پیام تسلیت انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

ازشمار دوچشم یک تن کم        ازشمار خرد هزاران بیش

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت وفات المناک مرحوم عبدالرحیم هاتف شخصیت بزرگ ملی، سیاسی واجتماعی افغانستان عمیق ترین مراتب تاثر وتاالم خویش را ابراز وبرای فامیل مرحومی، اقارب ، دوستان و هموطنان تسلیت تقدیم میدارد.

انالله وانا الیه راجعون

مرحوم هاتف به مثابه  یک تن از دانشمندان فکورافغان که به لسانهای دری ، پشتو،انگلیسی ، عربی و اردو آثار ،مقالات وترجمه های متعدد علمی دارد از شخصیت والا وهم جانبه برخوردار بود . مرحوم هاتف که فارغ فاکولته ادبیات پوهنتون کابل بود به حیث معلم واستاد درتربیه وپرورش فرزندان وطن سهم شایسته گرفت وبه مثابه شخصیت مترقی درگسترش ذهنیت منورانه جوانان و پرورش آنان به روحیه وطن دوستی ،مساعی زیاد را به خرچ دادد. ایشان در دوره دوازدهم شورای ملی به حیث وکیل منتخب مردم درولسی جرگه همراه باسایر وکلای دموکرات ومترقی به خاطرتحقق ارزشهای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی وقت وعملی نمودن آرمانهای دموکراسی وآزادی سهم شایسته را ایفا نمودند.درسالهای هشتاد مرحوم هاتف به حیث شخصیت سیاسی واجتماعی با اعتبار در وظایف اجتماعی فراگیر وهمچنان درمسوولیتهای عالی دولتی به حیث معاون و سرپرست ریاست جمهوری جهت صلح ، ثبات و دستیابی به آشتی و گسترش دایره تفاهم و وفاق ملی وجلب دگراندیشان ومخالفین دولت وقت، مصدر خدمات بزرگ گردید.

شاد روان عبدالرحیم هاتف در دوره جمهوریت دوم افغانستان ریاست کمیته کار تسوید قانون اساسی را عهده دار بود که همراه باسایر شخصیت های علمی و حقوقی بعداز دو سال کارپیهم ومطالعه همه جانبه درآن شرایط  دشوار کشورما، یکی ازبهترین قوانین اساسی کشور را تسوید نمودند. جناب هاتف که ازپاسداران حاکمیت قانون ومدافع حق وحقیقت بود از تاسیس انجمن حقوقدانان درافغانستان استقبال وهمکاری مزید با انجمن نمودند. مرحومی ازتاسیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا استقبال ودرمارچ سال ۲۰۱۲ درکارسمینارانجمن درکشور هالند شرکت فعال داشتند و موصوف به مثابه شخصیت ملی ومبارزسابقه دار حقوق مردم ، کار آن سمینار را افتتاح وپیشنهادات سودمند را خاطر تبارز نقش وسهم اقلیت افغان دراروپا وتداوم تابعیت اول افغانان درکشورهای اروپایی متکی به معیار های مرسوم وقبول شده بین المللی ارایه کرد و درهمان مجلس عضویت افتخاری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا را پذیرفت .                                 

 انجمن حقوقدانان  افغان دراروپا نام وخاطره این خادم صادق وطن و وفاداربه وحدت و وفاق ملی، برادری وبرابری میان اقوام وپیروان مذاهب مختلف را گرامی وجاویدان میخواهد. 

خادم چه دوطن وی څوک په صدق اومحبت        وطن یی  پس له مرگه  په  مد فن  فخرکوی

      

 بااحترام 

شورای رهبری رییس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

پوهاند دکتورغلام سخی مصئون

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۲۵۰۸

پیام تسلیت
با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق همسنگر ومبارز نستوه، رفیق عبدالرحمن عادلیار جان به جان آفرین سپرد. انا لله واناالیه راجعونما درحالیکه نبود رفیق عبدالرحمن « عادلیار»  را ضایعه بزرگ برای فامیل، بازماندگان ، دوستان ورفقای شان میدانیم ، مراتب تسلیت وهمدردی خود را خدمت دوست عزیز ما جمال ناصر« عادلیار» ، نوراحمد « فرجاد »  و باقی اعضای فامیل دوستان شان تقدیم داشته و برای شان صبر جمیل و برای متوفا فردوس برین آرزو میکنیم.عبدالله نوریار رییس شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۲۴۰۸

پیام تسلیت

 
فقدان شخصیت ملی و شناخته شده  کشور عزیز مان افغانستان ما وهمه دوستان را نهایت متالم و متاثر گردانیده است.

این شخصیت بزرگواربا اوصاف نیک انسانی فرهنگی فرهیخته ، شاع ونویسنده و ادیب دانا سیاستمدار و دولتمرد توانا ، مدبرومجرب که در جامعه ما ازشهرت و محبوبیت زایدالوصفی بر خورداربود اخیراً دارفانی را وداع نموده است.
محترم عبدالرحیم هاتف در زمان حیات حویش خـدمات نهایت ارزشمند و ماندگار را با  مسوولیت ، صلاحیت و صلابت درعرصه های معارف ، فرهنگ و ادبیات ، سیاسی  و اجتماعی ملی و مدنی انجام داده است که ثبت ثاریخ کشور ما میباشد.
وفات چنین رجل برجسته  ملی و اجتماعی  را یک ضایعه سترگ درکشور دانسته روانش را شاد و استدعا میداریم تا فردوس برین نصیب شان گردد. به بازماندگان اقارب و دوستان شان صبر جمیل آرزو منماییم.


از جانب:

سید اکرام پیگیر،سید نسیم میهنپرست،  انجینیرمحمد عزیز،  جنرال محمد حکیم سروری،  انجینیر احمدشاه سرخابی ،عبداله بهار، جنرال عزیز حساس ، جنرال سید کاظم ، فـرین محسنیان، حسین محسنی و رحمت حسن

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۴ ـ ۲۲۰۸

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان 

 به مناسبت مرگ کاکا،خانم کاکا، پسرو دخترکاکای رفیق رجبعلی کاظمی هموند شورای المان حزب مردم افغانستان!

با درد ودریغ  حبیب الله کاظمی،کاکا،حبیبه کاظمی خانم کاکا،غلام سخی کاظمی پسرکاکا  ومهدیه کاظمی دخترکاکای رفیق گرامی رجبعلی کاظمی هموند شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر رویداد درد آور ترافیکی جان به جان آفرین سپردند.

روان همه ای شان شاد باد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این رویداد را یک  سانحه ویک حادثه دردناک می پندارد ، خود را با رفیق کاظمی غمشریک دانسته و با این وسیله تسلیتهای صمیمانه خود را به رفیق کاظمی ، دوستان و بازمانده گان آن به خاک خفته گان ابراز می دارد. بادرود

 

کاوه کارمل 

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۶ ـ ۲۲۰۸

 

  اعلان فاتحه

                            

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

حمیده علیزو اکرمی، خانم محمد جواد طوفان، محمد فواد اکرمی، محمد رشاد اکرمی و محمد قباد اکبر اکرمی پسران سوزان اکرمی و سنزله اکرمی سکندری دختران حاجی عبدالصمد اکرمی، محمد یحیی واثق، حاجی محمد عثمان اکرمی، محمد اکرام واثق و عبدالقدوس اکرمی برادران. صالحه بلوچ و قدسیه اکرمی، سرمعلمه لیسه بی بی سروری سنگری خواهران. حمیرا بریث طوفان، کریمه قریشی اکرمی و ثارنوال محموده فایق اکرمی عروسان. محمد عثمان سکندری داماد. حاجی عبدالواحد بلوچ و دگروال فضل الرحمن سیدخیلی شوهران خواهران. حاجی عبدالسلام اکرمی ، محمد وصیل واثق و ذکریا اکرمی برادر زاده ها. دگروال متقاعد محمد داوود احمدی، انجنیر محبوب الله احمدی و محمد نادر احمدی ماما ها. حاجی عبدالحق فضل و فضل الرحمن فضل پسران کاکا. قدرت الله بلوچ، عبدالعزیز بلوچ، عبدالمنان اوریا و داکتر سلطان اوریا پسران عمه. محمد فهیم احمدی پسر ماما. عبدالستار بلوچ ومحمد رامین حقجو همشیره زاده ها . ثارنوال تیمورشاه تیموری و دیپلوم انجنیر صالح محمد رهین پسران کاکای مادر . دیپلوم انجنیر غلام فاروق کوبکی وال سابق وزیر زراعت و آبیاری پسر کاکای پدر. نسبت وفات محمد موسی اکرمی سابق ولسوال پغمان، مشاور و عضو اتحادیه ژورنالستان افغانستان و مدیر مسوول جریده ملی وحدت به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحومی به روز جمعه مورخ ۲۳/۸/۲۰۱۳ ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر از نویه فریدهوف ، مولهایم شتراسه 425 اوفن باخ ام ماین برداشته شده در همان جا به خاک سپرده میشود. فاتحه مردانه و زنانه به روز جمعه مورخ ۲۳/۸/۲۰۱۳ در مسجد انصار واقع شهر فرانکفورت از ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهر برگزار میشود.

 

آدرس فبرستان:

 

 

 

  Neuer Friedhof

Muhlheimer strasse 425 

63075 offenbach am Main Germeny

 

 

 

 Ansar Moschee Wachtersbacher strsse آدرس مسجد :

 

 

 

شماره تماس: 01728670520

 

017684542135

 

                

 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

محمد موسی اکرمی فرزند عبدالودود اکرمی سابق وکیل دوره دوم و ششم شورای ملی از ولسوالی پغمان در سال ۱۳۱۹ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در ولایت کابل چشم به جهان گشود. موصوف بعد اکمال تحصیلات کاندید دور دوازدهم شورای ملی از ولسوالی پغمان گردیده بود. و در عرصه های مختلف بحیث مدیر قلم مخصوص ، نماینده در شهر پشاور پاکستان، مدیر عمومی ریاست پلان در مربوطات ریاست عمومی ترانسپورت، بحیث ولسوال در ولسوالی پغمان- ودر عرصه مطبوعات بحیث مدیر مسول مجله ملی آیینه روز، همکار قلمی مجله دکمکیانو انیس، میرمن، کرنه ، عمران ، جمهوریت، صاحب امتیاز و مدیر مسول جریده ملی وحدت و رییس انجمن ژورنالستان افغانستان و مشاور اتحادیه ژورنالستان با صداقت کامل ایفای وظیفه نمود. موصوف اخیراً نسبت مریضی که عاید حالش گردید بتاریخ ۲۰/۸/۲۰۱۳ به عمر ۷۳ سالگی داعیه اجل را لبیک گفت. انالله و اناالیه راجعون .

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۳ ـ ۲۲۰۸