پیام دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت پنجم اکتوبر( ۱۳میزان) ، روز جهانی معلم

 

کابل مورخ ۱۲ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی

روز معلم را به همه آموزگاران، فرهنگیان، فرهیخته گان و صاحبان علم و اندیشه که درسنگر آموزش و پرورش برای تربیت و بلوغ فکری آینده سازان این مرز و بوم تلاش می کنند تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای تمامی معلمان کشور آرزوی موفقیت و سرفرازی می نمآئیم

آموزگاران به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه کشوردرشکل دهی نظام علمی و فرهنگی عمل نموده ، و دراشاعه و پخش فرهنگ باهمی ، مدرا ، صلح و همزیستی ، علم دوستی ، تجدد وعدالت که درونمایه فرهنگ پربار ملی و تاریخی ما را میسازد ، نقشی مانده گاری را ایفا نموده و مینمایند. این آموزگاران وطن پرست و آگاه کشوراند که اولاد وطن را آموزش و تربیت داده ، و آنها به عنوان انسان‎ های سالم و مسوول به جامعه پیشکش می ‎کنند.

 

در ۱۸ سال گذشته تلاش هایی در راه رشد و توسعه نظام آموزشی کشور صورت گرفت ، اما چنان که لازم بود این تلاش ها نتوانست پاسخگوی نیازمندی ها جامعه و بهبود وضعيت شغلی و معیشتی معلمان درکشورباشد.

امروز آموزگاران درافغانستان از کم‌ درآمدترین کارمندان دولت بوده،حقوق یک معلم که تازه وارد معارف افغانستان می ‌شود در حدود ۶ هزار افغانی یا کمتراز صد دالر آمریکایی میباشد. فقر، بیچاره گی و بی سرپناهی ، گرانی سطح قیمت های مواد خوارو بار و پوشاک از یکسو ، ورشکستگی اقتصادی، فساد گسترده دربالاترین رده های حکومتی، شرایط حساس و فوق العاده خطرناک میهن، تهدید و سرکوب های وحشیانه بنیادگراها ، جلوگیری و ممانعت از رفتن دانش آموزان بخصوص دختران به مکتب ها ، به آتش کشیدن مکاتب و مراکز تعلیمی ، آزار و شکنجه و حتا کشتار بی رحمانه معلمان از سوی دیگر، شرایط سخت دشواری کار و زنده گی را برای آموزگاران ، و نظام تعلیم و تربیت کشور به وجود آورده است. این وضع ناهنجار اثرات ناگواری بالای نظام آموزشی و سطح آگاهی نسل جوان و آینده کشورداشته و دارد. امروز بیشترمعلمین کشور در زیر فشارهای سنگین اقتصادی در افغانستان مجبورهستند برای تامین مخارج زنده گی خود به کار دوم بپردازند.

معلمان خواهان افزایش حقوق ماهوار، لغو قانون منع ترفیع شغلی‌، کم کردن ساعات درسی ، فراهم آوردن شرایط برای ارتقای سطح دانش مسلکی ، توجه به جایگاه تعلیم و تربیت دررشد و اعتلای وطن ، زمین برای ساختن سرپناه و فراهم آوردن شرایط مساعد امنیتی برای انجام خدمت به مردم و میهن هستند.

بربنیاد معلومات وزارت معارف هم اکنون درسراسر افغانستان نزدیک به دوصد هزار معلم در هفت هزار مکتب مصروف تدریس ‎اند. حدود پنجاه درصد این معلمان فارغ التحصیل صنف دوازدهم بوده و تحصیلات تخصصی برای آموزگاری ندارند. موجودیت بیش از ۳۰هزارمعلم قراردادی در مناطق روستایی در ۳۴ ولایت کشور نشاندهنده بی ثباتی و کاستی های نظام آموزشی کشورمیباشد.

درسطح قرا و قصبات صدها مکتب توسط افراد کم سواد و بدون داشتن سند تحصلی و حتا توسط بنیادگرا ها و دشمنان معارف مدرن تدریس میشود. موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی مشکل دیگر معارف کشوربوده ، و وضع نابسامان آموزش و پرورش درکشور را برجسته میسازد.

بربنیاد قوانین نافذه ازجمله قانون اساسی کشور تعلیم و تربیت درکشور حق مسلم و مسوولیت هر کودک افغان میباشد. دولت موظف است تا زمینه های رشد و پویایی نظام تعلیم و تربیت مدرن و همخوان با نیازمندی های جامعه را فراهم سازد.پروگرام درسی کشوردرپهلوی سایر وظایف ، باید به مساله آموزش صلح و مدارا ، آشنایی با فرهنگ پربار ملی و مناطق مختلف کشور، رشد و اعتلای زبان و فرهنگ مردم ، اشاعه فرهنگ دموکراسی و مردم دوستی پرداخته، و به جایگاه علم و دانش و معلم و آموزگار در جامعه ارج و حرمت قایل شود.

حزب آبادی افغانستان منحیث یک سازمان سیاسی مردم دوست ، میهن پرست و هوادارعلم ، پیشرفت و عدالت در برنامه عمل و همه تلاش های مردم دوستانه خود پیوسته به گسترش فرهنگ و دانش بشری ، فراهم آوری شرایط تعلیم و تربیت برای همه فرزندان کشور بدور از تبعیض جنسیتی ، اجتماعی ، قومی و زبانی و پی ریزی یک سیستم آموزشی مدرن و امروزین صادقانه تلاش نموده و می نماید.ما خواهان استخدام هر چه بیشتر آموزگاران به ویژه آموزگاران زن و فراهم آوری شرایط مساعد کار و ارتقای سطح دانش مسلکی معلمان بدور از تهدید ، توهین و تحقیر جنسیتی میباشیم.

آموزگاران ارجمند کشور،

حزب آبادی افغانستان اهداف و اماج های ذیل را برای رشد و اعتلای فرهنگی کشور طرح و برای تحقق آن همراه با آموزگاران و استادان دانشگاهی ، دانشجویان و متعلیمین و همه وطنداران علمدوست و دادخواه مبارزه و تلاش مینماید:

ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری،

ـ توجه به تربیت کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی... و فراهم آوری شرایط مناسب کار و زنده گی برای آنان،

ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و تعلیمات متوسط اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان،

ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی

ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان و.... ( از برنامه عمل حزب آبادی افغانستان )

معلمان پرتلاش و مردم دوست وطن ،

ما درحالیکه این روز فرخنده را به همه معلمان کشور تبریک عرض میداریم ، از تمامی استادان این مرز و بوم که در راه تربیت نسل جوان کشور، توسعه علمی و رسانیدن کشور به قله های رفیع پیشرفت ازهیچ کوششی فروگذاشت نکرده اند، سپاسگزاری مانرا ابرازنموده ، برای هر یک تان پیروزی های بیشتر و سر فرازی آرزو داریم.

از شما فرزندان با مسوولیت و آینده نگر کشور صمیمانه دعوت مینماییم با ما همنوا شده ، ما را در راه تحقق برنامه های ملی ، مردمی و ترقیخواهانه کمک نمایید.

با ارج و حرمت بی پایان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۴۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

زندگی سازمانی

پیام شادباش شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان...
پیام شادباش شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب     شورای کشوری فرا...
پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان...
  پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان  ...
پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان...
پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان   چرخش ایام و آزمون زمان دو پدیده ایکه بر عملکردهای مان قضاوت مید...
بنام خدا پیام تبریکی شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی!   تدویر مو...
پیام شاد باش شورای کشوری انگلستان...
پیام شاد باش شورای کشوری انگلستان به مناسبت  تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان     مورخ ۲۱ سپتامبر ۲...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

اعـلان فـوتی بسم الله الرحمن الرحیم استاد سلیمه شریفی سابق معلمه در کابل خانم ، سید هارون شریفی پسر ، نسرین مفید، ژول...
پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال حاجی محمد روشان، یکتن...
پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم سید نثار احمد شریفی سابق ری...
پیام همدردی و تسلیت   با تاثرعمیق خبر درگذشت محترم غلام صدیق محسن زاده  شخصیت علم پرور و نیکنام ، کارمند سابقه دار وزا...
پیام همدردی و غمشریکی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان   با تاسف و اندوه اطلاع یافتیم که شخصیت معارف پرور و معزز...

شعر در بامداد

نوم ورکی شهید سرباز...
نوم ورکی شهید سرباز   تا به سنـــگر ســاتلو تا به امنیت راوړلـــو تا به دښمن ځپلــــــو ته وی سرباز دوطن اوس ستا پ...
بـاغ پـژمـردسـت...
  بـاغ پـژمـردسـت… در آن دیار سپیدارهای اندوهناک ز باغبان چه پرسید کلید باغ کجاست، که باغ پژمردست. و گیاهان هرزه هم...
واسوخت ميهنى...
با الهام از سروده زیبای استاد شيرين سخن ميرغلام حضرت شایق جمال ( واعظى )  بنام « واسوخت عشقى»* واسوخت ميهنى اى ميه...
خـوب وینـم ‎...
           خـوب وینـم ‎         ( خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا ‎ پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه)* ‎نا...

سیاسی

اعلامیه حزب آبادی افغانستان درباره رخدادهای اخیر در شرق میانه...
    حزب آبادی افغانستان هم زبان با نیروهای صلح طلب و ترقی خواه جهان بر این باور است که هیچ دلیل و بهانه ای نمی تواند...
کردها قربانیان جدید عنوان « مبارزه با تروریزم »...
کردها قربانیان جدید عنوان « مبارزه با تروریزم »   فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه به دیپلومات ارشد امریکایی گفت : شما...
جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایرشد جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسورمحمد داود راوش ری...
کره زمین دیگری نداریم...
 درنگی برمسایل مبرم جهان :   کره زمین دیگری نداریم ! به علت افزایش نشر گازهای گلخانه ‌ای مثل دی ‌اکسید کربن و متان...
جایگاه کارسیاسی درمحلات...
  جایگاه کارسیاسی درمحلات   حزب آبادی افغانستان که برساختارهای نیرومند...
اهمیت کار با جوانان درحزب آبادی افغانستان...
اهمیت کار با جوانان درحزب آبادی افغانستان اخترمحمد عضو شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان با درک واقعیت های عین...
پیام هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان عنوا نی دارالانشای حزب   رفقای عزیز و ارجمند  دارالانشای حزب آبادی...
گزارش تصویری از کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان...
    تصاویر از : داکتر نثار احمد صدیقی  و اسد محسن زاده بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۱۹ـ ۲۳۰۹ استفاده ازعکس...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت تدویر موفقانه کنفرانس حزبی شورای اروپایی  کابل ۳۰سنبله  ۱۳۹۸ کنفرانس حزبی...
حـزب بالنـده اثرمنـد...
حـزب بالنـده اثرمنـد گفت و گوی اختصاصی بامداد با پوهاند دکترمحمد داوود راوش ، رییس حزب آبادی افغانستان حزب آبادی افغ...

دیدگاه

پارلمان افغانستان بستر مصوون فساد ، نقض قوانین و نظم عامه...
پارلمان افغانستان بستر مصوون فساد ، نقض قوانین و نظم عامه بصیر دهزاد برخورد فزیکی روز جمعه گذشته تعداد از اعضای پارل...
پیامدهای پسا استعماری درجهان...
پیامدهای پسا استعماری درجهان عبدالوکیل کوچی دیروز جهان را به جنگ رنگ ها وامروز به ننگ  فرهنگ ها تخریب و تاراج کردند...
دکونړ دځنګلونواقتصادی او چاپیریالي ارزښت...
 دکونړ دځنګلونواقتصادی او چاپیریالي ارزښت   محمدعثمان ساپی   کونړ دافغانستان یو له هغو ولایاتو څخه شمیرل کیږی چی هسک...
صلح درافغانستان با تغییرراهبرد اسلام آباد ممکن است...
صلح درافغانستان با تغییرراهبرد اسلام آباد ممکن است! عبدالاحمد فیض پذیرفتن رسمی نماینده گان طالبان دراسلام آباد دراین...
آیا افغانستان همیشه مستقل بود؟...
آیا افغانستان همیشه مستقل بود؟ عبدالاحمد فیض چندی قبل مصاحبه که حاوی نظریات دلچسپی درزمینه استقلال افغانستان است شنی...
آیا سعودی ازحق دفاع بعد ازحمله برتاسیسات نفتی اش برخورداراست؟...
آیا سعودی ازحق دفاع بعد ازحمله برتاسیسات نفتی اش برخورداراست؟   عبدالاحمد فیض بامداد چهاردهم سپتامبردردوحمله جداگان...
صدای آشنا در مورد لغو انتخابات ریاست جمهوری...
 صدای آشنا در مورد لغو انتخابات ریاست جمهوری محمد ولی با وجودیکه آماده گی های انتخاباتی وکمپاین های مربوط به آن دررو...

فرهنگی و اجتماعی

اعلامیه شورای جهانی صلح درباره تجاوز و حمله ترکیه به سوریه...
اعلامیه شورای جهانی صلح درباره تجاوز و حمله ترکیه به سوریه   شورای جهانی صلح تجاوز جدید، سومین تجاوز ارتش ترکیه به س...
اعلامیه زنان موفق و سرشناس افغانستان در باره خشونت علیه زنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورخ: ۲۲ میزان ۱۳۹۸ مصادف...
پدرود داکتر ببرک ارغند...
 پدرود داکتر ببرک ارغند ریالیزم مردمی   نیلاب موج سلام ریالیزم سوسیالیستی/ مارکسیستی یک شاخص اثرگزار و به قول نظری...
مالم جان...
مالم جان  یوه لنډه منظومه د صدیق کاوون لیکنه ۱ راشه او ومې گوره تا چې ليدلی وم ، اوس هغه نه يم هغه ځواني ، هغه مس...
سروده تازه ازعنایت پژوهان گردانی...
سروده تازه از شاعر توانای کشور، رفیق عنایت پژوهان گردانی   برای صد ساله گی« آزادی » گل مهاجر خصم تو چه بسیار و چه م...
د ښوونکی نړیوالی ورځې ته...
  د ښوونکی نړیوالی ورځې ته د ښوونکي لو ړ مقام ته مې سلام دئ دې پیا وړي ا نتظام ته مې سلا م دئ چې یې ځمکه رسولای تر آ س...
بیداد فقر درمیان کارگران انگلیسی...
بیداد فقر درمیان کارگران انگلیسی گزارش کنگره اتحادیه‌ های کارگری بریتانیا   فرانسیس اُ گرِیدی(Frances O’Grady )  دب...
مدیریت زنان برپروسه ملی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان   به تاریخ ۲۷ سپتامبر جلسه وسیع هیات مدیره همایش زنان افغان...
پیام تبریک شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان...
پیام تبریک شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان بمناسبت تدویر کنفراس اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه و...
پیام شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان...
پیام شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی   با مسرت تمام ک...
روز جهانى صلح را گرامى ميداريم...
روز جهانى صلح را گرامى ميداريم روز ( ٢١ ) سپتامبر را سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى صلح اعلام نموده اند که بر بنیاد...
پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان...
پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بمناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی   کنفرانس ش...
پیام شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان شورای شهر کابل حزب...
پیام شاد باش شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان...
پیام شاد باش شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب   شورای کشوری سویس ت...
پیام شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان...
  پیام شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان  به مناسبت تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان رفقا عزیز...
پیام شورای ولایتی کابل عنوانی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان...
  پیام شورای ولایتی کابل عنوانی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی ح...
تدویرکنفرانس بمناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد...
تدویرکنفرانس بمناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد گزارشگر:  یاسمین همسنگر   بتاریخ ۸ سپتمبر۲...
بـرخـیـــز...
بـرخـیـــز برخیز وطن را زغم  آزاد  بسازیم این توده ماتم زده را   شاد بسازیم برخیزوطن راهمه با وحـدت یاری آزاد  ز ه...