بنام افریدگار جهان

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان 

 

 با تألم وتأسف عمیق قلبی اطلاع حاصل نمودایم که مادر رفیق محترم نورالدین نظامی مسوول اسناد ارتباط وعضوکمیته اجراییه شورای المان بدرودحیات گفتند. بدینوسیله به نماینده گی ازاعضای شورای المان وسایر اعضای حزب مردم افغانستان درکشور المان ، تاءثرات عمیق خویشرا به رفیق نظامی ومتباقی اعضای خانواده مرحومه تقدیم د اشته
واز درگاهء ایزد متعال صبرجمیل ارزو نموده وبرایش بهشت برین مسیلت مینمایم.

اسد رهیاب

رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان

 

 

حزب مردم افغانستان
شورای اروپایی
 
پیام تسلیت به مناسبت  وفات مادر گرامی رفیق نور الدین نظامی عضو کمیته اجراییه  
ومسوول ویب بلاک شورای کشوری آلمان
 
بادرد ودریغ مادر رفیق گرامی نورالدین نظامی عضو کمیته اجراییه شورای کشوری آلمان حزب مردم  افغانستان ومسوول ویب بلاگ پر درخشش شورای آلمان بنا بر مریضی داعی اجل را لبیک گفت.
 
روانش شاد !
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این رویداد وارده را سخت دردناک واندوه گین می داند ، ، گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق گرامی نور الدین نظامی ، خانواده ودوستان آن شادروان ابراز می دارد. به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و به بازمانده گان صبر ، پایداری  واستقامت آرزو می داریم .
 
کاوه کارمل 
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت

با دریغ و تاسف فراوان از وفات مادر بزرگوار محترم انجنیر محمد شریف رفیق اطلاع حاصل کردیم که باعث تاثر و اندوه بی پایان ما گردید.

نسبت این ضایعه المناک, مراتب تسلیات عمیق و غمشریکی خویشرا به محترمان انجنیر محمد شریف رفیق, انجنیر محمد بشیر رفیق, سایر اعضای محترم خانواده, اقارب و دوستان شان تقدیم داشته صبر جمیل را برای شان آرزو میداریم.

 

روان مرحومه مغفوره شاد و نامش ماندگار!

 

سید اکرام پیگیر, سید نسیم میهنپرست, انجنیر محمد عزیز, عبدالله بهار,

دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی, فرین محسنیان و رحمت حسن

پیام تسلیت

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

نسبت وفات بی بی زبیده رفیق خانم مرحوم الحاج محمدرفیق

 

با درد و افسوس اطلاع حاصل نمودیم که محترمه والده انجنیر صاحب شریف رفیق  در اثر مریضی آنی داعی اجل را لببیک گفته و به رحمتء حق پیوسته است

انا لله و انااليه راجعون

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بمناسبت این حادثه المناک برای انجنیر صاحب شریف رفیق ، محمد بشیر رفیق، محمد بصیر رفیق،محمد نصیر رفیق،  محمد یوسف رفیق، محمد آصف رفیق و محمد عارف رفیق، محترمان دختران مرحومه، فامیل صادقی  و دوستان شان تسلیت عرض نموده، برای همه عزیزان طول عمر، تحمل و حوصله مندی و برای مرحومه بهشت برین آرزو مینماید.

با اندوه فروان نبود مادر والده انجنیر صاحب محمد شریف رفیق اکنون یک واقعیت است، یادش در دل همه عزیزان و دوستان همیشه گرامی است،

 درود بی پا یان بر روح پاکش، جایش بهشت برین و روانش شاد باد

 

شعبه تبلیغ و فرهنگ شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله وانا الیه راجعون

انجنیر محمدشریف رفیق،انجنیرمحمدبشیر رفیق،انجنیرمحمدبصیررفیق،محمد نصیررفیق،محمدیوسف رفیق،محمدآصف رفیق ومحمدعارف رفیق پسران. ریزه گل حریف،عادله صمدی،زرغونه رفیق وکامله رفیق دختران.مدیرمحمد یحیی،عنایت صمدی،انجنیراحمدولی مهمند،فواداکبری وفهیم خرم دامادان. ملالی سربلند، شریفه یارزاده،امیلا هاشمی، وحیده رفیق وفرزانه شاکرعروسان. وحیدالله حریفی،جمیله حریفی،نجیب حریفی،اسدحریفی،ریژن رفیق،رویین رفیق،وژمه رفیق،رومان صمدی،احمدشیرعلی،ویس رفیق،منیژه رفیق وتهمینه رفیق نواسه ها.

  انجنیر محمد یاسین صادقی،محمدنسیم صادقی،انجنیرمحمدناصر صادقی،همایون صادقی،فریدون صادقی،وحید صادقی برادرزاده های شوهر. نسبت وفات بی بی زبیده رفیق خانم مرحوم الحاج محمدرفیق به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحومه مغفوره روز شنبه ۲۳ نوامبر  ۲۰۱۳به ساعت ۱۰قبل ازظهر از آدرس ذیل:

Anthonie verherent  straat-6

1961 GD  Heemskerk

برداشته شده وساعت  ۱۱ قبل ازظهردر هدیره مسلمانان شهربیفروایک کشورهالند به آدرس ذیل:

Begraafplaats   Duinrust

Bankenlaan 174 –Beverwijk

بعداز ادای نماز جنازه به خاک سپرده شده فاتحه مردانه وزنانه از ساعت یک الی سه همان روز در مسجد ترکها واقع شهر الکماربه ادرس ذیل:

Haci-Bayram C amii

Mr.P.J.Troelstrakade  42

1814TB   A lkmaar

گرفته میشود.اشتراک شمادوستان باعث خوشنودی روح آن مرحومه وتسلی خاطر بازمانده گانش خواهد گردید.

تیلفون های تماس:

0031640957215

0031631151294

0031619175017