پیام همدردی

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان 

به خاطر مرگ نا بهنگام  دکتر فدامحمد نظریار یکی از شخصیتهای ملی فرهنگی

 

با دریغ ، درد وافسوس که دکتر فدا محمد نظریار یکی از شخصیتهای فرهیخته فرهنگی سیاسی وادبی  کشور وبرادر رفیق نثار احمد بهین وپیرمحمد نظریار دوشخصیت ادبی وسیاسی شناخته شده نسبت بیماری دوامدار پیکر به دیار خاک سپرد.روانش شاد باد .

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درحالیکه از این اندوه وارده سخت متآثر ومتآلم است ، مرگ این دوست گرانقدر را یک ضایعه جبران ناپذیرمی پندارد ، به  رفقا بهین ونظریار وبه بانوی ارجمندشان ناجیه نظریار  وبه سایر دوستان وآشنایان شان ، تسلیت می گوید وبه آنها صبر و پایداری واستواری آرزو می دارد.

 بهشت برین جایگاه روان آن مرحومی باد. بادرود

 

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

 

پیام تسلیت وهمدردی

  شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به  مناسبت فوت محترم الحاج محمد اسحاق نبی زاده

 

 با درد والم که ، الحاج محمد اسحاق نبی زاده برادر رفیق محمد عوض نبی زاده ،بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را  پذیرفت وبه ابدیت  پیوست .

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین مناسبت عمیقترین تسلیتهای خود را به رفیق محترم محمد عوض نبی یکی ار رهروان صدیق راه آزادی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی  ابراز می دارد.

به آن مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر جمیل آرزو می نمایم .

بادرود

 

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که استاد خالد قاضی یکی از سابقه داران سیاسی و اجتماعی کشور، سابق استاد فاکولته حقوق وعلوم سیاسی ، خسربره رفیق گرانقدر و محترم حکیم کرنزی یکی از فعالان فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جنبش ترقیخواهانه کشور در اثر مریضی صعب العلاجی که در ین سن جوانی عاید حالش شده بود داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست است

انا لله و اناالیه راجعون

بمناسبت این حادثه المناک برای محترمه نظیفه جان قاضی خانمش ، کاووس قاضی و مسعود قاضی فرزندان استاد قاضی ، رفیق گرانقدر حکیم کرنزی ، خواهر ما شکریه جان قاضی ، خانواده و دوستان مرحومی تسلیت عرض نموده ، برای همه عزیزان بازمانده طول عمر ، تحمل و حوصله مندی وبرای مرحومی بهشت برین آرزو مینمایم .

روانش شاد

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت وهمدردی

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام دپلیوم انجنیر عزیز همدرد یکی از رهروان را ه دموکراسی ، دادخواهی وعدالت اجتماعی

 

 

با اندوه فراوان رفیق عزیز همدرد سابق مسوول شعبه اقتصاد کمیته حزبی شورای ولایتی بلخ نسبت بیماری دوامدار به ابدیت پیوست. روانش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان، مرگ نا بهنگام این رفیق عزیز را یک ضایعه بزرگ ویک اندوه جبران نا پذیر می پندارد وبه همین منظور گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق گرامی دکتر رحمت الله همدرد سابق آمر زون شمال ، انجنیر محمد امین بزگر ، استاد بانو شفیقه شفق وبانوی گرانمایه شاه جهان همدرد فرزندان وباقی بازمانده گان آن شادروان اظهار می دارد.

به آن شادروان، بهشت برین وبه بازمانده گان صبر جمیل استدعا می نماید.

بادرود

     کاوه کارمل

            رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  

 


باتاسف اطلاع حاصل نمودیم که انجنیرعزیز همدرد یکی از فعالان سابقه دار سیاسی  و اجتماعی کشور، سابق مسوول شعبه اقتصاد کمیته حزبی ولایتی بلخ ح.د .خ . ا. برادر رفیق گرانقدر ومحترم، جنرال دوکتور رحمت ا لله همدرد در اثر مریضی صعب العلاجی که عاید حالش شده بود داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است

انا لله و انااليه راجعون

خاطرات رفیق انجنیرعزیز همدرد را بصفت یک انسان مهذب، وفادار به آرمانهای ترقيخواهانه،دموکراتيک،دادخواهانه،آزادی طلبانه و خدمت در راه دفاع از مردم افغانستان به ياد خواهیم داشت .

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بمناسبت این حادثه المناک برای رفیق گرانقدر داکتر رحمت الله همدرد، خانواده و دوستان مرحومی تسلیت عرض نموده، برای همه عزیزان بازمانده طول عمر، تحمل و حوصله مندی و برای مرحومی بهشت برین آرزو مینماید،

 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان