جلسه شورای کشوری ناروی حزب مردم افغانستان بخاطر برسی فعالیت های آن شورا بروز 23  دسامبر 2012 ترسایی  با حضور گسترده هموندان حزب برگزار شد.

در این نشست اجندا زیرین مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت :

 

١ ـ حزب مردم افغانستان و تلاش در راه تحقق  فیصله های کنگره  تاریخی ٢١ ثور١٣٩١  ،

٢ ـ  برسی کارکرد های شورای کشوری ناروی حزب مردم افغانستان و وظایف بعدی آن.

 

در بخش نخست ، رفیق سید افضل بهار ریس آن شورا  در صحبت مفصل و همه جانبه خود کنگره ٢١/٢/١٣٩١

 حزب مردم افغانستان و تصامیم با اهمیت آن را در راستای رشد و انکشاف بیشتر حزب و افزایش نقش آن در جامعه  با اهمیت خوانده  افزود :

 

« کنگره حزب مردم افغانستان با تصامیم تاریخی خود از جمله تصویب برنامه و اساسنامه جدید حزب ، خط مشی سیاسی ، تغیر نام حزب ، پیام به مردم افغانستان از یکسو  و همچنان  گسترش فرهنگ همسویی و مبارزه مشترک  با سایر نیروهای دموکرات و ترقی پسند کشور، رخداد باهمیت و درخوردرنگ و تامل در مبارزه سازمان یافته  سیاسی در کشور بود. حزب مردم افغانستان که  بهترین و اگاه ترین انسان های متعهد به آرمان مردم ، رشد و اعتلا وطن و خوشبختی و بهروزی انسان را در صفوف خود جمع نموده است ، نه فقط دارای شبکه های گسترده سازمانی در داخل وخارج کشور میباشد ، بلکه این انسانهای با اراده  و مصمم  بخاطر پیاده نمودن اهداف و اصول برنامه و اساسنامه حزب  شان مبارزه  و پیکار مینمایند.

رفقای حزبی ما ، نماینده گان کنگره  با اگاهی ، ایمانداری ، آینده نگری و وقف  با مسوولیت و اعتباری که از سوی سازمانهای شان به آنها داده شده بود با وجدان اگاه و مسوولیت در برابر نسل کنونی و آینده کشور و حزب تصامیم بزرگی را اتخاذ نموده و فرهنگ تازه کاری را در حزب ما رواج دادند.

کنگره  حزب و به دنبال آن پلینوم  شورای مرکزی حزب  در فضای باز و دمکراتیک با وجدان بیدار و اگاه  ، ریس جدید حزب  و ارگانهای رهبری کننده آنرا برگزیدند .این رفقا مصمم به پیاده نموده  آن وظایف سترگی هستند که کنگره  و ده ها هزار عضو حزب در پیش روی آنها قرار داده اند.»

 

رفیق بهار در بخش دیگری از صحبت ها و ارزیابی های خود  برکارکرد های حزب درنگ نموده  یاد آور شد:

 

« رفقا!  پس  از برگزاری کنگره ما شاهد  کار پر تلاش و برنامه ریزی شده حزب در همه سطوح بوده و هستیم.

در سطح کشور جلسات ارگان های رهبری حزب بصورت برنامه ریزی شده و منظم برپاشده و به کار حزبی تکانه های تازه ای وارد آورده است.دفتر مرکزی جدید حزب با نیاز های تازه حزب همسو بوده و امروز این دفتر به مرجع امید  اعضای حزب ما و مرکز تجمع ، آموزش ، دیدار و تبادل نظر هموندان حزب و سایر وطنپرستان کشور تبدیل شده و دروازه آن بروی همه باز است.

حزب به کار با جوانان ، یعنی اکثریت نفوس کشور، توجه لازم را مبذول نموده و آنرا به یکی از الویت های کاری خود تبدیل کرده است. پروسه جوان سازی حزب خواست همه رفقای اگاه و خردمند حزب ما را از چند سالی بدینسو تشکیل میداد. مایه خوشی ماست که حزب در این راه ، با برخوردای از حمایت اکثریت هموندان حزب گام عملی را  برداشته است. حزب به گسترش و بهبود کار سازمانی ، کمک و یاری به سازمانهای ولایتی و محلی  برخورد دلسوزانه و منطقی نموده و دربخش های تبلیغ و رسانش و حضور در مطبوعات و جامعه اقداماتی را برگزید که یک رهبری مسوول و متعهد به ارمان مردم بایست چنین میکرد. پوهاند داکتر داود راوش ریس حزب و رهبری جدید در این همه تلاش  مطابق خواست ومنافع حزب و انسان زحمتکش وطن عمل نموده  و پیام آور دگرگونی های همسو با خواست ونیاز زمان میباشند.

 

رفقا ! اگر مجموع کار کردهای حزب مانرا در داخل و خارج کشور برشمریم سخن به درازا  میکشد. میخواهم   به یک مطلب با ارزش دیگر اشاره نمایم  و آن اینکه حزب ما در مطابقت با خواست و نیاز زمان در راه گسترش ایتلاف و همسویی با نیرو های ترقیخواه و هوادار دموکراسی وپیشرفت به دستاورد های بزرگی دست یافته است.صفوف ایتلاف گسترش مییابد و نیرو های بیشتر هوادار مردم  و دموکراسی به آن میپیوندند .»

 

در اخیر صحبت همه جانبه خود رفیق بهار خاطر نشان نمود که:

« طوریکه در گذشته نیز تعهد سپرده ایم ، با وفاداری کامل به اصول زرین سازمانی و مرامی حزب مان و با باور کامل به خردمندی و هوشیاری هموندان اگاه حزب ما  و رهبری جدید آن  در مطابقت با منافع حزب و مردم افغانستان با سهمگیری هریک ، ما به پبروزی های بیشتری دست خواهیم یافت.»

 

بعد از صحبت های رفق بهار چند تن از هموندان شورای ناروی حزب مردم افغانستان ابراز نظر نموده و جانبداری شانرا از صحبت های رفق بهار ابراز نمودند.

در بخش دوم جلسه رفقا به برسی کار شورای  ناروی حزب مردم افغانستان و سهم آن در فعالیت های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تحت رهبری خردمندانه رفق کاوه کارمل  پرداخته و بخش های مختلف کار شورا را به بحث و گفتمان نشستند.رفقا شمس الدین شمس و گل احمد صبا  از تغیرات مثبتی که در کار شورای اروپایی و شورای  کشوری ناروی حزب مردم افغانستان رخداده است به خوشی یاد نموده و ابراز نمودند که در سازمان حربی ناروی روحیه همکاری ، اعتماد و حزبیت به صورت مطلوبی رشد نموده و اعضای حزب با ایمانداری و باور به اصولیت و حقانیت،  مبارزه  شانرا به پیش میبرند.در باره مشکلاتی که در پیشروی  سازمانهای شورای اروپایی حزب مردم اقغانستان  قرار دارد رفقا این عقیده و نظر را ابراز نمودند که هر کسی و هر شورایی که صادقانه کار میکند  با مشکلاتی نیز روبرو است . همین هم منطق مبارزه سیاسی است. شماری از هموندان بادریغ بنام اصولیت فقط و فقط تفسیرو تخریب کار سازمانها و شخصیت های شورا ی اروپایی حزب را یگانه کار شان اعلام و بیشتراز دشمنان سیاسی ، بجان حزب مردم افغانستان افتاده اند.آنچه مربوط به حل پرابلم های ناشی از زنده گی و مبارزه میشود رفقا متفقاً به این نظر هستند که حزب ما با تکیه بر اصول ، خرد و مسوولیت ، توانایی حل پرابلم های مربوط را دارد. فقط آنهایکه ایما ن و اراده به حل مشکلات داشته باشند میتوانند برآن فایق آیند.

در برسی از جوانب مختلف کار سیاسی  و سازمانی ، جلسه به امور مالی و تصفیه حق العضویت ها در شورای ناروی درنگ نموده  برخورد مسوولانه با این مساله را از نظر سیاسی و سازمانی با اهمیت خواند.

مسوول مالی شورا چنین گزارش کرد که حق العضویت های رفقای سازمان بیش از 80 در صد تصفیه شده و  سفرهای  دوامدار شماری از رفقا به  خارج از ناروی  مانع تطبیق صد در صد  پلان مالی سازمان شده است.

در بخش پایانی جلسه رفیق بهار کار نشست را مثبت و ارزنده خواند  اضافه نمودکه :

« کار های انجام شده  مایه افتخار و خوشی ماست ،اما هرگزبسنده نمی باشد. هریک ما باید بنوبه خود  در راه گسترش نفوذ و اتوریته سازمان  بکوشد تا در آینده بتوانیم  به دستاورد های بیشتری نایل آیم.»

 

جلسه در فضای گرم رفیقانه ، اعتماد متقابل ، آماده گی و تعهد به  انجام وظایف بزرگتر ساعت ده شب به پایان رسید.