پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت ۱۰۱ مین سالگرد استقلال کشور

 

هموطنان  شریف و آزادیخواه !

دارلانشای حزب آبادی افغانستان ۱۰۱ مین  سالگرد استرداد استقلال  وطن محبوب ما را  به شما خواهران و برادران ، به منسوبین قوای مسلح قهرمان ، این مدافعین صدیق و جان بکف مردم و میهن ؛ به شخصیت ها ، احزاب و سازمانهای سیاسی مردمدوست ، دادخواه و وطنپرست؛  به کارگران و دهقانان و همه لایه های زحمتکش وطن ، روحانیون  ونماینده گان اقوام  باهم برادر کشور صمیمانه تبریک و تهنیت گفته ، افتخار دارد که این جشن بزرگ ملی را به عنوان میراث بزرگ نیاکان دلیر و آزادیخواه ما منحیث ودیعه گرانبهای هرافغان یکجا باهم تجلیل و ارجگزاری می نماییم.

هممینهان آزاده و دادخواه !

زنده گی طوری مقدرساخته است که مردم این خطه باستانی و آزادی دوست درس حریت ، استقلال و دفاع از عدالت اجتماعی را از گذشته گان آموخته ، و برای نگهداری از نوامیس ملی ، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان واحد و پرافتخار، پیوسته دراین راه  پیکارجانبازانه و پرافتخاری را انجام داده اند.

یکی ازصفحات درخشان و پرثمر این کار و پیکار وطنپرستانه مقاومت دلیرانه فرزندان این مرزو بوم  نبرد آزادیخواهانه در برابراستعمارانگلیس میباشد که درآن همه اقوام و قبایل باهم برادر این خطه آزادی دوست درکنارهم قرارگرفته و بزرگ ترین امپراتوری عصر را در پیکارهای نابرابر با شکست مواجه ساخت. افغانستان نخستین کشوری بود که دیوار امپراتوری انگلیس را ویران ، و پس از کسب استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی به کشورهای تحت سلطه استعمار مقاومت و رهایی را توصیه مینمود. چنانکه درسالهای بعدی مردمان زیادی در پی مبارزات بی امان و مساعدت شرایط بین المللی یکی پی دیگر استقلال خویش را کسب ، و بدینگونه عصراستعمارزدایی و رهایی خلق ها از ستم استعمار قدیم آعاز گردید.
نسل های امروزی و بشریت آزادیخواه درجهان هیچ گاهی شجاعت قهرمانان معرکه های آزادی را که بخاطر دستیابی به استقلال و ترقی قربانی های بزرگی را متقبل شده اند هرگز فراموش نمی کنند. برای همین هم نام این همه غازیان و رزمنده گان دلیر و نترس راه آزادی و سرفرازی کشور به خط زرین در تاریخ پر افتخار وطن ثبت گردیده است .

در چنین روزهای پرافتخار که از۱۰۱مین سالگرد استقلال وطن تجلیل به عمل می آوریم ، نمی توان از جنبش روشنگرانه مشروطه خواهان اول و خواست های استقلال طلبانه و ترقی خواهی آن چشم پوشید. حزب ما که خود را ادامه دهنده میراث سترگ نهضت ها و جریانات عدالت پسندانه ومتجدد کشورمی داند به نیکویی میداند که مرام این جنبش روشنگرانه و آزدیخواه حصول استقلال سیاسی ، بسط مدنیت جدید ، صنعت و حرفه ، تاسیس مجلس ملی از راه انتخابات آزاد ، تعمیم معارف ، مکاتب و مطبوعات و سایر برنامه های  ملی اصلاحی بود . در ادامه این جنبش آزادیخواه و ترقی پسند مبارزات مشروطه خواهان دوم توانست با ادامه برنامه های مترقی و مدرن جنبش مشروطه اول  تحت رهبری شاه تجدد پسند و آزادیخواه ، امان الله خان  ندای استقلال و آزادی را بلند ، وپس از نبرد های خونین و جانبازانه درجنگ سوم افغان ـ انگلیس  در اگست سال ۱۹۱۹ میلادی استقلال کشور را حصول نمایند.

در شرایط عقب مانده گی تاریخی درکشور، شاه امان الله طرح های سودمند و ملی را برای رفع این عقبمانی های طولانی پیشکش نموده ، و به یاری مردم و تامین مناسبات نیکو و سودمند با کشورهای همسایه و جهان توانست جانبداری آنها را در تحقق برنامه های آینده نگر اقتصادی و اجتماعی فراهم نماید.ازشماراین برنامه ها و اقدامات عملی دوره امانی میتوان از تدوین قانون اساسی ، مشورت و رایزنی بامردم ، گسترش تعلیم و تربیت مدرن ، لغو برده گی و بیگاری و ...یاد نمود. طوریکه برهمه روشن است این برنامه ها درنتیجه دشمنی و ستیز استعمارانگلیس به یاری نیرو های ضدملی و تاریک اندیش سرکوب ، و بدینگونه کشور از کاروان تمدن بشری فرسخ ها فاصله گرفت.

هموطنان عزیز و با شهامت ،

تاریخ معاصر کشور پراز فراز و فرودهای زیادی بخاطردسترسی به یک زنده گی متمدن در آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی و اقتصادی  بوده و هست . آنچه مسلم است هنوز بخشی از خواست ها و آرمانهای دادخواهان و تجدد طلبان صد سال پیشتردر وطن تحقق نیافته و در نتیجه جنگ های تحمیلی و تجاوز آشکارو پنهان استعمارنو و امپریالیزم و همراهی نیروهای تاریک اندیش و مخالف پیشرفت ، عدالت و آزادی وضع کشور دشوار ، خونین ، شکننده و همراه با ناامیدی و بی باوری میباشد.

امسال سالگرد استرداد استقلال کشور ما درحالی تبجیل میشود که هنوز آینده صلح ، ثبات و ختم جنگ اعلام ناشده ناپیداست . دولت ایالات متحده امریکا با عقد قرارداد صلح خود با تحریک طالبان خواست ها و منافع مردم افغانستان را نادیده گرفته و تنها به بهره جویی سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا درماه نوامبر سالروان می اندیشد . رهایی زندانیان طالب و تروریستان بین المللی از زندان های امریکا و افغانستان با منافع مردم افغانستان ، امریکا و جهان سازگاری ندارد. این تصمیم دولت امریکا مداخله صریح درامور داخلی افغانستان بوده و با اراده حزب ما و مردم افغانستان سازگار نمی باشد. این زندانی ها درقتل و کشتار صدها هموطن ما دست داشته و مطابق احکام قوانین جزایی درافغانستان و جهان و احکام اصول دین مبین اسلام باید مورد ماخذه و بازخواست قرار میگرفتند. جانب امریکا هیچ گونه تعهدی برای عدم شرکت دوباره این افراد درجنگ ، ویرانی و کشتار مردم بی گناه افغانستان و جهان نسپرده است .

تامین صلح عادلانه سراسری در افغانستان یکی از خواست های حزب ما و مردم زحمتکشان و داغدید کشور بود و هست .در همخوانی با اصول مرامی خود ما از صلحی که متضمن آزادی ، عدالت اجتماعی ، دموکراسی ، پابندی به قانون و زنده گی متمدن باشد جانبداری نموده و مینمایم. درشرایط موجود جنگ ومداخلات سازمان یافته ازبرون ، تحقق چنین یک خواستی نیازجدی به همدستی و جانبداری نیروهای صلحدوست و ترقی پسند کشور، و تضمینات روشن و قابل اعتبار بین المللی دارد.

حزب ما از مجامع معتبر بین المللی ، سازمان ملل متحد و بشریت مترقی ، صلحدوست و آزادیخواه مصرانه می طلبد که در تحقق آرمان والای صلح و زنده گی در امنیت منحیث یکی از ارزش های بلند اعلامیه جهانی حقوق بشر،  مردم افغانستان را حمایت و جانبداری نمایند.

هممیهنان غیور و با شهامت !
با ادای احترام به فداکاری و جانبازی زنان و مردان با شهامت وطن که در نبردهای عادلانه و دادخواهانه بخاطر حصول و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورجان داده،  و آزادی را به بهای خون خویش به ما ارمغان آورده اند، این روز را گرامی می ‌داریم.

آرزومندیم که ارزش‌های نهفته درنهضت های استقلال طلبی افغانستان، همیشه منبع الهام برای تامین صلح و ثبات، عدالت و رفاه، وحدت ملی و برادری درکشورعزیز ما باشد.

 

فرخنده باد ۱۰۱ مین سالگرد استراد استقلال کشور !


تل دی وی افغانستان !

زنده باد افغانستان !

یشه سن افغانستان!

 

پوهاند دکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

کابل، ۲۶ اسد ۱۳۹۹ خورشیدی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۷۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

زندگی سازمانی

 جلسه حضوری شورای ایالتی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان دایر شد   جلسه شورای ایالت نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان در المان...
برگزاری جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان       جلسه فوق العاده  بیروی اجراییه شورای ارو...
تدویر جلسه سازمان حزبی شهرکسل   جلسه حضوری سازمان حزبی شهر کسل ( شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ) به روز یکشنبه...
برگذاری جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی حزب ابادی افغانستان     جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی  حزب ابا...
 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که هنرمند مردمی ، نویسنده ، نقاش...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان با دریغ واندوه بی پایان خبر وفات مرحوم ومغفور نجیب رستگار شخصیت فرهنگی...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   انا الله واناالیه راجعون  با اندوه فراوان از جاودانگی شدن محترمه شفیقه جان آ...
پیام تسلیت و همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان   با دریغ و اندوه فراوان اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام بانو شفیقه آص...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان   با اندوه بی پایان خبر وفات مرحومه شفیقه آصفی خواهر بزرگوار رفیق گرا...

شعر در بامداد

                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...
لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...

سیاسی

یک گام استوار و محکم دیگر به پیش !   هیات رهبری حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند دکتر داوود راوش  درجلسه هیات اجرا...
پروسه جوان سازی حزب موفقانه به پیش میرود...
  حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب آینده نگر و مردمی پیوسته به رشد و اثرگزاری در میان لایه های مختلف مردم توجه داشته...
در بـلاروس چـه مـی گـذرد ؟...
در بـلاروس چـه مـی گـذرد ؟  طی هفته های گذشته رسانه های ارتجاعی و وابسته به نیروهای هژمونی طلب تبلیغات گوش کرکننده و...
اصل عدالت درگرو زور...
اصل عدالت درگرو زور! عبدالاحمد فیض دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بین المللی جزایی را بدلیل اتخاذ اقدامات ضد...
سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل...
برگزاری سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل حزب آبادی افغانستان     سیمینار...
قهرطبعیت و اراده قوی انسانی و تدابیرعملی وعلمی برابرآن...
قهرطبعیت و اراده قوی انسانی و تدابیرعملی وعلمی برابرآن   میرمحمدشاه رفیعی سیلاب نیمه شب ۴/۵ سنبله ۱۳۹۹ درشهرچاریکا...
پیام همدردی کمیته حزبی ولایتی کابل  به مناسبت حادثه دردبار ولایت پروان! کمیته حزبی ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان به...
چرا پاکستان طالبان را تحریم نمود ؟...
چرا پاکستان طالبان را تحریم نمود ؟   محمد ولی دو سوال در مورد مطرح میگردد ؛ یکی اینکه در اوضاع جاری روی کدام ملحوظ...
جلسه روسای شعبات مرکزی حزب  دایر گردید...
جلسه روسای شعبات مرکزی حزب  دایر گردید     بروز چهارشنبه مورخ ۲۹ اسد سالجاری  به ساعت ده قبل ازظهر، جلسه مشترک روسای...
جلسه هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » برپا شد.

دیدگاه

فرش قرمزی که امریکا در قطر زیر پای طالبان پهن کرد...
دیدگاه دیگران درمورد مذاکرات بین الافغانی : فرش قرمزی که امریکا در قطر زیر پای طالبان پهن کرد!   گفته می شود در آن...
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا: آتش بس مبرم ترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستان   در حاليکه مقدرات تاريخى افغانستا...
مذاکرات صلح قطر، میدان  تبارز اراده  واقعی  برای صلح و یا  تسلیم به  اهداف بیگانه گان...
مذاکرات صلح قطر، میدان تبارز اراده  واقعی  برای صلح و یا  تسلیم به اهداف بیگانه گان   بصیر دهزاد مذاکرات قطر که نام...
زیر بهانه مبارزه با تروریزم      گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج تا  ثــــــــــریا میرود دیــــــــــوار کج    فر...
تامین پروسه صلح به سهم گیری نماینده گان واقعی ملت نیاز دارد...
تامین پروسه صلح به سهم گیری نماینده گان واقعی ملت نیاز دارد!   دلـم ز دست دوســتان  دو رنگ تنـگ  است فدای قلب دشمن...
افغانستان قربانی جنگ سرد یا موقعیت جیواستراتیژیک اش بوده است ؟...
افغانستان قربانی جنگ سرد یا موقعیت جیواستراتیژیک اش بوده است ؟ محمد ولی این سرزمین کوهستانی محاط به خشکه جبرآ در تعا...
بازنده اصلی مردم اند...
بازنده اصلی مردم اند!  صمد کارمند از دو سال به این ‌طرف پروسه آوردن طالبان در سیاست و قدرت آغاز یافت، طالبانی که هوی...

فرهنگی و اجتماعی

ســولـه...
   ســولـه خوږی خبری غواړی نرم ادبيات غواړی سوله خوښي ده سوله امن او ثبات غواړی جنگ نه گوزار کول د سول...
کـه سـولـه راشـي...
  که سوله راشي ، بيا به شين شم ، بيا به وټوکېږم که سوله راشي ، د ځوانۍ د ميو جام به بيا پر سر واړوم .
بریگاد پزشکی کوبا مستحق جایزه صلح نوبل...
 بریگاد پزشکی کوبا مستحق جایزه صلح نوبل    فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با ارسال یک نامه سرگشاده به اعضا، دوستا...
وطـنه خــدای پـه امــان...
وطـنه خــدای پـه امــان   سلگی وهمه ځمه وطنه خدای په امان ايری دی ښکلومه وطنه خدای په امان ستا ژوبل ژوبل خلک ستا ژوب...
که د فجر رڼايي شوه...
که د فجر رڼايي شوه…   په بې کڅه سين لاهو يم ، له جکړ سره لوبېږم د تورتم د توفان شپه ده ، لاس دې راکه چې ډوبېږم څه...
  صدایت کردم صدایت کردم نشنیدی صدایم پاک و روشن بود پیام اش پیک گلشن بود صدایت کردم: به همدلی و یگانگی بیاندیش فضای د...
دملګری عسکر چالاک دوه نوی شعرونه...
دملګری عسکر چالاک دوه نوی شعرونه   استـقـلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاری وطنه داسی دی نوم د استقلال...
درگراميداشت و تبجيل از روز استقلال...
پیام شادباش انجمن حقوق دانان افغان در اروپا: درگراميداشت و تبجيل از روز استقلال   تجلیل از روز استرداد استقلال ، د...
ایجاد اولین انجمن جوانان کشورهالند تحت نام آینده سازان...
ایجاد اولین انجمن جوانان کشورهالند تحت نام آینده سازان بتاریخ ۲۶ جولای سال جاری در شهر(Booskop ) در ولایت (Zuid Holla...
ســولــه...
 ســولــه کوڅه ډبی لنډه غر نه غواړی سوله بی پدری ښکره ور نه غواړی سوله هم له جنگ او هم له سولی اخلی باج له ملی گټ...
مـردم عدالـت میخـواهند...
مـردم عدالـت میخـواهند! هفتاد درصد مشترکین برق در بلخ قشر بی ‌بضاعت جامعه هستند و از بالا بودن تعرفه برق شکایت دارند.
« افغانستان، راهی به طرف جنت »...
« افغانستان، راهی به طرف جنت »   نظری به کتاب خاطرات ظفرحسن آیبک  احسان واصل   کتاب خاطرات ظفر حسن که از سلطنت امی...
فراخوان براى آتش بس فورى و سراسرى...
فراخوان براى آتش بس فورى و سراسرى  دفاع از حق حيات بمثابه مبرمترين نياز مردم !     موجوديت افغانستان در گرو قطع عا...
مـردم عدالـت میخـواهند...
مـردم عدالـت میخـواهند !     اخیر محترم گهریک یک از باشنده گان  شهر مزارشریف ـ ولایت بلخ ، ضمن ارسال نامه ایی به تارن...
شناسایی استان یاگوشتی یا ولایت غزنی...
شناسایی استان یاگوشتی یا ولایت غزنی دکتر حمیدالله مفید نخست : جایگاه یا موقعیتآستان یا ولایت غزنی از سوی باختر ی...
لباس جدید پادشاه...
لباس جدید پادشاه   طنزی ازهانس کریستیان اندرسن ترجمه و تلخیص از دکترفرید طهماس در زمانه های بسیاربسیارقدیم، پادشا...
لکـه سينـدونـه...
لکـه سينـدونـه ... د تاندو هيلو مزارونه پر اوږو گرځوو جانانه ستا خواږه يادونه ، پر اوږو گرځوو زموږ د اوښکو سمندر د و...
تیاتربرنارد شاو یا تعهد سیاسی ای طنزآمیز...
تیاتربرنارد شاو یا تعهد سیاسی ای طنزآمیز     بورژوازی دوران ویکتوریا برنارد شاو را ستایش می کرد علی رغم اینکه او آنها...