هفتمین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بروز نزدهم دسامبر سال 2012 ترسایی دایر گردید .در این نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی از سفر کاری خود به برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان گزارش مفصل ارایه و جزییات آنرا در زمینه دیدار و گردهمایی با شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان و هم در رابطه با شرکت هیات شورای اروپایی در نشست ویژه پارلمان جمهوری فدرال المان بیان نمود . هموندان هیات رییسه هر یک نصیر احمد صدیقی ، شفیقه رزمنده ، عمر محسن زاده و ولی محمد زیارمل دیدار مستقیم رییس شورای اروپایی را با اعضای شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان با‌ ارزش دانسته ، نظریات و پیشنهادهای آن شورا را برای بهبود امور سازمانی و فعالیت سیاسی مورد توجه قرار دادند .

 

هیات رییسه از سهمگیری فعال ، برخورد مسوولانه و تلاش شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان در راه برآورده سازی آماج های درنظر گرفته شده شورای اروپایی اظهار قدر دانی نمود و انتقال معلومات و گزارشدهی مستقیم از عمل‌کرد های ارگان های مسوول را برای همه ساختار های حزبی لازمی و صراحت بخش دانست . هیات رییسه همچنان اشتراک هیات شورای اروپایی را  در نشست پارلمان جمهوری فدرال المان تایید نموده و نتاییج دیدار را در زمینه تامین تماس و برقراری روابط حزب مردم افغانستان با احزاب و سازمان های سیاسی و نهاد های اجتماعی المان و دیگر کشورهای اروپایی سودمند خواند .

 در بخش دوم نشست ، هیات رییسه به برخی از مسایل تشکیلاتی پرداخت و بنا بر ضرورت ، اطلاعات بیشتر در موارد مشخص اتخاذ تصمیم را به نشست های بعدی موکول نمود. در بخش فرجامین این نشست رفقا ولی محمد زیارمل ،شفیقه رزمنده ، عمرمحسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و صفت الله عملیار نظریات و پیشنهادهای خود را  پیرامون مسایل متعدد ابراز نمودند .رفیق کاوه کارمل با در نظرداشت مسایل مطرو حه نتایج و تصامیم هیات رئیسه را در پایان نشست چنین جمعبندی نمود :

ـ  هیات رییسه سفر هیات شورای اروپایی به برلین را تایید نموده و خواهان ادامه فعالیت‌های آغاز شده است .

ـ   برای بررسی مسایل تشکیلاتی باید هیات رییسه تا سه روز تماس های معینی را با تعدادی از هموندان شورای اروپایی برقرارنموده و از نتایج گفتمان در اجلاس آینده استفاده نماید .

ـ   در اجلاس بعدی هیات ریسه لوایح وظایف و پلان های کاری شعبات کنترول و نظارت و امور خارجی شورای اروپایی موردبحث و تصویب قرار گیرد .

ـ   زمینه‌های همکاری گسترده با تارنمای « حقیقت » ارگان انترنیتی حزب مردم افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدام‌ها عملی رویدست گرفته شود .

ـ   اجلاس روسای شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا به زودی دایر گردیده و در آن مسایل مبرم چون کمک عاجل به مهاجرین افغان در یونان ، کار با زنا ن و جوانان و … مطرح گردند .