پیام تسلیت

 

با ابراز تاسف فراوان از وفات والده گرامی محترم عتیق کهسان اطلاع حاصل کردیم که مایه حزن ما گردید.

به نسبت این ضایعه دردناک، عمیقترین تسلیات و همدردی خویشرا به محترم عتیق کهسان، بقیه اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته، صبر جمیل و شکیبایی را برای شان استدعا نموده، روح آن مغفوره را شاد خواسته و بهشت برین را برایش می طلبیم.

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، عبدالله بهار، دیپلوم انجنیراحمد شاه سرخابی، فرین محسنیان و رحمت حسن

پیام تسلیت ـ بامداد۱۴/۱ـ ۱۱۰۲

پیام تسلیت و همدردی

با تاثرو تاسف فراوان مطلع گردیدیم که بی بی حاجی، مادرمعظمه محترم نسیم سحردراثرمریضی ایکه عاید حالش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته و چشم از جهان پوشید.

بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق وهمدردی خویشرا نسبت این ضایعه المناک به محترم نسیم سحر، اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته، صبرجمیل را برایشان می طلبیم.

روح مرحومه شاد و بهشت برین جایش!

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمدعزیز، دیپلوم انجنیراحمد شاه سرخابی، عبد الله بهار، فرین محسنیان، رحمت حسن و حسین محسنی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۴/۴ـ ۱۳۰۱

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به مناسبت مرگ بانو صابره خواهر رفیق گرامی بانو پلوشه وخواهر زن رفیق گرامی نجم الدین کاویانی

 

 

بانو صابره خواهررفیق گرامی جمیله پلوشه وخیاشنه رفیق گرامی نجم الدین کاویانی بنا بر بیماری داعی اجل را پذیرفت .

روانش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که خود را با این اندوه وارده شریک می داند، به همین منظور گرمتریم تسلیت های خود را به رفیق های گرامی جمیله پلوشه و نجم الدین کاویانی ودیگر دوستان ، خانواده ها و وابسته گان ابراز می دارد.

 به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و  به باز مانده گان شکیبایی ، پایداری وصبر تمنا می دارد.

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۴/۲ـ ۱۲۰۱

 

 

پیام تسلیت  شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ مادر رفیق گرامی نسیم سحر

 

مادر گوهرگرانبهای است ، که تنها یک باردرزنده گی انسان پدیدار می گردد وبا رفتنش بهترین امیدهای انسان را با خود می برد .

بادرد ودریغ مادررفیق گرامی ما نسیم سحر نسبت بیماری به ابدیت پیوست ویک بخشی از مهرهای فرزندان خود را با خود به خاک برد.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درحالی که این اندوه وارده را به رفیق گرامی نسیم سحر واعضای خانواده شان به ویژه به رفقای ارجمند ولی زلمی و جنرال محمد ولی تسلیت عرض می دارد، با این غم وارده خود را همسو می داند و به این منظورگرم ترین تسلیت های خود را پیشکش می کند.

به آن بانوی خفته درخاک ، بهشت برین وبه بازمانده گان پایداری وشکیبایی آرزو می نماید.

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۴/۳ـ ۱۲۰۱

انا لله و انا الیه راجعون

بازگشت همه به سوی اوست

 

به پیری میرسد خار بیابان  ولی گل چون جوان گردد بمیرد

 

اعلان فوتی

رجب علی کاظمی پدر ، پروین کاظمی مادر ، سمیر کاظمی و ساویز کاظمی برادران ، فروغ کاظمی خواهر ، سید حسن سید ، سید نظیف سادات ، سید اشرف سادات ، سید مصطفی سادات و سید داود سادات ماماها ، شمسیه سادات ، مرجان یاوری و ناجیه عبداله وردک خانم های ماماها ، نوریه سید نصر ، هما سید و انجیلا سید خاله ها ، حفیظ نصر و ابراهیم عباسی شوهران خاله ها ، رضا کاظمی ، حفیظ کاظمی و عنایت کاظمی پسران کاکا ، ریحانه کاظمی و رحمانه کاظمی دختران کاکا ، بوستان علی خادم حسین نوروزی ، احمد نوروزی ، رحمت نوروزی و جمعه پسران عمه ، لیزا سادات ، زیب النسا سادات ، زینب سید و ذکیه سید دختران ماما ، احسان سید ، خلیل سید ، محمد سادات ، شاهین سادات و الیاس سادات پسران ماما ، مریم سید ، فرشته سید و شمله احمدی دختران خاله ، میوند نصر ، انگار نصر ، حکمت نصر ، مسیح سید و علی سید پسران خاله ، رضا خاکسار داماد خاله ، رغده عدنان عروس خاله ، عبدالطیف سلطانی و عبدالحی سلطانی پسران خاله مادر ، مزاری سلطانی و زرغونه سلطانی دختران خاله مادر.

نسبت وفات نا به هنگامی احمدسیر کاظمی ، به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحوم به روز دوشنبه مؤرخ ۶ جنوری سال ۲۰۱۴  ساعت ۱۱ قبل از ظهر در حضیره اویندورف شهر هامبورگ آلمان به خاک سپرده می شود.

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز از ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر در مسجد حضرت بلال  منعقد میگردد. اشتراک و تشریف آوری دوستان باعث خوشنودی روح مرحوم و تسلیت اقارب و خویشاوندان وی میگردد.

 

 ادرس حضیره : Friedhof öjendorf 

Manshardstr.200                                                   

 22119   Hamburg 

 ادرس مسجد حضرت بلال : Efftingestr. 19

 22041Hamburg                                                         

                           0شماره تلفون تماس :  17641665362    

با عرض حرمت

 

 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

به پیری میرسد خار بیابان  ولی گل چون جوان گردد بمیرد

خلص سوانح یا زنده گی نامه مرحوم احمد سیر جان کاظمی

 

مرحوم احمد سیر کاظمی در ماه د لو سال ۱۳۶۵ هجری شمسی مطابق به فبروری سال ۱۹۸۶ عیسوی در شهر کابل کشور عزیز ما افغانستان چشم به جهان گشود ، در سال ۱۳۷۰  مطابق به ۱۹۹۱ در مکتب ابوالقاسم فردوسی شامل مکتب گردید ، در سال ۱۳۷۱ مطابق به سال ۱۹۹۲ عیسوی در زمان جنگ های تنظیمی و جهادی با خانواده اش راهی دیار مهاجرت گردید.

در سال ۱۹۹۵  با فامیل خویش وارد کشور آلمان و در شهر هامبورگ زنده گی جدید را آغاز کرد ، در سال ۱۹۹۶ در شهر هامبورگ آلمان دوباره به مکتب شامل گردید ه و در سال ۲۰۰۲  از مکتب Realschuhle wilhelmsburg  فارغ گردید.

این جوان صمیمی ، پر تلاش و پرکار از سال ۲۰۰۳  تا سال ۲۰۱۳  در عرصه های مختلف کاری مشغول به کار بود و زحمات زیادی را متحمل گردید.

با وصف آنکه احمد سیر جان یک جوان خوش برخورد ، مؤدب ، صمیمی  ، زحمتکش و متحمل بود ، متأسفانه که دشواری روزگار و زنده گی را بنابر دلایلی تحمل کرده نتوانست و حادثه آلمناک ، متاثر کننده و غم انگیز نصیب وی شد و به روز یکشنبه مؤرخ ۲۹  دسمبر سال ۲۰۱۳ حوالی ساعت شش شام چشم از جهان بست و داعیه اجل را در ایام جوانی لبیک گفت.

 

 

انا لله و انا الیه راجعون

پیام تسلیت ـ بامداد۱۴/۲ـ ۰۳۰۱