دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد


 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز شنبه مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه روسای شعبات مرکزی ، روسای کمیته های ولایتی و شهری کابل ، و رفیق انور متین عضو بیروی اجراییه حزب نیز شرکت داشتند .

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت :

۱ ـ بحث پیرامون گزارشات رسیده از شورای اروپایی حزب و اتخاذ تصمیم درمورد.

۲ ـ  بحث پیرامون پلاتفرم جبهه همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک .

درآغاز رفیق راوش نگاه مختصری روی وضعیت کشور ارایه نموده گفتند :

درمذاکرات دوحه پیشرفت هایی وجود دارد. ما از دولت ج.ا.ا، قانون اساسی ودستآوردهای سال های اخیرکشور حمایت می نماییم . نام نظام مهم نیست، ماهیت نظام مهم است . ما از تامین صلح سراسری، پایدار وعادلانه درکشور حمایت مینماییم . کاروفعالیت کمیته های ولایتی حزب ، بخوبی وموفقیت ادامه دارد. پروسه جذب به حزب درکمیته های حزبی وصفوف حزب با موفقیت جریان دارد . درزمینه پیشبرد کاربهتر حزبی ـ سیاسی درکمیته های حزبی وظایف مشخص سپرده شد.

طبق اجندا رفیق انجینرمحمد امین پرتو رییس شعبه تشکیلات مرکزی حزب گزارشات رسیده شورای اروپایی را از جلسه قبلی دارالانشا تا امروز با جلسه شریک ساخت. بعدأ روی گزارشات رسیده شورای اروپایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت ، درنتیجه تصامیم اتخاذ و مصوبه ایی به اتفاق ارا تصویب گردید.

رفیق راوش درمورد شرکت شان درجلسه تدارک و آماده گی ایجاد جبهه (همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک) معلومات داده وگفتند که ما از ایجاد این جبهه حمایت میکنیم . رفیق آرین به نماینده گی حزب ما درجلسات کمیته تدارک اشتراک ، و چارچوب پلاتفرم جبهه تهیه و جهت نظرخواهی به احزاب شامل جبهه فرستاده شد. این متن توسط رفیق نورستانی به خوانش گرفته شد.

رفقا راوش ، آرین ، تابش ، نورستانی و رفیق انورمتین از شورای ولایتی هرات حزب درمورد جبهه ابراز نظرنموده ، طرح ها و پیشنهادات سازنده خود را ارایه کردند . در نتیجه کمیسیونی توظیف گردید تا نکات نظرحزب آبادی افغانستان را تهیه و به کمیته تدارک بفرستد .

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۱۰ قبل ازظهر بکار خویش آغاز نموده بود ، حوالی ساعت یک بعداز ظهر به آرزوی تامین صلح درکشورپایان یافت .

 (شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۶۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021