تدویر جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

روزشنبه ۶ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی ، ساعت ۲ از ظهر جلسه دارالانشای حزب تحت رهبری پوهاند دکتر راوش دایر گردید. در جلسه مسوولین شعبات و رهبری کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل نیز شرکت نموده بودند.

جلسه روی انکشافات اخیر درکشور، تغیرشیوه کار حزب بخاطر نبود امکانات اقتصادی درشرایط موجود ، فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و حل مشکلات شورای اروپایی بحث همه جانبه نموده مصوبه های در زمینه صادرگردید .

جلسه حوالی ساعت چهارعصر اختتام یافت .

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۹۰۸

Copyright ©bamdaad 2021