پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام رفیق  آقا سید بدر عضو شورای المان حزب مردم افغانستان

 

 بادرد ودریغ رفیق آقاسید بدرحزبی فرهیخته، مبارز نستوه راه دادخواهی وترقی پسندی ، پدر دلسوز و مهربان، شخصیت صادق  وکارگزار برجسته شورای المان حزب مردم افغانستان جهان فانی را وداع گفت.

 

روانش شاد

 

رفیق آقا سید بدر طی دوران ریاست شورای فرانکفورت حزب مردم ، در راه گسترده گی حزب ، فشرده گی وحدت وهمسویی ، تلاش های بسیار صادقانه و رفیقانه نمود. رفیق بدر پدری بود مهربان ، رفیق بود فرهیخته ومبارزی بود سرسپرده ، بادریغ از میان ما رفت  و از خودغم و اندوه فراوانی را بجا گذاشت.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که از مرگ این رفیق شفیق سخت متآثر ومتآلم است ، به این وسیله تسلیتهای گرم و رفیقانه خود را به خانواده ، به  بانوی گرامی اش ، به برادران ، خواهران وفرزندانش  وبه رفیق های شورای المان وهمه دوستان وعزیزان این رفیق ابراز می دارد.

 به رفیق بدر گرامی بهشت برین وبه خانواده ورفیق های عزیزش صبر ، پایداری وشکیبایی آرزو می دارد.

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

اگهی های فوتی وپیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۳ ـ ۳۰۰۴

 

پیام تسلیت هیات اجراییه شورای کشوری هالند ح. م. ا.

 

با تاثر و تاسف عمیق از وفات نا به هنگام مرحوم غلام جیلانی کارگر یکی از خدمتگذاران صادق ، پاک طینت و ترقی خواه کشور که در اثر یک سکته مغزی در شهر روزا ندال کشور هالند جهان فانی را وداع گفت، اطلاع حاصل نمودیم.

 ما در حالیکه خویش را در این اندوه فامیل محترم کارگر  شریک میدانیم، مراتب تسلیت و همدردی خویش را خدمت خانواده محترم شان تقدیم  میداریم. ما وفات مرحوم کارگر را یک ضایعه از جمع یک نسل پیشاز و خادمان راستین وطن تلقی نموده برای اعضای فامیل شان صبر جمیل و بر روح  مرحوم مغفور طلب آمرزش و بهشت برین از خداوند مینماییم.

 

از نام شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

هیات اجراییه

 

اگهی های فوتی وپیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۱ـ ۲۰۰۴

مرحوم پروفیسورغلام جیلانی کارگر

 

انالله و انا الیه راجعون

بنام خداوند ماندگار که برگشت همه ما به سوی اوست

 

مرحوم الحاج اسلام الدین پدر و مرحومه بلقیس مادر،

 نفیسه کارگر خانم، انجنیر حمیدالله کارگر و آرش کارگر ماسترعلوم اجتماعی  پسران، حامده کارگر فضلی ماستر اقتصاد و سابق معلمه ابوالقاسم فردوسی، خالده کارگر و روزا کارگر دختران.     

غلام ربانی کارگرسابق کارشناس بخش حقوق در اداره امور شورای وزیران، غلام مصطفی صدری، پوهنمل غلام مجتبی میرویس کارگر سابق استاد انستیتوت علوم اجتماعی، غلام مرتضی صدری کارگر کارمند موج میدیم وزارت مخابرات افغانستان، حشمت الله کارگر سابق پیلوت هوایی و انجنیر اسدالله کارگر برادران.

 داکترماری فیض کارگر خواهر و داکتر عنایت  فیض شوهر خواهر.

مرحوم خیرمحمد کارگر، آقامحمد کارگر، نورآغا کارگر،عزیزآغا کارگر و ابراهیم کارگر خسربره ها

عبدالحق فضلی سابق دگرمن هوایی، احمدشاه کارگر، امیرمحمد کارگر دامادان.

رویا کارگر و سمیره سخی عروسان.

شیما ربانی، محبوبه ستاره کارگر، عالمه صدری، ناهید صدری، نورماه کارگر،لاوره اخگرنوش کارگر خانم های برادران.

حاجی شهاب الدین و مرحوم جمال الدین ماما ها و ضیا جان خاله.  مرحوم غلام سخی صدری  و غلام نبی صدری پسران کاکا.

پروین کاویانی و مرحومه لیلما صدری دختران کاکا.

مرحومه رقیه کارگر ،بی‌بی حاجی روگل کارگر، افغانی کارگر، بی‌بی حاجی پشتون کارگر، نسیمه کارگر، لیلا کارگر، شکریه کارگر، فوزیه کارگر،ثریا کارگر خیاشنه ها.

مرحوم حاجی رحمت الله، حاجی رحیم کارگر، حاجی رحیم کاظم، زلمی فولاد، زلمی رستمی، محمد نسیم عمری، مرحوم عطامحمد  مرحوم محمد آصف، عبدالکریم  باجه ها.

میر عبدالواحد سادات،داکتر درمحمد روکی  انجینیر محمد قسیم مسعود  و ملک ستیزکارشناس ارشد در انستیتوت حقوق بشر دنمارک  دامادن خسربره. ملالی کارگراستاد سابق انستیتوت علوم اجتماعی ‌ داکر ظاهره کارگر،  انجینیرعرفان کارگر، داود کارگر، صمد کارگر و نظرکارگر فرزندان  خسربره ها.

همایون یوسف کارگر ریس فیفای المپیک ملی افغانستان پسر عمه، سهیلا کارگر ریس در وزارت اقتصاد دختر عمه.

نوید، نجیم، سیاووش،شاهین ،خاطول نواسه ها.

لیدا ، صبرینا ، خواهرزاده ها – انجیلا، خاطره،زویا، ادریس، سلیمان، یما، عمر، ابوبکر ، داود  و ارسلان برادر زاده ها.

نسبت وفات  پروفیسور غلام جیلانی کارگر سابق ریس اداره امور شورای و زیران به اطلاع دوستان و عزیزان رسانیده میشود که جنازه مرحومی به روز پنجشنبه مورخ ۱ می ۲۰۱۴ ساعت ۱۰ قبل از ظهر غرض خدا حافظی به تالار أورده شده و ساعت ۱۱ صبح در هدیره مسلمان ها  به آدرس ذیل بخاک سپرده میشود.

 

 Rucphensebaan 95

4706 PH, ROOSENDAAL

Holland

  مراسم فاتحه خوانی بعد از ختم جنازه از ساعت ۲بعد از ظهرالی ۴ عصر در مسجد  به ادرس ذیل گرفته میشود:

NIEUWE MAROKKAANSE MOSKEE

Burgemeester schneiderlaan 5

4706 CK, ROOSENDAAL

Holland

 

 در صورت ضرورت میتوانید به شماره های ذیل در تماس شوید:

امیر محمد کارگر 0641229192 (0031) و (0031 ) 0165 54 34 30

عبدالحق فضلی 0614400321 (0031)

نجیم کارگر 0611477556 (0031)

 

اگهی فوتی  ـ بامداد ـ ۱۴/۱ ـ ۲۹۰۴

 

Rucphensebaan 95

4706 PH, ROOSENDAAL

Holland

  مراسم فاتحه خوانی بعد از ختم جنازه از ساعت ۲بعد از ظهرالی ۴ عصر در مسجد  به ادرس ذیل گرفته میشود:

NIEUWE MAROKKAANSE MOSKEE

Burgemeester schneiderlaan 5

4706 CK, ROOSENDAAL

Holland

پیام  اندوه گینانه

  رییسان ، معاونان ، رییسان بخشها ، کارشناسان وکارمندان اداره امور پیشین شورای وزیران

  به مناسبت مرگ نابهنگام جیلانی کارگر رییس پیشین اداره امور شورای وزیران ج.د.ا

 

 

با اندوه فراوان  جیلانی کارگر رییس پیشین اداره امور شورای وزیران ج.د.ا نسبت بیماری  به جاودانگی پیوست، روانش شاد!

جیلانی کارگر شخصیت مدبر ، فرزندی از کوی وتبار انسانگرایی ، مردی از دیار دادخواهی و ترقی پسندی ، شخصیت دلسوز ، زحمتکش و با پشتکار  بود.

 طی سالیان ریاستش در اداره امور شورای وزیران  به منظور بهبود زنده گی مردم وتآمین شرایط مرفه برای هم میهنانش کار وتلاش های پیگرانه نمود .

رییسان ، معاونان ، رییسان بخشها ، کارشناسان وکارمندان اداره امور پیشین شورای وزیران ج.د.ا در حالی که مرگ زود هنگام این فرزند صدیق وطن را یک ضایعه بزرگ  می پندارند ، به این باور اند ، که جیلانی کارگر با کارکردهایش ، با دلسوزی هایش وبا زحمت هایش به خاطر اعتلای وطن در قلب ها، خاطره ها  ویادوراه های آنها جاودانه خواهد زیست.از همینرو گرمترین تسلیت های خود را به برادران ، خواهران ، فرزندان ، خانواده ، دوستان وهمکاران این شخصیت مدبر ابراز می دارند، برای آن شادروان بهشت برین وبه بازمانده گان صبر ، شکیبایی وپایداری آرزو می دارند .

بادرود

 

داکتر شمس صمدی ، سید مرتضی، داکتر نجیب الله  مسیر،   و محمدشریف شریفی  رییسان پیشین اداره امور شورای وزیران

دستگیر صادقی، اسدالله آصفی، محمد الله وطندوست ، نظر محمد سرمند ،لطیف نورزاد ومحمد ظاهر موفق  معاونان اداره امور شورای وزیران

میر فضل احمد ، شکور کشتکار، داکتر حمیدالله مفید، بانو صفیه حسابی، خان محمد گوارا ، اکبری ، عنایت الله ، جنرال حسن ، صبور رکین ، داکتر  انصارسکندری ،همایون غفاری ،محمد رفیق یوسفی و شاه محمد همراز رییسان بخش های اداره امور شورای وزیران

محبوب شاه ، زرمینه عزیز، مریم عظیمی، نسرین ، الحاج کاظمی ،داکترسوما ، خرمی  حبیب،هادی ودیکران کارشناسان ارشد وکارشناسان اداره امور شورای ،زیران.

الحاج محمد عظیم، رییس اسناد وارتباط ، احد و دیگران کارمندان اداره امور شورای وزیران

اگهی های فوتی وپیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۳ ـ ۲۹۰۴

پیام شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 بمناسبت مرگ نابهنگام رفیق جیلانی کارگر

 

جیلانی کارگریکی از مبارزین دادخواه و ترقی پسند کشور از جمع ما رخت سفر بربست و به جاویدانگی پیوست. وی سراسر زنده گی اگاهانه خود را وقف خدمت به آرمانهای والای انسانی نموده و پیوسته در راه سرفرازی و بهروزی وطن و انسان زحمتکش تلاش کرد.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مرگ نابهنگام رفیق کارگر را یک ضایعه جبیره ناپذیر دانسته، بدینوسیله مراتب غمشریکی خود را به خانواده گرامی، بازمانده گان و جنبش دادخواهی کشور ابراز نموده روانش را شاد و یادش را گرامی میخواهد.

کاوه کارمل 

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۴/۳ ـ ۲۷۰۳