جلسه فوق العاده بیروی اجراییه کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان بروز دوشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹ خورشیدی در دفتر کمیته ولایتی حزب برپاشد . در جلسه روی درخواست عضویت ۵ رفیق بحث و نظر خواهی صورت گرفته ، و با اتفاق آرا عضویت ۵ رفیق جدید به صفوف حزب آبادی افغانستان مورد تصویب قرارگرفت.

رفقای جدید تعهد سپردند که در راستای بهبود فعالیت های حزبی ازهیچ گونه تلاش دریغ نورزند.

در بخش دوم جلسه رفقا روی بهبود امور حزبی در ولایت غزنی بحث و تبادل نظر نموده، برنامه های جدید کاری را روی دست گرفتند.

جلسه که ساعت ۱۰ شروع شده بود ، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای صمیمیت و همدلی پایان یافت.

با احترام

محمد امین کاظمی

مسوول  شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۱ـ ۱۱۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021