامه  داده و با سازمانها و اعضای حزب از نزدیک دیدار و گفت و گو نماید.

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.

 

 

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.

هفتمین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بروز نزدهم دسامبر سال 2012 ترسایی دایر گردید .در این نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی از سفر کاری خود به برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان گزارش مفصل ارایه و جزییات آنرا در زمینه دیدار و گردهمایی با شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان و هم در رابطه با شرکت هیات شورای اروپایی در نشست ویژه پارلمان جمهوری فدرال المان بیان نمود . هموندان هیات رییسه هر یک نصیر احمد صدیقی ، شفیقه رزمنده ، عمر محسن زاده و ولی محمد زیارمل دیدار مستقیم رییس شورای اروپایی را با اعضای شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان با‌ ارزش دانسته ، نظریات و پیشنهادهای آن شورا را برای بهبود امور سازمانی و فعالیت سیاسی مورد توجه قرار دادند .

 

هیات رییسه از سهمگیری فعال ، برخورد مسوولانه و تلاش شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان در راه برآورده سازی آماج های درنظر گرفته شده شورای اروپایی اظهار قدر دانی نمود و انتقال معلومات و گزارشدهی مستقیم از عمل‌کرد های ارگان های مسوول را برای همه ساختار های حزبی لازمی و صراحت بخش دانست . هیات رییسه همچنان اشتراک هیات شورای اروپایی را  در نشست پارلمان جمهوری فدرال المان تایید نموده و نتاییج دیدار را در زمینه تامین تماس و برقراری روابط حزب مردم افغانستان با احزاب و سازمان های سیاسی و نهاد های اجتماعی المان و دیگر کشورهای اروپایی سودمند خواند .

 در بخش دوم نشست ، هیات رییسه به برخی از مسایل تشکیلاتی پرداخت و بنا بر ضرورت ، اطلاعات بیشتر در موارد مشخص اتخاذ تصمیم را به نشست های بعدی موکول نمود. در بخش فرجامین این نشست رفقا ولی محمد زیارمل ،شفیقه رزمنده ، عمرمحسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و صفت الله عملیار نظریات و پیشنهادهای خود را  پیرامون مسایل متعدد ابراز نمودند .رفیق کاوه کارمل با در نظرداشت مسایل مطرو حه نتایج و تصامیم هیات رئیسه را در پایان نشست چنین جمعبندی نمود :

ـ  هیات رییسه سفر هیات شورای اروپایی به برلین را تایید نموده و خواهان ادامه فعالیت‌های آغاز شده است .

ـ   برای بررسی مسایل تشکیلاتی باید هیات رییسه تا سه روز تماس های معینی را با تعدادی از هموندان شورای اروپایی برقرارنموده و از نتایج گفتمان در اجلاس آینده استفاده نماید .

ـ   در اجلاس بعدی هیات ریسه لوایح وظایف و پلان های کاری شعبات کنترول و نظارت و امور خارجی شورای اروپایی موردبحث و تصویب قرار گیرد .

ـ   زمینه‌های همکاری گسترده با تارنمای « حقیقت » ارگان انترنیتی حزب مردم افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدام‌ها عملی رویدست گرفته شود .

ـ   اجلاس روسای شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا به زودی دایر گردیده و در آن مسایل مبرم چون کمک عاجل به مهاجرین افغان در یونان ، کار با زنا ن و جوانان و … مطرح گردند .