اعلان فوتی

 

عبدالرحمن «ملیا» شوهر؛

محمد بشیر صافی برادرزاده و داماد؛

محمد یاسین فهیم صافی و محمد منصور صافی برادرزاده ها؛

انجینر محمود صافی ماما؛

دیپلوم انجینر عبدالخالق صافی و سلاح الدین ارغوان پسران کاکا؛

نسبت وفات خانم عبدالرحمن «ملیا» سابق مستوفی ولایت ننگرهار، که جنازه قبلآ در کابل به خاک سپرده شده، به اطلاع اقارب و دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه بتاریخ ۲۱ جولای ۲۰۱۳، روز یکشنبه از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در ناحیه (۵) شهر وین در مسجد مهاجرین افغان ها اخذ میگردد. 

 

انا الله و انا الیه راجعون

 

اگهی ـ بامداد۱/ ۱۳ـ ۱۸۰۷

پیام تسلیت

با تاسف از پیوستن به ابدیت بانوی گرانمایه، جهان آرا قدرتی، مشهور به معلمه کلان ، خانم شادروان داکتر بسم الله قدرتی اطلاع حاصل نمودیم که مایه تاثر ما گردید.

به همین مناسبت مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا نسبت این ضایعه جبران ناپذیر به محترمان حشمت الله اورنگ، سمیع الله سپهر، نورالله قدرتی و وحید الله قدرتی پسران و محترمه نسرین توخی دختر بانوی متوفی، سایر اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان آن مرحومه تقدیم داشته، صبر جمیل را برای شان آرزو می بریم.

روان آن مغفوره شاد و بهشت برین جایگاه اش باد!

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، جنرال محمد حکیم سروری، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی، محمد انور فرزام، عبدالله بهار، جنرال سید کاظم، محمد عزیز حساس، فرین محسنیان و رحمت الله حسن

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۴/ ۱۳ ـ ۱۵۰۷

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 به مناسبت فوت مادر رفیق حشمت اورنگ یکی از سابقه داران جنبش دادخواهی وترقی پسندی افغانستان
 
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از مرگ مادر رفیق گرامی حشمت اورنگ یکی از سابقه داران جنبش دادخواهی وترقی پسندی کشور آگهی حاصل نمود.
در حالی که این حادثه المناک ودرد آور را یک ضایعه جبران ناپذیر می داند ، تسلیتهای گرم وصمیمانه خود را به رفقا : حشمت اورنگ، سمیع سپهر ، وحید قدرتی و نورالله ابراز می دارد.
به آن بانوی پیوسته به ابدیت بهشت برین وبه بازمانده گان وخانواده صبر جمیل آرزو می دارد. 
 بادرود
 
کاوه کارمل
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
 
 
 
پیام تسلیت ـ بامداد۳/ ۱۳ـ ۱۴۰۷

اعلان فوتی‎

بنام آفریده گار جهان و زنده گی

با تاسف به اطلاع دوستان رسانیده میشود که، جهان آرا خانم، مشهور به معلمه کلان، همسر مرحوم داکتر بسم الله قدرتی در دیار غربت در شهر اوپرتال کشور آلمان چشم از جهان بست.

روانش شاد باد!


حشمت الله اورنگ، سمیع الله سپهر، نورالله قدرتی، وحیدالله قدرتی و نسرین توخی فرزندان؛
سید محمد ملوکی برادر و ناجیه ملوکی خانم برادر؛
سید فاروق فهیمی پسر کاکا؛
شهناز اورنگ، ثریا سپهر و شیما قدرتی عروسان؛
زبیر بختیار، داکتر بشیر بختیار، فرید بختیار، فاروق بختیار، سارا بختیار، ثریا بختیار، سونا بختیار و لیلما بختیار خواهر زاده ها؛
نادیه خیبر، حمیرا بختیار و لیلا بختیار برادر زاده ها؛
حمید اورنگ، داود اورنگ، ناهید تایب، هما مشفق، اناهیتا فیضی، زویا رحیمی، ساحل توخی، سحر توخی، مریم سپهر، یما سپهر، سلیمان سپهر، افسون قدرتی، پلاتین قدرتی و شهلا توخی نواسه ها؛
حیدر توخی داماد، محی الدین تایب، محمود مشفق، پرویز رحیمی، احمد ضیا فیضی و ندیم مومند دامادان پسران.
بدینوسیله به اطلاع اقارب و دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحومه به روز پنجشنبه ، مورخ ۱۸ جولای ۲۰۱۳، ساعت ۱۱ قبل از ظهر در هدیره مسلمانان شهر شویلم به خاک سپرده میشود و فاتحۀ مردانه و زنانه در همان روز از ساعت یک الی سه در مسجد مسلمانان شهر شویلم گرفته میشود.

ادرس قبرستان (هدیره):


In der Graslake
58332 Schwelm

آدرس محل فاتحه: مسجد مسلمانان
Hattinger Str. 20
58332 Schwelm

شماره های تماس در صورت ضرورت به رهنمایی
015229872790
020229996510
017637402121
01785040650
01776508976

از طرف حشمت الله اورنگ

 

اگهی ـ بامداد۲/ ۱۳ـ ۱۵۰۷

پیام تسلیت

شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به مناسبت مرگ مادر رفیق حشمت اورنگ یکی از پیشینه گان جنبش داد خواهی وترقی پسندی کشور

 

بادریغ از مرگ مادررفیق حشمت اورنگ بانوی فداکار که به ابدیت پیوست آگهی بدست آوردیم.

حزب مردم افغانستان فوت این بانوی فداکار و مبارز را یک ضایعه جبیره ناپزیر می پندارد وبه همین منظور تسلیتهای ژرف خود را به رفقا:حشمت اورنگ ، سمیع سپهر ، وحید قدرتی و نور الله  تقدیم می دارد.

به آن بانوی پیوسته به ابدیت بهشت برین وبه بازمانده گان صبر و پایداری استدعا می دارد.

 

 پوهاند دکترمحمد داوود راوش

رییس حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۲/ ۱۳ـ ۱۴۰۷