گزارش از مراسم تشییع جنازه و فاتحه رفیق نوراحمد نور فقید

 

مراسم تشییع جنازه نوراحمد نور فقید روز جمعه مورخ ۱۲ جنوری ۲۰۲۴ در شهر امستردام کشورهالند برگزارشد. رفیق نوراحمد نور یکی از بنیادگذاران ح د خ ا و یکی از پیشکسوتان جنبش چ‍پ در افغانستان بتاریخ ۷ جنوری ۲۰۲۴ داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست.

در مراسم تشییع جنازه رفیق نور احمد نور برعلاوه اعضای خانواده ایشان صد ها تن ازاعضای اسبق ح د خ ا ( حزب وطن) ، همفکران ، پیروان ،اقارب ، دوستان و روشنفکران دادخواه کشور اشتراک نمودند.

مراسم وداعیه با رفیق نوراحمد نور فقید حوالی ساعت ده قبل از ظهر درسالون بزرگ (Rhone Congrescentrum ) شهر امستردام که با فوتو های شاد روان رفیق نور و اکلیل های گل مزین شده بود ، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله توسط قاری عبدالعزیز آغاز شد و با صحبت و گرداننده گی رفیق داود رزمیار یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهانه کشور و رییس کمیسیون مراسم وداعیه ، تشییع جنازه و خاکسپاری زنده یاد نوراحمد نور ادامه یافت.

رفیق رزمیار از رفیق نور بعنوان « یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خردمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و دادخواهانه کشورما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوولیت های حساس ، مدیر ورزیده امور سازمانی ـ سیاسی ، یار و مددگار توده های زحمتکش » یاد نموده و درگذشت ایشانرا برای « شمیم جان همسفر زنده گی و فرزندان عزیز زنده یاد نور احمد نور هر یک آروین نور ،‌ مینه نورو آرمان نور، همه رفقا ، باز ماندگان و دوستان شان » تسلیت گفت ویادآورشد که « با الگوی او که آینده را با خوشبینی یک انقلابی می نگریست به کار و پیکار خود ادامه میدهیم و بی هراس از اصول و ارزش های والای جنبش داد خواهانه و پیشرفت اجتماعی پیروی خواهیم کرد.»

سپس پیام رفیق سلطانعلی کشتمند صدراعظم اسبق درجمهوری افغانستان و یکی از بنیاگذاران و رهبران ح د خ ا ( حزب وطن) توسط رفیق آدینه سنگین یکی از پیشکسوتان جنبش چپ خوانده شد.

در پیام رفیق کشتمند چنین میخوانیم :

« رفیق نوراحمد نور ونامش با پیکار عادلانه برای رهایی و آزادی مردم افغانستان درآمیخته وعجین گردیده است. او همه یی سال های زنده گی آگاهانه و پربار سیاسی خود را وقف خدمت فداکارانه برای مردم رنجدیده افغانستان ساخته بود و تا آخرین لحظات زنده گی به نام و به یاد حزب،  میهن و مردم کشور می زیست. او زنده گی  را بدرود گفت، ولی اندیشه هایش که همان اندیشه های راستین حزب بود نمرده است و هرگز نمی میرد.

من که افتخارهمکاری با هموندان رهبری حزب را از آغاز تا انجام داشتم و هم گواه پیدایش و تکامل حزب پرافتخار ما و گواه فداکاری ها و از خود گذری های رهبران،  فعالان و صفوف حزب بوده ام، با رفیق نور عزیز در کار حزبی و سیاسی از همان آغاز، همکاری نزدیک و ثمربخش داشتم.

شادروان نوراحمد نور، زنده یاد محمد طاهر بدخشی و من نزدیک به همزمان با جاویدان نام ببرک کارمل رهبر راستین حزب آشنایی یافتیم و پس از آن پا به پا با وی در کار آمادگی ها برای تأسیس و تکامل حزب  از شصت سال به این سو همکاری کردیم.»

سپس رفقای زیر پیرامون شخصیت والای رفیق نوراحمد نور فقید سخنرانی کردند:

ـ رفیق عبدالله اسپنتگر یکی از همکاران نزدیک رفیق نور در فعالیت های مشترک در افغانستان در مورد شخصیت ، آرمان و اندیشه های رفیق نور و اهمیت وحدت ، اتحاد و همبستگی نیروهای چپ دموکراتیک صحبت نمود.

ـ جناب آقای بهزاد کریمی از اعضای حزب چپ ایران ( فداییان ) ازمهمان نوازی و محبت در افغانستان ابراز امتنان نمود و گفت که آنرا هیچگاه فراموش نخواهد کرد. آقای کریمی  خاطر نشان ساخت که او چند باریکه نور فقید را در کم‍پ درهالند ملاقات کرده بود، او« نجابت اشرافی قندهاری ولی با فروتنی بی نظیر» را بنمایش می گذاشت. او علاوه نمود که  که ح د خ ا برعلاوه مبارزه در راه عدالت اجتماعی ، حقوق زن را در یک جامعه مرد سالار مطرح میکرد. در پایان به نماینده گی از سازمان خویش این ضایعه بزرگ را برای تمام مبارزین عدالتخواه أفغانستان ابراز نمود.

ـ  رفیق نجیب الله مسیر یکی از سابقه داران و دولتمردان اسبق در مورد شخصیت ، اندیشه ،اهداف انسانی و فعالیتهای انقلابی رفیق نور و برخورد نیک شان باهمرزمان قبلی که برخورد همان سالهای پیشین را بنمایش میگذاشت نیز صحبت کرد.

ـ رفیق سیده طلوع پیام انجمن سراسری زنان در کشورهالند را بخوانش گرفت و به تمام عزاداران تسلیت گفتند.

ـ  رفیق بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان ‍پیام آن انجمن را به سمع حاضرین رساند.

ـ رفیق داکتر مرتضی کیوان پیام « مجمع فعالین ملی و ترقیخواه افغانستان در خارج کشور» را قرایت نمود.

ـ رفیق محمد عارف صخره یکی ازسابقه داران ح د خ ا (حزب وطن) در مورد شخصیت و اندیشه ها و آرمان های رفیق نورصحبت نمود و به وحدت و اتحاد شاخه های پارچه شده ح د خ ا( حزب وطن) و نیروهای مترقی تاکید ورزید.

ـ رفیق داکترحبیب منگل یکی از ‍ییشکسوتان جنبش مترقی وعدالتخواه کشور ‍ییرامون شخصیت رفیق نور سخنرانی کردند.

ملګری داکترحبیب منګل دخپل وینا په پیل کی د ملګری نور کورنی، ملګرو او ټولو مترقی روشنفکرو ته د ملګری نور د مړینی له کبله د ځان او خپلی کورنی لخوا تسلیت وویل.

ملګری منګل دا هم وویل چی دی د پکتیا د حزبی نماینده په توګه د ملګری نور لارښود تر لاسه کول . ملګری نور قوی سازمانده وو ، هغه د ګوند په رشد کی مخکی او د حاکمیت په دوره  کی هم کلیدی نقش درلوده او په مهاجرت کی هم د ملګرو راټلولو په هکله ډیری هلی ځلی کولی او د ځان لپاره هیڅ امتیاز نه غوښته . د ملګری نور په کور کی د ملګرو غوندی د یووالی لپاره جوړیدلی او هڅه کوله چی ملګری متحد شی. او دی مونږ ته د خپلو فعالیتو نه یو الهام راکوه . روح یی ښاد غواړم .

ـ  رفیق صمد پوپل برادرزاده رفیق نور به نماینده گی از خانواده نور فقید سخنرانی کرد و در این سخنرانی احساسات نیک خانواده و شخص خودش را در مورد رفیق نوراحمد نور و تاثیر او بر خانواده را با الفاظ و کلمات خیلی زیبا بیان نمود و از همدردی رفقا و دوستان ابراز امتنان کرد.

بعد از سخنرانی های فوق، رفیق رزمیار یادآوری نمود که برنامه تشییع جنازه قبلا تنظیم شده و مطابق آن باید عمل گردد و لذا از حاضرین تقاضا نمود تا ادامه صحبت ها در بخش بعدی فاتحه وتعزیت مرحوم نوراحمد نوردرهمین سالون انجام یابد.

بعد از ختم وداعیه ، ‍جنازه مرحوم نورفقید توسط اعضای خانواده ، دوستان و عزیزان شان به موتر جنازه برده شد و سپس تشییع جنازه با کاروانی پرجمعیت به قبرستان ( Uitvaartcentrum de Nieuwe Ooster) واقع در شهر( Amsterdam) انتقال داده شد. بعد ازادای نماز میت در قبرستان، جنازه نورفقید با خواندن دعا حوالی ساعت ۱۲چاشت بخاک سپرده شد. سپس حاضرین به روح پاک رفیق نور فقید اتحاف دعا کردند و برایش از خداوند متعال بهشت برین آرزو نمودند.

گفتنی است که در پایان مراسم خاکسپاری داکتر آروین نور فرزند ارشد زنده یاد نوراحمد نور با سخنان کوتاه یاد و خاطرات پدرش را گرامی داشته و ازغمشریکی و اشتراک وسیع یاران ، دوستان ، همرزمان و رفقای نوراحمد نور فقید که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع جنازه و وداعیه  حضور یافته بودند، ابرازقدردانی کرده  وبه نماینده گی از خانواده ازهمه اشتراک کنندگان ابرازامتنان  نمود.

 سپس مراسم فاتحه و تعزیت  نوراحمد نور فقید از ساعت یک ونیم بعد از ظهر شروع و تا ساعت پنج عصر درسالون بزرگ (Rhone Congrescentrum ) شهر امستردام ادامه یافت.

مراسم فاتحه و تعزیت با تلاوت آیاتی چند از کلام الله توسط قاری عبدالعزیز آغاز گردید . سپس رفیق محمد ولی زیارمل یکی از فعالین و سابقه داران ح د خ ا در مورد شخصیت ، اندیشه ، آرمان انسانی و سجایای نیک رفیق نوراحمد نور فقید صحبت نمود و سپس از یکی ازهمکاران نزدیک حزبی رفیق نور، مبارز پرشورویکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهانه کشوررفیق سیدطاهر شاه پیکارگر دعوت نمود تا در مورد نور فقید صحبت نماید.

رفیق پیکارگر در مورد همکاری های مشترک ، سجایای نیک ، فروتنی، متانت و استواری رفیق نوردرمبارزه بخاطر اهداف والای انسانی وانسان زحمتکش افغانستان ، عدالت اجتماعی و اتحاد تمام نیروهای مترقی ، وطنپرست و دموکرات و برضد بنیادگرایی و تاریک اندیشی صحبت نمود.

او در ضمن در مورد شخصیت رفیق نور چنین گفت :« رفیق نور انسان مهربان، دانشمند، شکیبا و با بینش وسیع سیاسی بود. رفیق نور انسان بی آلایش، پرکار و با فرهنگ عالی سیاسی و اخلاق بلند اجتماعی بود. او هیچگاه تجربه و خرد انقلابی خویش را از همکاران و رفقا دریغ نورزید. با همه از نهایت صمیمیت و مهربانی کار می گرفت و با ذهن قوی که داشت همه امورات مربوط را پس از سالها نیز پیگیری و به رفقا ازهیچ نوع کمک دریغ نمی ورزید.

او ازمتلاشی بودن نیروهای میهن پرست، نفاق و شقاق سیاسی رنج می برد و تا پایان زنده گی از هیچ نوع تلاش برای همسویی و وحدت درباره نیروهای ترقی خواه دریغ نورزید».

در ادامه رفقای زیر پیرامون شخصیت سیاسی رفیق نور فقید سخنرانی کردند:

 ـ  جناب آقای حسین خرمی پیام هیئت سیاسی – اجرایی  سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را بخوانش گرفت که در آن چنین گفته شده است:

« رفیق نوراحمد نور،‌ چه در مسیر دشوار مبارزه برای رهایی افغانستان و چه بعد از به قدرت رسیدن حزب متبوع‌اش، در موقعیت‌ها و مناصب مختلفی که به او نیاز بود خدمت کرد. رفیق نور در مسیر مبارزه در دوران پیروزی و همچنین پس از شکست از امپریالیسم و ارتجاع، هرگز اعتقاد و باور خود را به درستی راه رهایی زحمتکشان و پیروزی نهایی آنان از دست نداد و تا پایان عمر از مبارزات و اعتقادات خود و رفیقان‌اش دفاع کرد.»

ـ پیام همدردی و تسلیت رفیق جمیله ناهید بریالی چهره شناخته شده نهضت دموکراتیک زنان افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نورتوسط رفیق رومان بریالی بخوانش گرفته  شد. در پیام رفیق جمیله ناهید بریالی چنین آمده است : « نور احمد نور در مبارزه سیاسی هر گز اصول و ارزش های مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را فراموش نکرد و همواره به آنها متعهد باقی ماند . فراز و نشیب زنده گی بینش و اندیشه رهاییبخش او را تغییر نداد و او تا به فرجام راه مبارزه را ترک نکرد . در دیار غربت هم لحظه ای از دفاع وطن ، منافع مردم و زحمتکشان  فرو گذاشت نکرد و همه نیروهای دموکرات و ترقیخواه را به وحدت اندیشه و عمل دعوت نمود.»

ـ پیام کمیته رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق أفغانستان( حزب زحمتکشان افغانستان ) توسط رفیق رفیق جیلانی گلشنیار قرا‌یت شد که در آن آمده است: «رفیق نور مرد خرد و اندیشه بود و سال ها در پیشبرد وظایف بسیار مهم و با اهمیت حزبی باشور انقلابی و دلبستگی به بینش نوین سیاسی و اجتماعی به جنبش انقلابی، دموکراتیک و دادخواهانه مردم افغانستان خدمت صادقانه انجام داد و با اراده ی استواردر پرتو اندیشه ها و آرمان های انسانی حزب در پرورش نسلی از رزمنده گان میهن دوست زحمت کشید.»

ـ پیام های تسلیت و تعزیت از جانب کمیته های حزبی کشورهای هالند و المان توسط رفقا هریک حفیظ مصدق و اسد رهیاب بخوانش گرفته شد.

ـ  رفیق جمشید ‍پایمرد به نماینده گی از« هیات اجراییه گفتمان ملی و بورد نشراتی رادیو تلویزیون وطن» در مورد شخصیت رفیق نور و اندیشه ها و اهداف انسانی شان صحبت کرد وهمچنان احساسات نیک و دلسوزانه خویشرا بخاطر وحدت و همبستگی نیروهای چپ ، دموکرات و ترقی پسند کشور ابراز نمود و ابراز امیدواری کردکه این مراسم انگیزه خوب برای اتحاد و فشرده گی این نیروها گردد.

ـ  پیام صوتی رفیق حسام الدین حسام که بنابرمعاذیر مریضی  نتوانسته بود درمراسم تشییع جنازه و فاتحه اشتراک نماید ، نیز پخش شد.

در ‍پایان این سخنرانی ها ، رفیق زیارمل یادآوری نمود که تعداد زیاد رفقا بخاطر سخنرانی  ثبت نام نموده و پیام های زیادی بمناسبت درگذشت رفیق نور رسیده ولی باتآسف بنابر کمبود وقت مجال خواندن آن وجود ندارد و بهمین دلیل معذرت ما را دوستان بپذیرند.

س‍پس ایشان از قاری عبدالعزیز تقاضا بعمل آورد که مراسم فاتحه و تعزیت را با دعای آخر به پایان برساند.

قاری عبدالعزیز با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و دعای آخرو اتحاف دعا به روح پاک نوراحمد نور ، بهشت برین را برای مرحوم نور فقید از خداوند متعال استدعا کرد وبرای تمام بازمانده گان ، اعضای خانواده ، دوستان ، اقارب و عزیزانش صبر جمیل آرزو نمود و دعای خیر را برای تمام مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان  کرد واستقرار صلح و آرامش را برای کشورآرزو نمود.  مراسم فاتحه و تعزیت رفیق نور فقید دریک فضای همدردی با خانواده زنده یاد رفیق نور، همبستگی و تعهد حوالی ساعت پنج عصر پایان یافت.

 ***

 

 

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

درگذشت رفیق نوراحمد نور را به مردم افغانستان و رفقای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تسلیت می‌ گوییم.

خبر درگذشت رفیق نوراحمد نور از بنیانگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، که در تیره‌ترین و درخشان‌ترین صفحات مبارزات زحمتکشان افغانستان از پای ننشست، با تاسف عمیق دریافت کردیم.

درگذشت این مبارز صدیق و خستگی ناپذیر مردم افغانستان، برای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به مثابه از دست دادن یکی از بهترین و مبارزترین رفقای سازمان در عرصه مبارزه مشترک، بسیار تلخ بود.

رفقایی که رفیق نور را دیده و می‌ شناختند، همه گی از او نه تنها به عنوان یک انقلابی برجسته، که انسانی فهیم ، صادق و مهربان یاد می ‌کنند. انسانی که به گفته یاران دیرین حزبی‌اش همواره آمادگی داشت عافیت و مصلحت خود را در راه حفظ رفیقان و سعادت مردمش فدا کند. این صفتی بود که تاریخچه زنده گی او را ساخته بود. او با وجود تعلق به یک خانواده مرفه و با وجود برخورداری از همه مواهب زنده گی، از نوجوانی دست ازهمه امکانات رفاهی شست و قدم در راه مبارزه برای بهبود زنده گی هم‌ میهنان محروم‌اش و رهایی آنان از چنگ، استعمار و استثمار گذاشته و در این راه هر آنچه از دارایی و مال ‌ومنال خانوادگی داشت را نیز گذاشت.

رفیق نوراحمد نور،‌ چه در مسیر دشوارمبارزه برای رهایی افغانستان و چه بعد از به قدرت رسیدن حزب متبوع ‌اش، درموقعیت‌ها و مناصب مختلفی که به او نیاز بود خدمت کرد. رفیق نوردرمسیر مبارزه در دوران پیروزی و همچنین پس از شکست از امپریالیزم و ارتجاع، هرگز اعتقاد و باور خود را به درستی راه رهایی زحمتکشان و پیروزی نهایی آنان از دست نداد و تا پایان عمر از مبارزات و اعتقادات خود و رفیقان ‌اش دفاع کرد.

رفیق اسد کشتمند مبارز و همراه قدیمی رفیق نور در باره وی می‌گوید: «او به معنای واقعی کلمه فدایی راه رهایی زحمتکشان افغانستان بود.»

ما خود را در فقدان این رفیق ارجمند با مردم افغانستان، با خانواده گرامی‌ ایشان، با رفقای حزبی‌اش و با همه دوست‌ داران‌اش همدرد می‌ دانیم و از سوی اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به همه آنان تسلیت می گوییم.

یاد عزیزش مانده گار و راهش تا پیروزی  زحمتکشان گشوده باد.

 

 

هیات رهبری کمیته نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان

(حزب زحمتکشان افغانستان )

 

غم و درد و اندوه رهروان جنبش انقلابی مردم بلا کشیده افغانستان را پایان نیست و هرروز فرزندی از این کارزار پرشور را در دل خاک می سپارند.

در این روزگاران تیره و تارکه کشورمان را لشکر جهل و دیوهای مست و خون آشام به گروگان گرفته و زنده گی و جان شهروندان را خطر غرق شدن در گودال سیاه روزی تهدید می کند و زورگویی و خودکامه گی دشمنان مردم دست بالا دارد ، مرگ نیز هم میهنان را آرام نمی گذارد و گاه و بیگاه به سراغ بهترین های مان میآید و خانواده ها را در سوگ و ماتم می نشاند.

با دریغ و درد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این روزها بهترین فرزندان خود را از دست داد و مرگ به خانواده ی جنبش انقلابی و عدالت خواه و پیشرو مردم افغانستان آتش زد.

با اندوه بی پایان خبرآمد که امروز دیو سیاه مرگ ، رفیق نور احمد نور یکی از پیشکسوتان راه رهایی زحمتکشان ، عضو پیشین دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی ح.د.خ.ا ، همچنان شرکت کننده ی نخستین کنگره حزب را از ما گرفت.

رفیق نور مرد خرد و اندیشه بود و سال ها در پیشبرد وظایف بسیار مهم و با اهمیت حزبی باشور انقلابی و دلبسته گی به بینش نوین سیاسی و اجتماعی به جنبش انقلابی ، دموکراتیک و دادخواهانه مردم افغانستان خدمت صادقانه انجام داد و با اراده استوار در پرتو اندیشه ها و آرمان های انسانی حزب در پرورش نسلی از رزمنده گان میهن دوست زحمت کشید.

رفیق نور در گستره زنده گی سیاسی نیروهای انقلابی و پیشرو افغانستان ، شش دهه سابقه خدمتگزاری را در کارنامه ی خود دارد و با نیرومندی به دادخواهی برخاست و با ارتجاع ، بیدادگری و همه دشمنان داخلی و خارجی زحمتکشان در دشوارترین روز ها رزمید و در برابر بی عدالتی و استبداد قرار گرفت و ‌برای آزادی ، دموکراسی ، حق طلبی ، برابری حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ، عدالت و پیشرفت اجتماعی صدا بلند کرد و تا آخر به آن وفادار باقی ماند و در میدان مبارزه ی سیاسی با امپریالیزم ، استعمار، استثمار ، نژادپرستی ، فاشیسم و نظامی گری سر تسلیم فرود نیاورد.

رفیق نور بسیار پاک و بی آلایش زیست و تسلیم دشواری های روزگار نشد و از آرمان ها و منافع مردم و میهن دفاع کرد.

در گذشت رفیق نوراحمد نور را به رفقا ، دوستان و همه پیکارجویان راه آزادی ، دموکراسی ، عدالت و پیشرفت اجتماعی تسلیت گفته ، به اعضای خانواده این همرزم پیشکسوت خود شکیبایی می خواهیم .

نام و یاد رفیق نورهمیشه  گرامی باد !

 

هیات رهبری کمیته نوین ح.د.خ.ا

( ح زا )

 

 

گزارشگر: نسیم سحر، عضو کمیسیون مراسم وداعیه ، تشییع جنازه و خاکسپاری زنده یاد نوراحمد نور

 

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۶۰۱

 Copyright ©bamdaad 2024