نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو

 

ا. م. شیری

در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ماه می ۲۰۲۳ ترسایی دومین نشست اتحادیه اقتصادی آوراسیا (اتحادیه اقتصادی آوراسیا - ۲۰۲۳) همزمان با نشست شورای عالی مجمع اقتصادی آوراسیا با حضور سران کشورهای عضو و ناظران در مسکو برگزار شد. مهر (Mher) گریگوریان، معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در اجلاس اتحادیه شرکت داشت. این رویداد در چهارچوب ریاست فدراسیون روسیه در ارگان‌های اتحادیه اقتصادی آوراسیا ( شورای عالی، شورای بین دولتی و شورای اتحادیه اقتصادی آوراسیا ) در سال ۲۰۲۳ برگزار شد.

مجمع اقتصادی آوراسیا یک رویداد تجاری است که سالانه در حوزه اقتصادی با مشارکت مقامات ارشد کشورهای عضو آوراسیا، روسای مشاغل بزرگ، متوسط و کوچک کشورهای عضو و کشورهای ثالث، سران و نماینده گان مقامات دولتی کشورهای آوراسیا و همچنین سران و اعضای دولت‌های کشورهای ثالث، نماینده گان سازمان‌های بین‌المللی، علمی و آموزشی علاقه ‌مند به توسعه تعامل با آوراسیا برگزار می‌ شود. هدف از برگزاری این مجمع، توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای آوراسیا، بهبودی روابط همکاری در فضای آوراسیا، ایجاد روابط مطمین بین واحدهای اقتصادی و دستیابی به اثرات امتزاج ظرفیت‌های سرمایه ‌گذاری و نوآوری است.

بیش از ۲۷۰۰ کارشناس از ۵۴ کشور جهان، از جمله نماینده گان نهادهای دولتی، جوامع تجاری، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها از ازبکستان، چین، افریقای جنوبی و همچنین نماینده گان سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجرت در این مجمع شرکت کردند. مهمترین مسایل مربوط به تقاضا در امور تجاری در فرآیندهای همبسته گی در اتحادیه اقتصادی آوراسیا، از جمله موضوعات مورد علاقه ویژه فدراسیون روسیه، موضوعات اصلی بخش کاری این انجمن بودند.

دومین مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو با شعار «همبسته گی آوراسیا در جهان چند قطبی » برگزار شد. هدف از برگزاری این مجمع، تعمیم ایده اتحادیه اقتصادی آوراسیا و ارتقا روابط همکاری در فضای آوراسیا بود.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی آوراسیا در حضور شرکت ‌کننده گان مجمع سخنرانی کردند. به‌ ویژه، ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت و ضرورت این مجمع که اکنون به طور منظم برگزار می ‌شود، تاکید کرد که نقش این انجمن در حال رشد است و این نشاندهنده توسعه موفقیت‌ آمیز همبسته گی آوراسیا است. رییس جمهور روسیه تغییرات عمیقی را که در حال وقوع در جهان است، مورد توجه قرارداد و گفت: «...کشورهای بیشتری با هدف تقویت حاکمیت ملی، سیاست‌های مستقل داخلی و خارجی، پابندی به مدل توسعه خود، گسترش شبکه مشارکت‌ها، مناسبات محترمانه با یکدیگر هستند. همه آن‌ ها طرفدار ساختن یک معماری جدید و عادلانه‌ تر در روابط اقتصادی هستند و برای تاثیرگذاری سازنده بر فرآیندهای جهانی تلاش می‌کنند». با چنین رویکردی، به گفته پوتین، اکثر شرکت ‌کننده گان در مناسبات بین‌المللی همبسته گی دارند. وی خاطرنشان کرد، « که هم روسیه و هم شرکای آن در اتحادیه آوراسیا به همکاری صادقانه، سازنده و عمل ‌گرایانه علاقه ‌مند هستند».

در چارچوب «مجمع اقتصادی آوراسیا- ۲۰۲۳»، ۳۵ جلسه تجاری در هفت حوزه موضوعی برگزار شد: « سرمایه انسانی»، « فناوری و همکاری»، « اتحادیه اقتصادی آوراسیا در جهان در حال تغییر»، «هم ‌گرایی آوراسیا»، « بازار داخلی اتحادیه اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی »، « بلوک راهبردی » و «بلوک شورای تجاری اتحادیه اقتصادی آوراسیا».

در چهارچوب «سرمایه انسانی»، کارشناسان در مورد چشم‌انداز بازگشایی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای آوراسیا، کار با استعدادهای جوان، مسایل مهاجرت نیروی کار، همکاری‌های علمی و فنی بین دانشگاهی و تجربه در مقابله با شیوع ویروس کرونا بحث کردند.

بحث‌های بسته موضوعی « فناوری‌ها و همکاری‌ها » به موضوعات حاکمیت فناوری به ‌مثابه ضمانت انرژی و امنیت غذایی، مقررات زیست محیطی، سازماندهی بازار مواد غذایی و توسعه کارآفرینی در شرایط جدید اختصاص داشت. کارشناسان جنبه‌ های مختلف عملکرد نظام واحد مقررات فنی اتحادیه اقتصادی آوراسیا و رفع موانع در امر تجارت و همچنین استانداردسازی را به عنوان یک ابزار برای تضمین ایمنی و کیفیت محصول مورد بحث قرار دادند.

شرکت ‌کننده گان در جلسات، در چارچوب منطقه « اتحادیه اقتصادی آوراسیا در جهان درحال تغییر» زمینه‌ های کلیدی همکاری بین اتحادیه اقتصادی آوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، همکاری‌ های پولی و مالی و گذار به اشکال جدید محاسبات در تجارت متقابل را مورد بررسی قرار دادند. گفت وگوهای تجاری در مورد قالب همگرایی آوراسیا با اندونزیا و کشورهای امریکای لاتین انجام گرفت.

شرکت ‌کننده گان در جلسات، بسته موضوعی « همگرایی آوراسیا » موضوعات کلیدی برنامه دیجیتال مانند مقررات دولتی حوزه فناوری اطلاعات، گردش اطلاعات شخصی در فضای اتحادیه اقتصادی آوراسیا و استقلال واردات کشورهای عضو انجمن همگرایی در بازار نرم‌ افزار و تجهیزات مخابراتی را مورد مذاکره قرار دادند. بحث در این زمینه همچنین به تسویه حساب‌های بین ‌المللی و دارایی ‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، ایجاد شرکت بیمه اتکایی آوراسیا و منابع جدید داده‌ها در آمار اتحادیه اقتصادی آوراسیا اختصاص داشت.

شرکت ‌کننده گان در موضوع بحث « بازار داخلی اتحادیه اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی»، در مورد مسایل مربوط به بهبود قوانین اتحادیه در مواجهه با چالش‌ های امروزی و مقررات گمرکی، سامانه‌ های دیجیتال برای تشخیص تقلب در مناقصه و دیجیتالی کردن تدارکات عمومی بحث کردند.

«بلوک راهبردی» به بستری برای بحث در مورد «استراتیژی اتحادیه اقتصادی آوراسیا-۲۰۳۰+» تبدیل شد. شرکت ‌کننده گان به این سوالات که هدف اصلی توسعه اتحادیه اقتصادی آوراسیا برای دوره تا سال ۲۰۳۰ و تا سال ۲۰۴۵ چیست، چه اقدامات خاصی برای اطمینان از دستیابی به اهداف توسعه انجمن همبسته باید انجام شود و سمت ‌گیری ‌های جدید برای توسعه استراتیژیک اتحادیه اقتصادی آوراسیا چیست، پاسخ دادند؟ در این نشست معاونان نخست وزیر کشورهای عضو اتحادیه حضور داشتند. در طول این بحث‌ها، مسیرهای جدید برای توسعه استراتیژیک اتحادیه اقتصادی آوراسیا و پروژه‌هایی که می ‌تواند به افزایش سهم صادرات فناوری پیشرفته و ایجاد شرکت‌های فرا- آوراسیایی کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الکسی اورچوک، رییس شورای اتحادیه اقتصادی آوراسیا و معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه، در مورد کار این مجمع اظهار داشت: در سال ۲۰۲۳ ترسایی همراه با همکارانمان در اتحادیه، به کار بر روی ایجاد بازارهای مشترک انرژی، بر روی حل مشکلات آب و هوا، امنیت انرژی، تحول دیجیتال و امنیت غذایی ادامه می ‌دهیم….

 مجمع اقتصادی آوراسیا به نقطه عطف دیگری در مسیر تقویت همکاری بین کشورهای آوراسیا و ابزاری برای افزایش درک متقابل بین آن‌ها تبدیل شده است.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۹۰۵

Copyright ©bamdaad 2023