پیام تسلیت شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

بمناسبت وفات رفیق اسدالله کشتکارحبیب

 

با اندوه فراوان از مرگ زودرس و درد ناک رفیق نیکنام و همرزم خوب مان اسدالله کشتکارحبیب آگاهی یافتیم .

           روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان نبود او را ضایعه بزرگ دانسته و خود را درغم خانواده عزیز شان شریک میداند .بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را به همه وابستگانش به‌ خصوص خواهرارجمند جمیله جان کبیری ، محترم عبدالستاررحمانی ، داکتر نجیب الله مسیر، آدینه سنگین ، داکترامیرمحمد کبیری ، امان الله عزیزی ، دوستان و عزیزان شان ابراز نموده و برای همه بازمانده گان صبر و شکیبایی میخوا هــد .

 

به نماینده گی از شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

 

دیپلو م انجینر عمرمحسن زاده و فاضل دلـزاده

پیام تسلیت

 شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به مناسبت مرگ نا بهنگام  اسدالله کشتکار حبیب

 

بادرد ودریغ  اسدالله کشتکارحبیب  برادر رفقای گرامی : دکتر نجیب الله مسیر، آدینه سنگین ، ستار رحمانی ، حمیدالله حبیب ونعمت الله محب نسبت بیماری آنی داعی اجل را لبیک گفت و به دیارابدی پیوست.

روانش شاد باد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ، مرگ این جوان ناکام را یک ضایعه بزرگ پنداشته و به این وسیله گرمترین تسلیتهای خود را به رفقای گرامی : دکتر نجیب الله مسیر ، آدینه سنگین ، ستار رحمانی ، ناظم باختری ، حمیدالله حبیب ، عبدالشکور کشتکار، نعمت الله محب ، صبور رکین ، خیرالله عزیزی و امان الله عزیزی ابراز می دارد.

 به آن جوان خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری آرزو می دارد.

 

 کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان 

اعلان فوتی

انالله واناالیه راجعون

 

اسدالله کشتکارحبیب زندگی را پدرود گفت وبه جاویدگان پیوست

روانش شادباد!

عبدالستار رحمانی، نجیب الله مسیر،آدینه سنگین، حمیدالله حبیب، حکیم کشتکار، نعمت الله محب، عبیدالله، صفی الله، ذبیح الله وسپارت برادران، جمیله کبیری خواهر ودکتورامیرمحمد کبیری شوهرخواهر، الحاج خلیل الله ناظم باختری ماما ومهتاب باختری ، عبدالشکورکشتکارپسرکاکا وجمیله کشتکار، حفیظ الله عزیزی، صبوررکین، امان الله عزیزی، خیرالله عزیزی، غیورکشتکار پسران کاکا، فرهادمسیر، بهرام رحمانی، کیومرث حبیب، شهرام رحمانی برادرزادگان ، مختارکبیری،نثارکبیری، بصیرکبیری، بشیرکبیری خواهرزادگان، غلام صادق ثاقب، فاروق پاسدارو انجنیرحضرت خواهرزادگان، بشیرعزیزی، عبدالغیاث حسن، حکیم کبیری، نعیم کبیری، فهیمه رحمانی، موجوده مسیر، نسیمه سنگین شیما حبیب، شازیه رحیمی کشتکار، نوین محب، ماری غفوری،  پشتون  عزیزی، راضیه صیاد،  تورپیکی عزیزی ، گلالی کشتکار ، مهتاب رکین، عزیزه حسن -  اقارب وخویشاوندان، نسبت وفات اسدالله کشتکارحبیب به آگاهی دوستان میرسانند که، جنازه مرحومی به روزشنبه 25 ماه می سال 2013 به ساعت 11:00  و مراسم فاتحه خوانی ازساعت 14:00 الی 16:00 به آدرس های زیربخاک سپرده شده وبرگذارمیگردد:

Begraafplaats
Begraafplaats Stratum
Achterbeekseweg 4
5644 BA EINDHOVEN
 
Moskee
Anwar-E-Madina
Kastelenplein 169a

5653 LX EINDHOVEN
 

شماره های تماس:

0614124379

0646217408

0627243390

 

سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز       مرده آنست که نامش به نیکویی نبرند

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

بمناسبت وفات نابهنگام اسدکشتکار

انا الله و اناالیه راجعون

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بخاطر این ضایعه و مرگ نا بهنگام رفیق اسد کشتکار مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویش را برای محترم عبدالستار رحمانی، دوکتور نجیب الله مسیر، آدینه سنگین، حمیدالله حبیب، حکیم کشتکار، نعمت الله محب، عبیدالله، صفی الله، ذبیح الله، محترم سپارت وديگر اعضاي خانواده و باقی دوستان و اقارب شان ابراز داشته به متوفی بهشت برین و به باز ماندگان صبر جمیل استدعا مینماید.                      

روانش شاد باد

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به مناسبت

مرگ بانومسکا نصر خواهر رفیق عظیم بابک وخواهر خانم رفیق نظر محمد سرمند

 

بادریغ بانو مسکا نصر خواهر رفیق محمد عظیم بابک و رفیق مرغلی سرمند بنا بر بیماری جهان فانی را وداع گفت، روانش شاد باد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  در حالی که این مرگ نا به هنگام را یک ضایعه جبیره ناپذیر می داند ، همدردی خود را با رفقا :عظیم بابک ، نظر محمد سرمند ، مرغلی سرمند و دیگر اعضای خانواده  ابراز می دارد. به بانوی خفته در خاک بهشت برین وبا بازمانده گان  صبر وتحمل تمنا  می دارد.

ولی محمد زیارمل

سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان