اطلاعیه حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان بامداد امروز۱۷جدی ۱۴۰۲ خورشیدی رفیق نوراحمد نور، سیاستمدار برازنده نهضت دادخواهی وطن، یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نماینده منتخب مردم در پارلمان کشور، وزیرامورداخله ، نهمین سفیرکبیرونماینده فوق العاده افغانستان در واشنگتن دی سی ، مبارز پیگیر و پرشورعدالت اجتماعی و منافع مردم و میهن درکشور شاهی هالند به ابدیت پیوست .

رفیق نوراحمد نور سراسر زنده گی اگاهانه و پرثمرخود را وقف مبارزه دادخواهانه برای رهایی و سرفرازی مردم زحمتکش و پرغرور کشور نموده ، در این راه با سایرهمرزمان و عدالت خواهان از هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نورزید.

زنده یاد نوراحمد نور که ازعنفوان جوانی  راه رهایی و بهزیستی مردم را برگزید ، بیشتر از ۶ دهه با استقامت و تلاش به امرمبارزه سازمان یافته مردمی پابند مانده ، در مهاجرت هم پیگیرانه و استوار به فعالیت سیاسی و روشنگرانه ادامه داده ، تا آخرین احظات زنده گی و با وجود کبر سن در فعالیت های حزب آبادی افغانستان فعالانه سهم گرفت .

خاطرات شادروان نوراحمد نور پیوسته درضمیر رفقا ، زحمتکشان و دادخواهان میهن، همرزمان و رهروان جنبش تجدد و روشنگری و دوستان باقی خواهد ماند .

درگذشت رفیق نورفقید را به خانواده و بازمانده گان ، اعضای حزب آبادی افغانستان و رهروان نهضت ترقیخواهانه صمیمانه تسلیت عرض نموده ، یادش را پایدار و راهش را پر رهرو آرزو مینماییم.

حزب آبادی افغانستان

 

یادداشت : اگاهی درمورد تاریخ و محل خاکسپاری ، محفل یادبود و وداع بعداْ از طریق تارنمای بامداد به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود. 

 

۱۷جدی ۱۴۰۲ خورشیدی ( ۶ جنوری ۲۰۲۴ )

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2024