شماره پنجم ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب مردم افغانستان با داشته های ارزشمند وخواندنی از نشر بیرون آمد.

شماره تازه حقیقت زمان در برگیرنده مسایل مربوط به زنده گی سازمانی ، آشنایی با شورا های و سازمانهای حزب مردم افغانستان ، کارکردهای ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان، مسایل بنیادی مربوط به وضع اقتصادی و شرایط زنده گی مردم و بخش فرهنگی و ادبی میباشد.

گزارش سفر کاری رفیق داکتر راوش ریس حزب مردم افغانستان به اروپا، گزارش جلسات کادرها و فعالین شورای شهر کابل ، شورای ولایتی بدخشان ، و جلسه وسیع شورای ولایتی فاریاب حزب ، د ننگرهار ولایت شورا مسوول ، محمد آصف برید لنده پیژندنه ، سرمقاله نامه تحت عنوان « ما خواهان تامین صلح سراسری هستیم » ، ۲۶ سرطان روزی با پیامد های آن ، د ښځو پر وړالندی د نه تاوتریخوالی قانون څنگه جوړشو ؟ نگرانی مردم از افزایش نرخ مواد اولیه ، گفت و گو با دوکتور فرید شاه ... عنوان مقاله ها و  گزارشات حقیقت زمان میباشند.

مطالعه و پخش ماهنامه شورا ی مرکزی حزب مردم افغانستان، کمک به پخش دیدگاه های حزب و وضع مبارزاتی نیروهای ترقیخواه و وطنپرست کشور در داخل کشور میباشد. از اعضا و هواداران حزب مردم افغانستان میخواهیم تا در پخش و توزیع آن حزب را یاری رسانند.

شما میتوانید حقیقت زمان را از طریق سایت مرکزی حزب «  حقیقت » کاپی و چاپ نموده، آنرا به تیراژ بزرگتر تکثیر و در اختیار عزیزان تان قرار دهید.

 

بـامــداد

 زنده گی سازمانی  ـ بامداد۲ / ۱۳ ـ ۲۶۰۷