بیانیه رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغاتستان در مراسم پدرود رفیق نوراحمد نور

هالند ، مورخ ۱۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی

 

زمین به دوش خود الوند و بیستون دارد

 

غبار ماست که بر دوش او گران بوده است

 

 

 

خانواده عزیز و همه وابستگان زنده یاد رفیق نور احمد نور ،

 

رفقا ، دوستان و مهمانان گران ارج !

 

همه میدانیم که شعله پر فروغی خاموش گردیده ، خانه ای بی نور شده ،‌ گوهر ارزنده ای از دست رفته و حجم اندوه راه نفس را بسته است .

همه میدانیم که یار همدل و همرزم دیرین ما به گفته قدما راه سفر جاودانه را در پیش گرفته ، و از جهان ناسوت به ملکوت رفته است .

همه میدانیم که آن مبارز نستوه ، خانواده ، باز ماندگان ، همرزمان و هم اندیشان خود را در غم بزرگی تنها گذاشته و داغ سنگینی را بر دلها بجا گذاشته است .

آری ، رفیق نور احمد نور  یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خرد مند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و داد خواهانه کشور ما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوو لیت های حساس ، مدیر ورزیده امور سازمانی ــ سیاسی ، یار و مدد گار توده های زحمتکش بروز هفتم جنوری ۲۰۲۴ میلادی به زنده گی پدرود گفت و آشفته بازار گیتی را با نام نیک ترک کرد . جا دارد مراتب تسلیت و همدردی عمیق مانرا به شما شمیم جان همسفر زنده گی و فرزندان عزیز زنده یاد نوراحمد نور هر یک آروین نور ،‌مینه نورو آرمان نور  ، همه رفقا ، باز ماندگان و دوستان شان ابراز بدارم .

 

،، ای کاش گذر زمان در دستانم بود :

آنوقت لحظه های با تو بودن را

آنقدر طولانی می کردم

که برای بی تو بودن

دیگر وقتی نمی بود ،،

اما دریغا که :‌

 

 

زنده گی یک غزل نیمه تمام است ، به هر وزنی که بگوییم ردیفش مرگ است .

 

اما مرگ ، این پدیده همراه ما نقطه پایان در کتاب هستی نیست  ، سر آغاز دیگریست . اما شخصیت بزرگی چون نور احمد نور که نمادی از اراده آهنین ، باور خدشه ناپذیر به امر مردم ،  مبارزه پایدار به خاطر ترقی و پیشرفت اجتماعی  ، آشتی ناپذیری با ستم و بی عدالتی  ، دوستی و رفاقت صادقانه ،‌ امید به آینده انسان پرور جامعه بوده است هرگز نمی میرد ، چه زنده گی همواره در گرو خاطره ها باقی میماند . او با خصایل نیکو و اوصاف عالی انسانی خود ، به خصوص با پاک نفسی و بی آلایشی  ، تواضع و بردباری ،‌ مردم دوستی و مهر ورزی به زحمتکشان در نزد ما و همه ترقی خواهان و مبارزان راه خوشبختی و سعادت انسان زنده است .

کارنامه های زنده یاد نوراحمد نور در درازنای شصت سال مبارزه سیاسی ، چه در آغوش حزب دموکراتیک افغانستان ( حزب وطن ) ، و چه پس از آن در بیرون کشور ، به ویژه نقش سازمانده و رهنمون کننده او در شکل دهی مجدد جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور در خور ستایش است . او که به مبارزه سازمان یافته مردمی و داد خواهانه باور داشت تا روز های پایانی زنده گی در کنار همرزمان و همفکران به مبارزه ادامه داد .او  در همه حالات با وجود توطئه های بیشمار ارتجاع و امپریالیزم جهانخوار  نوای صلح در کشور ، ندای وحدت همه راهروان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سایر نیرو های وطن پرست ،ٔ‌ آزادیخواه و مترقی را بخاطر نجات میهن عزیز ما بر لب داشت و در این راه از هیچ تلاشی فروگذاشت نکرد .

ما طنین صدا های او را هنوز در گوش داریم .

در روزگار ما که گل های امید شقایقی کمتر شگفته می شوند ما به یاس نمی نگریم ، ما از او مایه میگیریم . با الگوی او که آینده را با خوشبینی یک انقلابی  می نگریست به کار و پیکار خود ادامه می دهیم و بی هراس از اصول و ارزش های والای جنبش داد خواهانه و پیشرفت اجتماعی پیروی خواهیم کرد . در زبان ما سرود ،، زنده یاد ،، باقی خواهد ماند و ما هرگز بزرگی های رفیق فقید خود را فراموش نخواهیم کرد .

 

رفیق نور عزیز !

اگر دمی خاموش بمانیم ، بدان که خاموشی مااز ناباوری مرگ توست. اما تو ما را دوباره به صدا خواهی آورد . تو همواره در وجود ما و نسل های مبارز کشور زنده خواهی بود .

 

خواب ابدی ات آرام باد !

یادت همیشه گرامی باد !