با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که استاد خالد قاضی یکی از سابقه داران سیاسی و اجتماعی کشور، سابق استاد فاکولته حقوق وعلوم سیاسی ، خسربره رفیق گرانقدر و محترم حکیم کرنزی یکی از فعالان فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جنبش ترقیخواهانه کشور در اثر مریضی صعب العلاجی که در ین سن جوانی عاید حالش شده بود داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست است

انا لله و اناالیه راجعون

بمناسبت این حادثه المناک برای محترمه نظیفه جان قاضی خانمش ، کاووس قاضی و مسعود قاضی فرزندان استاد قاضی ، رفیق گرانقدر حکیم کرنزی ، خواهر ما شکریه جان قاضی ، خانواده و دوستان مرحومی تسلیت عرض نموده ، برای همه عزیزان بازمانده طول عمر ، تحمل و حوصله مندی وبرای مرحومی بهشت برین آرزو مینمایم .

روانش شاد

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

 

 

 


باتاسف اطلاع حاصل نمودیم که انجنیرعزیز همدرد یکی از فعالان سابقه دار سیاسی  و اجتماعی کشور، سابق مسوول شعبه اقتصاد کمیته حزبی ولایتی بلخ ح.د .خ . ا. برادر رفیق گرانقدر ومحترم، جنرال دوکتور رحمت ا لله همدرد در اثر مریضی صعب العلاجی که عاید حالش شده بود داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است

انا لله و انااليه راجعون

خاطرات رفیق انجنیرعزیز همدرد را بصفت یک انسان مهذب، وفادار به آرمانهای ترقيخواهانه،دموکراتيک،دادخواهانه،آزادی طلبانه و خدمت در راه دفاع از مردم افغانستان به ياد خواهیم داشت .

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بمناسبت این حادثه المناک برای رفیق گرانقدر داکتر رحمت الله همدرد، خانواده و دوستان مرحومی تسلیت عرض نموده، برای همه عزیزان بازمانده طول عمر، تحمل و حوصله مندی و برای مرحومی بهشت برین آرزو مینماید،

 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

 

 

 

 

 

بدینوسیله به اگهی رسانیده میشود که مراسم بخاک سپاری و فاتحه عزیز مان  زنده یاد صمد مومند بروز شنبه  12 جنوری سال 2013 ترسایی در نشانی زیر برگزار میشود.

 

مراسم بخاک سپاری ساعت 2 بعد از ظهر در نشانی :

 

  Waalhoven - 2pm (14:00) on Saturday 12th January 2013

 

 Street:   Tiendweg 47

 Postal:   2921 LW

City : Krimpen aan den ijssel

 

و مجلس فاتحه ساعت 4 بعد از ظهر همانروز در مسجد مولانا  به نشانی :  

 

Street:  Mevlanaplein 1

Postal:  3022 EP

City   :  Rotterdam

             

برپا میگردد .

 

داکتر حیدر عدل

از سوی خانواده های در سوگ نشسته

 

 

 

با اندوه فراوان خبر وفات رفیق ارجمند عبدالصمد ( مومند ) را در یافت نمودیم.

باین وسیله مراتب تا ثرات عمیق خویش را به همسر محترمشان و همه اعضای

فامیل ، دوستان و همرزمانشان تقدیم داشته روحش را شاد و برای فامیل و دوستان

شان صبر جمیل آرزو مینماییم.

 

جنرال محمد حکیم ( سروری)

عبداله ( بهار)

سید نسیم (میهنپرست )

پیام

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت درگذشت رفیق صمد مهمند

 

با اندوه فرا وان آگاه شدیم که رفیق صمد مهمند،یکتن از سابقه داران جنبش ترقیخواه کشور،که دروادی وقلمرو حیات پرافتخارخویش ، باروح رزمندگی زیست ودرحوزه فرهنگ کشور،ثمره های پربارآفرید،دراخرین میعادگاه زمان ،جان ،به جان آفرین سپرده وبه رحمت حق پیوست.

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان به مناسبت این حادثه المناک ،مراتب تسلیت وهمدردی خویش را برای فامیل، اقارب و بازماندگان مرحومی وبویژه برای رفیق ارجمند وگرامی ما داکتر حیدرعدل، تقدیم داشته، برای متوفا بهشت برین وبرای اقارب وبازماندگان مرحومی صبر جمیل آرزومینماید.

 

محمد عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب

مردم افغانستان