پیام دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت پنجم اکتوبر( ۱۳میزان) ، روز جهانی معلم

 

کابل مورخ ۱۲ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی

روز معلم را به همه آموزگاران، فرهنگیان، فرهیخته گان و صاحبان علم و اندیشه که درسنگر آموزش و پرورش برای تربیت و بلوغ فکری آینده سازان این مرز و بوم تلاش می کنند تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای تمامی معلمان کشور آرزوی موفقیت و سرفرازی می نمآئیم

آموزگاران به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه کشوردرشکل دهی نظام علمی و فرهنگی عمل نموده ، و دراشاعه و پخش فرهنگ باهمی ، مدرا ، صلح و همزیستی ، علم دوستی ، تجدد وعدالت که درونمایه فرهنگ پربار ملی و تاریخی ما را میسازد ، نقشی مانده گاری را ایفا نموده و مینمایند. این آموزگاران وطن پرست و آگاه کشوراند که اولاد وطن را آموزش و تربیت داده ، و آنها به عنوان انسان‎ های سالم و مسوول به جامعه پیشکش می ‎کنند.

در ۱۸ سال گذشته تلاش هایی در راه رشد و توسعه نظام آموزشی کشور صورت گرفت ، اما چنان که لازم بود این تلاش ها نتوانست پاسخگوی نیازمندی ها جامعه و بهبود وضعيت شغلی و معیشتی معلمان درکشورباشد.

امروز آموزگاران درافغانستان از کم‌ درآمدترین کارمندان دولت بوده،حقوق یک معلم که تازه وارد معارف افغانستان می ‌شود در حدود ۶ هزار افغانی یا کمتراز صد دالر آمریکایی میباشد. فقر، بیچاره گی و بی سرپناهی ، گرانی سطح قیمت های مواد خوارو بار و پوشاک از یکسو ، ورشکستگی اقتصادی، فساد گسترده دربالاترین رده های حکومتی، شرایط حساس و فوق العاده خطرناک میهن، تهدید و سرکوب های وحشیانه بنیادگراها ، جلوگیری و ممانعت از رفتن دانش آموزان بخصوص دختران به مکتب ها ، به آتش کشیدن مکاتب و مراکز تعلیمی ، آزار و شکنجه و حتا کشتار بی رحمانه معلمان از سوی دیگر، شرایط سخت دشواری کار و زنده گی را برای آموزگاران ، و نظام تعلیم و تربیت کشور به وجود آورده است. این وضع ناهنجار اثرات ناگواری بالای نظام آموزشی و سطح آگاهی نسل جوان و آینده کشورداشته و دارد. امروز بیشترمعلمین کشور در زیر فشارهای سنگین اقتصادی در افغانستان مجبورهستند برای تامین مخارج زنده گی خود به کار دوم بپردازند.

معلمان خواهان افزایش حقوق ماهوار، لغو قانون منع ترفیع شغلی‌، کم کردن ساعات درسی ، فراهم آوردن شرایط برای ارتقای سطح دانش مسلکی ، توجه به جایگاه تعلیم و تربیت دررشد و اعتلای وطن ، زمین برای ساختن سرپناه و فراهم آوردن شرایط مساعد امنیتی برای انجام خدمت به مردم و میهن هستند.

بربنیاد معلومات وزارت معارف هم اکنون درسراسر افغانستان نزدیک به دوصد هزار معلم در هفت هزار مکتب مصروف تدریس ‎اند. حدود پنجاه درصد این معلمان فارغ التحصیل صنف دوازدهم بوده و تحصیلات تخصصی برای آموزگاری ندارند. موجودیت بیش از ۳۰هزارمعلم قراردادی در مناطق روستایی در ۳۴ ولایت کشور نشاندهنده بی ثباتی و کاستی های نظام آموزشی کشورمیباشد.

درسطح قرا و قصبات صدها مکتب توسط افراد کم سواد و بدون داشتن سند تحصلی و حتا توسط بنیادگرا ها و دشمنان معارف مدرن تدریس میشود. موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی مشکل دیگر معارف کشوربوده ، و وضع نابسامان آموزش و پرورش درکشور را برجسته میسازد.

بربنیاد قوانین نافذه ازجمله قانون اساسی کشور تعلیم و تربیت درکشور حق مسلم و مسوولیت هر کودک افغان میباشد. دولت موظف است تا زمینه های رشد و پویایی نظام تعلیم و تربیت مدرن و همخوان با نیازمندی های جامعه را فراهم سازد.پروگرام درسی کشوردرپهلوی سایر وظایف ، باید به مساله آموزش صلح و مدارا ، آشنایی با فرهنگ پربار ملی و مناطق مختلف کشور، رشد و اعتلای زبان و فرهنگ مردم ، اشاعه فرهنگ دموکراسی و مردم دوستی پرداخته، و به جایگاه علم و دانش و معلم و آموزگار در جامعه ارج و حرمت قایل شود.

حزب آبادی افغانستان منحیث یک سازمان سیاسی مردم دوست ، میهن پرست و هوادارعلم ، پیشرفت و عدالت در برنامه عمل و همه تلاش های مردم دوستانه خود پیوسته به گسترش فرهنگ و دانش بشری ، فراهم آوری شرایط تعلیم و تربیت برای همه فرزندان کشور بدور از تبعیض جنسیتی ، اجتماعی ، قومی و زبانی و پی ریزی یک سیستم آموزشی مدرن و امروزین صادقانه تلاش نموده و می نماید.ما خواهان استخدام هر چه بیشتر آموزگاران به ویژه آموزگاران زن و فراهم آوری شرایط مساعد کار و ارتقای سطح دانش مسلکی معلمان بدور از تهدید ، توهین و تحقیر جنسیتی میباشیم.

آموزگاران ارجمند کشور،

حزب آبادی افغانستان اهداف و اماج های ذیل را برای رشد و اعتلای فرهنگی کشور طرح و برای تحقق آن همراه با آموزگاران و استادان دانشگاهی ، دانشجویان و متعلیمین و همه وطنداران علمدوست و دادخواه مبارزه و تلاش مینماید:

ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری،

ـ توجه به تربیت کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی... و فراهم آوری شرایط مناسب کار و زنده گی برای آنان،

ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و تعلیمات متوسط اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان،

ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی

ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان و.... ( از برنامه عمل حزب آبادی افغانستان )

معلمان پرتلاش و مردم دوست وطن ،

ما درحالیکه این روز فرخنده را به همه معلمان کشور تبریک عرض میداریم ، از تمامی استادان این مرز و بوم که در راه تربیت نسل جوان کشور، توسعه علمی و رسانیدن کشور به قله های رفیع پیشرفت ازهیچ کوششی فروگذاشت نکرده اند، سپاسگزاری مانرا ابرازنموده ، برای هر یک تان پیروزی های بیشتر و سر فرازی آرزو داریم.

از شما فرزندان با مسوولیت و آینده نگر کشور صمیمانه دعوت مینماییم با ما همنوا شده ، ما را در راه تحقق برنامه های ملی ، مردمی و ترقیخواهانه کمک نمایید.

با ارج و حرمت بی پایان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۴۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

زندگی سازمانی

کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان  تشکیل جلسه داد    جلسه کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغا...
 برپایی جلسه سازمان ایالت هسن شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان جلسه سازمان ایالت هسن بروز شنبه ۲۸ جنوری۲۰۲۰ در شهر...
تدویر جلسه کمیته حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان   جلسه کمیته رهبری حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانس...
اجلاس وسیع بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل دایر گردید جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان ،...
گزارش اجلاس مشترک هیات رهبری ، مسوولین شعبات و شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا اجلاس مشترک رییس ، معاونان ،...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زن مبارز وشجاع خانم ثریا پرلیکا   یکی از بهترین های جنبش ز...
پیام تسلیت هیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با درد واندوه فراوان  اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت مبارز و نس...
مراسم خاکسپاری رفیق محمد امان مهرورز، کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان   بسم تعالی فوزيه مهرورزخانم، یما مهرور...
پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان...
پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان به مناسبت درگذشت بانو ثریا پرلیکا یکی از پیشگامان نهضت داد خواهی زنان کشور...
پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا...
پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا     با اندوه فراوان خبرمرگ ثریای عزیزم را دریافت نمو...

شعر در بامداد

لغمان...
ټوله منظره ده شين لغمان د منظرو طبیعت ورسره کړی دی پیمان د منظرو هوا او برساتونه يی وږمی د ګلابونو مشکين او لونګين...
میتوانی...
       میتوانی می توانی، از توانت نیک بدانی که توانی از توانت ناتوان است  ناتوانی،  گر بدانی  می توانی،  لیک ندان...
زمـا سفـر...
  زمـا سفـر   ځواني چې وه ‎دا ځواني هسې نه وه چې وه ‎یوه ګړۍ وه یوه شېبه وه چې وه ‎ را به نه شي آرمانجنه ګیلمنه ران...
ديار ويران من...
ديار ويران من   دیار نازمن ویرانه تا کی به قیدو بند هربیگانه تا کی کجاشدنام وننگ وعارم آخر به دست وپایم این ذولان...

سیاسی

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت انتخاب مجدد محمد اشرف غنی به حیث رییس جمهور افغانستان   کابل ، مورخ ۳۰...
گزارش تصویری تارنمای بامـداد  از راهپیمایی کارگران شبرغان...
        بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۵۰۲ Copyright ©bamdaad 2020...
از حقوق و آزادی های مردم فلسطین باید دفاع کرد...
  از حقوق و آزادی های مردم فلسطین باید دفاع کرد   صادق روزبه سال های زیادی می گذرد که مردم قهرمان ، وطندوست و آزادی د...
«معامله قرن» امریکایی، فتیله انفجاری خاورمیانه...
«معامله قرن» امریکایی، فتیله انفجاری خاورمیانه نویسنده : پاول سویریدوف صایب عریقات دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی...
وقتی نمایش و بازنمایی جایگزین واقعیت می شود...
وقتی نمایش و بازنمایی جایگزین واقعیت می شود   تقی روزبه پیرامون نمایش « معامله قرن »  ...
ملتی که بیش از چهل سال جنگ را تحمل کرده است...
بررسی کارشناسانه در باره سرنوشت جنگ و صلح در کشور:   ملتی که بیش از چهل سال جنگ را تحمل کرده است ، چشم براه صلح عاد...
در یمن چه میگذرد ، و نیروهای ملی و دموکراتیک درگیر درآنجا چه میخواهند؟...
در حاشیه رخدادهای منطقه: در یمن چه میگذرد ، و نیروهای ملی و دموکراتیک درگیر درآنجا چه میخواهند؟   نسيم شرق کشور یم...
تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه...
تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه   السیسی رییس جمهورمصر میگوید : « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا را...
اطلاعیه شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۸   حزب آبادی افغانستان به منظور رسانیدن اهداف وطن د...
حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت...
روزنامه نوی زوریخرسایتونگ نوشت : « حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت »   روزنامه « نوی زوری...

دیدگاه

آلوده گی هوا، مرگ خاموش...
 آلوده گی هوا، مرگ خاموش   اخترمحمد مردم کابل و دشواری های زنده گی شهر کابل و مردم آن را پدیده های جنایی و امنیتی...
دوهـمه لـویه بازي...
دوهـمه لـویه بازي   عبدالولي منګل له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل به په سیمه کې د یپکن نفوذ ته لاره هواره کړي او...
افغانستان دریک پرتگاه ومیدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی...
 افغانستان دریک پرتگاه ومیدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی   بصیر دهزاد   قتل مرموز دو تن از فیگورهای کلیدی طالبا...
اجتماعي عدالت...
اجتماعي عدالت   ولی منگل ‎ عدالت د خلکو ، ټولنیزو ډلو ، طبقاتو په  ژوند کې  د برابرۍ اندازه  او معیار  دی چې ، د ټو...
تقاضای مادر وطن و مسوولیت تاریخی نیروهای سیاسی ملی مترقی و دموکرات افغانستان...
تقاضای مادر وطن و مسوولیت تاریخی نیروهای سیاسی ملی مترقی و دموکرات افغانستان   سید عارف گهریک هر آن شخص و گروهِ که...
نقش عربستان سعودی در تحولات فکری ، سیاسی و فرهنگی افغانستان...
نقش عربستان سعودی در تحولات فکری ، سیاسی و فرهنگی افغانستان داکترحمیدالله مفید     پیشینه تاریخی در سال ۲۹ هجری...
حزب آبادی افغانستان و مساله زنان...
حزب آبادی افغانستان و مساله زنان زلیخا پوپل منحیث عضو حزب آبادی افغانستان افتخارمیکنم که حزب ما درکنگره ۱۹ اسد ۱۳۹۷...

فرهنگی و اجتماعی

د ميـنې کـرښــه...
د مينې کـرښــه که د مينې کرښه ، لاره د انسان شي د ژوندون دښته به ټوله گلباران شي که د شنې وږمې بهير نَفَس تازه کړي س...
شماره تازه «ماهنامه حقیقت زمان» بنشر رسید...
شماره تازه «ماهنامه حقیقت زمان» بنشر رسید     شماره دهم و یازده ام ، سال هفتم « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حز...
بمناسبت روز بین المللی زبان مادری...
بمناسبت روز بین المللی زبان مادری   بصیر دهزاد   اداره یونسکو ملل متحد از سال ۲۰۰۰ م  بدینسو همه ساله ۲۱ فبروری را...
قریه شیوه کی محل بزرگترین معبد «شیوا » در افغانستان...
قریه شیوه کی محل بزرگترین معبد « شیوا» در افغانستان   نسیم سحر   آثار و کتیبه های باستانی و قدیمی که در موزیم ملی اف...
اعلامیه  امکا ، اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان...
اعلامیه  امکا ، اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان در رابطه به تظاهرات کارگران نفت و گاز شبرغان اتحادیه ملی...
دلـتـه دلته ترابان د گل اندامی سر نه شال ويوړ دلته تورښامار د شهزادکی له غاړی لال ويوړ دلته د گل روح توری سيلی د پشه...
اوزبیک خلق مثل لری...
اوزبیک خلق مثل لری     به گزینش رفیق عارف گهریک   وزبیک خلق مثل لری دوامی ده: ۱ـ ایتگن سوز نی یوتماق بولمس. ۲ ـ ا...
سپين شاهين...
سپين شاهين د زنځير شرنگا دې خيژي آرام نه يې ته سرباز د آزادۍ يې ، غلام نه يې ته جرس د يوه قام د ويښېدو يې د نازونو د...
در رثاى پيرخردمند، استاد فرزانه و خردگستر زنده یاد پوهاند دوکتورغلام سخی مصوون...
در رثاى پيرخردمند، استاد فرزانه و خردگستر زنده یاد پوهاند دوکتورغلام سخی مصوون، موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ...
له اوښکو تر بارانه زموږ د اوښکو سلسله ، باران ته  ورسېده د وږمې ساه وه ، خونړي توفان ته ورسېده يوه آرزو وه ، چې د زړه...
اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مساله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان ۲۰ جنوری ۲...
آيینه...
  ماته شوه آینه د یار اوربل نیمګړی پاتی شو سترگی ځوانیمرګی شوی کجل نیمگړی پاتی شو ما ویل د مینی سمندر نه به مرجان را...
داکتر فیل دردمند نیاکان ما قصه میکردند، امیر عبدالرحمن خان یکی از پادشاهان گذشته غرض تداوی فیل های خویش یک داکتر را از...
درد دل یک هموطن : زمستان میرود رو سیاهی به ذغال میماند   اکثریت باشنده گان مکرویان شهر کابل مثل سایر هموطنان عزیز و گ...
وداع دیدی حیاتگه جمعه کون استاد متین...
 وداع دیدی حیاتگه جمعه کون استاد متین سید عارف گهریک    تینگری جنتدن عطا قیلسین اونگه منگو مکین (شعر حرمتلی استاد م...
شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم...
 شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم...                  شاعر نشدم كه مدح شاهان گويم زان دبدبه و شكوه و دربان گويم شاعر نش...
تا فرهنک تا تحول ورانوه ولی...
  تا ... تا په کوم منطق کابل ورانوه ولی دغه ښار دی په پيم چل ورانوه ولی وړانګی وړانګی مخ دي وويشته په ګاڼو لړ په لړ...
اوزبیک خلق مثل لری...
اوزبیک خلق مثل لری   چند ضرب المثل ازبیکی به انتخاب رفیق عارف گهریک :   ۱ ـ جسور بولسنگ جنگ گه کیر. ۲ ـ جسور جنگ...