شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان

 

هموطنان گرانقدر!

فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، امیدوارهستیم که سال نو، سالی سرشار ازسلامتی، و پیروزی در برقراری مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی ، صلح ، امنیت و تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که با خواستها و منافع مردم مسلمان و زحمتکش افغانستان همخوانی دارد، باشد .

نوروز، جشن ملی چند هزارساله باستانی ما که همراه با آغازیدن بهاراست، نماد نوشدن طبیعیت ، چیره گی بر سردی زمستان و شروع بهار، سبزینگه ، رستاخیز و پیروزی بوده ، این جشن کشت و کار پیام آور امید و تلاش به بهبودی ، آرامی ، فراوانی ، برکت ، شادی و آزادی میباشد.

هموطنان گرامی ،

در چنین روزی جا دارد تا کوتاه بر وضع  مردم و رخدادهای مهم سالی که گذشت درنگ نموده ، خواستهایی برای سال نوی که در پیش است را مطرح نمود.

با درد و دریغ سال ۱۴۰۱خورشیدی بنا بر دلیل های داخلی و جهانی  برای اکثریت مردم  سالی پراز دشواری،  سال بیکاری ، تنگدستی ، گسترش بیسوادی و تحدید حق دسترسی به علم و دانش و چالشهای فراوانی در کشور بوده، موجب تشدید بی‌ سابقه فقر و محرومیت درمیان میلیون‌ها هموطن ما گردیده و زنده گی را به کام مردم تلخ کرده است. مساله بستن درهای مکاتب و دانشگاه ها  و محدودیت برسهمگیری زنان درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور از شمار اقدامات دردبار و غیرقابل پذیرش میباشند.

تغیر رژیم که در پی توافقات پنهانی میان دولت ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان ، و بدور از آگاهی و سهم مردم و نیروهای ترقیخواه کشور صورت گرفت، زمینه ساز برقراری نظام امارت اسلامی در افغانستان گردیده ، ناهنجاری های موجود  و محدودیت درحقوق و آزادی های شهروندی از جمله آزادی بیان و تشکیلات سیاسی را در پی داشت. به همین دلیل درسالی که گذشت شاهد مقاومت دربرابر جبرگرایی و اعتراض‌های پراگنده گروه های مختلف مردم بودیم . درونمایه و خواست های اساسی این اعتراض‌های مدنی زحمتکشان، بازنشسته گان ، زنان، معلمان ، فرهنگیان و سایر گروه اجتماعی کشور را سهمیگری آزاد و عادلانه درتعین سرنوشت و نظام سیاسی کشورمتکی به اراده مردم و انتخابات آزاد ، و دستیابی به حقوق صنفی تشکیل میداد. این خواست های برحق و اعتراض های مدنی مورد تایید و جانبداری ما میباشند.

حزب آبادی افغانستان به این باوراست که سرنوشت کشور را تنها می‌ توان با تلاش مشترک کسانی که با مردم و میهن روح همدردی دارند رقم زد. دراین میدان همبستگی و اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان، روحانیون وطندوست و دادخواه ، معلمان و فرهنگیان، تجارملی ، کشاورزان، زنان، جوانان و متقاعدین با سهمگیری و مشارکت همه نیروهای ملی، مترقی  و دادخواه خواست مبرم زمان میباشد.

پوشیده نیست که در راه برآورده شدن این خواست های ملی و آینده نگر، دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی مردم مسلمان ، زحمتکش و آزادی دوست افغانستان ازهیچ توطیه و تلاش دریغ نورزیده و با دامن زدن به اختلافات قومی ، زبانی ، مذهبی و سایر دسایس شیطانی از اتحاد و عمل مشترک مردم جلوگیری مینمایند . درحالی که در جهان مردم درهمبستگی با یکدیگر در راه صلح ، پیشرفت و دموکراسی مشترکاْ میکوشند ، دشمنان وطن مصروف شیوع  یاس، تسلیم و ناامیدی میان مردم بوده ، میخواهند روحیه همبستگی و رفتار انسانی را دربین مردم بکشند.

هموطنان ،

در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ما شاهد توطیه های گسترده و برنامه‌ ها و اقدامات خطرناک امریکا و پیمان تجاوزگر ناتو درتشدید نظامیگری و گسترش جنگ درجهان، از جمله درمنطقه بودیم . این اقدامات و مداخلات خطرهایی جدی را برای مردم و صلح جهانی به بار آورده  و همه نیروهای مترقی و صلح ‌دوست را در نگرانی‌ای عمیق فروبرده است. 

در حالیکه نفرت و انزجارعمیق مانرا نسبت به جنگ و اقدامات شیطانی نیروهای غارتگر و استعمار نو ابراز میداریم ، آرزو میبریم تا منطقه ما در نتیجه تلاش هواداران صلح و بهروزی به حوزه صلح ، ثبات ، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل شده ، امارت اسلامی و دولت های منطقه به نیاز مردمان شان بخاطر زنده گی در آزادی و رفاه تلاش نمایند. ما از مجامع بین المللی و بشریت صلح جو و دادخواه می طلبیم که درهمخوانی با اصول پذیرفته شده جهانی به کمک مردم افغانستان پرداخته در چنین روزهای دشوار و سرنوشت ساز از یاری با اکثریت مردم که با فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند دریغ نورزند.

علاوتاْ ما از نهادهای بین المللی، دولت های همسایه و سایر کشورهای جهان می طلبیم که به مهاجران  افغانستان مساعدت های لازم را انجام داده و مطابق تعهدات سیاسی و اخلاقی شان زمینه یک زنده گی عادی در امن را برای مهاجر افغان فراهم گردانند.  

هم‌ میهنان گرامی،

درحالیکه یکباردیگر برخواست های مردمی حزب مان برای زنده گی در پناه دموکراسی ، برابری و عدالت اجتماعی تاکید می ورزیم ، امیدواریم با تطبیق اصول شهروندی و درپناه دموکراسی بتوانیم با سایر نیروهای وطندوست وهواداربهروزی مردم و اعتلای میهن ، در پرتو اصول مرامی حزب مان خدمتی را انجام دهیم .

هموطنان شرافتمند ،

با پیشکش نمودن تمنیات نیک برای رفقا ، دوستان ، متحدین سیاسی ، جامعه مهاجر افغان و هممیهنان گرانقدر،  نوروز و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، آرزومندیم که سال نو برای ما و جهانیان سال بیغمی ، صلح،  برابری،  دموکراسی و بهروزی باشد !

نوروز و سال نو مبارک ،

پاینده وسربلند باد افغانستان عزیز ما !

 

با حرمت فراوان ،

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

نوروز سال ۱۴۰۲ خورشیدی

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ۲۰۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023

زندگی سازمانی

اجلاس کمیته ایالتی شهر ویانای حزب آبادی افغانستان برگزار شد   نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان به تاریخ هژ...
کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد   بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ...
بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغا...
کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   بروز ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانست...
سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمی...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

اعلان فوتی...
اعلان فوتی   بازگشت همه به سوی اوست   با نهایت تاثر و قلب آگنده از اندوه درگذشت پدر بزرگوارم مرحوم مغفور محمدولی ا...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاثرعمیق اطلاع حاصل نمودیم که  محترم عبدالولی ارغندیوال سابق رییس...
پیام تسلیت و همدردی حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز سه شنبه ۵ ثور ۱۴۰۲ خورشیدی محترم...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با کمال تاثراطلاع حاصل نمودیم که خشوی محترم رفیق انجنیر امین پرتوعضو...
پیام همدردی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاثر و درد عمیق اطلاع حاصل نمودیم که پدر بزرگوار رفیق عنایت پژوها...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...
                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...

سیاسی

درنگی بر برنامه و خواست های حزب آبادی افغانستان...
    س. تابش با رویکار آمدن امارت اسلامی افغانستان  حدود دوسال قبل دگرگونی های جدی در کشور رونما شده است که این تغیرات...
اتحاد و همکاری۱۲کشور امریکای لاتین...
اتحاد و همکاری۱۲کشور امریکای لاتین به دعوت لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس جمهور برازیل، سران دوازده کشور در اجلاس...
نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو...
نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو   ا. م. شیری در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ماه می ۲۰۲۳ ترسایی دومین نشست اتحادیه اقتصادی آو...
چین و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب...
چین و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب لیو کایو و یانگ شنگ شی جین پینگ با ارسال نامه های تبریک به اجلاس سران اتحادیه ع...
در باره آب دریای هیرمند وحقابه ایران ازآن...
محمد ولی   دریای هلمند طویل ترین دریای افغانستان بوده دارای ۱۴۰۰ کیلومتر طول میباشد ، این دریا از دره اونی کوه پغمان...
دستگیری عمران خان بحران چندساله پاکستان را به پایان نزدیکتر خواهد کرد...
دستگیری عمران خان بحران چندساله پاکستان را به پایان نزدیکتر خواهد کرد یونگه ولت کودتای پست مدرنی که عمران خان، نخ...
اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  به مناسبت اول می...
اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  به مناسبت اول ماه می ۲۰۲۳     ما شانه به شانه با اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کا...
کودتا و جنگ به نیابت مصر و اتیوپیا در سودان...
کودتا و جنگ به نیابت مصر و اتیوپیا در سودان اومانیته نبرد میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع که با یک کودتا آغا...
وقتی چین و برازیل دوباره دست در دست هم به جلو حرکت می‌ کنند...
وقتی چین و برازیل دوباره دست در دست هم به جلو حرکت می‌ کنند   رادیو چین بین المللی در گزارشی پیرامون سفر لولا داسیلو...
بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند...
بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند  چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه ا...

دیدگاه

درنگی برذخایر فلز لیتیوم در افغانستان...
 درنگی بر ذخایر فلز لیتیوم در افغانستان   فرستنده :عبدالرحمن صدری   لیتیوم یک فلز نقره یی دارای وزن سبک است که در...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور :   محمد ولی   از تبعات نامیمون اشعال بیست ساله افغانستان یکی هم‌هجوم فرهن...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه   روزنامه گرانما هنگامی‌ که میان راست چیلی و راست افراطی که زیربنا اش در سال ‌های دراز د...
آنکه دایم هوس سوختن ما دارد...
آنکه دایم هوس سوختن ما دارد !   میرعبدالواحد سادات   دشمنی تاریخی و هدف استرتیژیک پاکستان در قبال افغانستان را جنر...
پیآمدهای بعد از نشست دوحه...
پیآمدهای بعد از نشست دوحه !   داود کرنزی همه جهانیان در پی جست وجوی رویکرد های جدید با حکومت سرپرست طالبان شده اند.
نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد...
نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد   جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد ، با احترامات ف...
سرویس مخفی روسیه با امارات علیه امریکا و بریتانیا همکاری می کند...
اسناد افشا شده پنتاگون: سرویس مخفی روسیه با امارات علیه امریکا و بریتانیا همکاری می کند مقامات امریکایی از امارات ب...

فرهنگی و اجتماعی

دا کلی...
  دا کلی دا خوږ کلی ګبین کلی دا جک جک پرچونه دا خټین کلی ځاله د غیرت او حماسو پاتی دا د سپاهیانو د تمرین کلی دلته...
زن...
   زن   زن فروغ جاویدان باهمی ست زن جلای جسم و روح آدمی ست در سپهر هستی و عشق و وفا زن نماد همدلی و همدمی ست از...
عدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر...
عدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر ضرب المثل های تورکی اوزبیکی در باره عدالت، انصاف و بی انصافی   گردآوری و ت...
یورت نـی ویـران قیلـدی لـر...
یورت نـی ویـران قیلـدی لـر     اوشبو یورت نینگ خلقینی وایی، زار و حیران قیلدی لر ! بیوه و ییتیم، غریب نینگ، یوره گ...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت عید سعید فطر   عید سعید فطر یکی از اعیاد مهم اسلامی و جشن مردمی و فرهنگ...
پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید فطر   با آرزوی‌ قبولی‌ طاعات‌ و عبادات‌ مردم با عزت کشور، فرارسیدن...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت  داکترمحمد سلیم مجاز...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت داکتر محمد سلیم مجاز   با اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق داکترسلیم مج...
وطـن...
  سېن بیلن بار اعتباریم ای وطن سېن بیلن بار اقتداریم ای وطن سېنده قالدی آبروییم- عزتیم سېنده قالدی رنگ روییم، همتیم...
مور مې...
دبرتولت برښت دوه كوچني شعرونو پښتو   اکبر کرگر   مور مې !   كله چې يې سترگې پټې كړې ، او دخاورو زړه ته يې وسپارله...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی   با اندوه فراوان خبر مرگ زودرس انجینر سلطان احمد...
نوبهار دې...
نوبهار دې   نو بهار دې ساقی واخله دا پیاله ماله راکړه می قـدح کی د لاله چاپیر شوی د سپوږمی نه پسرلی کی دا نقـاب د...
پیام شادباش کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی   رفقا و دوستان ، جامعه مهاجر...
شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان   هموطنان گرانقدر! فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، ام...
پیام شادباش کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت  نوروز و آغاز سال نو خورشیدی   تجلیل ازسال نو و بهارنو ا...
پیام شورای اروپایی بمناسبت حلول نوروز و سال نو خورشیدی ۱۴۰۲   حلول سال نو هجری خورشیدی ۱۴۰۲  و جشن باستانی نوروز مبارک...
کاش بازآیــد بهــار...
  کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و چمن غنچه پژمرده چشمی وا کند بشگفد دلها پراز غوغا کند شاخساری پرزن...
د ښځو د ورځې په ویاړ...
د ښځـو د ورځـې په ویاړ    نن ورځ د ښځو ده پر ښځو ستمونه کوي نشته مکتب نه پوهنتون ملا جرمونه کوي ولې ښکلا او له ښای...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان...
   پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان  روزجهانی زن همه ساله به روز هشتم مارچ در...