جلسه شورای نورد بربانت حزب برپاشد

 

جلسه نوبتی شورای حزبی نورد برَبانت ( شورای کشوری هالند ) بتاریخ ۲۹ جون ۲۰۲۱ به ساعت ۱۹:۴۵ شام با اشتراک ۱۴ رفیق در فضای مجازی دایر گردید.

غیر حاضر با اطلاع: یک رفیق.

پس از اعلان رسمیت جلسه ، اجندای زیر پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت .

ـ توضیحات در باره مصوبه ای شماره ۰۴۰ دارالانشا حزب آبادی افغانستان  و صحبت روی تحکیم وحدت و یکپارچه گی اعضای حزب ؛ و انتقاد از نارسایی ها و تحرکات خلاف اساسنامه.

گزارش دهنده: رفیق فاروق روستایی، منشی شورای حزبی نورد برَبانت.

ـ  یاد از پنجمین سالگرد وفات زنده یاد شفیق اله توده یی.

ـ  پاسخ به پرسش ها ، نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

ـ جمع آوری حق العضویت ها.

 

در نخست رفیق فاروق روستایی از رفقا درخواست نمود تا جهت ارجگزاری به کارنامه های درخشان رفیق شفیق اله توده یی که پنج سال قبل درهمین تاریخ چشم از جهان فروبست؛ رفیق نسیم ندرت ، و سایر رفقایی که از جمع ما رحلت کرده  اند ، برای یک دقیقه سکوت اختیار کنند.

متعاقبأ رفیق روستایی در مورد مصوبه ۰۴۰ دارالانشای ح.آ.ا. صحبت توضیحی نموده ، و روی ایجاد تماس با رفقایی که از نام شورای اروپایی ح.آ.ا. نشرات و جلساتی را براه می اندازند، تأکید نمود . ضمناْ از تحرکات مخالف اساسنامه ای حزب از جانب این رفقا انتقاد به عمل آورده ،  روی اقدامات لازم جهت حفظ وحدت و یکپارچه کی اعضای حزب تأکید صورت گرفت. همچنان از حالت تعلیق شورای اروپایی  و تماس های مستقیم شوراهای کشوری مقیم اروپا با مرکز الی تدویر کنفرانس و انتخابات جدید شورای اروپایی جانبداری به عمل آمد.

در بخش دوم کار جلسه به منظور یادبود از پنجمین سالگرد وفات رفیق شفیق اله توده یی، رفقا هریک : فاروق روستایی، اسد شریف، عبدالرزاق طلوع، حفیظ مصدق، حیات کریم و سیده طلوع از مبارزات، کارنامه های درخشان، خاطرات و خصایل نیک رفیق شفیق اله توده یی یاد آوری نموده و رفیق سیده طلوع یک قطعه شعر از بانو ظریفه فردیانا را که در وصف رفیق توده یی بزرگ سروده بودند دکلمه نمودند.

در ادامه جلسه رفقا شعیب اسحاقزی و نثاراحمد صدیقی عوامل اساسی ایجاد مشکلات در شورای اروپایی را از بَدوِ تاسیس آن شورا در شهر کسل جرمنی درعدم رعایت نورم های دموکراسی و انتخابات دموکراتیک و همچنان درعدم درنظرداشت شایسته سالاری عنوان نمودند.

در بخش سوالات در مورد محتویات بند اول اجندا، رفیق ها سوالاتی مبنی بر موجودیت شورای اروپایی و بیروی اجراییوی سابق آن داشتند که بخاطر آگاهی دهی مکمل و توضیح اتفاقاتی که درانتصابات شورای اروپایی در سپتامبر ۲۰۱۹ تحمیل شده ، ایجاد شده بود بصورت مکمل، مستند واقعیت ها بیان گردید. در مورد بحران ایجاد شده در شورای اروپایی سابق و تصمیم گیری های دارالانشای حزب آبادی افغانستان در این زمینه توضیحاتی دقیق از جانب رفیق داکتر نثار احمد صدیقی داده شد که مورد تایید تمام رفقای شورای حزبی نورد برابانت قرا گرفت .

 درپاسخ به این پرسش که طرزالعمل ایجاد کمیسیون جهت برگزاری کنفرانس اروپایی به منظور انتاخابات شورای جدید اروپایی از چه قرار است ،  رفیق صدیقی گفتند که : در مورد ایجاد کمیسیون دیدگاه رفقا بر این است که کمیسیونی برخواسته از انتخابات ازجانب کشورهای اروپایی با درنظر داشت کمیت رفقا در کشورهای اروپایی ایجاد گردد، کمیسیونی که در انتخاب آن اصل دموکراسی و شایسته سالاری در نظر گرفته شود،

در بخش پیشنهادات رفیق مصدق پیشنهاد کرد تا دستورات کمیته رهبری شورای کشوری در سایت های عمومی نه ، بلکه در صفحات مربوطه  واحد های اولیه به نشر برسد ؛ و دیگر اینکه : مصوبات دارالانشأ از طریق ایمیل به رفقای شوراهای کشوری مقیم اروپا ارسال گردد.

رفیق صدیقی علاوتاْ پیشنهاد نمود تا مصوبات دارالانشأی حزب از طریق رفیق صفت اله عملیار، مسوول امورهماهنگی، به روَسای شوراهای کشوری و سلسلتأ به واحد های اولیه ارسال گردند، توضیح دیدگاه های حزب در رابطه به مسایل مختلف سیاسی و ملی در جلسات واحد های اولیه ضروری و موثر خواهد بود. علاوتا ، مروراساسنامه حزب درجلسات واحد های اولیه جهت حفظ و بالا بردن سطح آگاهی رفقا مثمر پنداشته میشود. لازم است تا دراین زمینه یکی از رفقا، اگر لازم باشد بطورنوبتی وظیفه بگیرند.

رفیق روح اله توده یی از رفقا درخواست نمود تا برای جلسه ای آینده ، اپلیکیشن teams را در تیلفون یا لپتاپ های خویش نصب نموده و خود را راجستر نمایند.

دربخش پایانی جلسه رفیق سیده طلوع، مسوول شعبه مالی واحد حزبی با رفقا در مورد چگونگی تصفیه حق العضویت ها  باهم به تفاهم رسیدند.

جلسه به ساعت ۲۲:۳۰ شب به امید رشد و استحکام مزید حزب  محبوب ما و برقراری صلح پایدار در کشور و جهان در فضای اعتماد رفیقانه و همدلی به پایان رسید .

گزارشگر: احسان عمر

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۲۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2021