پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور شخصیت برازنده نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور

 

با اندوه فراوان خبرناگواردرگذشت رفیق نوراحمد نور یکی از شخصیت های برازنده سیاسی کشور را دریافت کردیم .

رفیق نوراحمد نور در نوجوانی راه خدمت به زحمتکشان و مبارزه سازمان یافته مردمی را درپیش گرفته درسراسر زنده گی آگاهانه خود ، انقلابی راستین و متعهد به آرمانهای دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی باقی ماند.  

رفیق نوراحمد نور چهره آشنا در تاریخ نهضت دادخواهانه کشور پس از تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه  کابل ، راه مبارزه سازمان را در پیش گرفته با سایر ترقیخواهان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را اساسگذاری و آنرا به پایگاه نیرومند مبارزه دادخوهانه و ترقی خواهانه در کشورمبدل نمود .

او یک دوره  طولانی مسوولیت امور تشکیلاتی ح د خ ا را به عهده داشته ، منحیث منشی بخش تشکیلات حزب توانایی و استعدادش را در امور سازمانی به گونه بارزی به اثبات رسانیده ، در تکامل حزب و تربیت کادرهای حزبی نقش مهمی را ایفا نمود.

نوراحمد نور در سال ۱۹۶۵ میلادی از سوی مردم قندهار منحیث وکیل در ولسی جرگه افغانستان انتخاب شده ، باوجود فرمانروایی نیروهای ارتجاع در پارلمان وقت ، با استواری و خردمندی یکجا با سایر وکلای مربوط به حزب و هواداران دموکراسی و رفاه مردم به دفاع از زحمتکشان  کشور برخاست.

زنده یاد نور احمد نور درهمه مسوولیت های سیاسی و اداری چون وزارت امور داخله افغانستان ، سفارت و نماینده گی فوق العاده افغانستان درایالات متحده امریکا و جمهوری کوبا و مسوولیت امور تشکیلات حزب نمادی از صداقت ، کاردانی ، لیاقت و وظیفه شناسی باقیماند.

با فروپاشی حاکمیت دموکراتیک درکشور، رفیق نور راه مهاجرت سیاسی را در پیش گرفت و با وجود توطیه های بیشمار نیروهای ارتجاع و امپریالیزم لحظه ای ازمبارزه سازمانیافته دست نکشیده ، دروجود نهضت ميهنی، نهضت دموكراسی و ترقی افغانستان، حزب مردم ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان و حزب آبادی افغانستان برای نزدیکی و مبارزه مشترک نیروهای دادخواه و هوادار دموکراسی وعدالت اجتماعی در چوکات جبهه وسیعی ازطرفداران دموکراسی و داد اجتماعی تلاش نمود.

با شناخت از کار و پیکار شجاعانه رفیق نوراحمد نور به نیکویی میدانیم که او بیشترین فصل عمر ۸۷ ساله خود را درمبارزه علیه استبداد، بی عدالتی ، استثمار و امپریالیزم  وقف نموده ، برای

لحظه ای هم از آرمان های انسانی و عدالتخواهانه حزب اش پا پس نکشیده ، و فراز و فرودهای ح د خ ا  و جنبش دادخواهانه کشور را همراهی کرده است .

او تا پایان عمر آموزگار وفادار و نمادی از عشق به انسانیت، عدالت، و دموکراسی؛ و شخصیت الهام‌ بخش برای همسویی و وحدت همه مبارزان راه صلح و عدالت اجتماعی درکشور باقی ماند.

یادش گرامی و همیش باد !

دراین لحظات دشوار و تاثرعمیق ، مراتب همدردی و تسلیت حزب آبادی افغانستان را به اعضای حزب ، فرزندان و خانواده سوگوار رفیق نور فقید ، هواداران ح د خ ا ، سازمانها و شخصیت های ملی ، مردمی و دادخواه کشور ابراز نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینماییم.

با درود ،

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۷۰۱

Copyright ©bamdaad 2024