شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان

 

هممیهنان گرامی ،

تحویل سال ۱۴۰۳ خورشیدی و جشن خجسته نوروز این سنت پرافتخار ملی و مردمی برهمه یی شما عزیزان مبارک.

نوروز رستاخیز طبیعت، جشن بهار، رویش و خرمی ، شگوفه و سبزینگی ، نشانه از پایان افسرده گی، سردی و انجماد  و پیروزی امید ، رویش و تلاش بر تاریکی و یخبندان میباشد.

دراین روزها مردم ما با خانه تکانی ، آماده گی ها برای برپایی جشن بزرگ نوروز، تدارک هفت سین و سفره های نوروزی ، رفتن به دامن طبیعیت و دیدار دوستان سنت های نوروزی را زنده نگهداشته و با امید بیشتربرای غلبه به ناهنجاری ها درسال نو ، روزنور و فصل نو آماده گی میگیرند. دهقانان و زارعان پرتلاش کشور زمین را شخم زده، برای باروری زمین ، سرسبزی و رفع نیامندی هموطنان شان تخم می پاشند.

 آرزو داریم مردم خسته ازجنگ افغانستان درسالی که در پیش روست باوربرای غلبه برمشکلات عظیم اجتماعی ـ اقتصادی را از دست نداده، گام های استوار و شجاعانه به سوی همدلی ،همسویی و تفاهم ملی برای برقراری عدالت و رفع نابرابری و ستم را بردارند.

خواهران و برادران هموطن، 

نظرکوتاه به رخدادهای سال گذشته  نشان میدهد که مردم ما سال بحرانی و پرتنشی را پشت سرگذشتاندند. دراین سال ما شاهد اخراج ظالمانه مهاجرین افغان از کشورهای پاکستان و ‌ایران ، وقوع حوادث ناگوار طبیعی مانند زلزله هرات و سایر مناطق افغانستان ، جاری شدن سیلاب های ویرانگر، تجاوزات بیشرمانه وکشتاربیرحمانه هموطنان ما توسط نظامیان پاکستان بودیم .علاوتا در دراین سال ما شاهد تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی ، کشانیده شدن شماری بیشتر مردم به زنده گی طاقت ‌فرسای زیرخط ‌فقر، افزایش بیکاری ، ادامه تلاشهای پیگیرمتقاعدین ، زنان ، جوانان ، فرهنگیان و لایه های زحمتکش برای دستیابی به حقوق شان و زنده گی درپناه قانون و آزادی ، مشارکت اجتماعی و سهمگیری در رشد و اعتلای وطن بودیم .

بالاگرفتن شدت مسابقه تسلیحاتی، جنگ و نظامیگری بی مانند ، تشدید بحران در منطقه شرقمیانه و نسل کشی فلسطینی ها از سوی رژیم صهیونیست و اشغالگراسراییل به همکار و همراهی امریکا و همدستی ناتو، تهدیدات و مداخلات دوامدار امپریالیزم درمنطقه ، تشدید جنگ دراوکرایین ، یمن و سایرکشورهای جهان از یکطرف ، و گسترش مبارزات خلق ها برای آزادی ، حق تعین سرنوشت ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، دستیابی به جهان امن ، برقراری مناسبات عادلانه و برابر اجتماعی و اقتصادی و زنده گی در پناه صلح ، نشاندهند دگرگونی های امیدوارکننده درمناسبات جهانی میباشد. تلاشهای گسترده دادخواهانه و ترقی پسند خلقهای جهان، امید به زنده گی درصلح ، رهایی، برچیدن فرمانروایی ظالمانه تک قطبی ، تنطیم یک نظم عادلانه جهانی و گسترش همکاری های سودمند و آینده نگرمنطقه وی را افزوده است .

حزب آبادی افغانستان در حالیکه فرارسیدن نوروز و آغاز سال ۱۴۰۳ خورشیدی را به هموطنان عزیز، به کارگران ، دهقانان و همه زحمتکشان کشور، به زنان، جوانان، دانشجویان، همه نیروهای ملی و داد‌خواه، و همه خلق‌ های میهن تبریک می گوید، باورمند است که در نتیجه روکرد به خرد ، آینده نگری، منافع ملی و تلاش مشترک مردم بخاطر دستیابی به یک زنده گی مدرن و مرفه در پناه قانون، حق مشارکت عادلانه در نظام سیاسی و اقتصادی کشور و تطبیق اصول و ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر بهروزی نصیب مردم ما میگردد.

ما خواستار آنیم تا هرچه زودتر:

ـ  دروازه های مکاتب و پوهنتونها بروی دخترا ن و زنان کشورباز، حق کار و مشارکت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی درعمل تامین گردد.

ـ بخاطر فراهم سازی زمینه های کار برای جوانان کشور، برنامه های ملی شغل آفرینی تدوین و اجرایی شود.

ـ معاشات بازمانده متقاعدین هرچه زودتر پرداخت گردد.  

ـ  به تقویت سکتور دولتی دراقتصاد و تقویت پروژه های عام المنفعه ،گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی در سراسرکشور توجه جدی مبذول گردد.

ـ جلوهرگونه مداخلات و تجاوزات برونی در برابر تمامیت و استقلال کشور گرفته شده و به متجاوزین پاسخ دندان شکن داده شود.

ـ به منافع و حقوق میلیونها مهاجرافغان درخارج ، متکی براحکام اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی توجه صورت گیرد.

ـ به گسترش تشبثات اقتصادی توجه لازم صورت گرفته ، حقوق و شرایط کاری و ایمنی کارگران تضمین، و درجریان عقد قراردادهای خارجی به منافع ملی و حقوق زحمتکشان توجه صورت گیرد.  

ازنظرما داشتن کار و دستمزد حلال با اصول دین مقدس اسلام همخوانی داشته ، باعث بهبود شرایط زنده گی مردم ، جلوگیری از فقر، فحشا و فساد درجامعه  میشود.

ادامه مهاجرت های کتلوی قشرآگاه و نیروی جوان وکارآزموده به خارج،  دورنمای سیاه وغیرمشخص را برای آینده کشوردرقبال دارد. بی اعتمادی ها وعدم توجه به خواست و اراده مردم وجهان خطرات غیرقابل تصوری رامتوجه حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور، صلح وثبات کشورما نموده است. مردم افغانستان مانند باشنده گان وانسان های روی زمین حق دارند تا با برخورداری ازحقوق مساوی مطابق قانون، خود یا نماینده گان باصلاحیت ومنتخب شان دراداره دولتی و ‌حاکمیت ملی سهم داشته باشند. دراین میدان دستیابی به حقوق و آزادی های مدنی و دموکراتیک چون آزادی فعالیت احزاب سیاسی و ‌نهادهای مدنی، آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیزحق مردم میباشد.

 هموطنان عزیز ،

بیایید نوروز و حلول سال نو خورشیدی را به نابودی اهریمنان متجاوز، و دشمنان قسم خورد سرزمین پرافتخارمان افغانستان درداخل و خارج ازکشورجشن گرفته ، امید به بهروزی را از دست نداده و متحدانه و همپا درراه سرفرازی وطن و بهروزی انسان تلاش نماییم .

جشن بزرگ نوروزی و سال نو برای مهاجر درددیده افغان ، مردمان صلحدوست کشورهای همسایه و سایرخلق ها مبارک و شاد باد !  

نوروزهمه فرخنده، و تلاشهای تان برای رهایی و بهروزی پیروز باد!

 

۲۸ حوت ، ۱۴۰۲ خورشیدی

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۹۰۳

  Copyright ©bamdaad 2024

 

زندگی سازمانی

كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور روز شنبه تاریخ سوم ف...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴   طوریکه  میدانیم جشن سال نو ترسایی  یکی...
جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاری...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق غلام فار...
پیام غمشریكی کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان با درد و تألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه درشهرجلال آباد كشورع...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان رفقا ودوستان گرامی، رهروان جنبش دادخواهی کشور، با...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور با درد و افسوس تمام خانواده...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش د...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر   هموطنان مسلمان و زحمتکش ،   به آرزوی قبولی طاعات...
زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین در افغانستان...
زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین درافغانستان   الف بهنام با رویکار آمدن امارت اسلامی در اگست ۲۰۲۱ میلادی آنعده متقاعد...
بلگراد: تهاجم ناتو به یوگوسلاویا  راه را برای بحرانهای جدید بازکرد...
بلگراد: تهاجم ناتو به یوگوسلاویا  راه را برای بحرانهای جدید بازکرد   میلوش ووچویچ، وزیر دفاع صربستان گفت، تجاوز ناتو...
‌شورای امنیت قطعنامه « آتش ‌بس فوری » در غزه را تصویب کرد...
شورای امنیت قطعنامه « آتش ‌بس فوری » در غزه را تصویب کرد   شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش ‌نویس قطعنامه‌...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزجهانی زن   حزب آبادی افغانستان « روز جهانی زن »  این میراث پربهای پی...   گرامیداشت ازهشتم مارچ « روز جهانی زن » از دیرباز توسط  سازمان‌ های صنفی و سیاسی‌ مدافع حقوق و برابری زنان بصورت علن...
اتهامات کیفری در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال...
اتهامات کیفری در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال به دلیل « کمک و کمک به نسل کشی در غزه»   جمال اقرث در روز جمعه،...
گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان :    گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم   پیترمرتنز، دبیرکل حزب کارگران...
المان از گذشته درس کافی نگرفت...
المان از گذشته درس کافی نگرفت!     ویکتوریا نیکی فوروا   رسانه‌ های المان گزارش دادند که دولت این کشوردر صدد است تا...
اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند...
حکم دیوان بین ‌المللی لاهه : اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند سرانجام، پس از نزدیک به یک ماه که دولت افریقای ج...
« اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان : « اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد   سوزان بونرات انتخابا...

دیدگاه

آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتبار است؟...
آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتباراست؟ جورجو کافیه رو برای دهه ها، عربستان سعودی...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان   درپس سفر ولادیمیر پوتین / رییس ‌جمهور روسیه به ریاض، امروز (پنجشنبه) بیانیه مشترکی صا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا   فروپاشی سریع ایتلاف چپ « اتحاد نوین زیست ‌محیطی و اجتماعی خلق ـ NUPES » در فرانسه...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود صمد ازهر سوالات زیادی در ارتباط با هجوم غیرمنتظره لشکر حماس در ۷ اکتو...
رییس جمهور کوبا: امریکا شریک تاریخی «بربریت صهیونیستی» است...
  شبکه تلویزیونی تله ‌سورگزارش کرد که میگل دیاز کانل ، رییس‌ جمهوری کوبا در واکنش به حملات شدید و بمباران بی رویه اسر...
ما همبستگی کامل خود را با خلق فلسطین اعلان می ‌کنيم...
 از زنده گی احزاب سیاسی جهان :   بیست و سومین نشست بین المللی احزاب کارگری و کمونیستی ( IMCWP) از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اکتو...
امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است...
 روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارانوت نوشت: امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است   روزنامه اسر...

فرهنگی و اجتماعی

وطـن مــی...
د وطن پیغله وایی زما خو ته یادیږی وطنه که د جنت په منارو ولاړه یمه   وطـن مــی   له اغیارو یی اخیستی تاج د سر دی...
پیام تبریکیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی ،نوروز باستانی و روز  دهقان    ‎تجلیل ا...
نو روز...
  بيا قاصد د نوروز راغی، بيا دوران شو د مستيو بيا گلمخی ساقي وېشي، شنه صهبا د پسرليو د گلابو عطر ووري، د غوټيو له گ...
از تمنا ها بگو...
  مژده ی آور بما از رویش گلها بگو از وفـا از مهـربانی، شادی دلها‌ بگو دل به تنگ آمد درین ویرانه ی دیرینه پا آمــدی...
نوروز، بهار...
  یَنه کېلدی نوروز عالم گلگه تۉله کۉکسینی آچیب ینه کېلدی یم ـ یشیل بهار نوروز گلی ایفارین ساچیب ینه اېسدی سۉلیم شبا...
تجلیل از « روزجهانی زن » درکشورشاهی هالند...
تجلیل از « روزجهانی زن » درکشورشاهی هالند   بروز نهم مارچ ۲۰۲۴ درشهرارنهم کشورشاهی هالند طی محفلی که ازسوی شورای سرا...
گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند...
گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند    بتاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان ا...
محترمه آنه خانلر، مونس آپه- سینگللر، سیویملی قیزلر اسلام و علیکم...
  محترمه آنه خانلر، مونس آپه - سینگللر، سیویملی قیزلر اسلام و علیکم ،   گوزه ل یورتیمیزگه برچه میز آرزیقیب کوتگن کوکل...
پیام هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زن...
پیام هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زن روز جهانى زن را گرامى  ميداريم   امروز...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی همبستگی زنان   هشتم مارچ ، روز همبستگی ج...
هرکی بر زن می ستیزد...
  هرکی برزن می ستیزد...  میرسد روزی سریر ظلم ویران میشود گلزمـین شهرمـا رشک بهــاران میشود شام کابـوس سیاهـی از وطن...
زمـا ځمکـی...
              زما وطنه زما مړاوی سوزیدلی ځمکی د جنگ لمبو کی غوټیدلی جل وهلی ځمکی غلیم دی حسن او ښایست ولی سګر...
اعتراضات کشاورزان درهـنـد: « مارش به  دهـلی »...
اعتـراضـات کشـاورزان درهـنـد: « مـارش به دهـلی » توماس بیرگر، یونگه ولت پایتخت هند از سه روز گذشته به یک دژ تبدیل ش...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد !   امروز ۱۰ فبروری برابر است با سالگرد روز تولد برتولت برشت، نمایشنامه‌ نویس ،...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان   نمی ‌دانم پس از مرگ ‌ام چه خواهد شد نمی‌ خوا...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش   چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین الم...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*   مریم بریالی اولاً، می‌ خواهم تسلیت‌های عمیقم را به تک تک اعضای خانواده کاکا نور...
البوم تصاویراز مراسم وداع با پیکر زنده یاد نوراحمد نور...
    بامداد  ـ ۴/ ۲۴ـ ‍۲۰۰۱ Copyright ©bamdaad 2024    ...