پیام تسلیت شورای کشوری

حزب مردم افغانستان در سویدن

 

با ابراز تاسف و تالم فراوان مطلع گردیدیم که مادر معظمه رفیق شهلا محسنی مسئوول امور زنان شورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن در اثر مریضی ایکه در کابل عاید حالش گردیده بود چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست.

به مناسبت این ضایعه دردناک خانوادگی, شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خویشرا خدمت محترمه رفیق شهلا محسنی, رفیق محترم حسین محسنی, سایر اعضای محترم خانواده, اقارب و دوستان شان تقدیم نموده برای بازماندگان مرحومه صبر جمیل را آرزو میدارد.

با اتحاف دعا بروح مغفوره مرحومه, روانش را شاد و مکانش را فردوس برین میطلبد.

 

عمر کاوش

مسئوول تشکیلات و سرپرست شورای کشوری

حزب مردم افغانستان در سویدن

 

 

پیام تسلیت

با اظهار انبوهی از تاثر و تاسف از مرگ دلخراش, نابهنگام و المناک نوجوان ناکام محمد حسن مسافر پسر محترم الحاج محمد نعیم مسافر که طی حادثه ئی در کشورآلمان بوقوع پیوست اطلاع حاصل نمودیم و از شنیدن آن سخت متاثر گردیدیم.

جوانیکه هنوز به سن بلاغت نرسیده و از مزایای زندگی بهره ور نگردیده بود همه اعضای خانواده, اقارب و دوستان را به سوگ نشاند.

بدینوسیله مراتب ژرفترین تسلیات وغمشریکی خویشرا نسبت این ضایعه جبران ناپذیر به محترم الحاج محمد نعیم مسافر پدر و محترمه همسر شان, مادر داغدار جوان ناکام, اعضای محترم فامیل, اقارب و دو ستان شان تقدیم داشته, صبر جمیل و اجر جزیل را برایشان میطلبیم.

روانش شاد و فردوس برین جایش!

 

سید اکرام پیگیر, سید نسیم میهنپرست, عبد الله بهار, دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی,

فرین محسنیان و رحمت حسن

پیام تسلیت کمیته اجرائیه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان بمناسبت وفات خشوی رفیق عبدالله غوربندی
 
 
با هزاران دریغ و درد از حادثه المناک وفات خشوی رفیق عبدالله غوربندی , از پیشگامان نهضت جوانان کشور و عضو پیشتاز شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان اگاه شدیم . شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان بمناسبت این وقوع درد ناک مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را برای رفیق گرامی عبدالله غوربندی و خانواده محترم شان تقدیم داشته , برای متوفا بهشت برین و برای بازمانده گان و اقارب مرحومه مغفوره صبر جمیل استدعا مینماید .
 
محمد عارف عرفان
رئیس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

               پیام تسلیت

 
 با تاسف و اندوه فراوان خبر در گذشت ناگهانی دوست عزیز مان داکتر صاحب داود" جمال" رییس انجمن فرهنگ هرات باستان در شهر مسکو را شنیدیم که باعث غم واندوه فراوان ما گردید.

انا لله وانا الیه راجعون


ما در حالیکه خود را در این مصیبت بزرگ غمشریک خانواده مرحوم میدانیم مراتب تسلیت خود را خدمت دوستان عزیز ما هریک داکتر صاحب عنایت"جمال" ، داکتر صاحب حمایت "جمال" ، داکتر صاحب عتیق "جمال" برادران مرحومی, خسر محترم شان  استاد گل احمد "فگار" ، خانواده ، بازماندگان ، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته ، برای مرحوم از خداوند بزرگ جنت برین وبه بازماندگان صبر جمیل آرزو میکنیم.


 عبدالله نوریار رییس شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان   

پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان بمناسبت وفات مادر رفیق ولی زلمی
مورخ 13 اکتوبر 2013
 
 
با اندوه فراوان از رحلت جانگداز مادر رفیق ولی جان زلمی یکتن از فعالین جنبش ترقیخواهانه در کشور اگاه شدیم .بدینوسیله کمیته اجرائیه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان  مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویش را برای رفیق عزیز و گرامی ولی جان زلمی و رفیق وحیده جان زلمی ابراز داشته , برای متوفا بهشت برین و برای بازماندگان و اقارب مرحومه صبر جمیل استدعا مینماید .
روحش شاد باد !
 
محمد عارف عرفان
رئیس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان