حزب مردم افغانستان

شورای اروپایی

پیام تسلیت

به مناسبت وفات مادر رفیق امان الله عزیزی عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

با تآسف مادر رفیق امان الله عزیزی عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست.

شورای اروپایی حزب  مردم افغانستان مرگ این بانوی گرانمایه را  یک ضایعه پنداشته وبه همین منظور تسلیتهای گرم خود را به رفیق گرامی عزیزی ، به خانواده ودوستان آن مرحومی پیشکش می دارد.

به آن بانوی پیوسته به ابدیت بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق امان عزیزی

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم  که مادر رفیق گرامی وارجمند مان ،امان عزیزی در اثر مریضی درکشورآلمان ، ،داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است .

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سوگوارانه مراتب عمیق تسلیت وغمشریکی خویش را به مناسبت این حادثۀ المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال ،برای متوفا فردوس برین وبرای بازماندگان مرحومه ،فامیل، اقارب دوستان ،بویژه رفیق امان عزیزی صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

بازگشت همه بسوی اوست:

فامیلهای داکتر قاسم" کاظم "در المان  هالند، لندن وافغانستان با اندوه و درد فراوان به اطلاع همه دوستان میرسانندکه بابک"کاظم"  جوان 27ساله متولد جون سال 1985م درشهر کابل ومحصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشورشاهی هالند به روز 5 شنبه 31 جنوری 2013م به رحمت حق پیوست.(انالله وانا الیه راجعون)جایش بهشت روحش شاد وروانش گرامی باد.

اعلان فوتی

پوهنمل دوکتورقاسم"کاظم"سابق استاد انستیتوت طب دولتی کابل پدر، مومنه" کاظم" مادر،روزبه "کاظم" وکیل مدافع در شهرداری(رایس وایک)شهر دن آگ هالند، دوکتور سیامک"کاظم"متخصص امراض سرطانی در شفاخانه شهرلایدن،داریوش"کاظم"محصل انجنیری تخنیک برادران. حاجی ابراهیم "کاظم"سابق نماینده آریانا در لندن ، انجنیر دستگیر"کاظم" و ظاهر"کاظم" کاکاها. نورعلی احمد،صمد علی، حسین علی،وفیروزعلی ماماها. سا "کاظم" و بهشته "کاظم" محصل سال سوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن خانمهای برادران.

نسبت وفات بابک "کاظم" محصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشور هالند به اطلا ع دوستان وعزیزان میرسانند که جنازه به روزشنبه مورخ 2  فبروری از ساعت15/9 الی  11 قبل از ظهربه آدرس ذیل به خاک سپرده میشود.

Merbloemhof
Buytenparklaan (1)
2717-AX
Zoetermeer

فاتحه مردانه و زنانه در همان روزاز ساعت (1) الی (3) بعد از ظهردر مسجد(علی)    و اقع شهر(دنهاگ) به آ درس ذیل گرفته میشود.

Tel: 0031628330544
Tel: 0031618883909

Ali
Mient (199 A)
2564-KL
Den Haag

 

ازسهم گیری همه ی دوستان درمراسم خاک سپاری وفاتحه قبلا اظهار سپاسگزاری مینمایم.

 

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام جوان نامراد بابک کاظم

 

بادرد ودریغ   دیگر یکی دیگر از گلهای نورسته بخش دانش وآموزش کشور در دیار بیگانه  به ابدیت پیوست.

متآسفانه خبر جانگداز مرگ جوان نامراد بابک کاظم در رسانه ها پدیدار گردید. شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مرگ این جوان  به ابد خفته را یک خبر ناگوار ویک رویداد جبران ناپذیر می داند .

به همین مناسبت عمیقترین تآثرات خود را به جناب استاد دکتر قاسم کاظم ، پدر ، بانو مومنه کاظم مادر  دکتر روزبه کاظم برادر وباقی فامیلهای ، اقارب ودوستان آن شادر وان  پیشکش می دارد.

 به آن جوان خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان ودوستان صبر، شکیبایی وپایداری آرزو می دارد.بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

 

پیام تسلیت

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق همایون اکبری

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم  که مادر رفیق گرامی وارجمند مان همایون اکبری در اثر مریضی متداوم در ایالات متحده آمریکا،داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است .

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سوگوارانه وبا احساس این درد استخوان سوز،عمیقترین تآثرات قلبی خویش را به مناسبت این حادثۀ المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال ،برای متوفا فردوس برین وبرای بازماندگان مرحومه ،فامیل، اقارب دوستان ،بویژه رفیق اکبری گرانقدرابراز تسلیت وهمدردی نموده ،برای شان صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان