پیام تسلیت

شورای هالند حزب مردم افغانستان

 

باتاسف فراوان اطلاع یافتیم که بانوی گران ارج مادر رفیق عباس دهاتی و نور الله عزمی بر اثر بیماری چشم از جهان فانی بست.

 انا لله و انا الیه راجعون.

شورای هالند حزب مردم افغانستان برای رفیق های گرامی عباس دهاتی ونور الله عزمی و خانواده محترم شان تسلیت عرض می دارد. روح والده محترمه شاد و به بازمانده گان مرحومه شکیبایی وپایداری آرزو می دارد.

 

عبدالبصیر دهزاد

رییس شورای هالند حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۲ ـ ۰۱۰۳

 

 

 


 

پیام تسلیت 

بنام آفریدگار عالم 

 

با تاسف و تالم اطلاع حاصل نمودیم که مادرگرامی رفیق های محترم عباس دهاتی مسوول تشکیلات شورای مرکزی حزب مردم افغانستان  ونورالله عزمی مسوول کمیسون کنترول شورای المان حزب مردم افغانستان دنیا فانی را بدرود گفت.بدینوسیله به نماینده گی از شورای المان حزب مردم افغاستان، تسلیت عمیق وبی پایان قلبی خود را به خانواده رفقا دهاتی وعزمی وسایراقارب مرحومه  تقدیم داشته و شکیبایی بی پایان برایشان آرزو نموده وازافریدگارعالم تمنا دارم تامتوفا راغریق رحمت خود قرارداده وبهشت برین نصیبش بسازد.

                                                            

                اسد رهیاب رییس شورای المان حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۱ ـ ۰۱۰۳

 

پیام تسلیت

شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان 

به مناسبت درگذشت مادررفیق سالم فخری 

 

اخیرآمطلع شدیم که رفیق عزیزسالم فخری،رییس پیشین شورای المان حزب مردم افغانستان ویکتن ازسابقه داران نهضت ترقیخواه کشورکه درپی خاکسپاری مادرمهربانش عازم میهن شده بود،دوباره به آلمان برگشته است .شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان، بدینوسیله مراتب عمیق تسلیت وغمشریکی خویش رابه رفقا سالم فخری ،رحیم فخری،اقارب وخانواده محترم، تقدیم داشته ،از بارگاه خداوند برای مرحومه مغفوره جنت برین استدعا نموده و برای رفقا سالم فخری ،رحیم فخری وخانواده جلیل شان صبر جمیل واجرجزیل تمنا مینماید.

روانش شاد باد

اسد رهیاب

رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۲ ـ ۲۶۰۲

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت مرگ مادر رفیق گرامی عباس دهاتی مسوول شعبه تشکیلات شورای مرکزی  ورفیق نورالله عزمی مسوول کنترول ونظارت شورای الما ن حزب مردم افغانستان
 
 
 بادرد ودریغ بانوی گران ارج مادر رفیق عباس دهاتی ونور الله عزمی بر اثر بیماری چشم از جهان فانی بست ، روانش شاد  و بهشت برین جایگاهش باد!
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظور گرمترین تسلیت های خود را به رفیق های گرامی عباس دهاتی ونور الله عزمی ، خانواده ، دوستان ، اقارب وخویشان شان تقدیم می دارد. به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری آرزو می دارد.
 
کاوه کارمل
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
 
پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۱ ـ ۲۷۰۲

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق سالم فخری

 

شورایی اروپایی حزب مردم افغانستان،پس ازآگاهی ازبرگشت باعافیت رفیق سالم فخری از کشور، با اندوه فراوان، رحلت جانگداز مادررفیق گرامی ، سالم فخری یکتن از پیشگامان سرافراز جنبش ترقیخواه کشور و رییس پیشین شورای المان حزب مردم افغانستان مراتب عمیق تسلیت وهمدردی خویش را به رفقای گرانقدر سالم فخری و رحیم فخری، همچنان ،خانواده ،اقارب وبازمانده گان مرحومه مغفوره تقدیم نموده  از بارگاه ایزد منان برای متوفا فردوس برین مسئلت نموده وبرای رفقا سالم فخری،رحیم فخری وخانواده محترم  شان صبروشکیبائی استدعا مینماید.

روحش شاد باد!

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۱ ـ ۲۶۰۲