پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز!

مسرت فراوان دارم که به نماینده گی از هیات رهبری و تمام اعضای مردمدوست حزب آبادی افغانستان ، بهترین تبریکات خود را به مناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) خدمت شما هموطنان عزیز و نیروهای قهرمان ملی دفاعی و امنیتی کشور تقدیم می نمایم.

روزهای عید برای مردم شریف و مسلمان افغانستان، بحیث روزهای ، دوستی، صلح ،  آشتی ، محبت ، همدیگرپذیری ، گذشت ، مهربانی، همکاری و همدردی بشمار رفته ،  رعایت این همه ارزش ها از وظایف مردم ما پنداشته شده و ازهمیت زیاد برخوردار بوده و این روزها را با شایستگی استقبال و تجلیل می نمایند.

مردم شرافتمند افغانستان همیشه میخواهند تا مانند سایر مسلمانان جهان در صلح و صفا ، امنیت و ثبات زنده گی نموده وبه تمام خواست ها و نیازهای اساسی و بنیادی شان درعرصه های اقتصادی و اجتماعی رسیده گی های لازم صورت گیرد. اما با تاسف که فرصت های لازم را برای بهبود عرصه های اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور ما بنابرعوامل متعدد از دست رفته و نهادهای مسوول نتوانستند با استفاده موثر وشفاف ازسرمایه ها و منابع موجود درکشوراز طریق ایجاد زیرساخت بزرگ اقتصادی برای اشتغال زایی،رفع فقر وبیکاری اقدامات لازم را انجام دهند که این امر باعث شده است تا فقر و پیامدهای شوم آن زنده گی اکثریت مردم ما را تهدید نموده و با گذشت هر روز فاصله میان فقر و ثروت افزایش یابد.

 مردم ما در شرایطی روزهای عید قربان را تجلیل می نمایند که اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نظامی درکشور هر روز وخیم تر و پیچیده تر گردیده و انکشافات اخیر نظامی موجب نگرانی های بیشتر مردم و باعث افزایش بیجا شده گان  داخلی در کشور شده و بر قربانی ها، درد ها و رنج های  مردم ما افزوده و کشور با مدیریت ضعیف جنگ مواجه می باشد.

 مردم ما با خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، دیگر ادامه جنگ و خشونت ها را در کشورمشروع ندانسته و از فتوای علمای جهان اسلام در مورد حرام بودن این جنگ حمایت می نمایند.

 آنچه در شرایط دیروز، امروز و فردای کشور مورد حمایت مردم افغانستان قرارداشته و دارد ، همانا قهرمانی ها ، فداکاری ها و حماسه های مانده گار نیروهای ملی دفاعی و امنیتی می باشد که در هرگونه شرایط و اراضی از مردم و کشور، دفاع نموده و می نمایند.

حزب آبادی افغانستان، با حمایت از ختم جنگ ، آتش بس دایمی و تامین صلح عادلانه در کشور، آرزومند است تا طرف های درگیر آتش بس دایمی را تامین و در پرتو آن با انجام مذاکرات شفاف و سازنده  قادر به ختم جنگ و تامین صلح پایدار در کشور گردیده و با رعایت مواردی همچو احترام به استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، حفظ نظام جمهوریت ، قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک آن و دستآورد های دو دهه اخیر درعرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، به توافق سیاسی دست یافته وبنای مستحکم صلح  را مسوولانه بگذارند.

در اخیر یکبار دیگر روز های عید اضحی ( قربان ) را به فرد فرد هموطنان عزیز ما تهنیت گفته ، سعادت و خوشبختی شان را از بارگاه خداوند مهربان استدعا می نمایم.

 

با درود های دوستانه و برادرانه

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

کابل، ۲۸ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۱۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021